Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 278 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 141 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 138 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 277 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 114 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 261 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 133 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 112 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 111 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 103 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 102 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 87 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 115 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 117 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 104 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 92 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 81 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 103 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 95 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 96 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 99 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 82 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 98 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 97 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 90 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 98 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 90 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 99 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 78 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 76 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 95 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 81 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 94 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 116 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 98 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 114 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 95 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 119 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 97 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 93 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 100 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 83 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 109 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 92 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 89 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 101 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 102 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 83 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 82 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 86 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 85 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 72 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 106 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 116 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 116 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 137 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 84 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 171 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 196 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 112 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 124 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 136 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 133 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 81 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 89 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 69 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 140 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 132 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 127 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 131 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 85 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 136 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 138 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 126 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 100 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 72 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 139 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 153 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 115 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 152 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 102 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 138 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 145 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 157 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 139 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 145 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 151 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 85 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 133 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 145 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 137 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 145 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 135 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 79 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 91 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 158 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 148 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 114 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 142 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 91 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 144 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 71 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 140 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 126 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 89 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 137 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 222 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 193 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 248 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 249 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 218 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 177 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 286 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 291 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 242 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 292 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 311 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 273 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 282 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 254 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 239 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 253 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 218 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 207 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 244 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 294 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 282 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 262 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 290 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 234 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 248 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 294 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 259 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 294 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 256 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 258 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 286 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 305 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 311 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 226 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 249 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 273 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 228 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 299 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 203 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 299 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 297 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 290 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 268 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 248 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 300 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 290 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 338 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 351 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 292 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 275 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 240 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 243 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 327 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 198 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 271 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 311 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 294 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 260 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 306 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 237 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 267 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 321 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 290 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 289 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 298 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 327 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 285 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 278 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 282 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 290 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 220 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 279 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 238 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 228 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 235 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 235 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 301 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 226 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 253 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 268 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 263 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 241 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 301 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 260 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 256 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 306 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 241 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 230 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 271 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 280 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 294 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 304 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 305 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 251 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 307 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 309 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 307 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 168 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 276 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 296 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 289 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 298 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 277 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 246 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 294 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 348 lượt