Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 446 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 306 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 314 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 446 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 258 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 438 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 299 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 277 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 231 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 258 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 251 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 279 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 272 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 275 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 208 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 237 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 216 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 312 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 255 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 231 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 247 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 762 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 251 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 248 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 207 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 278 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 243 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 279 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 240 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 243 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 248 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 278 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 264 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 279 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 290 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 270 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 235 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 261 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 245 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 243 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 244 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 216 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 239 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 238 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 251 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 230 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 235 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 237 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 251 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 226 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 226 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 214 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 252 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 257 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 293 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 381 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 231 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 341 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 358 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 248 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 240 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 260 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 232 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 184 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 196 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 167 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 272 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 322 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 276 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 297 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 206 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 312 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 274 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 262 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 223 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 172 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 318 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 302 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 228 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 303 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 207 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 298 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 306 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 321 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 302 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 287 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 315 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 228 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 301 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 322 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 291 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 346 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 292 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 189 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 219 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 318 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 311 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 225 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 289 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 220 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 312 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 189 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 308 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 278 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 207 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 402 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 353 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 321 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 488 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 440 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 428 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 424 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 446 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 465 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 454 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 502 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 457 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 338 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 469 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 382 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 433 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 451 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 396 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 433 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 450 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 490 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 504 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 478 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 464 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 479 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 479 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 465 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 476 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 481 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 524 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 514 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 449 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 503 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 419 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 510 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 305 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 440 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 419 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 543 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 504 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 494 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 369 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 373 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 515 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 483 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 468 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 457 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 461 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 469 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 443 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 496 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 454 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 463 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 523 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 462 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 491 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 493 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 531 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 492 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 460 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 467 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 469 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 482 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 512 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 479 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 423 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 509 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 454 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 515 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 459 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 544 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 452 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 266 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 520 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 478 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 502 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 489 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 477 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 485 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 583 lượt