Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 482 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 340 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 355 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 486 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 301 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 467 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 335 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 314 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 260 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 293 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 287 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 314 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 310 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 306 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 239 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 273 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 248 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 349 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 293 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 265 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 285 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 803 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 288 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 284 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 239 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 314 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 271 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 310 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 266 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 272 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 277 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 312 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 298 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 314 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 324 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 305 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 266 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 292 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 281 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 271 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 279 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 246 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 264 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 268 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 288 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 257 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 260 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 266 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 279 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 260 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 253 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 247 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 273 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 284 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 318 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 455 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 250 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 359 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 382 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 269 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 262 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 283 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 253 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 208 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 220 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 190 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 291 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 352 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 302 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 319 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 227 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 331 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 293 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 280 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 246 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 199 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 339 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 324 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 252 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 323 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 229 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 317 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 327 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 342 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 322 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 311 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 334 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 252 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 321 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 350 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 315 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 370 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 312 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 207 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 239 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 340 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 330 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 248 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 312 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 240 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 340 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 207 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 327 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 298 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 227 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 511 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 471 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 464 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 449 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 469 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 521 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 477 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 456 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 494 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 517 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 526 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 479 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 508 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 475 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 515 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 475 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 527 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 503 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 513 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 449 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 469 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 516 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 463 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 446 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 398 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 459 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 454 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 381 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 486 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 467 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 512 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 511 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 361 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 428 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 527 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 504 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 483 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 515 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 506 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 495 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 470 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 505 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 472 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 467 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 360 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 470 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 544 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 507 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 515 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 464 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 534 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 530 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 471 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 411 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 401 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 518 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 541 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 331 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 469 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 459 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 564 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 525 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 468 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 494 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 518 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 522 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 462 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 533 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 550 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 494 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 525 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 442 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 494 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 482 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 489 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 521 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 450 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 501 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 483 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 461 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 479 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 485 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 518 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 448 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 467 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 477 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 457 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 485 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 462 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 502 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 542 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 467 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 502 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 523 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 418 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 465 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 478 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 518 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 570 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 492 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 513 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 489 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 524 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 519 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 489 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 512 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 489 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 492 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 514 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 541 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 513 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 479 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 536 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 459 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 481 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 555 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 483 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 475 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 569 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 478 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 551 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 501 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 522 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 442 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 504 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 512 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 433 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 506 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 514 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 622 lượt