Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 322 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 185 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 194 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 316 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 155 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 314 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 178 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 149 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 142 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 140 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 141 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 151 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 160 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 155 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 129 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 127 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 116 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 156 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 132 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 132 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 144 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 106 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 132 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 129 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 109 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 140 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 136 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 149 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 118 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 136 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 133 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 128 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 138 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 146 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 151 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 159 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 132 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 163 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 137 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 133 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 137 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 112 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 140 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 127 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 127 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 132 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 140 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 117 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 135 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 127 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 113 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 110 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 153 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 152 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 159 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 180 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 126 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 211 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 240 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 153 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 162 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 170 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 155 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 108 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 112 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 92 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 175 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 194 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 168 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 182 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 116 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 175 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 175 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 167 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 134 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 96 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 196 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 192 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 135 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 189 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 135 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 177 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 189 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 198 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 189 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 191 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 193 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 107 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 185 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 190 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 177 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 189 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 179 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 99 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 128 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 206 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 193 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 129 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 173 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 121 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 186 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 94 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 191 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 162 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 130 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 186 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 252 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 240 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 277 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 278 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 242 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 360 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 217 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 318 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 338 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 339 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 277 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 225 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 266 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 345 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 364 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 254 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 290 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 345 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 292 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 334 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 337 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 247 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 305 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 247 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 373 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 234 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 350 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 361 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 339 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 350 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 392 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 334 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 382 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 222 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 331 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 442 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 265 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 322 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 322 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 255 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 329 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 250 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 271 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 255 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 263 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 347 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 285 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 277 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 374 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 369 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 278 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 278 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 374 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 248 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 368 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 308 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 274 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 381 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 199 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 323 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 376 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 267 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 355 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 386 lượt