Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 308 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 167 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 171 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 303 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 139 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 296 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 166 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 135 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 135 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 131 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 129 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 127 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 142 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 139 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 122 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 115 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 107 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 138 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 122 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 122 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 130 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 98 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 122 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 118 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 104 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 128 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 121 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 133 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 105 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 113 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 124 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 113 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 125 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 137 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 137 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 148 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 121 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 152 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 125 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 118 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 128 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 101 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 128 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 116 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 115 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 122 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 125 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 106 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 115 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 111 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 105 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 97 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 135 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 142 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 143 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 162 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 112 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 197 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 223 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 137 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 146 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 157 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 143 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 99 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 104 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 84 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 159 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 173 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 153 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 163 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 103 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 158 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 162 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 154 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 124 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 88 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 174 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 178 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 130 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 172 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 125 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 162 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 175 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 183 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 174 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 178 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 177 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 103 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 168 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 174 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 164 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 175 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 163 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 93 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 118 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 188 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 180 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 123 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 163 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 110 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 170 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 85 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 175 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 147 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 115 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 165 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 240 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 225 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 236 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 200 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 360 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 312 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 262 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 344 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 331 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 299 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 264 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 240 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 217 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 259 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 318 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 327 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 321 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 331 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 244 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 279 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 294 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 318 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 286 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 277 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 319 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 280 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 304 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 321 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 336 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 242 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 327 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 295 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 239 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 337 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 302 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 227 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 331 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 319 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 289 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 327 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 312 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 315 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 256 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 211 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 334 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 322 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 314 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 328 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 329 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 424 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 329 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 273 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 257 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 282 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 327 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 305 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 321 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 298 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 242 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 315 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 367 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 273 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 242 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 291 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 259 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 247 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 322 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 253 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 327 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 275 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 325 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 278 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 279 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 268 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 276 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 314 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 350 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 355 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 344 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 268 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 243 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 298 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 301 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 332 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 329 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 268 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 329 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 327 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 186 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 290 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 335 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 261 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 307 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 375 lượt