Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 425 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 279 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 286 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 418 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 233 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 413 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 266 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 249 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 210 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 227 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 226 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 248 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 236 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 243 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 185 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 211 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 193 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 278 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 226 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 207 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 220 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 515 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 225 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 224 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 177 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 239 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 219 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 243 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 220 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 221 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 226 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 245 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 230 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 250 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 259 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 243 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 204 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 240 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 210 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 217 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 215 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 192 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 218 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 208 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 218 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 215 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 215 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 210 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 222 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 200 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 194 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 191 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 230 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 232 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 252 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 270 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 209 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 311 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 329 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 228 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 219 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 237 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 211 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 159 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 168 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 139 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 253 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 292 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 254 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 270 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 182 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 282 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 256 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 233 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 194 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 151 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 293 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 276 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 205 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 284 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 187 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 276 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 278 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 292 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 276 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 261 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 281 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 205 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 273 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 289 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 263 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 316 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 256 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 159 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 192 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 292 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 279 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 199 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 257 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 195 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 280 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 164 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 280 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 252 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 187 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 419 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 460 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 406 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 333 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 398 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 389 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 428 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 351 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 275 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 433 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 406 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 463 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 456 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 382 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 305 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 470 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 371 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 419 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 420 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 458 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 364 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 391 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 306 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 434 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 397 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 434 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 446 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 400 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 449 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 448 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 417 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 410 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 320 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 496 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 477 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 414 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 462 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 475 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 415 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 390 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 523 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 479 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 448 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 461 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 468 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 486 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 442 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 373 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 451 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 406 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 460 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 448 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 320 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 433 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 307 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 391 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 422 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 372 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 451 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 345 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 422 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 462 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 497 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 459 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 423 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 471 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 457 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 318 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 475 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 431 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 414 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 440 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 337 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 475 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 434 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 505 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 417 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 415 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 248 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 452 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 465 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 387 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 543 lượt