Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 452 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 310 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 324 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 452 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 266 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 443 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 303 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 286 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 237 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 266 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 257 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 286 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 277 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 280 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 213 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 243 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 221 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 319 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 261 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 237 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 254 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 772 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 257 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 253 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 212 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 284 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 247 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 283 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 243 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 247 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 252 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 282 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 272 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 285 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 296 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 275 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 238 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 265 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 250 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 247 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 250 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 221 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 242 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 244 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 259 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 234 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 240 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 244 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 255 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 232 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 233 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 220 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 257 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 262 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 298 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 430 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 234 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 344 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 364 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 251 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 245 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 265 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 237 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 188 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 199 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 171 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 276 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 329 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 283 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 302 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 209 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 315 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 278 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 266 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 228 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 181 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 323 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 308 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 233 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 309 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 211 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 302 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 311 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 326 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 306 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 292 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 321 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 233 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 307 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 328 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 296 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 350 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 296 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 193 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 223 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 321 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 314 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 230 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 294 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 223 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 320 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 191 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 310 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 283 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 212 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 465 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 456 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 323 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 477 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 454 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 436 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 432 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 483 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 472 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 428 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 478 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 501 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 509 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 461 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 439 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 375 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 433 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 490 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 366 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 386 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 458 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 498 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 458 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 488 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 494 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 407 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 432 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 351 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 501 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 427 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 438 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 472 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 345 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 413 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 384 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 508 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 339 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 424 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 470 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 431 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 479 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 313 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 450 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 426 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 449 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 442 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 528 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 495 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 446 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 517 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 454 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 509 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 424 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 447 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 370 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 494 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 515 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 467 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 452 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 441 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 435 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 445 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 422 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 547 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 510 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 501 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 373 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 441 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 380 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 407 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 504 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 521 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 461 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 491 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 452 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 465 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 428 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 430 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 505 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 485 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 447 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 463 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 451 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 481 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 433 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 339 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 429 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 458 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 365 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 442 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 468 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 445 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 526 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 367 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 459 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 478 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 499 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 538 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 419 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 463 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 471 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 493 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 484 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 496 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 472 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 421 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 471 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 519 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 485 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 455 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 427 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 511 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 435 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 347 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 481 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 525 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 457 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 550 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 449 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 457 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 453 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 525 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 454 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 481 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 438 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 507 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 426 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 340 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 495 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 591 lượt