Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 241 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 103 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 103 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 237 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 86 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 226 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 99 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 77 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 78 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 71 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 69 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 48 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 76 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 82 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 74 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 65 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 54 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 66 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 63 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 68 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 67 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 54 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 68 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 62 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 68 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 65 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 58 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 63 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 52 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 49 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 63 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 51 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 70 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 86 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 63 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 82 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 61 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 80 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 64 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 68 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 70 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 55 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 75 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 61 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 62 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 70 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 66 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 55 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 50 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 55 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 55 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 44 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 76 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 79 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 79 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 95 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 53 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 140 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 156 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 89 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 96 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 107 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 106 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 59 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 65 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 50 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 109 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 100 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 95 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 96 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 65 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 109 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 110 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 98 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 70 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 51 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 105 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 123 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 85 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 122 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 79 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 109 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 103 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 114 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 105 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 106 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 122 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 63 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 101 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 112 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 102 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 110 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 103 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 60 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 60 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 118 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 112 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 91 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 112 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 67 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 112 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 49 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 104 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 95 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 57 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 105 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 190 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 166 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 219 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 274 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 222 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 226 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 197 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 279 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 271 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 154 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 286 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 256 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 256 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 253 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 215 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 275 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 247 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 263 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 274 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 273 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 263 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 243 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 248 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 278 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 238 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 263 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 242 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 292 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 217 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 307 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 232 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 198 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 190 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 226 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 286 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 285 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 251 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 250 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 254 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 238 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 279 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 238 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 263 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 261 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 273 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 209 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 226 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 248 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 262 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 234 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 239 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 253 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 269 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 235 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 246 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 231 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 257 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 266 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 277 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 278 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 281 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 271 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 207 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 220 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 275 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 243 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 216 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 264 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 280 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 281 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 288 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 266 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 179 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 257 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 270 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 262 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 245 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 256 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 227 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 263 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 254 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 317 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 268 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 299 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 312 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 261 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 253 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 243 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 220 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 223 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 309 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 292 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 181 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 265 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 245 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 284 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 363 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 321 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 275 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 301 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 263 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 245 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 280 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 215 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 245 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 323 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 258 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 257 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 261 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 254 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 273 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 285 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 264 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 270 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 259 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 260 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 257 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 266 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 200 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 264 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 260 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 249 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 313 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 283 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 206 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 209 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 240 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 274 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 213 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 220 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 280 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 198 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 277 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 283 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 261 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 238 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 253 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 247 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 249 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 284 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 228 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 288 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 297 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 245 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 264 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 276 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 328 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 294 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 239 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 266 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 295 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 271 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 307 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 275 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 215 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 296 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 291 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 214 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 249 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 261 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 264 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 276 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 283 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 276 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 236 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 281 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 257 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 299 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 290 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 284 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 304 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 287 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 286 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 155 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 252 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 274 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 309 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 260 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 269 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 251 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 293 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 229 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 312 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 277 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 274 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 291 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 311 lượt