Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 342 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 209 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 215 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 341 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 169 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 343 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 199 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 175 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 153 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 161 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 157 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 171 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 171 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 174 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 139 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 146 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 138 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 210 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 160 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 146 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 159 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 113 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 151 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 147 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 118 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 157 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 152 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 176 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 141 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 153 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 150 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 154 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 157 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 164 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 174 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 176 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 144 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 180 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 148 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 152 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 155 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 132 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 161 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 139 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 143 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 145 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 154 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 139 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 152 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 146 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 121 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 129 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 170 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 172 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 180 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 198 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 143 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 243 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 262 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 166 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 174 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 184 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 165 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 115 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 118 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 97 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 195 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 221 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 185 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 210 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 130 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 191 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 191 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 179 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 140 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 100 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 220 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 207 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 144 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 217 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 144 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 195 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 205 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 212 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 206 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 207 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 211 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 120 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 207 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 211 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 190 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 210 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 194 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 107 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 141 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 224 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 215 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 137 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 187 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 141 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 209 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 102 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 210 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 182 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 139 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 200 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 273 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 270 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 293 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 283 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 260 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 229 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 393 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 338 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 345 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 281 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 324 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 353 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 355 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 277 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 376 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 273 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 385 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 267 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 234 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 272 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 344 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 363 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 349 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 332 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 319 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 327 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 259 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 308 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 326 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 346 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 316 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 301 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 366 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 344 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 303 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 298 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 353 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 374 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 355 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 255 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 287 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 310 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 355 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 387 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 252 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 362 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 369 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 342 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 335 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 368 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 243 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 369 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 377 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 325 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 343 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 359 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 373 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 354 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 271 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 340 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 365 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 430 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 379 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 403 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 378 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 345 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 334 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 296 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 276 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 404 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 399 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 228 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 372 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 352 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 348 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 367 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 330 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 341 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 404 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 289 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 356 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 300 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 392 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 414 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 353 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 330 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 352 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 342 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 384 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 374 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 336 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 341 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 362 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 273 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 343 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 366 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 354 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 395 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 311 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 257 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 319 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 348 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 285 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 267 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 275 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 324 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 377 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 302 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 420 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 291 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 361 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 291 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 368 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 284 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 373 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 310 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 344 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 364 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 289 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 338 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 383 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 360 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 346 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 367 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 379 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 396 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 303 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 397 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 255 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 388 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 316 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 385 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 327 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 369 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 333 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 399 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 386 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 370 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 357 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 412 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 349 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 368 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 279 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 359 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 292 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 381 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 382 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 403 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 358 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 355 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 353 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 206 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 405 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 304 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 351 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 390 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 334 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 394 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 331 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 393 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 272 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 317 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 371 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 400 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 471 lượt