Air Gear

  • Tình trạng: Hoàn Thành.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Kể về Itsuki Minami Ikki hay gương mặt baby và Lil (and Little). cốt truyện xoay quanh việc sử dụng một thiết bị gọi là Lil Air Trecks. tiến triển lên hành trình của nhóm bão tố trên đường...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Air Gear chap 357 5:14 pm 517 lượt
Air Gear chap 356 5:12 pm 377 lượt
Air Gear chap 355 5:11 pm 395 lượt
Air Gear chap 354 5:14 pm 522 lượt
Air Gear chap 353 5:13 pm 334 lượt
Air Gear chap 352 5:12 pm 497 lượt
Air Gear chap 351 5:11 pm 372 lượt
Air Gear chap 350 5:15 pm 347 lượt
Air Gear chap 349 5:14 pm 289 lượt
Air Gear chap 348 5:13 pm 320 lượt
Air Gear chap 347 5:12 pm 320 lượt
Air Gear chap 346 5:11 pm 351 lượt
Air Gear chap 345 5:15 pm 349 lượt
Air Gear chap 344 5:14 pm 335 lượt
Air Gear chap 343 5:13 pm 269 lượt
Air Gear chap 342 5:12 pm 305 lượt
Air Gear chap 341 5:11 pm 277 lượt
Air Gear chap 340 5:15 pm 385 lượt
Air Gear chap 339 5:14 pm 332 lượt
Air Gear chap 338 5:13 pm 303 lượt
Air Gear chap 337 5:12 pm 325 lượt
Air Gear chap 336 5:11 pm 840 lượt
Air Gear chap 335 10:13 am 317 lượt
Air Gear chap 334 10:13 am 322 lượt
Air Gear chap 333 10:13 am 276 lượt
Air Gear chap 332 10:13 am 354 lượt
Air Gear chap 331 10:12 am 309 lượt
Air Gear chap 330 9:15 pm 341 lượt
Air Gear chap 329 9:14 pm 295 lượt
Air Gear chap 328 9:13 pm 302 lượt
Air Gear chap 327 9:12 pm 313 lượt
Air Gear chap 326 9:11 pm 347 lượt
Air Gear chap 325 9:15 pm 328 lượt
Air Gear chap 324 9:14 pm 350 lượt
Air Gear chap 323 9:13 pm 360 lượt
Air Gear chap 322 9:12 pm 338 lượt
Air Gear chap 321 9:11 pm 303 lượt
Air Gear chap 320 5:20 pm 329 lượt
Air Gear chap 319 5:20 pm 318 lượt
Air Gear chap 318 5:20 pm 304 lượt
Air Gear chap 317 5:19 pm 308 lượt
Air Gear chap 316 5:19 pm 287 lượt
Air Gear chap 315 3:09 pm 289 lượt
Air Gear chap 314 3:05 pm 306 lượt
Air Gear chap 313 3:03 pm 322 lượt
Air Gear chap 312 3:02 pm 286 lượt
Air Gear chap 311 3:01 pm 285 lượt
Air Gear chap 310 3:06 pm 301 lượt
Air Gear chap 309 3:05 pm 320 lượt
Air Gear chap 308 3:04 pm 290 lượt
Air Gear chap 307 3:03 pm 281 lượt
Air Gear chap 306 3:02 pm 284 lượt
Air Gear chap 305 9:04 am 306 lượt
Air Gear chap 304 9:04 am 320 lượt
Air Gear chap 303 9:04 am 350 lượt
Air Gear chap 302 9:04 am 485 lượt
Air Gear chap 301 9:04 am 270 lượt
Air Gear chap 300 3:55 pm 383 lượt
Air Gear chap 299 3:54 pm 412 lượt
Air Gear chap 298 3:54 pm 289 lượt
Air Gear chap 297 3:54 pm 284 lượt
Air Gear chap 296 3:54 pm 305 lượt
Air Gear chap 295 3:54 pm 281 lượt
Air Gear chap 294 3:54 pm 237 lượt
Air Gear chap 293 3:54 pm 246 lượt
Air Gear chap 292 3:54 pm 221 lượt
Air Gear chap 291 3:54 pm 315 lượt
Air Gear chap 290 3:54 pm 389 lượt
Air Gear chap 289 3:54 pm 328 lượt
Air Gear chap 288 3:54 pm 354 lượt
Air Gear chap 287 3:54 pm 254 lượt
Air Gear chap 286 3:54 pm 359 lượt
Air Gear chap 285 3:54 pm 319 lượt
Air Gear chap 284 3:54 pm 304 lượt
Air Gear chap 283 3:54 pm 275 lượt
Air Gear chap 282 3:54 pm 231 lượt
Air Gear chap 281 3:54 pm 363 lượt
Air Gear chap 280 11:16 am 351 lượt
Air Gear chap 279 11:16 am 280 lượt
Air Gear chap 278 11:15 am 347 lượt
Air Gear chap 277 11:15 am 258 lượt
Air Gear chap 276 11:15 am 347 lượt
Air Gear chap 275 11:15 am 349 lượt
Air Gear chap 274 11:15 am 365 lượt
Air Gear chap 273 11:15 am 354 lượt
Air Gear chap 272 11:15 am 335 lượt
Air Gear chap 271 11:15 am 362 lượt
Air Gear chap 270 11:01 am 275 lượt
Air Gear chap 269 11:01 am 348 lượt
Air Gear chap 268 11:01 am 379 lượt
Air Gear chap 267 11:01 am 345 lượt
Air Gear chap 266 11:01 am 397 lượt
Air Gear chap 265 11:01 am 339 lượt
Air Gear chap 264 11:01 am 238 lượt
Air Gear chap 263 11:01 am 264 lượt
Air Gear chap 262 11:01 am 367 lượt
Air Gear chap 261 11:01 am 351 lượt
Air Gear chap 260 10:59 am 273 lượt
Air Gear chap 259 10:59 am 341 lượt
Air Gear chap 258 10:59 am 264 lượt
Air Gear chap 257 10:59 am 370 lượt
Air Gear chap 256 10:59 am 231 lượt
Air Gear chap 255 10:59 am 353 lượt
Air Gear chap 254 10:59 am 328 lượt
Air Gear chap 253 10:56 am 254 lượt
Air Gear chap 252 10:56 am 353 lượt
Air Gear – Chapter 251 2:36 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 250 2:36 pm 410 lượt
Air Gear – Chapter 249 12:23 pm 446 lượt
Air Gear – Chapter 248 11:30 am 496 lượt
Air Gear – Chapter 247 11:30 am 450 lượt
Air Gear – Chapter 246 11:30 am 394 lượt
Air Gear – Chapter 245 11:30 am 412 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 512 lượt
Air Gear – Chapter 244 11:29 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 243 11:29 am 357 lượt
Air Gear – Chapter 242 11:29 am 533 lượt
Air Gear – Chapter 241 11:29 am 482 lượt
Air Gear – Chapter 240 11:29 am 519 lượt
Air Gear – Chapter 239 11:29 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 238 11:29 am 478 lượt
Air Gear – Chapter 237 11:29 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 236 11:29 am 474 lượt
Air Gear – Chapter 235 11:29 am 402 lượt
Air Gear – Chapter 234 11:29 am 465 lượt
Air Gear – Chapter 233 11:29 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 232 11:29 am 492 lượt
Air Gear – Chapter 231 11:28 am 484 lượt
Air Gear – Chapter 230 11:28 am 519 lượt
Air Gear – Chapter 229 11:28 am 526 lượt
Air Gear – Chapter 228 11:28 am 545 lượt
Air Gear – Chapter 227 11:28 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 226 11:28 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 225 11:28 am 471 lượt
Air Gear – Chapter 224 11:28 am 476 lượt
Air Gear – Chapter 223 11:28 am 515 lượt
Air Gear – Chapter 222 11:28 am 538 lượt
Air Gear – Chapter 221 11:28 am 551 lượt
Air Gear – Chapter 220 11:28 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 219 11:28 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 218 11:28 am 488 lượt
Air Gear – Chapter 217 11:27 am 416 lượt
Air Gear – Chapter 216 11:27 am 477 lượt
Air Gear – Chapter 215 11:27 am 536 lượt
Air Gear – Chapter 214 11:24 am 408 lượt
Air Gear – Chapter 213 11:24 am 512 lượt
Air Gear – Chapter 212 11:24 am 423 lượt
Air Gear – Chapter 211 11:24 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 210 11:23 am 347 lượt
Air Gear – Chapter 209 11:23 am 395 lượt
Air Gear – Chapter 208 11:23 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 207 11:23 am 540 lượt
Air Gear – Chapter 206 11:23 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 205 11:22 am 513 lượt
Air Gear – Chapter 204 11:22 am 555 lượt
Air Gear – Chapter 203 11:22 am 481 lượt
Air Gear – Chapter 202 11:21 am 523 lượt
Air Gear – Chapter 201 11:21 am 539 lượt
Air Gear – Chapter 200 11:21 am 459 lượt
Air Gear – Chapter 199 11:21 am 425 lượt
Air Gear – Chapter 198 11:21 am 507 lượt
Air Gear – Chapter 197 11:21 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 196 11:21 am 472 lượt
Air Gear – Chapter 195 11:20 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 194 11:20 am 497 lượt
Air Gear – Chapter 193 11:20 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 192 11:20 am 536 lượt
Air Gear – Chapter 191 11:20 am 455 lượt
Air Gear – Chapter 190 11:20 am 456 lượt
Air Gear – Chapter 189 11:20 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 188 11:20 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 187 11:20 am 466 lượt
Air Gear – Chapter 186 11:20 am 418 lượt
Air Gear – Chapter 185 11:20 am 496 lượt
Air Gear – Chapter 184 11:19 am 481 lượt
Air Gear – Chapter 183 11:19 am 444 lượt
Air Gear – Chapter 182 11:19 am 478 lượt
Air Gear – Chapter 181 11:19 am 409 lượt
Air Gear – Chapter 180 11:19 am 483 lượt
Air Gear – Chapter 179 11:19 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 178 11:19 am 518 lượt
Air Gear – Chapter 177 11:19 am 482 lượt
Air Gear – Chapter 176 11:19 am 488 lượt
Air Gear – Chapter 175 11:19 am 539 lượt
Air Gear – Chapter 174 11:19 am 530 lượt
Air Gear – Chapter 173 11:19 am 388 lượt
Air Gear – Chapter 172 11:19 am 453 lượt
Air Gear – Chapter 171 11:19 am 429 lượt
Air Gear – Chapter 170 11:18 am 488 lượt
Air Gear – Chapter 169 11:18 am 551 lượt
Air Gear – Chapter 168 11:18 am 528 lượt
Air Gear – Chapter 167 11:18 am 456 lượt
Air Gear – Chapter 166 11:18 am 380 lượt
Air Gear – Chapter 165 11:18 am 502 lượt
Air Gear – Chapter 164 11:18 am 535 lượt
Air Gear – Chapter 163 11:18 am 468 lượt
Air Gear – Chapter 162 11:17 am 528 lượt
Air Gear – Chapter 160 11:17 am 521 lượt
Air Gear – Chapter 161 11:17 am 509 lượt
Air Gear – Chapter 159 11:17 am 478 lượt
Air Gear – Chapter 158 11:17 am 519 lượt
Air Gear – Chapter 157 11:17 am 358 lượt
Air Gear – Chapter 156 11:16 am 495 lượt
Air Gear – Chapter 155 11:16 am 531 lượt
Air Gear – Chapter 154 11:16 am 485 lượt
Air Gear – Chapter 153 11:16 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 152 11:16 am 459 lượt
Air Gear – Chapter 151 11:16 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 150 11:16 am 473 lượt
Air Gear – Chapter 149 11:16 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 148 11:16 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 147 11:16 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 146 11:16 am 383 lượt
Air Gear – Chapter 145 11:16 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 144 11:16 am 493 lượt
Air Gear – Chapter 143 11:16 am 573 lượt
Air Gear – Chapter 142 11:15 am 536 lượt
Air Gear – Chapter 141 11:15 am 540 lượt
Air Gear – Chapter 140 11:15 am 480 lượt
Air Gear – Chapter 139 11:15 am 500 lượt
Air Gear – Chapter 138 11:15 am 567 lượt
Air Gear – Chapter 137 11:15 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 136 11:15 am 562 lượt
Air Gear – Chapter 135 11:15 am 476 lượt
Air Gear – Chapter 134 11:15 am 499 lượt
Air Gear – Chapter 133 11:15 am 503 lượt
Air Gear – Chapter 132 11:15 am 443 lượt
Air Gear – Chapter 131 11:15 am 437 lượt
Air Gear – Chapter 130 11:15 am 554 lượt
Air Gear – Chapter 129 11:15 am 566 lượt
Air Gear – Chapter 128 11:15 am 356 lượt
Air Gear – Chapter 127 11:15 am 514 lượt
Air Gear – Chapter 126 11:15 am 506 lượt
Air Gear – Chapter 125 11:14 am 483 lượt
Air Gear – Chapter 124 11:14 am 487 lượt
Air Gear – Chapter 123 11:14 am 489 lượt
Air Gear – Chapter 122 11:14 am 467 lượt
Air Gear – Chapter 121 11:14 am 465 lượt
Air Gear – Chapter 120 2:05 pm 600 lượt
Air Gear – Chapter 119 2:05 pm 555 lượt
Air Gear – Chapter 118 2:05 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 117 2:05 pm 531 lượt
Air Gear – Chapter 116 2:05 pm 548 lượt
Air Gear – Chapter 115 2:05 pm 549 lượt
Air Gear – Chapter 114 2:05 pm 425 lượt
Air Gear – Chapter 113 2:05 pm 487 lượt
Air Gear – Chapter 112 2:05 pm 439 lượt
Air Gear – Chapter 111 2:04 pm 468 lượt
Air Gear – Chapter 110 2:04 pm 568 lượt
Air Gear – Chapter 109 2:04 pm 591 lượt
Air Gear – Chapter 108 2:04 pm 534 lượt
Air Gear – Chapter 107 2:04 pm 565 lượt
Air Gear – Chapter 106 2:04 pm 506 lượt
Air Gear – Chapter 105 2:04 pm 470 lượt
Air Gear – Chapter 104 2:04 pm 520 lượt
Air Gear – Chapter 103 2:04 pm 498 lượt
Air Gear – Chapter 102 2:04 pm 511 lượt
Air Gear – Chapter 101 2:04 pm 510 lượt
Air Gear – Chapter 100 1:34 pm 479 lượt
Air Gear – Chapter 99 1:34 pm 517 lượt
Air Gear – Chapter 98 1:34 pm 443 lượt
Air Gear – Chapter 97 1:34 pm 532 lượt
Air Gear – Chapter 96 1:34 pm 469 lượt
Air Gear – Chapter 95 1:34 pm 545 lượt
Air Gear – Chapter 94 1:34 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 93 1:33 pm 529 lượt
Air Gear – Chapter 92 1:33 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 91 1:33 pm 476 lượt
Air Gear – Chapter 90 1:33 pm 481 lượt
Air Gear – Chapter 89 1:33 pm 378 lượt
Air Gear – Chapter 88 1:33 pm 507 lượt
Air Gear – Chapter 87 1:33 pm 497 lượt
Air Gear – Chapter 86 1:33 pm 483 lượt
Air Gear – Chapter 85 1:33 pm 516 lượt
Air Gear – Chapter 84 1:33 pm 512 lượt
Air Gear – Chapter 83 1:33 pm 464 lượt
Air Gear – Chapter 82 1:33 pm 539 lượt
Air Gear – Chapter 81 1:33 pm 375 lượt
Air Gear – Chapter 80 1:33 pm 469 lượt
Air Gear – Chapter 79 1:32 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 78 1:32 pm 407 lượt
Air Gear – Chapter 77 1:32 pm 411 lượt
Air Gear – Chapter 76 1:32 pm 497 lượt
Air Gear – Chapter 75 1:32 pm 409 lượt
Air Gear – Chapter 74 1:32 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 73 1:32 pm 480 lượt
Air Gear – Chapter 72 1:32 pm 509 lượt
Air Gear – Chapter 71 1:32 pm 483 lượt
Air Gear – Chapter 70 1:32 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 69 1:32 pm 529 lượt
Air Gear – Chapter 68 1:32 pm 571 lượt
Air Gear – Chapter 67 1:32 pm 416 lượt
Air Gear – Chapter 66 1:32 pm 514 lượt
Air Gear – Chapter 65 1:32 pm 422 lượt
Air Gear – Chapter 64 1:32 pm 495 lượt
Air Gear – Chapter 63 1:31 pm 432 lượt
Air Gear – Chapter 62 1:31 pm 520 lượt
Air Gear – Chapter 61 1:31 pm 534 lượt
Air Gear – Chapter 60 1:31 pm 558 lượt
Air Gear – Chapter 59 1:31 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 58 1:31 pm 497 lượt
Air Gear – Chapter 57 1:31 pm 509 lượt
Air Gear – Chapter 56 1:31 pm 531 lượt
Air Gear – Chapter 55 1:31 pm 545 lượt
Air Gear – Chapter 54 1:31 pm 598 lượt
Air Gear – Chapter 53 1:31 pm 509 lượt
Air Gear – Chapter 52 1:31 pm 437 lượt
Air Gear – Chapter 51 1:31 pm 495 lượt
Air Gear – Chapter 50 1:31 pm 526 lượt
Air Gear – Chapter 49 1:31 pm 542 lượt
Air Gear – Chapter 48 1:30 pm 508 lượt
Air Gear – Chapter 47 1:30 pm 456 lượt
Air Gear – Chapter 46 1:30 pm 508 lượt
Air Gear – Chapter 45 1:30 pm 513 lượt
Air Gear – Chapter 44 1:30 pm 547 lượt
Air Gear – Chapter 43 1:30 pm 541 lượt
Air Gear – Chapter 42 1:30 pm 473 lượt
Air Gear – Chapter 41 1:30 pm 512 lượt
Air Gear – Chapter 40 1:30 pm 523 lượt
Air Gear – Chapter 39 1:30 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 38 1:30 pm 543 lượt
Air Gear – Chapter 37 1:30 pm 444 lượt
Air Gear – Chapter 36 1:30 pm 524 lượt
Air Gear – Chapter 35 1:30 pm 482 lượt
Air Gear – Chapter 34 1:30 pm 522 lượt
Air Gear – Chapter 33 1:30 pm 542 lượt
Air Gear – Chapter 32 1:29 pm 572 lượt
Air Gear – Chapter 31 1:29 pm 546 lượt
Air Gear – Chapter 30 1:29 pm 508 lượt
Air Gear – Chapter 29 1:29 pm 490 lượt
Air Gear – Chapter 28 1:29 pm 566 lượt
Air Gear – Chapter 27 1:29 pm 488 lượt
Air Gear – Chapter 26 1:29 pm 508 lượt
Air Gear – Chapter 25 1:29 pm 398 lượt
Air Gear – Chapter 24 1:29 pm 527 lượt
Air Gear – Chapter 23 1:29 pm 408 lượt
Air Gear – Chapter 22 1:29 pm 588 lượt
Air Gear – Chapter 21 1:29 pm 518 lượt
Air Gear – Chapter 20 1:29 pm 502 lượt
Air Gear – Chapter 19 1:29 pm 602 lượt
Air Gear – Chapter 18 1:29 pm 509 lượt
Air Gear – Chapter 17 1:28 pm 507 lượt
Air Gear – Chapter 16 1:28 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 15 1:27 pm 326 lượt
Air Gear – Chapter 14 1:27 pm 581 lượt
Air Gear – Chapter 13 1:26 pm 436 lượt
Air Gear – Chapter 12 1:26 pm 503 lượt
Air Gear – Chapter 11 1:26 pm 535 lượt
Air Gear – Chapter 10 1:26 pm 491 lượt
Air Gear – Chapter 9 1:26 pm 555 lượt
Air Gear – Chapter 8 1:26 pm 474 lượt
Air Gear – Chapter 7 1:26 pm 532 lượt
Air Gear – Chapter 6 1:26 pm 389 lượt
Air Gear – Chapter 5 1:26 pm 540 lượt
Air Gear – Chapter 4 1:23 pm 466 lượt
Air Gear – Chapter 3 1:23 pm 537 lượt
Air Gear – Chapter 2 1:22 pm 546 lượt
Air Gear – Chapter 1 1:22 pm 655 lượt