Akame ga kiru

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Akame ga kiru – Chapter 68 1:47 pm 393 lượt
Akame ga kiru – Chapter 67 1:47 pm 324 lượt
Akame ga kiru – Chapter 66 1:46 pm 261 lượt
Akame ga kiru – Chapter 65 1:45 pm 330 lượt
Akame ga kiru – Chapter 64 1:59 am 375 lượt
Akame ga kiru – Chapter 63 1:59 am 377 lượt
Akame ga kiru – Chapter 62 1:59 am 390 lượt
Akame ga kiru – Chapter 61 1:58 am 398 lượt
Akame ga kiru – Chapter 60 3:58 pm 382 lượt
Akame ga kiru – Chapter 59 3:58 pm 367 lượt
Akame ga kiru – Chapter 58 3:58 pm 408 lượt
Akame ga kiru – Chapter 57 3:58 pm 362 lượt
Akame ga kiru – Chapter 56 3:58 pm 395 lượt
Akame ga kiru – Chapter 55 3:58 pm 344 lượt
Akame ga kiru – Chapter 54 3:58 pm 357 lượt
Akame ga kiru – Chapter 53 3:58 pm 345 lượt
Akame ga kiru – Chapter 52 12:15 pm 352 lượt
Akame ga kiru – Chapter 51 12:15 pm 368 lượt
Akame ga kiru – Chapter 50 12:15 pm 324 lượt
Akame ga kiru – Chapter 49 12:15 pm 335 lượt
Akame ga kiru – Chapter 48 12:15 pm 344 lượt
Akame ga kiru – Chapter 47 12:15 pm 367 lượt
Akame ga kiru – Chapter 46 12:15 pm 371 lượt
Akame ga kiru – Chapter 45 12:15 pm 337 lượt
Akame ga kiru – Chapter 44 12:15 pm 377 lượt
Akame ga kiru – Chapter 43 12:15 pm 353 lượt
Akame ga kiru – Chapter 42 12:14 pm 318 lượt
Akame ga kiru – Chapter 41 12:14 pm 341 lượt
Akame ga kiru – Chapter 40 12:14 pm 353 lượt
Akame ga kiru – Chapter 39 12:14 pm 342 lượt
Akame ga kiru – Chapter 38 12:14 pm 378 lượt
Akame ga kiru – Chapter 37 12:14 pm 352 lượt
Akame ga kiru – Chapter 36 12:14 pm 318 lượt
Akame ga kiru – Chapter 35 12:14 pm 324 lượt
Akame ga kiru – Chapter 34 12:14 pm 362 lượt
Akame ga kiru – Chapter 33 12:14 pm 299 lượt
Akame ga kiru – Chapter 32 12:14 pm 364 lượt
Akame ga kiru – Chapter 31 12:14 pm 367 lượt
Akame ga kiru – Chapter 30 12:13 pm 338 lượt
Akame ga kiru – Chapter 29 12:13 pm 323 lượt
Akame ga kiru – Chapter 28 12:13 pm 339 lượt
Akame ga kiru – Chapter 27 12:13 pm 366 lượt
Akame ga kiru – Chapter 26 12:13 pm 319 lượt
Akame ga kiru – Chapter 25 12:13 pm 304 lượt
Akame ga kiru – Chapter 24 12:13 pm 342 lượt
Akame ga kiru – Chapter 23 12:13 pm 358 lượt
Akame ga kiru – Chapter 22 12:13 pm 347 lượt
Akame ga kiru – Chapter 21 12:13 pm 322 lượt
Akame ga kiru – Chapter 20 12:13 pm 347 lượt
Akame ga kiru – Chapter 19 12:13 pm 337 lượt
Akame ga kiru – Chapter 18 12:13 pm 372 lượt
Akame ga kiru – Chapter 17 12:13 pm 366 lượt
Akame ga kiru – Chapter 16 12:13 pm 340 lượt
Akame ga kiru – Chapter 15 12:13 pm 350 lượt
Akame ga kiru – Chapter 14 12:13 pm 321 lượt
Akame ga kiru – Chapter 13 12:13 pm 309 lượt
Akame ga kiru – Chapter 12 12:13 pm 337 lượt
Akame ga kiru – Chapter 11 12:12 pm 327 lượt
Akame ga kiru – Chapter 10 12:12 pm 323 lượt
Akame ga kiru – Chapter 9 12:12 pm 306 lượt
Akame ga kiru – Chapter 8 12:12 pm 309 lượt
Akame ga kiru – Chapter 7 12:12 pm 328 lượt
Akame ga kiru – Chapter 6 12:12 pm 340 lượt
Akame ga kiru – Chapter 5 12:12 pm 345 lượt
Akame ga kiru – Chapter 4 12:11 pm 360 lượt
Akame ga kiru – Chapter 3 12:11 pm 333 lượt
Akame ga kiru – Chapter 2 12:11 pm 340 lượt
Akame ga kiru – Chapter 1 12:11 pm 379 lượt