Akame ga kiru

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Akame ga kiru – Chapter 68 1:47 pm 512 lượt
Akame ga kiru – Chapter 67 1:47 pm 437 lượt
Akame ga kiru – Chapter 66 1:46 pm 381 lượt
Akame ga kiru – Chapter 65 1:45 pm 452 lượt
Akame ga kiru – Chapter 64 1:59 am 464 lượt
Akame ga kiru – Chapter 63 1:59 am 486 lượt
Akame ga kiru – Chapter 62 1:59 am 491 lượt
Akame ga kiru – Chapter 61 1:58 am 509 lượt
Akame ga kiru – Chapter 60 3:58 pm 487 lượt
Akame ga kiru – Chapter 59 3:58 pm 479 lượt
Akame ga kiru – Chapter 58 3:58 pm 528 lượt
Akame ga kiru – Chapter 57 3:58 pm 462 lượt
Akame ga kiru – Chapter 56 3:58 pm 498 lượt
Akame ga kiru – Chapter 55 3:58 pm 441 lượt
Akame ga kiru – Chapter 54 3:58 pm 461 lượt
Akame ga kiru – Chapter 53 3:58 pm 437 lượt
Akame ga kiru – Chapter 52 12:15 pm 452 lượt
Akame ga kiru – Chapter 51 12:15 pm 492 lượt
Akame ga kiru – Chapter 50 12:15 pm 426 lượt
Akame ga kiru – Chapter 49 12:15 pm 440 lượt
Akame ga kiru – Chapter 48 12:15 pm 453 lượt
Akame ga kiru – Chapter 47 12:15 pm 477 lượt
Akame ga kiru – Chapter 46 12:15 pm 481 lượt
Akame ga kiru – Chapter 45 12:15 pm 456 lượt
Akame ga kiru – Chapter 44 12:15 pm 486 lượt
Akame ga kiru – Chapter 43 12:15 pm 464 lượt
Akame ga kiru – Chapter 42 12:14 pm 427 lượt
Akame ga kiru – Chapter 41 12:14 pm 446 lượt
Akame ga kiru – Chapter 40 12:14 pm 475 lượt
Akame ga kiru – Chapter 39 12:14 pm 461 lượt
Akame ga kiru – Chapter 38 12:14 pm 483 lượt
Akame ga kiru – Chapter 37 12:14 pm 470 lượt
Akame ga kiru – Chapter 36 12:14 pm 426 lượt
Akame ga kiru – Chapter 35 12:14 pm 420 lượt
Akame ga kiru – Chapter 34 12:14 pm 477 lượt
Akame ga kiru – Chapter 33 12:14 pm 400 lượt
Akame ga kiru – Chapter 32 12:14 pm 455 lượt
Akame ga kiru – Chapter 31 12:14 pm 483 lượt
Akame ga kiru – Chapter 30 12:13 pm 442 lượt
Akame ga kiru – Chapter 29 12:13 pm 433 lượt
Akame ga kiru – Chapter 28 12:13 pm 452 lượt
Akame ga kiru – Chapter 27 12:13 pm 471 lượt
Akame ga kiru – Chapter 26 12:13 pm 417 lượt
Akame ga kiru – Chapter 25 12:13 pm 387 lượt
Akame ga kiru – Chapter 24 12:13 pm 452 lượt
Akame ga kiru – Chapter 23 12:13 pm 462 lượt
Akame ga kiru – Chapter 22 12:13 pm 444 lượt
Akame ga kiru – Chapter 21 12:13 pm 425 lượt
Akame ga kiru – Chapter 20 12:13 pm 464 lượt
Akame ga kiru – Chapter 19 12:13 pm 432 lượt
Akame ga kiru – Chapter 18 12:13 pm 484 lượt
Akame ga kiru – Chapter 17 12:13 pm 455 lượt
Akame ga kiru – Chapter 16 12:13 pm 440 lượt
Akame ga kiru – Chapter 15 12:13 pm 457 lượt
Akame ga kiru – Chapter 14 12:13 pm 427 lượt
Akame ga kiru – Chapter 13 12:13 pm 399 lượt
Akame ga kiru – Chapter 12 12:13 pm 426 lượt
Akame ga kiru – Chapter 11 12:12 pm 416 lượt
Akame ga kiru – Chapter 10 12:12 pm 413 lượt
Akame ga kiru – Chapter 9 12:12 pm 396 lượt
Akame ga kiru – Chapter 8 12:12 pm 416 lượt
Akame ga kiru – Chapter 7 12:12 pm 420 lượt
Akame ga kiru – Chapter 6 12:12 pm 434 lượt
Akame ga kiru – Chapter 5 12:12 pm 446 lượt
Akame ga kiru – Chapter 4 12:11 pm 475 lượt
Akame ga kiru – Chapter 3 12:11 pm 446 lượt
Akame ga kiru – Chapter 2 12:11 pm 440 lượt
Akame ga kiru – Chapter 1 12:11 pm 518 lượt