Akame ga kiru

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Akame ga kiru – Chapter 68 1:47 pm 487 lượt
Akame ga kiru – Chapter 67 1:47 pm 405 lượt
Akame ga kiru – Chapter 66 1:46 pm 352 lượt
Akame ga kiru – Chapter 65 1:45 pm 417 lượt
Akame ga kiru – Chapter 64 1:59 am 435 lượt
Akame ga kiru – Chapter 63 1:59 am 452 lượt
Akame ga kiru – Chapter 62 1:59 am 457 lượt
Akame ga kiru – Chapter 61 1:58 am 474 lượt
Akame ga kiru – Chapter 60 3:58 pm 453 lượt
Akame ga kiru – Chapter 59 3:58 pm 450 lượt
Akame ga kiru – Chapter 58 3:58 pm 495 lượt
Akame ga kiru – Chapter 57 3:58 pm 433 lượt
Akame ga kiru – Chapter 56 3:58 pm 468 lượt
Akame ga kiru – Chapter 55 3:58 pm 406 lượt
Akame ga kiru – Chapter 54 3:58 pm 433 lượt
Akame ga kiru – Chapter 53 3:58 pm 410 lượt
Akame ga kiru – Chapter 52 12:15 pm 422 lượt
Akame ga kiru – Chapter 51 12:15 pm 453 lượt
Akame ga kiru – Chapter 50 12:15 pm 386 lượt
Akame ga kiru – Chapter 49 12:15 pm 408 lượt
Akame ga kiru – Chapter 48 12:15 pm 423 lượt
Akame ga kiru – Chapter 47 12:15 pm 438 lượt
Akame ga kiru – Chapter 46 12:15 pm 450 lượt
Akame ga kiru – Chapter 45 12:15 pm 426 lượt
Akame ga kiru – Chapter 44 12:15 pm 457 lượt
Akame ga kiru – Chapter 43 12:15 pm 433 lượt
Akame ga kiru – Chapter 42 12:14 pm 397 lượt
Akame ga kiru – Chapter 41 12:14 pm 417 lượt
Akame ga kiru – Chapter 40 12:14 pm 443 lượt
Akame ga kiru – Chapter 39 12:14 pm 429 lượt
Akame ga kiru – Chapter 38 12:14 pm 454 lượt
Akame ga kiru – Chapter 37 12:14 pm 432 lượt
Akame ga kiru – Chapter 36 12:14 pm 395 lượt
Akame ga kiru – Chapter 35 12:14 pm 391 lượt
Akame ga kiru – Chapter 34 12:14 pm 442 lượt
Akame ga kiru – Chapter 33 12:14 pm 376 lượt
Akame ga kiru – Chapter 32 12:14 pm 424 lượt
Akame ga kiru – Chapter 31 12:14 pm 453 lượt
Akame ga kiru – Chapter 30 12:13 pm 411 lượt
Akame ga kiru – Chapter 29 12:13 pm 396 lượt
Akame ga kiru – Chapter 28 12:13 pm 413 lượt
Akame ga kiru – Chapter 27 12:13 pm 443 lượt
Akame ga kiru – Chapter 26 12:13 pm 390 lượt
Akame ga kiru – Chapter 25 12:13 pm 363 lượt
Akame ga kiru – Chapter 24 12:13 pm 418 lượt
Akame ga kiru – Chapter 23 12:13 pm 435 lượt
Akame ga kiru – Chapter 22 12:13 pm 415 lượt
Akame ga kiru – Chapter 21 12:13 pm 397 lượt
Akame ga kiru – Chapter 20 12:13 pm 421 lượt
Akame ga kiru – Chapter 19 12:13 pm 400 lượt
Akame ga kiru – Chapter 18 12:13 pm 455 lượt
Akame ga kiru – Chapter 17 12:13 pm 423 lượt
Akame ga kiru – Chapter 16 12:13 pm 412 lượt
Akame ga kiru – Chapter 15 12:13 pm 428 lượt
Akame ga kiru – Chapter 14 12:13 pm 396 lượt
Akame ga kiru – Chapter 13 12:13 pm 370 lượt
Akame ga kiru – Chapter 12 12:13 pm 394 lượt
Akame ga kiru – Chapter 11 12:12 pm 389 lượt
Akame ga kiru – Chapter 10 12:12 pm 388 lượt
Akame ga kiru – Chapter 9 12:12 pm 372 lượt
Akame ga kiru – Chapter 8 12:12 pm 380 lượt
Akame ga kiru – Chapter 7 12:12 pm 391 lượt
Akame ga kiru – Chapter 6 12:12 pm 401 lượt
Akame ga kiru – Chapter 5 12:12 pm 417 lượt
Akame ga kiru – Chapter 4 12:11 pm 441 lượt
Akame ga kiru – Chapter 3 12:11 pm 412 lượt
Akame ga kiru – Chapter 2 12:11 pm 421 lượt
Akame ga kiru – Chapter 1 12:11 pm 483 lượt