Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 584 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 549 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 612 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 604 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 446 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 573 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 479 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 710 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 590 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 699 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 485 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 411 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 574 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 543 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 566 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 529 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 577 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 469 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 531 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 578 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 509 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 371 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 512 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 681 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 540 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 407 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 670 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 513 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 555 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 466 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 629 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 566 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 517 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 566 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 543 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 532 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 577 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 608 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 558 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 465 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 603 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 590 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 596 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 599 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 600 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 600 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 571 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 680 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 647 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 533 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 466 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 611 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 567 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 636 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 764 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 744 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 697 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 569 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 578 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 445 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 582 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 610 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 580 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 569 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 650 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 512 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 576 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 661 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 596 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 577 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 496 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 499 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 537 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 471 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 639 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 517 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 523 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 584 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 572 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 569 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 595 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 628 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 535 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 566 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 522 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 630 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 651 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 648 lượt