Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 586 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 619 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 598 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 640 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 634 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 607 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 527 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 738 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 624 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 731 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 573 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 438 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 604 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 609 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 562 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 609 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 496 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 569 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 573 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 608 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 545 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 397 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 723 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 579 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 431 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 708 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 578 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 510 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 491 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 660 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 605 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 527 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 561 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 592 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 567 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 605 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 648 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 583 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 492 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 636 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 622 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 627 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 633 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 632 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 644 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 607 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 601 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 718 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 681 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 565 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 496 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 635 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 602 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 667 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 810 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 786 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 723 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 596 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 609 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 480 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 580 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 624 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 652 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 621 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 605 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 694 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 554 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 629 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 702 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 600 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 633 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 611 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 529 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 580 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 505 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 673 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 547 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 554 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 612 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 597 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 603 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 572 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 626 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 669 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 592 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 556 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 673 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 692 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 689 lượt