Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 617 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 662 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 622 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 671 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 658 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 630 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 535 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 767 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 644 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 755 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 540 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 556 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 596 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 468 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 628 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 598 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 629 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 586 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 636 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 517 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 593 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 603 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 639 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 580 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 744 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 597 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 452 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 731 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 574 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 599 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 532 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 512 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 684 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 631 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 555 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 582 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 620 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 587 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 593 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 629 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 670 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 611 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 660 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 647 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 648 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 656 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 651 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 664 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 625 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 618 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 733 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 695 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 582 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 649 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 618 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 684 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 827 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 805 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 748 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 623 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 632 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 603 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 643 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 669 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 553 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 639 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 621 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 711 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 603 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 647 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 722 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 617 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 647 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 629 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 550 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 544 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 595 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 519 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 690 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 564 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 628 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 614 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 620 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 584 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 638 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 687 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 578 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 609 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 698 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 714 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 711 lượt