Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 460 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 423 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 521 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 362 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 464 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 399 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 421 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 625 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 482 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 599 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 409 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 405 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 447 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 364 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 468 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 458 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 473 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 410 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 410 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 477 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 435 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 317 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 413 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 572 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 433 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 354 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 560 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 422 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 472 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 409 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 539 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 407 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 409 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 495 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 445 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 465 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 410 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 508 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 468 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 494 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 553 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 526 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 456 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 389 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 462 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 551 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 657 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 436 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 455 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 373 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 448 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 467 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 401 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 486 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 540 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 434 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 460 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 509 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 466 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 479 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 475 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 406 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 422 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 368 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 450 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 459 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 483 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 475 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 452 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 514 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 505 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 534 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 539 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 527 lượt