Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 471 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 461 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 535 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 374 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 485 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 430 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 636 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 614 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 420 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 458 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 369 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 482 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 461 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 428 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 448 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 323 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 420 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 587 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 455 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 359 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 567 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 438 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 481 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 414 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 553 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 421 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 428 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 485 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 459 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 507 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 482 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 525 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 522 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 503 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 529 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 485 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 510 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 574 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 471 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 405 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 527 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 477 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 676 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 565 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 446 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 497 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 476 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 384 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 467 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 411 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 503 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 560 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 482 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 524 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 501 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 494 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 434 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 447 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 380 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 541 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 467 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 489 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 501 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 493 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 467 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 505 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 529 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 482 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 554 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 559 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 547 lượt