Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 438 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 402 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 384 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 447 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 486 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 336 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 427 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 371 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 397 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 595 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 449 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 558 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 381 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 376 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 424 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 341 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 426 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 446 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 473 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 390 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 373 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 431 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 404 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 304 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 395 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 538 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 396 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 335 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 394 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 394 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 388 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 374 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 381 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 448 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 437 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 413 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 478 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 381 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 465 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 425 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 473 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 480 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 428 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 438 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 462 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 508 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 430 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 361 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 468 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 435 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 621 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 498 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 407 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 437 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 424 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 357 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 408 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 427 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 458 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 377 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 452 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 467 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 494 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 408 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 477 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 441 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 380 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 392 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 400 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 341 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 474 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 430 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 436 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 428 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 445 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 443 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 419 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 454 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 471 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 427 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 490 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 482 lượt