Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 367 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 352 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 414 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 452 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 313 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 396 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 352 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 365 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 568 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 413 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 532 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 358 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 352 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 395 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 324 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 398 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 402 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 418 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 394 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 450 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 375 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 342 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 413 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 383 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 288 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 379 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 514 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 380 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 315 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 522 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 363 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 418 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 375 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 371 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 434 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 345 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 359 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 410 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 388 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 450 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 362 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 401 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 449 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 441 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 403 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 407 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 463 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 406 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 336 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 406 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 483 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 469 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 469 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 388 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 400 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 336 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 373 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 396 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 364 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 424 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 437 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 461 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 389 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 390 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 444 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 408 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 417 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 402 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 363 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 371 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 373 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 321 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 412 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 420 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 398 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 409 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 414 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 400 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 426 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 457 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 422 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 407 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 458 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 475 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 452 lượt