Anh Hùng Xạ Điêu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Tất cả những ai đam mê kiếm hiệp chắc hẳn ko ai ko biết đến Kim Dung và tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu, anh chàng Quách Tĩnh ngây ngô và hiền hậu, nhưng ko ít kỳ duyên, cô nàng Hoàng Dung thông minh lém lĩnh; giờ đây chúng ta lại có truyện tranh màu để xem.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 100: Thiên Hạ đệ nhất 11:40 pm 483 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 99: Hoa Sơn Luận Kiếm 11:40 pm 489 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 98: Trên đời còn có muội 3:27 am 464 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 97: Từ mẫu qui thiên 3:27 am 528 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 96: Hoàng Dung sinh tử 3:27 am 551 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 95: Phong tỏa Tây Độc 3:25 am 392 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 94: Thâu hội Thốc Mộc Phong 3:25 am 498 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 93: Xảo kế cầm hung 10:49 am 422 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 92: Huynh đệ tương tàn 10:49 am 441 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 91: Cái chết của Dương Khang 10:49 am 654 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 90: Chân Tướng 10:49 am 510 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 89: Thiết Thương Miếu Phong Vân 10:49 am 630 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 88: Linh Xà Trận 10:49 am 430 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 87: Quần Hùng Hội Chiến Yên Vũ Lâu 9:21 am 429 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 86: Phá Bắc Đẩu Trận 9:20 am 475 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 85: Mộ thất cự biến 9:20 am 376 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 84: Máu nhuộm Đảo Đào Hoa 9:20 am 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 83: Sư đồ quyết liệt 9:20 am 488 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 82: Sinh Tử Tương Y 9:20 am 501 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 81: Nguyên Hung 9:20 am 472 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 80: Quyết chiến Thanh Long Tập 9:20 am 521 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 79: Ngụy Cục 9:20 am 423 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 78: Sát Anh 9:20 am 445 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 77: Thế Thượng Tối Cường Võ Công 9:20 am 485 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 76: Tiên Thiên vs Nhất Dương Chỉ 9:20 am 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 75: Hoàng Thành cựu sự 9:19 am 460 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 74: Độc Kế 9:19 am 332 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 73: Nam Đế Nhất Dương Chỉ 9:19 am 436 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 72: Ngư Tiều Canh Độc 9:19 am 611 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 71: Tầm Y 9:19 am 470 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 70: Hắc Chiểu Ẩn Nữ 9:19 am 368 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 69: Hồn đoạn Thiết Chưởng Phong 9:19 am 583 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 68: Di Thư Chân Kinh – Lừa Tình 9:19 am 451 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 67: Quyết chiến Hiên Viên Đài 9:13 am 492 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 66: Nhạc Châu Đại Hội 9:12 am 427 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 65: Cái Bang Tân Chủ 3:36 pm 420 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 64: Cuồng Long hội Thiết Chưởng 3:36 pm 567 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 63 : Mai Siêu Phong Chi Tử 3:36 pm 511 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 62 : Thiên Canh Bắc Đẩu Phá Cửu Âm Bạch Cốt 3:36 pm 433 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 61 3:28 pm 442 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 60: Bi Ca Đương Khốc 3:26 pm 523 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 59: Khốn cảnh tuyệt lộ 3:26 pm 494 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 58: Tẩu Hỏa Nhập Ma 3:24 pm 471 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 57: Mật thất trị thương Nguy hiểm trùng trùng 3:24 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 56 1:25 pm 549 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 55 1:25 pm 500 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 54 1:25 pm 431 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 53 1:25 pm 542 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 52 1:25 pm 509 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 51 1:25 pm 536 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 50 1:25 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 49 1:24 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 48 1:24 pm 508 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 47 1:24 pm 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 46 1:24 pm 522 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 45 1:24 pm 606 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 44 1:24 pm 585 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 43 1:20 pm 484 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 42 1:20 pm 413 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 41 1:20 pm 548 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 40 1:20 pm 494 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 39 1:20 pm 582 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 38 1:20 pm 693 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 37 1:20 pm 618 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 36 1:20 pm 575 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 35 1:20 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 34 1:19 pm 501 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 33 1:19 pm 395 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 32 1:19 pm 487 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 31 1:19 pm 506 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 30 1:19 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 29 1:19 pm 433 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 28 1:19 pm 523 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 27 1:19 pm 512 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 26 1:19 pm 582 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 25 1:19 pm 452 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 24 1:19 pm 502 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 23 1:19 pm 546 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 22 1:18 pm 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 21 1:18 pm 530 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 20 1:18 pm 513 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 19 1:18 pm 433 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 18 1:18 pm 454 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 17 1:18 pm 469 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 16 1:18 pm 396 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 15 1:18 pm 563 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 14 1:17 pm 466 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 13 1:17 pm 476 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 12 1:17 pm 504 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 11 1:17 pm 524 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 10 1:17 pm 515 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 9 1:17 pm 477 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 8 1:17 pm 519 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 7 1:17 pm 559 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 6 1:17 pm 490 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 5 1:16 pm 520 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 4 1:16 pm 456 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 3 1:16 pm 572 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 2 1:16 pm 584 lượt
Anh Hùng Xạ Điêu – Chapter 1 1:16 pm 586 lượt