Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 382 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 424 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 413 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 364 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 471 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 488 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 368 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 448 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 420 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 431 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 475 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 427 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 373 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 482 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 487 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 444 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 498 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 350 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 434 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 490 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 485 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 497 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 538 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 465 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 490 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 527 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 510 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 498 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 390 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 424 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 447 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 479 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 464 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 489 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 476 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 502 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 422 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 463 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 468 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 384 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 449 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 542 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 501 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 456 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 494 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 452 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 556 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 458 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 505 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 476 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 476 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 425 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 485 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 504 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 527 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 594 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 401 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 520 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 502 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 397 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 512 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 496 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 458 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 455 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 427 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 436 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 494 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 392 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 513 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 522 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 474 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 533 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 446 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 478 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 499 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 508 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 437 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 523 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 495 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 488 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 475 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 500 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 537 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 482 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 519 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 484 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 570 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 515 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 529 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 568 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 521 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 395 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 554 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 482 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 380 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 561 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 428 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 523 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 554 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 450 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 498 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 403 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 451 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 526 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 522 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 505 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 528 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 425 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 638 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 591 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 437 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 512 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 517 lượt