Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 247 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 259 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 255 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 226 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 280 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 307 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 231 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 296 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 264 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 249 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 275 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 272 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 231 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 318 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 300 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 272 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 279 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 231 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 272 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 286 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 291 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 307 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 298 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 266 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 290 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 315 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 302 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 290 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 256 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 273 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 291 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 334 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 324 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 313 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 291 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 340 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 282 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 284 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 329 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 277 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 302 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 373 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 343 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 329 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 334 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 306 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 354 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 332 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 341 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 304 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 304 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 304 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 333 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 354 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 353 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 375 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 299 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 339 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 325 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 279 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 359 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 346 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 331 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 314 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 310 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 294 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 341 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 291 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 336 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 314 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 354 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 361 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 317 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 326 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 307 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 342 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 320 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 316 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 354 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 334 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 304 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 344 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 342 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 339 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 335 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 341 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 367 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 334 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 334 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 353 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 334 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 257 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 318 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 302 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 258 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 341 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 285 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 360 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 349 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 303 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 338 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 286 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 291 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 335 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 365 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 323 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 364 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 312 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 343 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 349 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 288 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 326 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 341 lượt