Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 309 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 323 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 275 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 352 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 396 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 283 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 370 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 330 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 313 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 375 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 346 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 274 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 381 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 396 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 356 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 386 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 281 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 337 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 373 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 379 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 390 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 384 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 349 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 408 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 393 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 382 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 298 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 334 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 360 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 399 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 388 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 388 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 386 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 424 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 353 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 366 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 397 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 321 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 354 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 456 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 416 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 387 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 418 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 366 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 444 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 371 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 401 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 381 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 366 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 353 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 401 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 416 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 423 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 480 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 335 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 430 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 401 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 320 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 433 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 407 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 373 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 368 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 355 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 341 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 387 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 326 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 401 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 404 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 403 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 436 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 360 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 388 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 386 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 424 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 370 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 410 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 414 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 394 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 368 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 408 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 437 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 399 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 421 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 409 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 454 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 419 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 430 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 442 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 398 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 305 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 389 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 388 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 311 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 422 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 348 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 444 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 433 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 346 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 407 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 332 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 358 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 404 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 431 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 392 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 433 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 362 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 439 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 443 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 328 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 417 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 441 lượt