Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 385 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 426 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 415 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 366 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 475 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 489 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 371 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 450 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 422 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 437 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 479 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 429 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 376 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 485 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 490 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 447 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 499 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 353 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 437 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 493 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 493 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 500 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 540 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 468 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 494 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 530 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 512 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 502 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 396 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 428 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 450 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 482 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 466 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 492 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 478 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 506 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 425 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 466 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 471 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 388 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 453 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 545 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 505 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 458 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 497 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 455 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 566 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 459 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 510 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 478 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 478 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 428 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 487 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 506 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 528 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 599 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 402 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 522 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 503 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 398 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 515 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 499 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 461 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 457 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 431 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 441 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 498 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 396 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 517 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 526 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 477 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 538 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 451 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 482 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 502 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 511 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 440 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 527 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 500 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 491 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 479 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 503 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 543 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 486 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 523 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 488 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 574 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 518 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 533 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 572 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 525 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 400 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 559 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 486 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 382 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 565 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 432 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 527 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 558 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 454 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 500 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 406 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 456 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 530 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 524 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 508 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 530 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 428 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 641 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 592 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 441 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 515 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 520 lượt