Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 310 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 345 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 337 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 287 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 363 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 405 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 305 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 379 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 340 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 333 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 399 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 358 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 279 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 397 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 405 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 368 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 407 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 289 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 348 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 386 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 397 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 398 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 402 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 368 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 396 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 431 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 420 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 415 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 311 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 341 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 368 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 409 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 398 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 396 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 403 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 434 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 360 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 376 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 406 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 327 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 364 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 465 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 427 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 394 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 433 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 373 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 455 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 387 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 410 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 390 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 381 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 362 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 411 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 426 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 433 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 507 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 341 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 437 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 417 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 326 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 445 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 417 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 379 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 379 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 363 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 349 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 397 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 333 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 408 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 426 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 412 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 444 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 367 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 398 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 395 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 435 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 378 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 431 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 420 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 404 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 378 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 417 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 463 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 412 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 437 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 420 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 476 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 435 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 442 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 464 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 416 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 318 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 413 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 403 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 318 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 438 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 357 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 453 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 452 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 360 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 415 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 339 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 367 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 413 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 437 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 402 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 444 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 369 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 559 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 492 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 342 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 427 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 452 lượt