Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 409 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 447 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 441 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 388 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 500 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 512 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 391 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 474 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 454 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 463 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 506 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 453 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 405 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 507 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 512 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 469 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 521 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 461 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 521 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 516 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 524 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 563 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 498 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 519 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 553 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 533 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 523 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 419 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 452 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 477 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 503 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 490 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 516 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 502 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 528 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 449 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 500 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 489 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 406 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 473 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 565 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 526 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 480 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 517 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 476 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 590 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 478 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 533 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 494 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 493 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 441 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 501 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 519 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 540 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 611 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 414 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 540 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 517 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 414 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 529 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 512 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 475 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 470 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 444 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 454 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 514 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 410 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 531 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 541 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 490 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 552 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 467 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 497 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 516 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 530 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 457 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 542 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 511 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 506 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 493 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 517 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 557 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 498 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 538 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 504 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 587 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 534 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 548 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 587 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 538 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 412 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 572 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 499 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 394 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 579 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 447 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 543 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 571 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 467 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 515 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 420 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 469 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 544 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 538 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 523 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 552 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 447 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 663 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 610 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 460 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 535 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 543 lượt