Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 271 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 280 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 282 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 246 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 312 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 341 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 250 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 325 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 290 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 277 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 307 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 300 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 249 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 340 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 333 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 322 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 251 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 298 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 325 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 323 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 341 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 325 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 295 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 324 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 352 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 332 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 328 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 277 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 300 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 322 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 365 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 349 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 342 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 322 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 368 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 313 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 312 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 356 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 291 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 322 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 406 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 372 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 352 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 363 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 332 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 387 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 351 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 367 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 331 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 325 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 319 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 356 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 381 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 389 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 413 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 315 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 365 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 353 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 293 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 383 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 371 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 347 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 335 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 328 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 311 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 360 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 306 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 363 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 347 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 373 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 392 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 332 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 351 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 331 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 377 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 340 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 349 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 383 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 359 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 325 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 370 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 374 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 359 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 366 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 366 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 393 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 364 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 374 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 387 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 359 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 270 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 342 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 332 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 278 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 374 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 314 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 395 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 378 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 324 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 367 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 301 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 317 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 361 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 390 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 351 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 388 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 330 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 377 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 386 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 356 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 376 lượt