Area no Kishi

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Nghĩ rằng mình là một thằng bất tài, Aizawa Kakeru từ bỏ giấc mơ cầu thủ để trở thành manager của đội bóng đá của trưởng. Nhưng thực chất cậu lại có một tài năng vô cùng tuyệt vời mà chỉ có Suguru - anh trai cậu đồng thời cũng là tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản nhận ra được. Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn khi Seven - một người bạn thời thơ ấu mà Kakeru đem lòng yêu mến xuất hiện...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Area no Kishi – Chapter 111 1:35 pm 300 lượt
Area no Kishi – Chapter 110 1:32 pm 301 lượt
Area no Kishi – Chapter 109 1:32 pm 311 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:31 pm 269 lượt
Area no Kishi – Chapter 107 1:26 pm 340 lượt
Area no Kishi – Chapter 108 1:26 pm 385 lượt
Area no Kishi – Chapter 106 1:26 pm 274 lượt
Area no Kishi – Chapter 105 1:25 pm 356 lượt
Area no Kishi – Chapter 104 1:25 pm 320 lượt
Area no Kishi – Chapter 103 1:25 pm 304 lượt
Area no Kishi – Chapter 102 1:25 pm 352 lượt
Area no Kishi – Chapter 101 1:25 pm 335 lượt
Area no Kishi – Chapter 100 1:24 pm 265 lượt
Area no Kishi – Chapter 99 1:24 pm 365 lượt
Area no Kishi – Chapter 98.5 1:24 pm 376 lượt
Area no Kishi – Chapter 98 1:23 pm 337 lượt
Area no Kishi – Chapter 97 1:23 pm 363 lượt
Area no Kishi – Chapter 96 1:23 pm 270 lượt
Area no Kishi – Chapter 95 1:22 pm 324 lượt
Area no Kishi – Chapter 94 1:22 pm 359 lượt
Area no Kishi – Chapter 93 1:22 pm 363 lượt
Area no Kishi – Chapter 92 1:22 pm 373 lượt
Area no Kishi – Chapter 91 1:22 pm 363 lượt
Area no Kishi – Chapter 90 1:22 pm 333 lượt
Area no Kishi – Chapter 89 1:21 pm 361 lượt
Area no Kishi – Chapter 88 1:21 pm 390 lượt
Area no Kishi – Chapter 87 1:21 pm 374 lượt
Area no Kishi – Chapter 86 1:21 pm 369 lượt
Area no Kishi – Chapter 85 1:21 pm 293 lượt
Area no Kishi – Chapter 84 1:21 pm 323 lượt
Area no Kishi – Chapter 83 1:21 pm 347 lượt
Area no kishi chap 82 1:22 am 387 lượt
Area no kishi chap 81 1:22 am 375 lượt
Area no kishi chap 80 1:22 am 371 lượt
Area no kishi chap 79 1:21 am 363 lượt
Area no kishi chap 78 1:21 am 410 lượt
Area no kishi chap 77 1:21 am 340 lượt
Area no kishi chap 76 1:21 am 346 lượt
Area no kishi chap 75 1:21 am 388 lượt
Area no kishi chap 74 1:21 am 312 lượt
Area no kishi chap 73 1:20 am 344 lượt
Area no kishi chap 72 1:20 am 438 lượt
Area no kishi chap 71 1:20 am 403 lượt
Area no kishi chap 70 1:20 am 379 lượt
Area no kishi chap 69 1:20 am 398 lượt
Area no kishi chap 68 1:18 am 359 lượt
Area no kishi chap 67 1:18 am 424 lượt
Area no kishi chap 66 1:18 am 364 lượt
Area no kishi chap 65 1:18 am 393 lượt
Area no kishi chap 64 1:18 am 363 lượt
Area no kishi chap 63 1:17 am 351 lượt
Area no kishi chap 62 1:17 am 339 lượt
Area no kishi chap 61 1:17 am 387 lượt
Area no kishi chap 60 1:17 am 406 lượt
Area no kishi chap 59 1:16 am 414 lượt
Area no kishi chap 58 1:16 am 449 lượt
Area no kishi chap 57 1:15 am 327 lượt
Area no kishi chap 56 1:15 am 412 lượt
Area no kishi chap 55 1:14 am 388 lượt
Area no kishi chap 54 1:13 am 314 lượt
Area no kishi chap 53 1:13 am 419 lượt
Area no kishi chap 52 1:13 am 397 lượt
Area no kishi chap 51 1:12 am 366 lượt
Area no kishi chap 50 1:11 am 357 lượt
Area no kishi chap 49 1:11 am 345 lượt
Area no kishi chap 48 1:11 am 333 lượt
Area no kishi chap 47 1:11 am 378 lượt
Area no kishi chap 46 1:10 am 319 lượt
Area no kishi chap 45 1:10 am 391 lượt
Area no kishi chap 44 1:10 am 389 lượt
Area no kishi chap 43 1:09 am 393 lượt
Area no kishi chap 42 1:09 am 422 lượt
Area no kishi chap 41 1:09 am 352 lượt
Area no kishi chap 40 1:09 am 379 lượt
Area no kishi chap 39 1:09 am 369 lượt
Area no kishi chap 38 1:09 am 411 lượt
Area no kishi chap 37 1:08 am 362 lượt
Area no kishi chap 36 1:07 am 390 lượt
Area no kishi chap 35 1:07 am 406 lượt
Area no kishi chap 34 1:06 am 385 lượt
Area no kishi chap 33 1:06 am 358 lượt
Area no kishi chap 32 1:06 am 393 lượt
Area no kishi chap 31 1:06 am 416 lượt
Area no kishi chap 30 1:05 am 389 lượt
Area no kishi chap 29 1:05 am 401 lượt
Area no kishi chap 28 1:05 am 398 lượt
Area no kishi chap 27 1:05 am 432 lượt
Area no kishi chap 26 1:05 am 398 lượt
Area no kishi chap 25 1:05 am 417 lượt
Area no kishi chap 24 1:05 am 422 lượt
Area no kishi chap 23 1:05 am 386 lượt
Area no kishi chap 22 1:04 am 293 lượt
Area no kishi chap 21 1:04 am 374 lượt
Area no kishi chap 20 1:04 am 370 lượt
Area no kishi chap 19 1:04 am 299 lượt
Area no kishi chap 18 1:04 am 407 lượt
Area no kishi chap 17 1:03 am 337 lượt
Area no kishi chap 16 1:03 am 428 lượt
Area no kishi chap 15 1:03 am 415 lượt
Area no kishi chap 14 1:03 am 340 lượt
Area no kishi chap 13 1:03 am 396 lượt
Area no kishi chap 12 1:03 am 320 lượt
Area no kishi chap 11 1:03 am 346 lượt
Area no kishi chap 10 1:03 am 393 lượt
Area no kishi chap 9 1:03 am 414 lượt
Area no kishi chap 8 1:03 am 377 lượt
Area no Kishi – Chapter 7 1:00 am 414 lượt
Area no Kishi – Chapter 6 1:00 am 354 lượt
Area no Kishi – Chapter 5 1:00 am 415 lượt
Area no Kishi – Chapter 4 1:00 am 429 lượt
Area no Kishi – Chapter 3 12:32 pm 320 lượt
Area no Kishi – Chapter 2 12:31 pm 397 lượt
Area no Kishi – Chapter 1 12:31 pm 419 lượt