Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 130 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 153 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 172 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 187 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 177 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 171 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 176 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 166 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 175 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 130 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 273 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 181 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 276 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 341 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 244 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 326 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 247 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 294 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 309 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 289 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 322 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 357 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 373 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 322 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 385 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 385 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 290 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 405 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 405 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 303 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 414 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 432 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 431 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 444 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 398 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 353 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 386 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 403 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 438 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 404 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 341 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 323 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 293 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 356 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 383 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 423 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 336 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 377 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 356 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 356 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 320 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 374 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 343 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 402 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 322 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 462 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 405 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 450 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 379 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 516 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 486 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 464 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 444 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 399 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 505 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 454 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 432 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 446 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 540 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 433 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 463 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 436 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 433 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 432 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 456 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 375 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 476 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 462 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 443 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 455 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 314 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 469 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 469 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 510 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 500 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 443 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 449 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 440 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 369 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 515 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 504 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 451 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 470 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 405 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 392 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 452 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 445 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 490 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 495 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 444 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 362 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 529 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 430 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 490 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 483 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 496 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 470 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 412 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 387 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 491 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 575 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 419 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 535 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 493 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 396 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 453 lượt