Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 97 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 104 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 126 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 133 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 130 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 126 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 136 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 127 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 128 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 87 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 228 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 159 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 234 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 296 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 225 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 280 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 217 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 255 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 276 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 259 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 270 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 309 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 329 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 339 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 297 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 293 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 336 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 256 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 344 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 273 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 376 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 392 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 379 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 294 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 312 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 325 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 313 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 355 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 303 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 263 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 322 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 329 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 347 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 382 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 304 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 329 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 330 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 319 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 282 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 344 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 321 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 336 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 304 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 358 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 342 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 301 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 419 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 362 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 398 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 340 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 386 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 462 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 450 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 396 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 444 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 424 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 426 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 370 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 463 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 413 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 391 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 387 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 496 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 393 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 416 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 376 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 400 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 386 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 413 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 358 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 417 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 407 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 394 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 410 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 276 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 422 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 419 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 444 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 451 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 391 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 408 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 402 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 347 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 473 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 452 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 408 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 424 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 381 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 351 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 415 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 401 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 436 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 447 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 443 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 388 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 333 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 443 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 409 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 438 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 441 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 438 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 422 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 379 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 362 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 479 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 432 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 513 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 386 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 410 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 500 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 446 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 374 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 447 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 424 lượt