Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 138 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 170 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 189 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 212 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 193 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 190 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 197 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 181 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 188 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 141 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 286 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 189 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 292 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 362 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 257 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 342 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 257 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 311 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 321 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 296 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 338 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 363 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 382 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 405 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 404 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 334 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 321 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 399 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 399 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 296 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 321 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 422 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 326 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 412 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 450 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 431 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 348 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 328 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 454 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 298 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 378 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 390 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 349 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 373 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 332 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 373 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 387 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 362 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 418 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 407 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 329 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 419 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 444 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 483 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 495 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 517 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 515 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 501 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 475 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 453 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 411 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 520 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 474 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 446 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 467 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 448 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 479 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 458 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 445 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 447 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 472 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 382 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 500 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 478 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 467 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 484 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 324 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 489 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 490 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 538 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 463 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 465 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 458 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 378 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 595 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 518 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 470 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 412 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 404 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 473 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 461 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 512 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 511 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 541 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 467 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 372 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 551 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 513 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 399 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 530 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 488 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 488 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 593 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 425 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 548 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 529 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 402 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 541 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 458 lượt