Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 306 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 324 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 336 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 382 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 315 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 340 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 340 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 337 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 350 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 278 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 430 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 328 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 508 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 435 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 481 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 421 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 449 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 437 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 446 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 486 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 488 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 507 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 544 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 603 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 480 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 436 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 531 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 527 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 406 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 558 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 701 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 485 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 555 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 597 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 592 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 575 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 576 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 529 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 561 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 574 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 562 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 598 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 585 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 584 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 585 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 541 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 462 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 580 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 442 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 509 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 640 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 533 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 522 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 480 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 469 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 540 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 540 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 513 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 428 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 594 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 542 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 584 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 563 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 614 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 679 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 640 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 672 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 533 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 653 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 625 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 588 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 552 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 548 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 642 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 625 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 573 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 583 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 709 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 570 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 620 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 600 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 564 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 612 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 590 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 512 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 670 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 609 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 586 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 665 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 432 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 632 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 623 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 677 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 663 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 591 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 578 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 563 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 488 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 741 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 675 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 639 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 620 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 654 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 510 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 516 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 631 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 593 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 637 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 660 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 672 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 619 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 502 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 626 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 605 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 701 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 557 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 644 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 582 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 656 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 628 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 629 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 591 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 538 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 494 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 650 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 656 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 625 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 605 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 608 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 698 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 512 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 523 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 588 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 676 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 712 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 522 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 626 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 657 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 612 lượt