Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 246 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 264 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 284 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 326 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 265 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 281 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 284 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 283 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 301 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 227 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 263 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 453 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 370 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 430 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 365 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 394 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 385 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 389 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 430 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 436 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 454 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 428 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 389 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 480 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 482 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 510 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 626 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 426 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 504 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 540 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 474 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 509 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 545 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 527 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 530 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 407 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 403 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 605 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 440 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 504 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 479 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 417 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 436 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 489 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 508 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 447 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 505 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 564 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 510 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 557 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 582 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 646 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 608 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 640 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 622 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 584 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 555 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 513 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 512 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 600 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 586 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 532 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 671 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 530 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 579 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 553 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 523 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 569 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 542 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 460 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 625 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 558 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 618 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 388 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 584 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 585 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 638 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 624 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 545 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 529 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 452 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 701 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 638 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 606 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 584 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 623 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 476 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 601 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 560 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 602 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 628 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 639 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 572 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 463 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 588 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 667 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 525 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 604 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 548 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 622 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 592 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 587 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 555 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 458 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 618 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 619 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 587 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 569 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 663 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 486 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 547 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 639 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 656 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 581 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 610 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 559 lượt