Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 244 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 261 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 279 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 323 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 261 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 278 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 281 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 278 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 295 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 225 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 365 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 258 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 392 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 450 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 366 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 428 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 357 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 392 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 381 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 386 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 428 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 433 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 496 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 548 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 479 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 357 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 620 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 537 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 525 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 407 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 503 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 525 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 522 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 527 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 485 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 409 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 402 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 530 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 400 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 469 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 601 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 439 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 502 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 474 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 434 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 444 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 499 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 394 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 560 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 554 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 472 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 524 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 576 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 643 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 606 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 636 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 619 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 580 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 550 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 510 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 508 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 597 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 583 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 530 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 540 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 667 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 528 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 574 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 550 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 566 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 540 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 456 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 620 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 553 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 542 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 616 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 385 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 581 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 584 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 634 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 621 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 555 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 543 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 526 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 698 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 633 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 604 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 580 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 619 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 473 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 474 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 597 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 558 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 600 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 626 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 635 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 567 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 460 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 584 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 564 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 665 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 522 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 598 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 545 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 616 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 588 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 582 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 552 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 455 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 614 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 617 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 584 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 564 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 566 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 658 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 485 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 634 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 655 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 470 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 577 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 607 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 555 lượt