Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 125 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 138 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 157 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 168 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 162 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 162 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 163 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 152 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 160 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 116 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 257 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 176 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 263 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 325 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 237 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 309 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 238 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 279 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 300 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 280 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 303 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 342 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 352 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 370 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 311 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 282 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 386 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 380 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 293 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 403 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 419 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 310 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 381 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 383 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 337 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 344 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 399 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 385 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 334 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 282 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 346 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 375 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 406 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 326 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 362 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 347 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 310 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 361 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 354 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 390 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 375 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 316 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 392 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 430 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 364 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 452 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 418 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 460 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 447 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 436 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 389 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 491 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 440 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 415 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 427 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 522 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 419 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 445 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 415 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 423 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 417 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 440 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 368 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 455 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 442 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 425 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 439 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 302 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 453 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 451 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 485 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 480 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 421 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 437 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 426 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 364 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 504 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 489 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 438 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 456 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 398 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 379 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 440 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 428 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 468 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 475 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 477 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 424 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 351 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 464 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 434 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 507 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 415 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 469 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 437 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 483 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 400 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 380 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 504 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 458 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 554 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 409 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 440 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 523 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 476 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 390 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 514 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 446 lượt