Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 274 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 291 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 307 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 352 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 286 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 303 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 310 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 304 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 323 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 248 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 391 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 293 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 417 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 478 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 394 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 453 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 388 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 415 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 406 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 412 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 454 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 460 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 576 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 501 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 381 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 665 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 454 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 534 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 565 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 567 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 551 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 551 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 431 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 530 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 544 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 531 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 570 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 550 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 551 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 511 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 435 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 428 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 520 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 484 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 619 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 453 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 517 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 464 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 431 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 451 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 501 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 521 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 462 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 518 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 494 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 410 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 576 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 523 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 487 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 595 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 659 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 619 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 652 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 515 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 636 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 596 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 568 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 527 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 524 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 618 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 598 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 545 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 685 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 544 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 597 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 572 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 541 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 590 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 564 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 483 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 645 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 580 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 563 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 638 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 404 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 601 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 597 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 653 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 639 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 572 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 559 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 543 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 716 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 654 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 620 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 597 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 637 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 491 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 492 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 614 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 573 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 615 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 640 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 653 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 589 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 479 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 602 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 582 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 681 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 541 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 622 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 562 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 640 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 606 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 602 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 572 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 518 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 476 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 632 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 636 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 605 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 586 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 588 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 678 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 490 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 500 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 562 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 650 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 678 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 493 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 596 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 625 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 581 lượt