Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 212 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 230 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 248 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 282 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 235 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 248 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 252 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 251 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 258 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 200 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 338 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 230 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 424 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 330 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 400 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 316 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 357 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 360 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 355 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 397 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 433 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 466 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 517 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 397 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 446 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 456 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 568 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 385 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 510 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 492 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 506 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 380 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 492 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 503 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 497 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 500 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 456 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 384 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 377 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 504 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 379 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 448 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 445 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 443 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 415 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 468 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 429 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 417 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 380 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 407 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 459 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 481 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 417 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 471 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 455 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 371 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 528 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 475 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 531 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 492 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 618 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 573 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 602 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 477 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 589 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 527 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 492 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 477 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 567 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 558 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 506 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 640 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 505 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 546 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 519 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 494 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 531 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 516 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 430 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 588 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 527 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 515 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 577 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 361 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 552 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 560 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 614 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 588 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 521 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 523 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 506 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 665 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 608 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 573 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 557 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 576 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 452 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 452 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 563 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 520 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 575 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 590 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 598 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 528 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 431 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 559 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 538 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 637 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 496 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 570 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 519 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 588 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 563 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 557 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 532 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 478 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 435 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 585 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 595 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 557 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 543 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 545 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 639 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 457 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 464 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 518 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 602 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 622 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 443 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 553 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 588 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 530 lượt