Bá Đao

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sau khi Bộ Kinh Vân mất tích (cuối Phong Vân I), giang hồ lại nổi lên những cao thủ mới, bang hội mạnh nhất là "Bất Lạc Hoàng Kỳ", thần bí nhất là "Thập Tam Cát Tường", và mười cao thủ gọi là "Thập Cường Võ Giả". Trong đó Bá Đao Vô Địch và Thiên Đạo Kiếm Tà là hai cao thủ nhất nhì, đã hẹn nhau quyết chiến ở Đao Kiếm Phong. Phi Kình, một thiếu niên lớn lên ở Thập Tam Cát Tường được sư phụ là Yến Thập Tam dặn muốn thành đao trung bá chủ phải khiêu chiến Bá Đao Vô Địch, vì không muốn Phi Kinh trở thành đại ma đầu. Trên đường đi Phi Kinh gặp Dịch Sở thông minh tuyệt đỉnh, 2 thiếu niên này tạo ra môn phái mới ra sao? xông pha giang hồ có gì trở ngại? Thập Cường Võ Giả gồm những ai?... mời các bạn đón xem một tác phẩm kinh điển rất thành công của Phùng Chí Minh


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bá Đao chap 150 9:03 pm 68 lượt
Bá Đao chap 149 9:03 pm 67 lượt
Bá Đao chap 148 9:02 pm 101 lượt
Bá Đao chap 147 9:02 pm 110 lượt
Bá Đao chap 146 9:02 pm 100 lượt
Bá Đao chap 145 9:01 pm 95 lượt
Bá Đao chap 144 9:01 pm 105 lượt
Bá Đao chap 143 9:00 pm 100 lượt
Bá Đao chap 142 9:00 pm 101 lượt
Bá Đao chap 141 8:58 pm 62 lượt
Bá Đao – Chapter 140 2:46 am 200 lượt
Bá Đao – Chapter 139 2:46 am 145 lượt
Bá Đao – Chapter 138 2:46 am 205 lượt
Bá Đao – Chapter 137 3:39 pm 267 lượt
Bá Đao – Chapter 136 3:39 pm 204 lượt
Bá Đao – Chapter 135 2:44 pm 254 lượt
Bá Đao – Chapter 134 2:44 pm 198 lượt
Bá Đao – Chapter 133 2:44 pm 226 lượt
Bá Đao – Chapter 132 2:43 pm 252 lượt
Bá Đao – Chapter 131 2:43 pm 245 lượt
Bá Đao – Chapter 130 2:43 pm 244 lượt
Bá Đao – Chapter 129 2:51 am 282 lượt
Bá Đao – Chapter 128 2:51 am 303 lượt
Bá Đao – Chapter 127 2:51 am 288 lượt
Bá Đao – Chapter 126 2:51 am 311 lượt
Bá Đao – Chapter 125 2:49 am 277 lượt
Bá Đao – Chapter 124 2:49 am 274 lượt
Bá Đao – Chapter 123 2:49 am 309 lượt
Bá Đao – Chapter 122 2:49 am 294 lượt
Bá Đao – Chapter 121 2:49 am 232 lượt
Bá Đao – Chapter 120 2:49 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 119 2:49 am 303 lượt
Bá Đao – Chapter 118 2:49 am 248 lượt
Bá Đao – Chapter 116 12:02 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 115 12:02 am 364 lượt
Bá Đao – Chapter 114 12:02 am 368 lượt
Bá Đao – Chapter 113 12:02 am 350 lượt
Bá Đao – Chapter 112 12:02 am 358 lượt
Bá Đao – Chapter 111 12:02 am 278 lượt
Bá Đao – Chapter 110 12:02 am 331 lượt
Bá Đao – Chapter 109 12:02 am 317 lượt
Bá Đao – Chapter 108 12:02 am 289 lượt
Bá Đao – Chapter 107 12:02 am 298 lượt
Bá Đao – Chapter 106 12:02 am 323 lượt
Bá Đao – Chapter 105 12:02 am 359 lượt
Bá Đao – Chapter 104 12:02 am 290 lượt
Bá Đao – Chapter 103 11:33 am 331 lượt
Bá Đao – Chapter 102 11:33 am 327 lượt
Bá Đao – Chapter 101 11:33 am 297 lượt
Bá Đao – Chapter 100 11:33 am 286 lượt
Bá Đao – Chapter 99 11:33 am 361 lượt
Bá Đao – Chapter 98 11:33 am 243 lượt
Bá Đao – Chapter 97 11:33 am 296 lượt
Bá Đao – Chapter 96 11:33 am 307 lượt
Bá Đao – Chapter 95 11:32 am 320 lượt
Bá Đao – Chapter 94 11:32 am 353 lượt
Bá Đao – Chapter 93 11:32 am 289 lượt
Bá Đao – Chapter 92 11:32 am 300 lượt
Bá Đao – Chapter 91 11:32 am 312 lượt
Bá Đao – Chapter 90 11:32 am 295 lượt
Bá Đao – Chapter 89 11:32 am 260 lượt
Bá Đao – Chapter 88 11:32 am 323 lượt
Bá Đao – Chapter 87 11:32 am 295 lượt
Bá Đao – Chapter 86 11:32 am 304 lượt
Bá Đao – Chapter 85 11:32 am 282 lượt
Bá Đao – Chapter 84 11:32 am 336 lượt
Bá Đao – Chapter 83 11:32 am 307 lượt
Bá Đao – Chapter 82 10:53 am 283 lượt
Bá Đao – Chapter 81 10:53 am 387 lượt
Bá Đao – Chapter 80 10:53 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 79 10:53 am 367 lượt
Bá Đao – Chapter 78 10:52 am 322 lượt
Bá Đao – Chapter 77 10:52 am 361 lượt
Bá Đao – Chapter 76 3:05 am 382 lượt
Bá Đao – Chapter 75 3:05 am 427 lượt
Bá Đao – Chapter 74 3:05 am 412 lượt
Bá Đao – Chapter 73 3:04 am 421 lượt
Bá Đao – Chapter 72 3:04 am 381 lượt
Bá Đao – Chapter 71 3:04 am 411 lượt
Bá Đao – Chapter 70 3:03 am 398 lượt
Bá Đao – Chapter 69 1:05 pm 395 lượt
Bá Đao – Chapter 68 1:05 pm 414 lượt
Bá Đao – Chapter 67 1:05 pm 347 lượt
Bá Đao – chapter 66 1:05 pm 440 lượt
Bá Đao – chapter 65 1:05 pm 385 lượt
Bá Đao – chapter 64 1:04 pm 375 lượt
Bá Đao – Chapter 63 1:04 pm 355 lượt
Bá Đao – Chapter 62 1:03 pm 455 lượt
Bá Đao – Chapter 61 1:03 pm 373 lượt
Bá Đao – Chapter 60 1:03 pm 387 lượt
Bá Đao – Chapter 59 1:03 pm 353 lượt
Bá Đao – Chapter 58 1:02 pm 371 lượt
Bá Đao – Chapter 57 1:02 pm 364 lượt
Bá Đao – Chapter 56 1:02 pm 381 lượt
Bá Đao – Chapter 55 1:02 pm 340 lượt
Bá Đao – Chapter 54 1:02 pm 392 lượt
Bá Đao – Chapter 53 1:02 pm 379 lượt
Bá Đao – Chapter 52 1:02 pm 368 lượt
Bá Đao – Chapter 51 1:01 pm 381 lượt
Bá Đao – Chapter 50 1:01 pm 250 lượt
Bá Đao – Chapter 49 1:01 pm 395 lượt
Bá Đao – Chapter 48 1:01 pm 390 lượt
Bá Đao – Chapter 47 1:01 pm 415 lượt
Bá Đao – Chapter 46 1:01 pm 423 lượt
Bá Đao – Chapter 45 1:01 pm 365 lượt
Bá Đao – Chapter 44 1:01 pm 371 lượt
Bá Đao – Chapter 43 1:00 pm 368 lượt
Bá Đao – Chapter 42 11:52 am 333 lượt
Bá Đao – Chapter 41 11:51 am 425 lượt
Bá Đao – Chapter 40 2:28 pm 448 lượt
Bá Đao – Chapter 39 2:28 pm 424 lượt
Bá Đao – Chapter 38 2:28 pm 383 lượt
Bá Đao – Chapter 37 2:28 pm 402 lượt
Bá Đao – Chapter 36 2:25 pm 367 lượt
Bá Đao – Chapter 35 2:24 pm 334 lượt
Bá Đao – Chapter 34 2:21 pm 389 lượt
Bá Đao – Chapter 33 2:21 pm 377 lượt
Bá Đao – Chapter 32 4:24 pm 410 lượt
Bá Đao – Chapter 31 4:23 pm 414 lượt
Bá Đao – Chapter 30 4:23 pm 420 lượt
Bá Đao – Chapter 29 3:37 pm 361 lượt
Bá Đao – Chapter 28 3:37 pm 314 lượt
Bá Đao – Chapter 27 3:37 pm 419 lượt
Bá Đao – Chapter 26 10:52 am 383 lượt
Bá Đao – Chapter 25 10:52 am 449 lượt
Bá Đao – Chapter 24 10:52 am 363 lượt
Bá Đao – Chapter 23 3:20 pm 411 lượt
Bá Đao – Chapter 22 9:32 am 384 lượt
Bá Đao – Chapter 21 9:31 am 412 lượt
Bá Đao – Chapter 20 5:01 am 415 lượt
Bá Đao – Chapter 19 5:01 am 420 lượt
Bá Đao – Chapter 18 5:01 am 400 lượt
Bá Đao – Chapter 17 5:01 am 360 lượt
Bá Đao – Chapter 16 5:01 am 346 lượt
Bá Đao Chapter 15 1:14 pm 461 lượt
Bá Đao – Chapter 14 4:55 am 413 lượt
Bá Đao – Chapter 13 4:54 am 417 lượt
Bá Đao – Chapter 12 4:54 am 407 lượt
Bá Đao – Chapter 11 4:54 am 418 lượt
Bá Đao – Chapter 10 4:54 am 467 lượt
Bá Đao – Chapter 9 4:44 am 377 lượt
Bá Đao – Chapter 8 4:43 am 360 lượt
Bá Đao Chương 7 Nhập Tiệc, Ai Cũng Tội Ác Tày Trời 3:55 am 388 lượt
Bá Đao – Chapter 6 3:55 am 478 lượt
Bá Đao – Chương 5 3:55 am 420 lượt
Bá Đao – Chương 4 3:55 am 353 lượt
Bá Đao – Chapter 3 3:54 am 426 lượt
Bá Đao – Chapter 2 3:54 am 473 lượt
Bá Đao – Chapter 1 3:46 am 406 lượt