Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 420 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 496 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 524 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 524 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 511 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 624 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 507 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 545 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 554 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 512 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 466 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 511 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 550 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 589 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 512 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 459 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 427 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 420 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 499 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 520 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 563 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 472 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 433 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 523 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 478 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 430 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 487 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 402 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 478 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 419 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 489 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 434 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 472 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 473 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 489 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 529 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 456 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 489 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 533 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 482 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 522 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 485 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 474 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 504 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 507 lượt