Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 441 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 558 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 555 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 528 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 650 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 508 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 529 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 460 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 569 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 560 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 528 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 533 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 516 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 562 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 540 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 582 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 612 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 532 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 487 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 449 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 450 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 526 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 548 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 508 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 593 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 499 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 550 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 428 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 462 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 540 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 548 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 502 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 451 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 428 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 422 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 497 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 532 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 508 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 478 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 437 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 520 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 558 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 541 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 476 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 484 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 514 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 479 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 460 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 551 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 541 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 486 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 547 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 541 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 529 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 490 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 522 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 527 lượt