Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 444 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 525 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 559 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 559 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 530 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 654 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 532 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 572 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 563 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 530 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 586 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 520 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 565 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 543 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 585 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 616 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 484 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 530 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 552 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 598 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 502 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 554 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 430 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 464 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 542 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 551 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 430 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 500 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 538 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 511 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 443 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 502 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 524 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 543 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 478 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 487 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 523 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 484 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 554 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 506 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 544 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 490 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 549 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 544 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 516 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 493 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 526 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 532 lượt