Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 400 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 477 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 505 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 496 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 471 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 598 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 459 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 485 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 525 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 514 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 532 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 490 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 383 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 507 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 482 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 526 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 570 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 497 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 471 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 501 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 458 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 392 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 508 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 456 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 416 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 465 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 392 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 383 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 456 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 451 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 401 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 472 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 439 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 401 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 455 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 455 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 513 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 468 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 439 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 496 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 522 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 505 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 465 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 455 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 485 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 476 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 488 lượt