Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 310 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 357 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 381 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 381 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 353 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 355 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 380 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 321 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 389 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 408 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 373 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 389 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 373 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 301 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 416 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 435 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 384 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 344 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 326 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 360 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 324 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 341 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 393 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 367 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 378 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 390 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 363 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 317 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 315 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 352 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 359 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 359 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 340 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 351 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 329 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 308 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 355 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 365 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 334 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 358 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 353 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 324 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 324 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 314 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 319 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 359 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 370 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 361 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 360 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 346 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 381 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 347 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 344 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 353 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 333 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 362 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 414 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 357 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 380 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 350 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 350 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 385 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 380 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 362 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 328 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 394 lượt