Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 468 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 546 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 559 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 553 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 677 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 535 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 556 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 597 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 607 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 562 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 544 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 446 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 512 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 590 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 566 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 611 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 641 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 557 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 514 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 479 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 509 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 477 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 549 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 574 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 625 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 524 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 580 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 489 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 562 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 572 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 528 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 545 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 449 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 469 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 483 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 460 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 511 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 576 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 559 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 538 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 534 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 476 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 498 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 549 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 567 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 558 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 567 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 471 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 558 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 533 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 517 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 553 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 512 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 550 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 556 lượt