Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 362 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 466 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 460 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 573 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 416 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 388 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 450 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 365 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 472 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 537 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 458 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 384 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 414 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 376 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 429 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 465 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 439 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 469 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 428 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 458 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 368 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 450 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 433 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 395 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 354 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 446 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 392 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 385 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 421 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 435 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 474 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 412 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 384 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 496 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 437 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 464 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 464 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 471 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 473 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 371 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 461 lượt