Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 354 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 451 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 453 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 443 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 403 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 535 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 437 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 456 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 455 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 484 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 441 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 337 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 439 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 433 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 476 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 502 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 388 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 367 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 444 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 419 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 441 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 358 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 360 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 424 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 402 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 385 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 416 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 364 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 343 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 368 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 412 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 402 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 381 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 360 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 401 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 419 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 423 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 414 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 402 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 371 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 410 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 458 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 486 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 424 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 456 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 460 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 424 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 364 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 433 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 452 lượt