Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 493 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 572 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 606 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 616 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 582 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 574 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 706 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 520 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 624 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 612 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 597 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 631 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 585 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 573 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 465 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 535 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 613 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 592 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 638 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 676 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 546 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 507 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 536 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 503 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 572 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 598 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 561 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 589 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 647 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 544 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 604 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 476 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 514 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 582 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 596 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 554 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 507 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 570 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 480 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 562 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 541 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 583 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 562 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 531 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 504 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 482 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 542 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 535 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 558 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 596 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 581 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 514 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 556 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 521 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 550 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 557 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 493 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 569 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 586 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 538 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 574 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 523 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 557 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 587 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 580 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 556 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 545 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 579 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 539 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 573 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 583 lượt