Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 332 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 369 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 482 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 382 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 398 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 340 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 429 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 403 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 434 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 316 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 394 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 394 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 438 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 408 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 361 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 345 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 382 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 343 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 365 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 412 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 395 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 398 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 337 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 333 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 382 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 356 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 377 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 345 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 325 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 382 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 348 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 372 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 371 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 345 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 345 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 333 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 333 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 387 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 378 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 373 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 361 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 364 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 354 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 373 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 347 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 426 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 438 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 375 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 373 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 427 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 358 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 410 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 395 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 383 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 337 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 390 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 420 lượt