Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 347 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 437 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 444 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 431 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 390 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 516 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 360 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 439 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 446 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 429 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 467 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 427 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 428 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 330 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 430 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 419 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 491 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 433 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 380 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 368 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 395 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 357 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 412 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 449 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 429 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 351 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 348 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 395 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 378 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 405 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 358 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 338 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 404 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 363 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 398 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 394 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 365 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 368 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 348 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 359 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 388 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 407 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 403 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 425 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 393 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 412 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 381 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 391 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 361 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 399 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 406 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 434 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 397 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 442 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 374 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 432 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 429 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 417 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 411 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 354 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 418 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 440 lượt