Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 486 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 529 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 613 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 533 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 565 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 514 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 431 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 527 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 558 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 501 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 487 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 543 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 531 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 488 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 517 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 498 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 562 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 518 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 384 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 526 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 426 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 572 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 544 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 473 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 488 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 540 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 513 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 454 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 535 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 516 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 501 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 560 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 519 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 543 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 560 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 551 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 533 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 471 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 524 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 508 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 530 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 597 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 428 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 470 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 426 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 516 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 561 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 445 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 499 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 549 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 506 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 487 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 495 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 410 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 531 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 619 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 565 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 533 lượt