Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 513 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 549 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 641 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 561 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 593 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 541 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 454 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 550 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 585 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 530 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 509 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 566 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 517 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 479 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 551 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 513 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 514 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 543 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 521 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 582 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 494 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 544 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 549 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 507 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 595 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 565 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 500 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 524 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 429 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 564 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 534 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 537 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 538 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 476 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 564 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 486 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 541 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 450 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 510 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 580 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 457 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 536 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 564 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 577 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 526 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 475 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 566 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 549 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 543 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 524 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 546 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 613 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 533 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 499 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 486 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 1193 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 410 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 430 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 534 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 482 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 583 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 568 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 525 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 478 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 531 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 563 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 542 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 509 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 641 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 510 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 589 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 562 lượt