Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 321 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 318 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 315 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 304 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 321 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 342 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 326 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 339 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 268 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 271 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 288 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 382 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 302 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 334 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 315 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 323 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 290 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 340 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 344 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 365 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 290 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 304 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 301 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 315 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 292 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 318 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 356 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 328 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 384 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 311 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 340 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 325 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 301 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 315 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 268 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 291 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 310 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 325 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 359 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 303 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 359 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 295 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 337 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 325 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 299 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 299 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 368 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 306 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 321 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 288 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 325 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 275 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 311 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 297 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 311 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 294 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 339 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 341 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 279 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 285 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 304 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 298 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 340 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 341 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 275 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 289 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 316 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 303 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 312 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 339 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 318 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 301 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 283 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 330 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 302 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 297 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 331 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 356 lượt