Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 475 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 395 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 431 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 337 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 429 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 391 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 357 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 478 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 402 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 496 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 475 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 375 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 457 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 323 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 430 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 454 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 433 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 375 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 358 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 368 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 357 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 331 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 329 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 382 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 416 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 426 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 323 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 337 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 395 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 433 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 410 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 375 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 336 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 370 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 417 lượt