Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 525 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 450 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 612 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 530 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 562 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 511 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 428 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 526 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 555 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 498 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 480 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 448 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 541 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 450 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 529 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 486 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 558 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 465 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 516 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 381 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 523 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 478 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 569 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 541 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 537 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 506 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 510 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 513 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 533 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 459 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 514 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 498 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 488 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 557 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 516 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 539 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 554 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 509 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 502 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 457 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 549 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 450 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 530 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 466 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 439 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 503 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 522 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 592 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 509 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 468 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 488 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 412 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 515 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 559 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 539 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 497 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 462 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 492 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 381 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 497 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 465 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 522 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 511 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 475 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 618 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 474 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 560 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 530 lượt