Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 472 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 446 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 336 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 358 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 404 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 314 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 314 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 327 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 367 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 433 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 380 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 420 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 319 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 465 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 328 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 428 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 377 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 433 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 378 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 334 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 306 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 356 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 415 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 425 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 378 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 341 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 454 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 337 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 311 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 354 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 330 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 350 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 462 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 334 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 389 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 312 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 353 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 340 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 395 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 309 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 324 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 400 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 375 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 317 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 482 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 396 lượt