Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 454 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 577 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 504 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 531 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 494 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 407 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 493 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 520 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 473 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 518 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 469 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 428 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 503 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 487 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 528 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 458 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 442 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 501 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 404 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 455 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 545 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 514 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 450 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 506 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 476 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 497 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 491 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 467 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 516 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 410 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 523 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 512 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 509 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 485 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 416 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 478 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 462 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 418 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 489 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 561 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 484 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 441 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 405 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 368 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 486 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 438 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 540 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 463 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 505 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 367 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 391 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 434 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 404 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 458 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 470 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 358 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 381 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 429 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 444 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 496 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 481 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 443 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 453 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 585 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 424 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 521 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 493 lượt