Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 464 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 490 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 458 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 465 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 416 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 412 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 327 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 326 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 379 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 411 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 402 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 460 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 416 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 327 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 456 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 483 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 461 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 379 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 335 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 449 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 385 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 436 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 452 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 368 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 429 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 379 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 448 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 394 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 314 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 447 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 348 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 416 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 421 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 382 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 432 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 359 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 451 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 353 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 423 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 476 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 431 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 344 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 360 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 319 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 360 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 336 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 430 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 477 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 372 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 401 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 358 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 331 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 348 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 406 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 316 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 329 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 383 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 360 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 419 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 384 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 390 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 369 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 329 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 397 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 497 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 360 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 437 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 404 lượt