Bàn tay thần sầu

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào "ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía…


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn tay thần sầu – Chapter 115 1:19 pm 346 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 114 1:19 pm 422 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 113 1:19 pm 349 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 112 3:59 pm 433 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 111 3:58 pm 408 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 110 3:58 pm 333 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 109 3:58 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 108 3:58 pm 318 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 107 3:58 pm 339 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 106 3:58 pm 354 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 105 3:58 pm 381 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 104 3:58 pm 376 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 103 3:58 pm 350 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 102 3:58 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 101 3:58 pm 289 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 100 3:58 pm 292 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 99 3:57 pm 308 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 98 3:57 pm 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 97 3:57 pm 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 96 3:57 pm 365 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 95 3:57 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 94 3:57 pm 402 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 93 3:57 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 92 3:57 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 91 3:48 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 90 3:48 pm 310 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 89 3:48 pm 409 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 88 3:47 pm 375 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 87 3:47 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 86 3:45 pm 392 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 85 3:45 pm 307 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 84 3:45 pm 417 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 83 3:45 pm 330 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 82 3:45 pm 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 81 3:45 pm 427 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 80 3:20 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 79 3:20 pm 338 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 78 3:20 pm 361 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 77 3:20 pm 309 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 76 3:20 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 75 3:20 pm 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 74 3:20 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 73 3:20 pm 393 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 72 12:41 pm 344 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 71 12:41 pm 413 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 70 12:41 pm 331 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 69 12:41 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 68 12:41 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 67 12:40 pm 399 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 66 12:40 pm 350 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 65 12:40 pm 316 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 64 12:40 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 63 12:40 pm 290 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 62 12:40 pm 364 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 61 12:40 pm 396 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 60 12:40 pm 309 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 59 12:39 pm 332 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 58 12:38 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 57 12:38 pm 382 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 56 12:38 pm 381 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 55 12:38 pm 351 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 54 12:38 pm 371 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 53 12:38 pm 341 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 52 12:38 pm 374 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 51 12:38 pm 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 50 12:38 pm 391 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 49 12:38 pm 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 48 12:38 pm 366 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 47 12:37 pm 350 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 46 12:37 pm 318 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 45 12:37 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 44 12:37 pm 367 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 43 12:37 pm 321 lượt
Bàn tay thần sầu – Chương 42 12:37 pm 386 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 041 12:37 pm 414 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 040 12:37 pm 388 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 039 12:37 pm 325 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 038 12:37 pm 333 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 037 12:37 pm 313 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 036 12:37 pm 347 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 035 12:37 pm 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 034 12:37 pm 292 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 033 12:36 pm 335 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 032 10:53 am 313 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 031 10:45 am 398 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 030 10:43 am 330 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 029 10:42 am 431 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 028 10:42 am 310 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 027 10:42 am 365 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 026 10:42 am 355 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 025 10:42 am 362 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 024 10:42 am 336 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 023 10:41 am 296 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 022 10:40 am 303 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 021 10:39 am 326 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 020 10:39 am 320 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 019 10:39 am 368 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 018 10:39 am 367 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 017 10:39 am 293 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 016 10:39 am 307 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 015 4:20 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 014 4:20 pm 330 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 013 4:20 pm 335 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 012 4:20 pm 365 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 011 4:20 pm 345 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 010 4:19 pm 343 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 009 4:19 pm 322 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 008 4:19 pm 300 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 007 4:19 pm 359 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 006 4:19 pm 435 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 005 4:19 pm 321 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 004 4:19 pm 326 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 003 4:19 pm 363 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 002 4:18 pm 403 lượt
Bàn tay thần sầu – Chapter 001 4:18 pm 377 lượt