BÁT TIÊN ĐẠO

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa. Sự mê tín dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 82: Hữu Tình Tiên 5:32 pm 447 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 81: Thạch Phá Thiên Kinh 2:16 pm 519 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 80: Phấn toái Thất Ma Tướng 2:38 pm 526 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 79: Quyền Thối Vô Địch 2:38 pm 466 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 78: Toái Càn Khôn Phá Lưu Tinh 3:22 pm 477 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 77: Tim Rồng 3:22 pm 492 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 76: Sấm Ma Cung 3:22 pm 414 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 75: Thánh nữ Nguyên Cơ 3:22 pm 448 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 74: Lệ tình không quên 3:22 pm 420 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 73: Oanh Liệt Nhất Chiến 3:22 pm 445 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 72: Hỏa Thần nộ 3:22 pm 539 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 71: Kiếm Vong 3:19 pm 465 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 70: Thương Quyết 3:19 pm 476 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 69: Viêm Ma Oanh Ma 3:19 pm 419 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 68: Bàn Cổ sơ hiện 3:19 pm 469 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 67: Vân 3:19 pm 395 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 66: Bí mật Bàn Cổ 1:47 pm 554 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 65: Thất Ma Tướng 1:47 pm 389 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 64: Túc Mệnh chi Huyết 1:46 pm 471 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 63: Lang Biến 1:46 pm 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 62: Hủy Diệt Trùng Sinh 1:46 pm 582 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 61: Thiên Sứ Lam 9:49 am 601 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 60: Tử Cục 7:18 am 635 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 59: Kim Cang Pháo chi mê 7:18 am 630 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 58: Truyền hình chết chóc 7:18 am 608 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 57: Ma Đạo Cửu Hằng Thiên 7:18 am 473 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 56: Không Hồn 7:18 am 457 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 55: Bóng bầu dục cực tốc 7:18 am 550 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 54: Kiếm Mang Tái Sinh 7:18 am 424 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 53: Thiên Tướng Ma Y 7:18 am 444 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 52: Dấu ấn Satan 7:18 am 394 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 51: Thiên La Địa Võng 7:18 am 427 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 50: Aliens Searching United 7:18 am 422 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 49: Bàn Cổ sơ khai 7:17 am 461 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 48: Thiên Địa Băng Diệt 7:17 am 430 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 47: Sát giả vi Hoàng 7:17 am 518 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 46: Lam Thiên 7:17 am 399 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 45: Người tình vượt thời không 7:05 am 449 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 44: Chủ Nhân Thời Đại Mới 7:05 am 444 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 43: Mạng Vận Chi Lộ 7:05 am 482 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 42: Ngọc Đế Giáng Thế 7:05 am 464 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 41: Sư – Biệt 7:05 am 391 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 40: Cuộc Chiến Không Cân Sức 5:52 am 404 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 39: Tiên Thệ 5:52 am 462 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 38: Bàn Cổ Nguyên Thần Kiếm 5:52 am 527 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 37: Sát Ái 5:52 am 356 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 36: Ly Thần Nhập Ma 5:52 am 460 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 35: Đấu Tinh Vẫn Lạc 5:24 am 678 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 34: Sát Vô Xá 5:24 am 521 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 33: Tạm Biệt Chiến Hữu 5:24 am 507 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 32: Chiêu Tuyệt Tình – Tâm Hữu Tình 5:24 am 444 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 31: Nhân Kiếm Hợp Nhất 5:24 am 430 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 30: Ngưu Ma Vương 5:16 am 438 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 29: Luyện Ngục 5:15 am 445 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 28: Đồng Căn Sinh 5:15 am 434 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 27: Tình Yêu Và Cái Chết 5:15 am 490 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 26: Cửu Hằng Thiên Giáng Lâm 5:15 am 492 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 25: Đồng Sinh Cộng Tử 5:15 am 445 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 24: Đại Nghĩa Diệt Thân 5:15 am 494 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 23: Bại Thiên Đế 12:20 pm 489 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 22: Đồ Thần Vô Hối 12:20 pm 369 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 21: Xả Thân Thành Nhân 12:20 pm 523 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 20: Đại Khai Sát Giới 12:10 pm 498 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 19: Ngọc Thạch Câu Phần 12:10 pm 612 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 18: Đấu Thần Chiến Sát Thần 1:22 am 787 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 17: Loạn Càn Khôn 1:18 am 521 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 16 : Thiên Ngục Chủ Nhân 1:17 am 433 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 15 : Tình và Nghĩa 2:54 pm 448 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 14 3:58 am 576 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 13 : Nhị Lang Thần 3:58 am 698 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 12 1:12 pm 609 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chương 11 – Phi Thường Đạo 1:12 pm 534 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 10 1:12 pm 493 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 9 1:12 pm 564 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 8 1:11 pm 501 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 7 1:11 pm 602 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 6 1:11 pm 513 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 5 1:11 pm 554 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 4 1:11 pm 533 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 3 1:11 pm 577 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 2 1:11 pm 524 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 1 1:10 pm 485 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 0 1:10 pm 697 lượt