BÁT TIÊN ĐẠO

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa. Sự mê tín dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 82: Hữu Tình Tiên 5:32 pm 377 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 81: Thạch Phá Thiên Kinh 2:16 pm 462 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 80: Phấn toái Thất Ma Tướng 2:38 pm 467 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 79: Quyền Thối Vô Địch 2:38 pm 411 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 78: Toái Càn Khôn Phá Lưu Tinh 3:22 pm 421 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 77: Tim Rồng 3:22 pm 414 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 76: Sấm Ma Cung 3:22 pm 355 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 75: Thánh nữ Nguyên Cơ 3:22 pm 387 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 74: Lệ tình không quên 3:22 pm 374 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 73: Oanh Liệt Nhất Chiến 3:22 pm 391 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 72: Hỏa Thần nộ 3:22 pm 483 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 71: Kiếm Vong 3:19 pm 428 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 70: Thương Quyết 3:19 pm 420 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 69: Viêm Ma Oanh Ma 3:19 pm 354 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 68: Bàn Cổ sơ hiện 3:19 pm 387 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 67: Vân 3:19 pm 351 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 66: Bí mật Bàn Cổ 1:47 pm 497 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 65: Thất Ma Tướng 1:47 pm 356 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 64: Túc Mệnh chi Huyết 1:46 pm 410 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 63: Lang Biến 1:46 pm 332 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 62: Hủy Diệt Trùng Sinh 1:46 pm 521 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 61: Thiên Sứ Lam 9:49 am 546 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 60: Tử Cục 7:18 am 581 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 59: Kim Cang Pháo chi mê 7:18 am 557 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 58: Truyền hình chết chóc 7:18 am 536 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 57: Ma Đạo Cửu Hằng Thiên 7:18 am 409 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 56: Không Hồn 7:18 am 416 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 55: Bóng bầu dục cực tốc 7:18 am 487 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 54: Kiếm Mang Tái Sinh 7:18 am 368 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 53: Thiên Tướng Ma Y 7:18 am 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 52: Dấu ấn Satan 7:18 am 343 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 51: Thiên La Địa Võng 7:18 am 382 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 50: Aliens Searching United 7:18 am 366 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 49: Bàn Cổ sơ khai 7:17 am 398 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 48: Thiên Địa Băng Diệt 7:17 am 376 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 47: Sát giả vi Hoàng 7:17 am 451 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 46: Lam Thiên 7:17 am 345 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 45: Người tình vượt thời không 7:05 am 386 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 44: Chủ Nhân Thời Đại Mới 7:05 am 383 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 43: Mạng Vận Chi Lộ 7:05 am 427 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 42: Ngọc Đế Giáng Thế 7:05 am 390 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 41: Sư – Biệt 7:05 am 351 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 40: Cuộc Chiến Không Cân Sức 5:52 am 369 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 39: Tiên Thệ 5:52 am 392 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 38: Bàn Cổ Nguyên Thần Kiếm 5:52 am 461 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 37: Sát Ái 5:52 am 317 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 36: Ly Thần Nhập Ma 5:52 am 392 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 35: Đấu Tinh Vẫn Lạc 5:24 am 586 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 34: Sát Vô Xá 5:24 am 447 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 33: Tạm Biệt Chiến Hữu 5:24 am 445 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 32: Chiêu Tuyệt Tình – Tâm Hữu Tình 5:24 am 389 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 31: Nhân Kiếm Hợp Nhất 5:24 am 371 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 30: Ngưu Ma Vương 5:16 am 383 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 29: Luyện Ngục 5:15 am 398 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 28: Đồng Căn Sinh 5:15 am 376 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 27: Tình Yêu Và Cái Chết 5:15 am 415 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 26: Cửu Hằng Thiên Giáng Lâm 5:15 am 415 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 25: Đồng Sinh Cộng Tử 5:15 am 376 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 24: Đại Nghĩa Diệt Thân 5:15 am 424 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 23: Bại Thiên Đế 12:20 pm 425 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 22: Đồ Thần Vô Hối 12:20 pm 314 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 21: Xả Thân Thành Nhân 12:20 pm 455 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 20: Đại Khai Sát Giới 12:10 pm 433 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 19: Ngọc Thạch Câu Phần 12:10 pm 547 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 18: Đấu Thần Chiến Sát Thần 1:22 am 704 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 17: Loạn Càn Khôn 1:18 am 461 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 16 : Thiên Ngục Chủ Nhân 1:17 am 381 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 15 : Tình và Nghĩa 2:54 pm 409 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 14 3:58 am 518 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 13 : Nhị Lang Thần 3:58 am 623 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 12 1:12 pm 544 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chương 11 – Phi Thường Đạo 1:12 pm 477 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 10 1:12 pm 446 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 9 1:12 pm 513 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 8 1:11 pm 451 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 7 1:11 pm 530 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 6 1:11 pm 475 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 5 1:11 pm 496 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 4 1:11 pm 493 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 3 1:11 pm 522 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 2 1:11 pm 467 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 1 1:10 pm 449 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 0 1:10 pm 588 lượt