BÁT TIÊN ĐẠO

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa. Sự mê tín dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 82: Hữu Tình Tiên 5:32 pm 342 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 81: Thạch Phá Thiên Kinh 2:16 pm 396 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 80: Phấn toái Thất Ma Tướng 2:38 pm 431 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 79: Quyền Thối Vô Địch 2:38 pm 372 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 78: Toái Càn Khôn Phá Lưu Tinh 3:22 pm 388 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 77: Tim Rồng 3:22 pm 381 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 76: Sấm Ma Cung 3:22 pm 327 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 75: Thánh nữ Nguyên Cơ 3:22 pm 354 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 74: Lệ tình không quên 3:22 pm 344 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 73: Oanh Liệt Nhất Chiến 3:22 pm 359 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 72: Hỏa Thần nộ 3:22 pm 436 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 71: Kiếm Vong 3:19 pm 392 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 70: Thương Quyết 3:19 pm 390 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 69: Viêm Ma Oanh Ma 3:19 pm 321 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 68: Bàn Cổ sơ hiện 3:19 pm 354 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 67: Vân 3:19 pm 323 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 66: Bí mật Bàn Cổ 1:47 pm 460 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 65: Thất Ma Tướng 1:47 pm 328 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 64: Túc Mệnh chi Huyết 1:46 pm 386 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 63: Lang Biến 1:46 pm 298 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 62: Hủy Diệt Trùng Sinh 1:46 pm 484 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 61: Thiên Sứ Lam 9:49 am 522 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 60: Tử Cục 7:18 am 552 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 59: Kim Cang Pháo chi mê 7:18 am 522 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 58: Truyền hình chết chóc 7:18 am 505 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 57: Ma Đạo Cửu Hằng Thiên 7:18 am 387 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 56: Không Hồn 7:18 am 374 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 55: Bóng bầu dục cực tốc 7:18 am 447 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 54: Kiếm Mang Tái Sinh 7:18 am 335 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 53: Thiên Tướng Ma Y 7:18 am 367 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 52: Dấu ấn Satan 7:18 am 327 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 51: Thiên La Địa Võng 7:18 am 345 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 50: Aliens Searching United 7:18 am 334 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 49: Bàn Cổ sơ khai 7:17 am 369 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 48: Thiên Địa Băng Diệt 7:17 am 342 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 47: Sát giả vi Hoàng 7:17 am 417 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 46: Lam Thiên 7:17 am 315 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 45: Người tình vượt thời không 7:05 am 345 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 44: Chủ Nhân Thời Đại Mới 7:05 am 352 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 43: Mạng Vận Chi Lộ 7:05 am 392 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 42: Ngọc Đế Giáng Thế 7:05 am 358 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 41: Sư – Biệt 7:05 am 328 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 40: Cuộc Chiến Không Cân Sức 5:52 am 342 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 39: Tiên Thệ 5:52 am 366 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 38: Bàn Cổ Nguyên Thần Kiếm 5:52 am 423 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 37: Sát Ái 5:52 am 302 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 36: Ly Thần Nhập Ma 5:52 am 368 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 35: Đấu Tinh Vẫn Lạc 5:24 am 540 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 34: Sát Vô Xá 5:24 am 423 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 33: Tạm Biệt Chiến Hữu 5:24 am 415 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 32: Chiêu Tuyệt Tình – Tâm Hữu Tình 5:24 am 374 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 31: Nhân Kiếm Hợp Nhất 5:24 am 343 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 30: Ngưu Ma Vương 5:16 am 359 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 29: Luyện Ngục 5:15 am 364 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 28: Đồng Căn Sinh 5:15 am 353 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 27: Tình Yêu Và Cái Chết 5:15 am 385 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 26: Cửu Hằng Thiên Giáng Lâm 5:15 am 379 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 25: Đồng Sinh Cộng Tử 5:15 am 343 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 24: Đại Nghĩa Diệt Thân 5:15 am 378 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 23: Bại Thiên Đế 12:20 pm 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 22: Đồ Thần Vô Hối 12:20 pm 289 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 21: Xả Thân Thành Nhân 12:20 pm 423 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 20: Đại Khai Sát Giới 12:10 pm 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 19: Ngọc Thạch Câu Phần 12:10 pm 513 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 18: Đấu Thần Chiến Sát Thần 1:22 am 673 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 17: Loạn Càn Khôn 1:18 am 433 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 16 : Thiên Ngục Chủ Nhân 1:17 am 350 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 15 : Tình và Nghĩa 2:54 pm 389 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 14 3:58 am 488 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 13 : Nhị Lang Thần 3:58 am 599 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 12 1:12 pm 510 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chương 11 – Phi Thường Đạo 1:12 pm 457 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 10 1:12 pm 420 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 9 1:12 pm 466 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 8 1:11 pm 408 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 7 1:11 pm 486 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 6 1:11 pm 444 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 5 1:11 pm 464 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 4 1:11 pm 458 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 3 1:11 pm 464 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 2 1:11 pm 434 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 1 1:10 pm 418 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 0 1:10 pm 536 lượt