BÁT TIÊN ĐẠO

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa. Sự mê tín dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 82: Hữu Tình Tiên 5:32 pm 519 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 81: Thạch Phá Thiên Kinh 2:16 pm 583 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 80: Phấn toái Thất Ma Tướng 2:38 pm 586 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 79: Quyền Thối Vô Địch 2:38 pm 525 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 78: Toái Càn Khôn Phá Lưu Tinh 3:22 pm 537 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 77: Tim Rồng 3:22 pm 557 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 76: Sấm Ma Cung 3:22 pm 465 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 75: Thánh nữ Nguyên Cơ 3:22 pm 502 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 74: Lệ tình không quên 3:22 pm 477 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 73: Oanh Liệt Nhất Chiến 3:22 pm 505 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 72: Hỏa Thần nộ 3:22 pm 604 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 71: Kiếm Vong 3:19 pm 522 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 70: Thương Quyết 3:19 pm 526 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 69: Viêm Ma Oanh Ma 3:19 pm 478 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 68: Bàn Cổ sơ hiện 3:19 pm 542 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 67: Vân 3:19 pm 447 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 66: Bí mật Bàn Cổ 1:47 pm 603 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 65: Thất Ma Tướng 1:47 pm 448 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 64: Túc Mệnh chi Huyết 1:46 pm 522 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 63: Lang Biến 1:46 pm 455 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 62: Hủy Diệt Trùng Sinh 1:46 pm 650 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 61: Thiên Sứ Lam 9:49 am 647 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 60: Tử Cục 7:18 am 693 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 59: Kim Cang Pháo chi mê 7:18 am 675 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 58: Truyền hình chết chóc 7:18 am 669 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 57: Ma Đạo Cửu Hằng Thiên 7:18 am 525 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 56: Không Hồn 7:18 am 509 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 55: Bóng bầu dục cực tốc 7:18 am 600 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 54: Kiếm Mang Tái Sinh 7:18 am 476 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 53: Thiên Tướng Ma Y 7:18 am 496 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 52: Dấu ấn Satan 7:18 am 445 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 51: Thiên La Địa Võng 7:18 am 477 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 50: Aliens Searching United 7:18 am 479 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 49: Bàn Cổ sơ khai 7:17 am 510 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 48: Thiên Địa Băng Diệt 7:17 am 482 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 47: Sát giả vi Hoàng 7:17 am 568 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 46: Lam Thiên 7:17 am 453 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 45: Người tình vượt thời không 7:05 am 504 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 44: Chủ Nhân Thời Đại Mới 7:05 am 492 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 43: Mạng Vận Chi Lộ 7:05 am 537 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 42: Ngọc Đế Giáng Thế 7:05 am 546 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 41: Sư – Biệt 7:05 am 444 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 40: Cuộc Chiến Không Cân Sức 5:52 am 462 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 39: Tiên Thệ 5:52 am 513 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 38: Bàn Cổ Nguyên Thần Kiếm 5:52 am 602 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 37: Sát Ái 5:52 am 410 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 36: Ly Thần Nhập Ma 5:52 am 517 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 35: Đấu Tinh Vẫn Lạc 5:24 am 746 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 34: Sát Vô Xá 5:24 am 585 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 33: Tạm Biệt Chiến Hữu 5:24 am 566 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 32: Chiêu Tuyệt Tình – Tâm Hữu Tình 5:24 am 495 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 31: Nhân Kiếm Hợp Nhất 5:24 am 483 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 30: Ngưu Ma Vương 5:16 am 498 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 29: Luyện Ngục 5:15 am 488 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 28: Đồng Căn Sinh 5:15 am 490 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 27: Tình Yêu Và Cái Chết 5:15 am 541 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 26: Cửu Hằng Thiên Giáng Lâm 5:15 am 545 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 25: Đồng Sinh Cộng Tử 5:15 am 494 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 24: Đại Nghĩa Diệt Thân 5:15 am 550 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 23: Bại Thiên Đế 12:20 pm 540 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 22: Đồ Thần Vô Hối 12:20 pm 414 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 21: Xả Thân Thành Nhân 12:20 pm 559 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 20: Đại Khai Sát Giới 12:10 pm 539 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 19: Ngọc Thạch Câu Phần 12:10 pm 655 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 18: Đấu Thần Chiến Sát Thần 1:22 am 839 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 17: Loạn Càn Khôn 1:18 am 562 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 16 : Thiên Ngục Chủ Nhân 1:17 am 471 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 15 : Tình và Nghĩa 2:54 pm 486 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 14 3:58 am 611 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 13 : Nhị Lang Thần 3:58 am 755 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 12 1:12 pm 643 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chương 11 – Phi Thường Đạo 1:12 pm 572 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 10 1:12 pm 531 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 9 1:12 pm 603 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 8 1:11 pm 544 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 7 1:11 pm 644 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 6 1:11 pm 558 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 5 1:11 pm 599 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 4 1:11 pm 579 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 3 1:11 pm 625 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 2 1:11 pm 572 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 1 1:10 pm 533 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 0 1:10 pm 814 lượt