BÁT TIÊN ĐẠO

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Con người không còn tin vào thượng đế , chúa trời nữa. Sự mê tín dần dần biến mất, con người bắt đầu phá huỷ các ngôi chùa . Chính hành động này sẽ đẩy thế giới vào sự hỗn loạn . Tám người mạnh nhất và bất tử đã tập hợp lại để tiêu diệt ma đạo đang ngày càng mạnh lên khi loài người


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 82: Hữu Tình Tiên 5:32 pm 407 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 81: Thạch Phá Thiên Kinh 2:16 pm 486 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 80: Phấn toái Thất Ma Tướng 2:38 pm 495 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 79: Quyền Thối Vô Địch 2:38 pm 440 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 78: Toái Càn Khôn Phá Lưu Tinh 3:22 pm 446 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 77: Tim Rồng 3:22 pm 451 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 76: Sấm Ma Cung 3:22 pm 384 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 75: Thánh nữ Nguyên Cơ 3:22 pm 415 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 74: Lệ tình không quên 3:22 pm 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 73: Oanh Liệt Nhất Chiến 3:22 pm 416 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 72: Hỏa Thần nộ 3:22 pm 508 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 71: Kiếm Vong 3:19 pm 446 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 70: Thương Quyết 3:19 pm 448 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 69: Viêm Ma Oanh Ma 3:19 pm 390 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 68: Bàn Cổ sơ hiện 3:19 pm 427 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 67: Vân 3:19 pm 372 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 66: Bí mật Bàn Cổ 1:47 pm 523 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 65: Thất Ma Tướng 1:47 pm 370 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 64: Túc Mệnh chi Huyết 1:46 pm 437 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 63: Lang Biến 1:46 pm 362 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 62: Hủy Diệt Trùng Sinh 1:46 pm 546 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 61: Thiên Sứ Lam 9:49 am 572 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 60: Tử Cục 7:18 am 606 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 59: Kim Cang Pháo chi mê 7:18 am 593 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 58: Truyền hình chết chóc 7:18 am 567 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 57: Ma Đạo Cửu Hằng Thiên 7:18 am 438 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 56: Không Hồn 7:18 am 435 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 55: Bóng bầu dục cực tốc 7:18 am 519 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 54: Kiếm Mang Tái Sinh 7:18 am 397 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 53: Thiên Tướng Ma Y 7:18 am 422 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 52: Dấu ấn Satan 7:18 am 367 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 51: Thiên La Địa Võng 7:18 am 405 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 50: Aliens Searching United 7:18 am 392 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 49: Bàn Cổ sơ khai 7:17 am 423 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 48: Thiên Địa Băng Diệt 7:17 am 402 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 47: Sát giả vi Hoàng 7:17 am 487 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 46: Lam Thiên 7:17 am 372 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 45: Người tình vượt thời không 7:05 am 418 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 44: Chủ Nhân Thời Đại Mới 7:05 am 412 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 43: Mạng Vận Chi Lộ 7:05 am 459 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 42: Ngọc Đế Giáng Thế 7:05 am 427 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 41: Sư – Biệt 7:05 am 368 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 40: Cuộc Chiến Không Cân Sức 5:52 am 383 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 39: Tiên Thệ 5:52 am 424 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 38: Bàn Cổ Nguyên Thần Kiếm 5:52 am 490 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 37: Sát Ái 5:52 am 334 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 36: Ly Thần Nhập Ma 5:52 am 420 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 35: Đấu Tinh Vẫn Lạc 5:24 am 627 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 34: Sát Vô Xá 5:24 am 475 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 33: Tạm Biệt Chiến Hữu 5:24 am 477 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 32: Chiêu Tuyệt Tình – Tâm Hữu Tình 5:24 am 415 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 31: Nhân Kiếm Hợp Nhất 5:24 am 399 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 30: Ngưu Ma Vương 5:16 am 416 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 29: Luyện Ngục 5:15 am 421 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 28: Đồng Căn Sinh 5:15 am 402 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 27: Tình Yêu Và Cái Chết 5:15 am 448 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 26: Cửu Hằng Thiên Giáng Lâm 5:15 am 455 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 25: Đồng Sinh Cộng Tử 5:15 am 410 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 24: Đại Nghĩa Diệt Thân 5:15 am 464 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 23: Bại Thiên Đế 12:20 pm 457 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 22: Đồ Thần Vô Hối 12:20 pm 342 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 21: Xả Thân Thành Nhân 12:20 pm 487 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 20: Đại Khai Sát Giới 12:10 pm 462 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 19: Ngọc Thạch Câu Phần 12:10 pm 580 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 18: Đấu Thần Chiến Sát Thần 1:22 am 744 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 17: Loạn Càn Khôn 1:18 am 487 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 16 : Thiên Ngục Chủ Nhân 1:17 am 403 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 15 : Tình và Nghĩa 2:54 pm 424 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 14 3:58 am 548 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 13 : Nhị Lang Thần 3:58 am 664 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 12 1:12 pm 575 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chương 11 – Phi Thường Đạo 1:12 pm 503 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 10 1:12 pm 471 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 9 1:12 pm 536 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 8 1:11 pm 469 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 7 1:11 pm 558 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 6 1:11 pm 493 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 5 1:11 pm 520 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 4 1:11 pm 508 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 3 1:11 pm 546 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 2 1:11 pm 491 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 1 1:10 pm 464 lượt
BÁT TIÊN ĐẠO – Chapter 0 1:10 pm 642 lượt