Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 698 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 385 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 430 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 452 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 434 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 380 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 310 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 351 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 331 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 429 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 387 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 446 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 423 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 377 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 411 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 427 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 432 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 418 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 383 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 404 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 394 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 410 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 453 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 412 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 425 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 415 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 423 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 393 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 399 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 409 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 370 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 336 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 376 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 391 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 431 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 431 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 429 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 441 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 370 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 456 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 433 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 410 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 454 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 392 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 373 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 400 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 441 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 416 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 452 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 415 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 404 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 467 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 485 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 481 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 421 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 453 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 468 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 517 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 504 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 477 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 503 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 489 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 470 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 495 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 480 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 493 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 484 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 487 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 512 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 492 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 471 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 514 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 492 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 466 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 494 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 501 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 482 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 504 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 486 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 499 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 513 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 497 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 500 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 498 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 481 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 474 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 471 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 522 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 476 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 485 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 538 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 407 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 518 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 481 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 498 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 569 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 562 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 542 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 592 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 574 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 521 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 547 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 571 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 642 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 662 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 569 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 555 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 547 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 522 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 631 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 918 lượt