Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 723 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 395 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 469 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 434 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 455 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 395 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 458 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 469 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 328 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 435 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 373 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 446 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 349 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 461 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 411 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 455 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 394 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 429 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 454 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 458 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 411 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 418 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 456 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 446 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 433 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 447 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 416 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 432 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 453 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 435 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 384 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 351 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 406 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 415 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 454 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 452 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 489 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 500 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 455 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 388 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 488 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 427 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 410 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 384 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 410 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 483 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 437 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 430 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 493 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 500 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 434 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 479 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 505 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 550 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 534 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 507 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 534 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 516 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 495 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 519 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 526 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 506 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 517 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 537 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 521 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 498 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 552 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 523 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 537 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 488 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 519 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 516 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 539 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 520 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 526 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 533 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 531 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 522 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 531 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 496 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 499 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 553 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 502 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 510 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 580 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 427 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 551 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 505 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 530 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 625 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 597 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 587 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 567 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 621 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 608 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 534 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 575 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 598 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 676 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 693 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 601 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 582 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 540 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 661 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 942 lượt