Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 839 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 577 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 592 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 455 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 577 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 567 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 545 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 528 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 427 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 564 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 580 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 549 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 585 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 577 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 575 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 550 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 531 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 627 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 604 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 584 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 627 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 619 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 545 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 624 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 617 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 622 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 615 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 593 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 607 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 603 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 592 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 616 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 639 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 454 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 600 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 616 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 575 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 603 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 584 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 567 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 639 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 564 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 625 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 615 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 510 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 620 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 667 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 598 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 664 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 623 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 654 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 634 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 621 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 632 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 620 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 641 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 679 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 637 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 614 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 704 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 653 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 709 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 607 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 633 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 662 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 648 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 625 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 651 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 633 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 644 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 651 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 638 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 619 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 616 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 697 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 615 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 758 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 670 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 648 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 675 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 773 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 757 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 763 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 701 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 748 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 734 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 626 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 702 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 812 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 795 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 732 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 747 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 728 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 668 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 802 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1078 lượt