Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 865 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 500 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 601 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 607 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 617 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 559 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 567 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 602 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 602 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 593 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 577 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 566 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 444 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 550 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 482 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 605 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 588 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 605 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 625 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 599 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 607 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 608 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 532 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 531 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 587 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 607 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 609 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 601 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 596 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 587 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 589 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 575 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 635 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 564 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 437 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 566 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 573 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 642 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 596 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 642 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 1165 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 638 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 596 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 636 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 637 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 628 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 548 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 608 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 622 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 604 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 588 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 605 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 623 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 642 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 656 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 632 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 617 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 631 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 594 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 633 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 654 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 594 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 608 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 637 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 525 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 631 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 650 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 685 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 663 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 612 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 678 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 638 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 896 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 641 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 650 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 637 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 654 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 697 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 657 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 724 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 672 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 729 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 625 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 645 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 649 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 687 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 666 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 643 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 673 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 653 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 667 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 673 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 670 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 642 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 720 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 619 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 638 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 790 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 544 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 686 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 665 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 693 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 787 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 779 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 782 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 714 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 762 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 750 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 639 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 704 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 717 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 829 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 811 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 752 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 767 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 748 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 827 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1108 lượt