Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 673 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 373 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 405 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 423 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 407 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 409 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 416 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 413 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 367 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 402 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 397 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 297 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 400 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 393 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 340 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 398 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 397 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 408 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 321 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 402 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 364 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 409 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 393 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 362 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 398 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 407 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 405 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 393 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 432 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 402 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 399 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 356 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 388 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 380 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 401 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 400 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 383 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 391 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 425 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 383 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 405 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 401 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 408 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 412 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 378 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 404 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 377 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 390 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 378 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 357 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 325 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 353 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 398 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 412 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 366 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 406 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 407 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 427 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 412 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 444 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 436 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 352 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 456 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 409 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 453 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 391 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 448 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 447 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 372 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 359 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 425 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 444 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 391 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 418 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 390 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 400 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 436 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 388 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 446 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 461 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 459 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 405 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 431 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 438 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 484 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 475 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 454 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 471 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 462 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 443 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 475 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 462 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 466 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 460 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 463 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 485 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 470 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 447 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 478 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 457 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 477 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 449 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 473 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 476 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 452 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 473 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 457 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 465 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 486 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 466 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 472 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 469 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 449 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 455 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 447 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 497 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 453 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 457 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 503 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 384 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 489 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 455 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 476 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 563 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 536 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 513 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 557 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 547 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 516 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 541 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 610 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 641 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 540 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 530 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 529 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 511 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 605 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 899 lượt