Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 800 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 559 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 504 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 433 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 383 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 497 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 437 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 501 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 404 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 463 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 536 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 518 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 482 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 535 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 549 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 532 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 583 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 435 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 393 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 589 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 577 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 598 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 592 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 585 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 573 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 583 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 604 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 528 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 575 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 592 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 569 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 485 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 544 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 555 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 560 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 461 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 536 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 561 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 594 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 590 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 482 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 598 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 633 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 619 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 573 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 627 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 596 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 615 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 589 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 592 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 601 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 636 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 606 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 589 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 667 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 612 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 652 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 573 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 605 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 603 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 599 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 628 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 623 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 599 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 613 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 607 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 615 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 620 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 602 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 586 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 587 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 658 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 589 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 719 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 490 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 632 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 614 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 648 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 752 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 724 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 719 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 655 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 712 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 704 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 600 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 656 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 675 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 777 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 772 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 687 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 709 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 692 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 631 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 758 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1037 lượt