Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 780 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 435 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 485 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 366 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 424 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 526 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 394 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 446 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 497 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 501 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 531 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 531 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 518 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 560 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 501 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 378 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 469 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 500 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 497 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 572 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 427 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 528 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 545 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 587 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 518 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 573 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 545 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 469 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 592 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 542 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 570 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 464 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 549 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 571 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 610 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 596 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 558 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 609 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 572 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 584 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 584 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 568 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 587 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 577 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 585 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 570 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 634 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 584 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 610 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 547 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 583 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 580 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 578 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 597 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 602 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 584 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 594 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 570 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 558 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 629 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 547 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 572 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 686 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 470 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 611 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 589 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 627 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 738 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 697 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 693 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 629 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 682 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 688 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 634 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 659 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 754 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 756 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 657 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 679 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 667 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 601 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 727 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1010 lượt