Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 737 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 402 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 456 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 403 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 337 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 381 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 357 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 421 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 398 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 442 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 477 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 429 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 437 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 432 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 447 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 461 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 535 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 452 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 391 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 359 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 426 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 467 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 532 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 488 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 400 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 483 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 526 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 486 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 392 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 419 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 497 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 501 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 433 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 511 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 523 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 443 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 495 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 554 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 518 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 554 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 528 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 513 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 536 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 544 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 536 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 557 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 538 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 519 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 577 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 558 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 507 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 539 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 538 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 529 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 556 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 543 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 550 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 548 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 541 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 551 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 525 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 513 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 513 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 572 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 512 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 525 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 438 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 568 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 523 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 553 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 653 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 619 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 604 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 642 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 628 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 545 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 590 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 614 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 701 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 711 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 615 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 613 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 609 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 549 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 679 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 964 lượt