Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 750 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 412 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 489 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 410 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 342 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 396 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 479 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 365 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 428 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 404 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 487 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 482 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 436 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 445 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 484 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 504 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 458 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 544 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 466 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 396 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 362 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 440 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 441 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 475 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 529 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 554 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 480 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 526 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 541 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 407 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 528 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 396 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 533 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 422 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 504 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 512 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 452 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 447 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 439 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 504 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 523 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 541 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 528 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 447 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 509 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 538 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 582 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 570 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 532 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 571 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 545 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 529 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 555 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 540 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 561 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 540 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 551 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 571 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 555 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 541 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 607 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 561 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 571 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 525 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 557 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 554 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 551 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 572 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 564 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 558 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 564 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 563 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 552 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 567 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 545 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 531 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 532 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 596 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 524 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 546 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 639 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 447 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 583 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 540 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 590 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 681 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 657 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 628 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 597 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 658 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 645 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 552 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 607 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 633 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 719 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 727 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 627 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 635 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 624 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 559 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 697 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 981 lượt