Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 834 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 473 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 573 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 589 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 499 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 548 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 536 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 453 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 541 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 416 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 520 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 455 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 425 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 485 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 550 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 595 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 548 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 544 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 509 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 560 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 580 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 560 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 559 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 548 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 518 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 613 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 545 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 457 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 417 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 502 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 623 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 601 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 625 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 616 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 541 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 620 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 615 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 611 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 532 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 587 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 604 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 584 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 581 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 587 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 609 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 632 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 608 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 450 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 548 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 596 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 572 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 470 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 615 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 579 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 569 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 636 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 478 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 621 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 613 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 506 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 617 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 624 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 664 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 644 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 595 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 659 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 619 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 651 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 618 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 617 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 636 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 674 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 633 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 609 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 697 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 704 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 603 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 627 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 626 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 629 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 660 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 646 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 622 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 643 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 627 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 639 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 644 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 632 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 613 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 612 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 589 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 609 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 753 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 518 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 666 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 644 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 672 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 768 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 752 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 759 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 695 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 744 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 728 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 622 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 685 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 700 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 810 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 791 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 725 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 744 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 724 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 665 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 796 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1068 lượt