Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 894 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 623 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 628 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 646 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 555 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 598 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 593 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 622 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 578 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 627 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 597 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 509 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 580 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 632 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 471 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 636 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 595 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 602 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 599 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 652 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 625 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 632 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 633 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 591 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 556 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 611 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 638 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 636 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 619 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 624 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 618 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 610 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 580 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 613 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 600 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 570 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 659 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 583 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 586 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 493 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 451 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 572 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 582 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 536 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 589 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 655 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 633 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 611 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 656 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 1181 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 574 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 653 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 613 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 654 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 653 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 600 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 642 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 566 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 575 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 622 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 640 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 625 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 606 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 632 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 648 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 562 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 645 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 668 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 675 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 660 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 603 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 500 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 595 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 644 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 654 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 620 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 610 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 650 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 636 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 616 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 614 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 600 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 549 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 546 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 601 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 672 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 612 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 613 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 593 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 624 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 653 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 643 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 542 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 647 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 673 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 699 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 677 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 628 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 693 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 653 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 911 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 663 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 662 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 664 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 652 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 671 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 715 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 673 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 650 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 751 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 754 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 643 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 664 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 668 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 675 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 712 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 685 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 666 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 700 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 673 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 693 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 698 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 676 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 670 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 746 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 640 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 657 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 818 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 713 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 691 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 722 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 813 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 806 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 803 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 736 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 783 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 770 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 658 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 720 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 734 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 847 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 830 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 781 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 791 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 767 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 712 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 854 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1138 lượt