Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 123 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 120 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 117 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 112 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 58 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 239 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 244 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 228 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 216 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 192 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 211 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 157 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 208 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 166 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 157 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 258 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 195 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 198 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 200 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 180 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 288 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 263 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 169 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 186 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 204 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 159 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 221 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 174 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 228 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 176 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 224 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 236 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 243 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 185 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 252 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 228 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 228 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 227 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 162 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 256 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 245 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 196 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 237 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 171 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 147 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 243 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 217 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 222 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 251 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 221 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 240 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 259 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 213 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 197 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 237 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 233 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 182 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 232 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 250 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 245 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 219 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 210 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 239 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 214 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 266 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 266 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 125 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 166 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 230 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 164 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 232 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 168 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 173 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 230 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 322 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 409 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 336 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 333 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 311 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 335 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 549 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 502 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 390 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 450 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 417 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 342 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 467 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 501 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 499 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 527 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 362 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 441 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 453 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 371 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 465 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 473 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 465 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 505 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 505 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 490 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 480 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 469 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 445 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 443 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 488 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 364 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 457 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 455 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 443 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 474 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 451 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 466 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 360 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 452 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 360 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 469 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 456 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 492 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 455 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 477 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 347 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 455 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 479 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 461 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 456 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 442 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 477 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 347 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 434 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 448 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 485 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 378 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 341 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 427 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 466 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 466 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 472 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 367 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 462 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 473 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 355 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 467 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 337 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 431 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 453 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 472 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 346 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 362 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 479 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 359 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 340 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 450 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 433 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 422 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 348 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 468 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 491 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 478 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 374 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 411 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 461 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 464 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 480 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 398 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 377 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 476 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 491 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 480 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 483 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 478 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 437 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 484 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 429 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 465 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 468 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 331 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 479 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 347 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 429 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 442 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 540 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 564 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 514 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 528 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 525 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 504 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 419 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 509 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 408 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 532 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 469 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 407 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 514 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 451 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 598 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 407 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 482 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 532 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 499 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 498 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 495 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 517 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 514 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 366 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 497 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 595 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 523 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 522 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 512 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 503 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 545 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 451 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 427 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 588 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 527 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 534 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 540 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 561 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 488 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 465 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 499 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 420 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 481 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 447 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 509 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 499 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 486 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 495 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 516 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 587 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 538 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 502 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 397 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 564 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 419 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 447 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 436 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 471 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 586 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 531 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 527 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 487 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 496 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 558 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 550 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 554 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 527 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 503 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 520 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 516 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 493 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 545 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 528 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 514 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 535 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 555 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 509 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 484 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 521 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 501 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 505 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 419 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 439 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 459 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 515 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 537 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 575 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 515 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 560 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 496 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 524 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 504 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 496 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 521 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 579 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 498 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 474 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 455 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 499 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 548 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 369 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 544 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 521 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 426 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 500 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 515 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 413 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 504 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 496 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 383 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 507 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 477 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 476 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 524 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 490 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 490 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 493 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 447 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 539 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 588 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 495 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 482 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 497 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 503 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 550 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 385 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 476 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 416 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 509 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 505 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 507 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 487 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 475 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 469 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 389 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 492 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 508 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 500 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 476 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 465 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 381 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 380 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 466 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 397 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 480 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 482 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 510 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 489 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 447 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 496 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 479 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 513 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 500 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 501 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 517 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 521 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 440 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 499 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 529 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 561 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 434 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 531 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 405 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 421 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 552 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 512 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 513 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 476 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 511 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 442 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 511 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 499 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 508 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 515 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 403 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 422 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 469 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 641 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 549 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 570 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 542 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 456 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 530 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 540 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 513 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 525 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 444 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 534 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 432 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 434 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 418 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 390 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 534 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 531 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 533 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 525 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 499 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 409 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 492 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 504 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 482 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 423 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 421 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 429 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 560 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 535 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 511 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 412 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 495 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 505 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 510 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 415 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 477 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 545 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 421 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 484 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 529 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 470 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 456 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 507 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 570 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 497 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 529 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 424 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 538 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 522 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 440 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 534 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 538 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 421 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 564 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 507 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 446 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 541 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 444 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 565 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 530 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 487 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 420 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 564 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 508 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 554 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 499 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 540 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 528 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 473 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 438 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 551 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 495 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 474 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 392 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 469 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 539 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 517 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 511 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 480 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 447 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 527 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 534 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 592 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 541 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 517 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 467 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 547 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 560 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 519 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 513 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 486 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 527 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 500 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 512 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 537 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 426 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 496 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 543 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 501 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 487 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 490 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 522 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 548 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 421 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 515 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 504 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 521 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 448 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 496 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 484 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 521 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 501 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 533 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 562 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 500 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 484 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 502 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 523 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 506 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 518 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 500 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 520 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 529 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 418 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 525 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 324 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 488 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 494 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 491 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 523 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 528 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 393 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 373 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 482 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 553 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 413 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 526 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 492 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 570 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 387 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 504 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 536 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 534 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 616 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 479 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 549 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 539 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 518 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 555 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 581 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 536 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 529 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 530 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 529 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 511 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 524 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 515 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 536 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 550 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 428 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 504 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 429 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 527 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 523 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 514 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 505 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 512 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 500 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 546 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 545 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 385 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 393 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 515 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 564 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 501 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 490 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 415 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 551 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 424 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 514 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 485 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 442 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 555 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 505 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 517 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 512 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 546 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 498 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 408 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 487 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 392 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 507 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 524 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 528 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 471 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 489 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 508 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 584 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 527 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 534 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 526 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 525 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 492 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 473 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 500 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 435 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 520 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 446 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 417 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 583 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 515 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 530 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 489 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 483 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 524 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 556 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 425 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 589 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 502 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 528 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 530 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 530 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 546 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 531 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 617 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 437 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 409 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 393 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 538 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 521 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 397 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 451 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 563 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 499 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 452 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 482 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 520 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 512 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 534 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 494 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 560 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 547 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 490 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 557 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 547 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 612 lượt