Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 3 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 3 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 4 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 3 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 2 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 90 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 118 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 130 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 118 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 105 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 116 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 79 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 102 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 80 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 68 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 152 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 105 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 106 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 102 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 124 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 186 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 153 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 91 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 102 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 125 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 99 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 136 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 90 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 138 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 84 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 132 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 144 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 147 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 140 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 161 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 137 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 137 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 144 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 83 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 141 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 140 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 108 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 140 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 69 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 66 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 143 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 135 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 135 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 152 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 129 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 129 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 170 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 127 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 109 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 146 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 135 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 121 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 130 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 165 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 137 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 130 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 131 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 154 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 140 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 159 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 175 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 84 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 83 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 137 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 83 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 141 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 81 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 92 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 166 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 221 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 252 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 229 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 232 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 207 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 230 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 445 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 412 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 351 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 377 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 338 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 302 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 367 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 390 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 396 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 407 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 308 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 353 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 367 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 306 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 387 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 377 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 373 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 404 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 405 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 394 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 371 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 384 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 349 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 372 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 387 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 301 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 350 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 353 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 358 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 385 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 365 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 375 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 325 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 368 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 311 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 355 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 364 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 387 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 364 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 379 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 301 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 357 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 391 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 373 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 367 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 353 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 368 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 306 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 358 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 351 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 342 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 292 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 288 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 349 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 371 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 357 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 355 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 289 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 345 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 376 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 310 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 373 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 290 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 336 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 370 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 368 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 296 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 314 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 391 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 307 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 288 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 368 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 351 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 348 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 308 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 372 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 394 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 367 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 294 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 346 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 367 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 373 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 365 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 350 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 318 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 361 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 398 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 378 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 382 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 361 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 367 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 384 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 363 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 362 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 365 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 285 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 354 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 299 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 350 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 351 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 432 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 445 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 409 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 440 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 433 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 409 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 372 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 421 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 353 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 430 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 383 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 358 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 426 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 384 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 452 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 351 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 381 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 435 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 392 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 399 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 403 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 415 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 427 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 318 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 394 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 485 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 395 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 423 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 400 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 417 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 448 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 382 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 354 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 465 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 434 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 447 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 447 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 468 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 404 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 387 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 414 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 365 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 393 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 394 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 414 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 413 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 399 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 411 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 434 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 468 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 406 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 417 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 331 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 458 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 368 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 366 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 398 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 415 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 460 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 434 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 434 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 409 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 414 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 442 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 450 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 436 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 436 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 414 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 434 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 434 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 407 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 423 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 410 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 421 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 440 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 417 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 420 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 395 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 429 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 409 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 403 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 360 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 391 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 377 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 400 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 426 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 458 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 435 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 423 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 413 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 413 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 398 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 410 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 432 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 462 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 391 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 383 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 378 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 421 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 394 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 317 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 451 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 419 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 360 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 413 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 424 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 368 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 431 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 401 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 339 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 419 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 383 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 400 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 429 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 406 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 404 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 408 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 393 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 441 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 453 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 402 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 392 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 410 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 423 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 446 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 344 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 397 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 346 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 420 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 423 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 426 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 402 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 400 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 379 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 342 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 393 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 418 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 411 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 392 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 374 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 334 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 335 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 381 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 354 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 389 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 395 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 424 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 406 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 364 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 390 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 391 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 409 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 404 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 413 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 388 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 429 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 357 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 405 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 408 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 435 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 373 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 433 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 362 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 377 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 447 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 425 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 425 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 400 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 424 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 398 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 423 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 415 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 430 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 425 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 355 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 371 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 369 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 487 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 430 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 457 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 412 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 405 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 420 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 433 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 424 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 438 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 374 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 445 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 379 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 381 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 366 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 342 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 440 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 411 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 412 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 407 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 405 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 364 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 408 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 410 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 409 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 375 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 362 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 372 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 465 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 429 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 399 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 368 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 418 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 419 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 409 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 355 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 394 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 434 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 370 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 418 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 405 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 392 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 412 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 418 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 454 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 415 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 427 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 375 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 422 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 436 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 375 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 428 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 444 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 368 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 424 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 418 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 388 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 443 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 363 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 428 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 438 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 405 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 373 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 438 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 398 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 429 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 407 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 401 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 437 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 425 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 384 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 409 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 395 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 428 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 403 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 393 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 344 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 388 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 449 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 428 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 418 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 392 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 405 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 423 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 444 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 479 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 406 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 412 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 380 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 440 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 434 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 439 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 409 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 403 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 427 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 414 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 421 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 442 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 382 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 406 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 462 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 407 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 405 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 402 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 431 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 459 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 373 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 429 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 425 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 437 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 397 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 409 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 399 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 414 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 432 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 401 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 452 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 405 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 401 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 414 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 420 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 421 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 412 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 413 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 430 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 431 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 369 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 439 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 282 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 397 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 408 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 410 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 434 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 440 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 341 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 333 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 400 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 445 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 371 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 438 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 419 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 443 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 343 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 416 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 423 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 419 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 465 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 381 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 447 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 446 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 457 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 462 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 468 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 446 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 445 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 423 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 430 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 424 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 440 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 418 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 447 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 448 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 375 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 422 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 383 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 442 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 427 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 427 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 407 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 422 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 411 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 443 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 443 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 343 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 349 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 421 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 450 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 408 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 440 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 358 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 445 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 374 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 420 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 404 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 364 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 447 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 414 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 434 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 428 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 448 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 415 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 361 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 388 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 345 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 423 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 430 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 436 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 398 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 407 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 418 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 473 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 435 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 440 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 436 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 420 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 404 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 403 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 402 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 353 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 416 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 366 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 365 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 468 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 420 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 428 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 415 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 405 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 412 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 418 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 351 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 468 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 421 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 422 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 419 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 430 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 436 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 438 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 435 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 367 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 351 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 343 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 438 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 432 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 354 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 377 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 431 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 408 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 393 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 399 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 421 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 418 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 444 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 411 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 431 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 446 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 392 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 455 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 458 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 504 lượt