Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 155 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 149 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 142 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 138 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 84 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 277 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 287 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 258 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 243 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 215 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 238 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 184 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 244 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 196 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 187 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 290 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 226 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 227 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 241 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 202 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 321 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 283 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 197 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 217 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 230 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 178 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 249 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 201 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 251 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 208 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 258 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 259 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 270 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 207 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 272 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 261 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 246 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 258 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 195 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 283 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 276 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 223 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 264 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 194 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 169 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 281 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 238 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 249 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 272 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 241 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 271 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 283 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 236 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 223 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 267 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 261 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 206 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 259 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 280 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 282 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 240 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 240 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 261 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 241 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 298 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 291 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 148 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 195 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 250 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 187 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 263 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 190 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 207 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 253 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 349 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 442 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 361 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 363 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 348 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 357 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 581 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 528 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 404 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 480 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 443 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 359 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 497 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 534 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 531 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 560 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 388 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 461 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 475 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 394 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 490 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 504 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 485 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 531 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 540 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 513 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 506 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 492 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 469 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 473 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 517 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 386 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 504 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 485 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 472 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 495 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 474 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 486 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 382 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 475 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 383 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 498 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 482 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 517 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 482 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 510 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 370 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 489 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 497 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 482 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 479 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 464 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 506 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 371 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 455 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 474 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 515 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 405 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 363 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 450 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 494 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 491 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 502 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 393 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 500 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 376 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 493 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 358 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 449 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 483 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 494 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 376 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 385 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 505 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 386 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 364 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 469 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 456 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 445 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 370 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 494 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 518 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 501 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 394 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 433 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 489 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 489 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 513 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 418 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 401 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 504 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 514 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 508 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 506 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 507 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 519 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 452 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 500 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 497 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 351 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 510 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 369 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 460 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 470 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 573 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 587 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 538 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 551 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 556 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 523 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 439 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 535 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 428 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 550 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 498 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 429 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 541 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 472 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 625 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 428 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 510 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 556 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 531 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 524 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 529 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 547 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 542 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 383 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 523 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 633 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 548 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 549 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 532 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 534 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 565 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 480 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 454 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 618 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 546 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 558 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 567 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 584 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 510 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 484 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 520 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 441 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 508 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 464 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 537 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 524 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 506 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 514 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 539 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 611 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 561 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 522 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 418 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 592 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 442 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 475 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 462 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 499 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 608 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 557 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 550 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 511 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 526 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 585 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 574 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 588 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 547 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 522 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 549 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 544 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 511 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 564 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 559 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 537 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 556 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 585 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 537 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 506 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 545 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 525 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 536 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 450 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 460 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 479 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 538 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 558 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 600 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 543 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 612 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 520 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 551 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 524 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 517 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 551 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 611 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 521 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 499 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 480 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 525 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 577 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 399 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 568 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 551 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 447 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 523 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 540 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 439 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 537 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 520 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 403 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 530 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 506 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 505 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 541 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 519 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 515 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 521 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 469 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 570 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 625 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 516 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 509 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 516 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 530 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 578 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 412 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 507 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 438 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 544 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 530 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 532 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 512 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 492 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 488 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 413 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 516 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 531 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 531 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 498 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 487 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 405 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 412 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 491 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 426 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 518 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 508 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 542 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 517 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 468 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 522 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 500 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 544 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 526 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 527 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 542 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 551 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 464 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 519 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 558 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 589 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 464 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 557 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 435 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 443 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 579 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 537 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 533 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 500 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 540 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 468 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 529 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 519 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 534 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 533 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 432 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 444 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 492 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 665 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 583 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 605 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 575 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 481 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 557 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 567 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 546 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 550 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 475 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 566 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 456 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 459 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 442 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 413 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 569 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 557 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 571 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 554 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 521 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 435 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 513 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 537 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 501 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 447 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 448 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 451 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 584 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 560 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 544 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 433 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 518 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 530 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 534 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 441 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 494 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 574 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 443 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 509 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 562 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 499 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 480 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 538 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 595 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 523 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 553 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 443 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 564 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 566 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 466 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 567 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 560 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 442 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 590 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 533 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 467 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 566 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 473 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 593 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 554 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 442 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 587 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 540 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 584 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 534 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 541 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 572 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 555 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 493 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 536 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 463 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 572 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 520 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 502 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 413 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 502 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 568 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 549 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 538 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 506 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 473 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 555 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 562 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 619 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 567 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 542 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 488 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 570 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 579 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 542 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 538 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 510 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 554 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 530 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 538 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 567 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 454 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 522 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 566 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 522 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 511 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 522 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 544 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 577 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 444 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 546 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 523 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 544 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 471 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 524 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 514 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 556 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 522 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 558 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 586 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 530 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 509 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 523 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 550 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 527 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 544 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 522 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 540 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 555 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 440 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 551 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 344 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 519 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 517 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 521 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 545 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 549 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 425 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 397 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 502 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 577 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 444 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 549 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 520 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 607 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 405 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 528 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 565 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 556 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 640 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 506 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 573 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 562 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 535 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 581 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 608 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 554 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 546 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 566 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 553 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 527 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 549 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 533 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 564 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 578 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 449 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 530 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 450 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 556 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 552 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 533 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 528 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 535 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 528 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 573 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 568 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 406 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 415 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 549 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 594 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 524 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 518 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 445 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 578 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 455 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 543 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 508 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 468 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 581 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 527 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 542 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 544 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 568 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 528 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 429 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 520 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 413 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 531 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 550 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 562 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 491 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 508 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 530 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 620 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 551 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 557 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 547 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 555 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 518 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 497 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 530 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 456 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 548 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 461 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 437 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 612 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 541 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 551 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 510 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 514 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 548 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 583 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 448 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 615 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 526 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 560 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 561 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 553 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 578 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 570 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 645 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 464 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 439 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 410 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 559 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 542 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 413 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 473 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 586 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 527 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 472 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 512 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 551 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 539 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 556 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 514 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 586 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 568 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 511 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 578 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 565 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 634 lượt