Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 590 3:25 pm 75 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 96 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 94 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 86 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 78 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 95 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 64 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 76 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 68 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 49 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 123 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 80 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 80 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 85 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 104 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 157 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 125 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 79 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 81 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 100 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 76 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 117 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 76 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 117 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 63 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 113 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 118 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 120 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 128 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 123 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 111 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 119 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 126 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 56 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 113 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 105 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 87 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 118 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 48 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 49 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 117 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 105 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 110 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 124 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 102 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 110 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 138 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 105 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 89 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 125 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 113 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 97 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 105 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 135 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 112 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 110 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 98 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 122 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 121 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 125 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 144 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 73 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 56 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 112 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 60 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 117 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 61 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 70 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 146 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 186 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 227 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 208 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 201 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 180 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 200 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 413 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 378 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 327 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 351 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 319 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 287 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 335 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 356 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 362 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 367 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 293 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 335 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 345 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 291 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 354 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 353 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 346 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 366 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 386 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 349 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 337 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 362 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 325 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 345 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 349 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 289 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 328 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 333 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 335 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 352 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 344 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 348 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 316 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 343 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 287 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 326 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 342 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 356 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 336 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 349 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 290 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 323 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 359 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 344 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 341 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 331 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 344 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 295 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 333 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 336 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 322 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 272 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 273 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 324 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 345 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 331 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 323 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 277 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 326 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 350 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 301 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 350 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 280 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 318 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 350 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 337 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 280 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 300 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 357 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 293 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 270 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 341 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 335 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 331 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 287 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 346 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 363 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 342 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 278 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 328 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 334 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 345 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 336 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 328 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 299 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 336 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 361 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 352 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 342 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 331 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 335 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 357 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 344 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 338 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 343 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 277 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 335 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 289 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 336 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 326 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 409 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 420 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 388 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 409 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 409 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 393 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 360 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 399 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 341 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 401 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 365 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 344 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 402 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 364 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 416 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 343 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 365 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 403 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 361 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 365 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 380 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 382 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 399 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 303 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 370 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 459 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 366 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 384 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 376 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 398 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 414 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 358 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 340 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 429 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 408 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 421 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 417 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 437 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 379 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 362 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 391 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 345 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 371 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 367 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 398 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 386 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 381 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 390 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 408 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 435 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 370 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 393 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 323 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 426 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 354 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 350 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 388 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 383 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 422 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 403 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 403 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 389 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 386 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 410 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 413 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 405 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 405 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 387 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 404 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 401 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 381 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 397 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 380 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 387 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 409 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 387 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 391 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 367 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 396 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 382 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 376 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 344 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 369 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 347 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 371 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 392 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 423 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 411 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 393 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 386 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 391 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 365 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 384 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 401 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 428 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 363 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 362 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 366 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 390 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 367 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 310 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 415 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 390 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 336 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 385 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 385 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 354 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 395 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 375 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 326 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 388 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 357 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 373 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 402 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 384 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 380 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 390 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 378 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 413 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 427 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 381 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 372 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 385 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 397 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 408 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 332 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 370 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 333 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 386 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 397 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 393 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 377 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 380 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 355 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 324 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 372 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 392 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 391 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 370 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 353 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 325 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 326 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 358 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 333 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 372 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 375 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 397 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 381 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 338 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 363 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 364 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 390 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 382 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 388 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 372 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 397 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 337 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 387 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 373 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 408 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 357 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 399 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 343 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 352 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 409 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 394 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 389 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 372 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 401 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 382 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 396 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 390 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 400 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 392 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 339 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 351 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 351 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 443 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 395 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 419 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 376 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 393 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 389 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 396 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 398 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 410 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 354 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 413 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 366 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 361 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 350 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 326 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 397 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 379 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 383 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 384 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 385 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 344 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 390 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 385 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 385 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 361 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 347 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 348 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 427 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 399 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 375 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 357 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 391 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 390 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 379 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 333 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 367 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 400 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 358 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 389 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 380 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 368 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 398 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 387 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 420 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 394 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 398 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 357 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 399 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 408 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 352 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 392 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 408 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 354 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 396 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 400 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 362 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 419 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 344 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 390 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 415 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 387 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 356 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 402 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 366 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 394 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 377 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 372 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 396 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 399 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 370 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 379 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 376 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 400 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 372 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 372 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 335 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 369 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 424 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 406 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 392 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 381 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 395 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 395 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 412 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 436 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 372 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 386 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 359 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 411 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 408 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 411 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 381 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 385 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 406 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 395 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 403 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 422 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 370 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 374 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 425 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 381 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 379 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 380 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 403 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 426 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 359 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 396 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 401 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 407 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 375 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 390 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 374 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 388 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 400 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 380 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 414 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 380 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 384 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 383 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 393 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 393 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 384 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 382 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 396 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 398 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 355 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 411 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 267 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 379 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 390 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 391 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 398 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 419 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 330 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 316 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 374 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 418 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 357 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 408 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 403 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 416 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 335 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 398 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 407 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 392 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 438 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 361 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 421 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 413 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 432 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 430 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 431 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 410 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 415 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 390 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 404 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 402 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 423 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 389 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 414 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 409 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 358 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 402 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 359 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 401 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 400 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 401 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 388 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 396 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 382 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 403 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 410 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 333 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 340 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 388 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 420 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 387 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 417 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 340 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 412 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 350 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 395 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 387 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 351 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 412 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 394 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 408 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 411 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 416 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 393 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 348 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 369 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 331 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 401 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 410 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 410 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 385 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 391 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 390 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 438 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 402 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 419 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 410 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 400 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 382 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 383 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 381 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 336 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 392 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 356 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 347 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 431 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 398 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 396 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 400 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 392 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 389 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 390 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 344 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 428 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 403 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 399 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 386 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 405 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 415 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 418 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 405 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 347 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 335 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 330 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 401 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 406 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 342 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 363 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 405 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 385 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 376 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 386 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 397 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 381 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 421 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 388 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 400 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 423 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 370 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 423 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 423 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 471 lượt