Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 53 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 48 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 52 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 50 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 12 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 120 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 152 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 152 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 147 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 126 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 133 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 95 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 126 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 100 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 87 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 173 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 127 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 127 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 121 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 142 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 208 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 182 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 107 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 118 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 142 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 126 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 154 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 107 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 156 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 99 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 153 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 164 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 168 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 149 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 187 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 157 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 165 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 165 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 101 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 167 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 173 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 127 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 166 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 88 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 80 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 163 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 154 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 159 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 175 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 154 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 158 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 190 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 145 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 133 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 168 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 158 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 135 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 150 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 183 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 162 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 154 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 149 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 185 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 154 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 176 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 197 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 91 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 110 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 157 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 98 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 162 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 98 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 116 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 186 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 249 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 280 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 250 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 262 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 224 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 262 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 475 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 437 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 361 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 395 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 354 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 309 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 391 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 410 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 421 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 436 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 317 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 378 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 390 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 314 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 412 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 401 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 394 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 425 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 424 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 418 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 406 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 406 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 373 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 399 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 416 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 311 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 368 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 373 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 377 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 406 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 386 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 398 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 332 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 388 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 333 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 379 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 383 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 424 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 388 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 409 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 308 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 378 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 414 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 389 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 396 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 373 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 392 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 316 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 378 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 368 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 378 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 314 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 299 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 368 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 398 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 388 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 385 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 311 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 373 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 401 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 316 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 395 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 300 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 359 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 388 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 399 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 306 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 322 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 411 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 320 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 298 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 386 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 367 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 365 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 316 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 393 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 417 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 398 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 312 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 362 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 388 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 402 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 403 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 361 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 332 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 390 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 431 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 407 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 408 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 390 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 383 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 414 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 378 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 387 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 392 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 293 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 370 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 309 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 372 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 370 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 463 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 474 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 426 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 462 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 452 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 431 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 381 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 446 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 369 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 451 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 406 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 370 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 445 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 402 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 488 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 364 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 399 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 461 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 421 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 421 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 424 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 441 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 450 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 327 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 423 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 512 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 428 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 447 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 430 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 441 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 469 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 398 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 364 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 490 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 461 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 466 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 472 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 493 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 426 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 409 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 435 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 379 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 420 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 412 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 434 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 439 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 419 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 436 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 452 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 497 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 444 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 446 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 345 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 498 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 378 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 392 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 405 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 432 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 506 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 473 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 461 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 424 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 431 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 474 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 477 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 466 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 473 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 442 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 463 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 454 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 429 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 459 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 447 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 447 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 463 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 446 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 443 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 418 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 456 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 436 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 426 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 373 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 403 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 397 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 436 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 457 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 496 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 450 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 454 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 437 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 439 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 427 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 430 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 462 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 491 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 423 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 404 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 400 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 439 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 426 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 327 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 474 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 448 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 383 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 438 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 449 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 377 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 456 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 431 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 349 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 443 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 411 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 419 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 454 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 423 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 424 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 425 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 404 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 466 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 476 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 423 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 416 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 434 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 442 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 471 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 354 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 417 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 364 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 452 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 446 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 455 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 421 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 416 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 401 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 352 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 422 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 442 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 426 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 411 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 400 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 344 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 343 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 401 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 362 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 408 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 414 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 446 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 421 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 380 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 425 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 415 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 427 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 427 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 431 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 407 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 450 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 381 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 424 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 429 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 454 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 388 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 460 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 370 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 384 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 472 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 445 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 455 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 423 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 445 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 411 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 448 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 433 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 447 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 448 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 365 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 385 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 392 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 520 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 467 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 486 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 451 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 413 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 442 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 464 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 450 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 460 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 389 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 469 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 395 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 392 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 373 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 351 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 466 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 444 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 443 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 442 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 426 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 371 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 427 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 431 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 428 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 386 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 377 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 388 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 495 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 460 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 426 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 374 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 436 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 439 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 433 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 371 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 411 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 465 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 380 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 441 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 431 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 412 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 419 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 439 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 485 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 434 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 453 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 386 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 450 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 455 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 396 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 464 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 477 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 376 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 455 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 435 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 398 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 460 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 380 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 455 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 457 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 424 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 384 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 476 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 427 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 448 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 426 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 421 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 462 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 447 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 404 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 435 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 401 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 466 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 425 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 415 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 353 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 403 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 465 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 448 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 442 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 409 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 412 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 451 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 472 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 513 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 446 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 445 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 405 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 476 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 468 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 455 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 436 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 422 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 454 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 431 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 443 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 461 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 390 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 432 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 480 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 437 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 426 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 423 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 455 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 485 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 387 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 449 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 445 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 459 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 410 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 429 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 417 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 442 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 462 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 424 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 481 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 431 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 420 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 440 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 458 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 447 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 445 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 437 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 457 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 451 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 378 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 465 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 289 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 421 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 424 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 430 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 456 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 460 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 349 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 340 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 421 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 486 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 381 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 460 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 439 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 474 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 351 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 433 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 449 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 449 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 488 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 403 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 478 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 470 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 482 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 495 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 497 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 464 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 459 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 457 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 456 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 448 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 458 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 440 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 473 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 471 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 387 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 441 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 397 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 466 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 453 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 453 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 429 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 448 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 436 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 475 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 473 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 350 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 357 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 443 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 477 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 432 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 452 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 373 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 481 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 387 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 445 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 423 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 381 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 473 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 433 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 457 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 444 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 474 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 432 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 371 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 408 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 355 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 445 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 450 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 462 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 414 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 431 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 438 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 515 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 462 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 466 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 463 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 440 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 424 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 416 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 425 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 375 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 437 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 384 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 378 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 501 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 440 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 453 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 433 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 424 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 430 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 455 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 358 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 502 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 438 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 449 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 455 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 454 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 466 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 457 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 465 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 381 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 359 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 357 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 471 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 459 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 363 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 395 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 461 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 428 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 411 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 415 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 451 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 446 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 465 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 433 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 460 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 466 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 424 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 481 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 484 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 537 lượt