Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 150 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 145 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 139 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 133 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 80 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 271 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 283 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 253 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 239 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 211 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 236 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 180 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 237 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 191 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 185 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 287 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 222 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 224 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 237 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 201 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 316 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 281 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 194 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 213 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 229 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 176 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 248 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 199 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 248 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 204 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 251 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 258 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 268 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 206 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 269 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 257 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 245 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 257 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 193 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 282 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 275 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 220 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 261 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 192 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 167 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 280 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 236 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 244 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 270 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 238 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 267 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 281 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 234 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 221 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 266 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 258 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 202 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 257 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 277 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 279 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 236 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 238 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 257 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 238 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 294 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 289 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 143 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 192 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 248 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 184 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 260 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 187 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 204 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 248 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 346 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 437 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 359 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 358 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 345 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 352 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 578 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 526 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 403 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 474 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 441 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 356 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 495 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 528 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 528 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 557 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 383 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 458 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 473 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 388 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 487 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 501 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 482 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 526 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 536 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 511 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 501 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 488 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 466 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 470 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 514 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 381 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 500 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 478 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 468 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 493 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 472 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 484 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 377 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 473 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 379 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 494 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 477 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 511 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 479 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 506 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 366 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 486 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 494 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 478 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 477 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 459 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 503 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 369 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 453 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 472 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 514 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 402 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 358 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 448 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 491 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 490 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 498 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 389 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 480 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 497 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 374 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 490 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 356 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 446 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 482 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 492 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 374 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 382 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 504 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 382 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 360 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 466 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 455 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 439 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 367 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 490 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 515 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 499 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 391 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 431 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 488 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 485 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 509 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 416 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 395 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 500 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 512 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 504 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 503 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 500 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 455 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 516 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 448 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 495 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 493 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 348 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 507 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 365 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 457 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 468 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 570 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 586 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 534 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 546 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 553 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 521 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 437 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 533 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 426 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 547 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 494 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 425 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 539 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 470 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 624 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 424 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 508 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 554 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 529 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 523 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 524 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 545 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 538 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 382 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 520 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 630 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 545 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 547 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 531 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 531 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 562 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 478 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 450 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 614 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 543 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 555 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 563 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 582 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 508 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 480 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 517 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 439 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 506 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 462 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 534 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 521 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 505 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 510 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 537 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 607 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 559 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 518 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 416 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 590 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 439 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 472 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 460 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 496 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 607 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 554 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 549 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 508 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 523 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 583 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 573 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 584 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 544 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 520 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 545 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 541 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 508 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 561 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 556 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 534 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 554 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 583 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 534 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 504 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 542 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 521 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 533 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 446 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 457 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 476 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 535 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 554 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 598 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 538 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 607 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 517 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 548 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 523 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 514 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 547 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 607 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 518 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 497 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 477 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 523 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 575 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 397 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 567 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 549 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 445 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 521 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 537 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 436 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 535 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 515 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 400 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 527 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 503 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 497 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 538 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 516 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 511 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 517 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 466 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 565 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 619 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 512 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 505 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 515 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 526 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 574 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 410 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 503 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 434 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 540 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 525 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 529 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 509 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 491 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 485 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 410 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 514 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 527 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 528 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 496 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 486 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 402 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 408 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 489 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 421 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 515 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 504 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 539 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 516 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 467 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 520 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 497 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 540 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 523 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 525 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 537 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 546 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 461 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 515 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 552 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 585 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 461 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 552 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 431 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 440 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 574 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 535 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 529 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 496 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 538 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 465 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 526 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 517 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 532 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 531 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 430 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 443 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 491 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 664 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 579 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 601 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 571 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 477 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 553 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 564 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 543 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 547 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 472 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 562 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 453 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 458 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 439 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 411 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 563 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 555 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 568 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 552 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 519 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 431 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 511 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 531 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 498 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 445 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 447 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 448 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 582 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 555 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 541 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 431 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 515 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 528 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 530 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 436 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 492 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 571 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 441 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 507 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 559 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 496 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 477 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 534 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 592 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 521 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 552 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 441 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 562 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 557 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 460 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 564 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 557 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 440 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 587 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 529 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 465 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 563 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 470 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 591 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 551 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 503 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 439 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 583 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 537 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 580 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 533 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 538 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 567 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 552 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 488 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 533 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 460 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 570 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 517 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 496 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 411 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 495 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 564 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 546 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 534 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 505 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 470 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 553 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 557 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 618 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 565 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 539 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 486 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 567 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 575 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 538 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 534 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 507 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 553 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 529 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 535 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 564 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 452 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 520 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 563 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 518 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 508 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 519 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 541 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 574 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 441 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 542 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 521 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 541 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 470 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 519 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 510 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 552 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 520 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 557 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 583 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 527 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 508 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 522 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 546 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 524 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 542 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 520 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 536 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 553 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 438 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 549 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 342 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 516 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 516 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 518 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 541 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 546 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 421 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 393 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 498 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 573 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 441 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 545 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 518 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 602 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 402 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 525 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 561 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 554 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 639 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 504 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 569 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 558 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 533 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 577 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 605 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 552 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 544 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 560 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 550 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 525 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 547 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 531 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 560 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 574 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 448 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 446 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 554 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 547 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 531 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 527 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 531 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 525 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 570 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 566 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 404 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 411 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 545 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 590 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 521 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 515 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 440 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 575 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 453 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 541 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 503 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 466 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 578 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 522 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 537 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 541 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 566 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 525 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 424 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 514 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 407 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 528 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 548 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 559 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 489 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 505 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 527 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 618 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 548 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 556 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 545 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 552 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 515 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 494 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 527 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 453 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 547 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 459 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 434 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 610 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 539 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 548 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 508 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 509 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 545 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 579 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 445 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 611 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 523 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 557 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 557 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 550 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 573 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 566 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 643 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 462 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 437 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 406 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 557 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 540 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 411 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 469 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 582 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 523 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 471 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 508 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 548 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 536 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 553 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 513 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 583 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 566 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 509 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 575 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 563 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 632 lượt