Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 212 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 191 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 189 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 190 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 136 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 330 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 338 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 309 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 289 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 269 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 288 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 233 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 290 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 248 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 234 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 345 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 279 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 276 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 291 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 254 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 380 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 335 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 245 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 267 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 275 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 230 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 305 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 257 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 304 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 267 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 313 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 309 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 322 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 252 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 321 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 312 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 293 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 307 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 252 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 328 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 331 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 273 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 309 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 244 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 211 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 325 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 288 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 298 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 319 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 283 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 321 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 330 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 274 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 259 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 300 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 298 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 243 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 291 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 321 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 316 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 281 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 271 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 290 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 272 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 330 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 327 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 176 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 226 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 281 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 214 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 290 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 220 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 238 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 283 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 381 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 477 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 389 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 397 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 385 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 389 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 620 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 556 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 434 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 513 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 474 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 388 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 526 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 565 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 561 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 594 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 417 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 490 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 504 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 429 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 518 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 532 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 513 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 560 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 575 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 540 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 540 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 520 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 500 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 507 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 552 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 421 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 536 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 516 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 501 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 530 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 507 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 519 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 413 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 506 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 411 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 526 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 509 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 546 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 515 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 541 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 399 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 516 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 526 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 517 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 507 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 495 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 541 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 401 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 487 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 507 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 546 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 432 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 393 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 484 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 524 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 525 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 536 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 421 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 514 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 533 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 409 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 523 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 387 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 477 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 508 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 522 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 407 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 412 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 533 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 422 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 392 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 500 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 489 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 475 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 398 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 522 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 544 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 533 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 426 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 465 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 523 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 519 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 547 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 453 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 435 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 539 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 544 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 541 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 536 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 541 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 491 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 549 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 484 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 532 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 528 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 385 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 542 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 406 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 496 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 507 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 608 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 634 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 586 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 599 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 608 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 575 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 483 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 575 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 471 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 594 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 533 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 463 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 574 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 505 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 653 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 458 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 545 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 588 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 559 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 553 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 559 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 579 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 579 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 414 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 554 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 669 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 580 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 588 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 568 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 578 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 605 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 533 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 503 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 670 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 588 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 608 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 611 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 627 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 561 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 521 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 562 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 483 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 547 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 499 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 578 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 557 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 542 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 551 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 571 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 642 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 589 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 552 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 452 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 624 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 473 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 505 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 492 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 534 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 640 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 585 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 578 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 543 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 557 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 613 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 604 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 620 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 576 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 553 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 575 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 571 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 547 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 591 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 591 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 572 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 588 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 613 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 566 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 537 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 575 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 552 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 569 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 479 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 484 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 510 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 567 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 590 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 631 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 574 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 661 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 550 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 595 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 568 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 557 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 597 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 657 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 567 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 545 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 525 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 563 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 620 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 436 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 607 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 586 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 481 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 557 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 572 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 471 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 570 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 554 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 435 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 559 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 532 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 533 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 567 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 548 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 544 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 559 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 520 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 600 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 652 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 545 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 536 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 551 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 564 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 608 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 443 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 538 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 467 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 571 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 558 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 560 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 540 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 523 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 520 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 448 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 548 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 558 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 564 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 526 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 514 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 438 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 443 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 518 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 455 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 551 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 539 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 571 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 547 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 496 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 551 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 529 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 572 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 555 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 557 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 570 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 581 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 491 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 553 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 587 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 621 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 494 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 588 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 469 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 475 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 609 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 566 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 564 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 527 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 576 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 500 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 559 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 548 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 567 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 563 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 462 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 472 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 523 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 697 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 609 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 631 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 604 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 509 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 585 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 597 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 583 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 578 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 504 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 597 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 485 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 492 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 472 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 444 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 600 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 584 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 600 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 582 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 549 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 462 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 542 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 566 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 531 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 473 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 481 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 482 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 619 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 596 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 575 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 464 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 549 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 562 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 564 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 471 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 523 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 603 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 472 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 535 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 589 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 530 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 513 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 572 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 631 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 559 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 591 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 491 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 613 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 635 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 514 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 610 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 606 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 640 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 573 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 507 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 597 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 509 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 619 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 583 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 541 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 474 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 617 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 569 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 616 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 566 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 572 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 599 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 587 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 523 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 567 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 492 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 605 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 551 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 534 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 444 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 554 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 601 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 584 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 567 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 535 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 500 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 583 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 593 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 647 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 600 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 571 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 519 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 600 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 606 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 571 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 569 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 539 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 589 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 561 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 573 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 598 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 484 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 555 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 595 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 549 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 536 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 549 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 574 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 610 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 478 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 574 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 551 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 574 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 504 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 553 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 545 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 582 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 554 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 589 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 617 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 566 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 541 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 554 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 579 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 558 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 576 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 549 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 570 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 583 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 470 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 578 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 372 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 551 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 552 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 551 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 572 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 583 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 454 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 436 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 533 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 604 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 475 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 581 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 557 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 639 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 433 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 559 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 593 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 584 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 666 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 536 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 602 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 589 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 564 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 613 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 635 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 583 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 576 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 598 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 579 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 557 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 581 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 561 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 593 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 609 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 477 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 558 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 483 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 585 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 583 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 564 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 559 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 566 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 562 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 604 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 598 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 436 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 444 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 579 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 624 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 553 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 555 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 475 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 609 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 489 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 573 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 542 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 500 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 609 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 555 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 577 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 577 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 599 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 564 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 461 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 549 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 444 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 565 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 581 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 593 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 523 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 541 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 562 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 654 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 581 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 588 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 579 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 585 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 548 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 529 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 564 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 491 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 579 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 498 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 471 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 644 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 570 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 578 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 543 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 548 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 582 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 618 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 484 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 649 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 560 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 592 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 596 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 583 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 604 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 601 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 677 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 495 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 471 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 440 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 589 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 575 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 449 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 502 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 619 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 561 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 507 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 545 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 587 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 597 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 618 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 567 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 654 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 639 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 574 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 645 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 633 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 713 lượt