Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 70 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 64 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 68 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 67 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 17 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 134 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 162 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 157 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 152 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 130 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 142 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 105 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 137 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 104 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 94 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 185 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 135 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 133 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 132 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 147 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 216 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 198 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 113 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 128 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 150 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 129 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 162 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 115 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 170 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 112 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 161 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 177 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 179 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 154 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 195 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 169 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 178 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 173 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 107 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 179 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 182 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 142 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 176 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 96 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 85 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 172 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 167 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 167 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 184 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 165 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 175 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 198 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 153 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 142 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 178 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 168 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 139 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 160 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 193 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 172 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 167 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 161 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 191 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 158 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 189 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 205 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 93 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 115 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 164 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 104 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 171 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 105 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 122 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 193 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 259 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 295 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 259 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 276 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 234 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 274 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 488 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 447 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 363 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 402 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 366 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 314 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 407 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 426 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 435 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 449 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 322 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 392 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 405 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 318 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 421 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 415 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 405 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 445 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 435 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 426 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 420 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 416 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 386 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 412 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 428 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 315 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 381 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 386 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 388 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 425 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 399 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 412 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 335 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 395 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 334 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 389 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 399 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 402 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 420 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 314 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 389 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 433 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 401 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 413 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 384 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 405 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 320 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 388 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 380 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 394 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 318 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 304 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 382 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 414 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 403 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 403 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 322 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 389 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 417 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 320 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 405 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 304 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 372 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 395 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 416 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 309 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 328 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 424 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 324 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 302 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 401 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 377 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 374 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 319 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 407 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 431 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 412 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 322 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 368 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 400 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 413 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 417 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 366 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 337 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 410 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 443 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 424 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 423 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 408 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 399 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 423 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 385 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 401 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 409 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 298 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 383 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 314 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 382 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 387 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 474 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 492 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 437 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 475 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 463 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 444 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 384 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 460 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 372 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 468 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 420 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 375 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 458 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 407 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 501 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 372 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 406 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 471 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 440 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 436 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 438 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 460 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 465 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 332 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 436 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 524 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 435 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 458 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 445 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 453 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 479 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 407 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 368 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 503 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 473 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 477 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 482 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 506 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 438 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 421 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 447 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 384 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 430 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 418 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 450 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 452 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 432 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 446 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 465 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 510 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 464 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 455 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 351 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 512 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 382 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 403 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 412 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 438 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 525 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 481 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 476 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 433 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 447 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 491 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 491 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 485 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 488 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 454 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 474 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 465 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 444 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 481 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 461 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 459 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 479 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 463 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 455 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 432 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 467 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 444 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 438 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 378 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 408 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 408 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 452 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 474 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 516 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 462 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 468 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 447 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 454 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 446 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 440 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 472 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 508 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 437 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 415 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 414 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 452 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 448 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 333 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 487 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 464 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 388 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 455 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 463 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 381 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 467 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 441 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 353 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 456 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 425 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 427 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 466 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 433 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 429 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 437 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 409 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 478 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 493 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 436 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 426 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 448 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 452 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 483 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 357 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 430 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 373 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 464 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 458 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 464 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 428 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 423 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 412 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 357 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 437 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 457 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 436 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 424 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 413 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 349 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 349 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 413 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 366 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 419 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 426 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 457 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 433 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 391 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 438 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 429 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 444 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 438 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 444 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 414 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 459 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 392 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 433 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 449 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 467 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 392 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 473 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 373 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 388 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 480 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 457 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 464 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 438 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 456 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 416 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 458 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 446 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 456 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 462 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 370 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 391 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 403 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 537 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 481 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 499 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 470 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 417 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 453 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 482 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 462 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 471 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 398 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 481 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 400 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 398 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 379 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 355 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 476 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 461 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 461 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 462 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 444 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 374 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 440 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 443 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 441 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 390 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 383 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 394 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 507 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 475 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 441 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 379 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 450 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 447 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 451 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 375 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 422 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 479 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 385 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 446 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 448 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 422 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 424 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 448 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 498 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 446 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 469 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 393 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 467 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 469 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 401 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 478 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 488 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 381 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 475 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 450 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 404 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 472 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 387 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 473 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 468 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 434 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 390 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 491 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 440 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 458 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 443 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 432 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 478 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 464 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 417 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 449 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 406 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 482 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 439 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 431 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 360 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 419 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 478 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 456 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 450 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 422 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 417 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 466 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 485 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 527 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 464 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 459 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 414 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 487 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 484 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 464 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 452 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 441 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 468 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 448 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 453 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 473 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 397 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 444 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 492 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 447 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 434 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 433 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 468 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 503 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 394 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 461 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 458 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 473 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 415 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 440 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 433 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 456 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 468 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 441 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 494 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 440 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 433 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 454 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 468 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 462 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 462 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 452 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 473 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 467 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 383 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 476 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 294 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 429 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 437 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 441 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 470 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 473 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 355 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 345 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 430 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 505 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 386 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 475 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 451 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 495 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 358 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 449 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 465 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 468 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 512 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 409 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 489 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 487 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 488 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 507 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 514 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 474 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 472 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 475 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 472 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 456 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 470 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 457 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 484 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 485 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 395 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 450 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 401 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 473 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 463 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 466 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 443 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 457 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 447 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 491 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 484 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 355 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 361 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 455 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 492 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 447 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 455 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 382 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 498 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 392 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 458 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 435 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 386 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 488 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 448 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 466 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 455 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 487 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 448 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 376 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 421 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 359 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 457 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 463 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 473 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 424 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 443 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 451 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 527 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 474 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 478 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 475 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 450 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 434 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 421 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 437 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 390 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 450 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 395 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 383 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 515 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 449 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 463 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 442 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 431 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 441 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 472 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 363 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 519 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 450 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 461 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 470 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 467 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 481 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 468 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 485 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 386 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 365 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 361 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 482 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 470 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 368 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 402 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 484 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 442 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 415 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 421 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 463 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 454 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 481 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 448 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 476 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 479 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 436 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 496 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 495 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 550 lượt