Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 184 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 171 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 163 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 162 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 111 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 303 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 312 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 282 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 265 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 239 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 264 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 206 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 265 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 222 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 210 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 319 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 252 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 255 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 268 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 229 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 354 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 310 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 219 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 247 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 253 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 205 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 276 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 229 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 276 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 234 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 283 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 281 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 297 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 230 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 296 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 286 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 268 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 282 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 226 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 304 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 301 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 249 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 286 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 219 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 190 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 303 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 262 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 270 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 297 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 261 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 297 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 300 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 251 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 235 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 282 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 276 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 224 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 273 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 301 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 299 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 263 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 256 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 273 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 259 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 317 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 308 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 160 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 209 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 263 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 201 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 277 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 204 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 221 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 270 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 368 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 462 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 376 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 383 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 368 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 375 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 599 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 540 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 416 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 495 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 459 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 371 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 510 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 547 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 547 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 576 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 402 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 475 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 490 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 410 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 506 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 519 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 500 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 544 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 556 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 527 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 524 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 506 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 486 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 489 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 536 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 401 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 518 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 500 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 487 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 515 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 489 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 501 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 396 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 490 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 397 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 511 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 495 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 532 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 498 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 526 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 383 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 502 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 511 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 497 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 493 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 479 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 523 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 387 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 473 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 491 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 527 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 419 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 378 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 467 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 509 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 510 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 516 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 407 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 498 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 517 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 393 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 509 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 372 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 463 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 495 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 509 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 391 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 400 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 520 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 403 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 376 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 483 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 473 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 458 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 384 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 508 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 531 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 517 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 407 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 448 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 506 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 502 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 525 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 435 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 414 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 520 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 528 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 522 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 520 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 523 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 475 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 534 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 466 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 514 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 509 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 367 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 523 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 382 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 471 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 487 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 589 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 608 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 566 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 579 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 581 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 548 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 458 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 556 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 446 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 566 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 512 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 444 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 556 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 487 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 640 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 441 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 527 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 570 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 545 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 536 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 543 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 562 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 558 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 396 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 538 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 647 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 561 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 562 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 546 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 550 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 583 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 506 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 477 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 643 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 568 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 584 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 586 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 604 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 531 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 500 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 537 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 454 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 522 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 478 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 554 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 536 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 522 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 529 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 553 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 626 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 574 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 537 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 435 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 609 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 458 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 490 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 477 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 514 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 621 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 570 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 564 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 526 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 540 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 598 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 588 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 602 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 561 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 537 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 562 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 557 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 531 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 577 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 573 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 553 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 572 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 598 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 552 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 521 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 558 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 539 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 552 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 463 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 471 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 492 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 552 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 572 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 616 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 559 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 639 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 534 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 566 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 543 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 534 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 572 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 635 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 546 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 521 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 501 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 543 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 595 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 414 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 586 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 564 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 460 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 538 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 554 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 453 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 555 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 537 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 418 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 545 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 519 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 520 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 553 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 532 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 528 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 544 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 483 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 583 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 638 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 530 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 521 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 532 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 544 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 592 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 427 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 522 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 451 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 557 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 544 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 546 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 524 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 506 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 502 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 428 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 532 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 544 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 545 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 512 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 500 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 423 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 425 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 505 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 439 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 534 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 521 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 555 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 532 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 481 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 538 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 516 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 558 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 540 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 543 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 555 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 567 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 477 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 534 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 573 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 605 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 478 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 571 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 452 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 460 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 596 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 552 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 549 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 512 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 555 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 482 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 542 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 534 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 552 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 546 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 446 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 459 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 505 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 678 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 595 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 619 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 588 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 494 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 570 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 583 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 566 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 564 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 491 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 580 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 468 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 475 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 455 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 425 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 586 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 571 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 586 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 568 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 537 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 447 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 528 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 551 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 514 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 460 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 465 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 466 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 602 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 575 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 556 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 446 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 534 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 546 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 547 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 454 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 507 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 587 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 458 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 522 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 576 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 512 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 493 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 553 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 610 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 537 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 574 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 468 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 588 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 603 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 488 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 591 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 583 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 461 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 611 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 552 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 483 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 580 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 489 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 606 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 570 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 523 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 457 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 601 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 552 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 597 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 550 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 555 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 585 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 570 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 551 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 478 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 587 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 536 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 515 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 428 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 531 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 583 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 567 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 553 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 521 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 487 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 570 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 576 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 634 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 584 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 556 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 502 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 583 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 592 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 555 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 551 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 525 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 573 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 546 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 556 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 582 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 467 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 536 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 581 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 535 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 523 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 535 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 560 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 594 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 466 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 561 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 537 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 559 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 486 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 536 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 529 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 567 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 536 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 571 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 600 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 547 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 526 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 538 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 561 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 543 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 563 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 535 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 555 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 567 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 454 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 564 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 358 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 534 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 532 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 535 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 557 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 565 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 439 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 414 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 517 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 590 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 459 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 562 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 537 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 621 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 418 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 541 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 580 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 570 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 652 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 522 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 586 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 577 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 549 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 597 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 621 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 568 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 561 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 580 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 565 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 542 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 566 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 548 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 576 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 593 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 464 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 545 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 466 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 570 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 563 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 548 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 543 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 548 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 545 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 589 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 583 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 420 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 429 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 565 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 608 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 537 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 533 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 458 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 593 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 474 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 559 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 525 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 481 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 592 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 540 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 558 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 559 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 583 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 542 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 442 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 534 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 429 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 544 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 563 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 576 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 506 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 522 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 542 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 633 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 564 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 570 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 562 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 568 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 533 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 513 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 545 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 473 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 561 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 477 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 453 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 626 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 555 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 563 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 526 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 530 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 562 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 599 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 465 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 629 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 538 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 575 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 576 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 567 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 591 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 587 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 658 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 480 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 455 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 425 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 574 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 556 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 429 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 486 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 602 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 542 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 487 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 526 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 565 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 571 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 586 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 540 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 620 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 605 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 539 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 609 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 603 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 678 lượt