Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 82 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 81 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 84 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 78 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 27 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 175 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 182 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 175 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 171 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 148 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 161 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 117 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 160 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 122 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 110 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 207 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 154 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 153 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 147 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 153 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 233 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 222 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 126 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 146 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 164 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 134 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 175 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 129 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 188 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 128 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 177 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 193 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 192 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 160 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 211 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 185 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 193 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 188 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 119 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 197 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 203 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 159 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 192 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 114 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 104 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 190 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 181 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 181 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 204 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 186 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 190 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 217 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 166 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 155 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 198 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 186 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 147 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 176 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 214 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 188 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 176 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 175 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 198 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 172 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 208 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 224 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 100 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 126 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 179 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 122 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 189 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 125 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 137 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 201 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 276 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 365 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 283 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 290 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 247 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 288 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 509 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 459 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 366 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 415 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 382 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 319 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 419 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 443 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 451 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 463 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 327 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 403 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 419 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 323 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 432 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 431 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 422 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 464 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 450 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 443 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 438 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 428 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 405 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 418 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 442 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 327 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 397 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 397 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 402 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 440 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 412 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 426 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 339 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 413 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 340 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 402 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 413 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 455 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 416 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 437 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 319 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 400 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 447 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 413 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 425 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 400 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 419 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 325 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 402 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 393 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 422 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 336 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 310 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 392 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 426 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 419 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 421 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 329 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 415 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 431 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 327 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 420 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 312 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 390 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 412 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 427 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 315 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 334 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 436 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 330 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 306 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 414 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 394 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 388 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 325 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 425 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 444 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 432 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 337 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 377 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 417 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 425 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 434 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 373 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 342 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 429 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 450 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 434 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 435 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 428 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 410 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 439 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 390 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 412 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 422 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 303 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 397 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 319 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 388 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 398 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 486 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 515 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 453 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 491 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 475 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 454 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 389 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 473 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 375 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 486 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 431 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 380 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 475 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 414 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 521 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 380 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 424 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 489 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 458 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 450 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 453 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 478 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 478 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 338 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 456 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 542 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 472 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 475 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 461 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 466 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 501 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 426 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 374 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 520 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 490 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 493 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 500 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 521 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 455 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 435 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 459 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 391 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 444 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 422 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 468 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 469 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 447 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 462 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 482 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 525 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 482 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 469 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 365 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 529 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 389 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 411 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 416 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 444 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 551 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 498 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 487 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 455 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 459 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 506 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 508 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 500 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 500 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 470 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 486 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 479 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 457 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 498 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 483 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 468 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 496 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 482 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 473 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 451 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 482 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 463 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 449 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 382 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 412 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 416 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 469 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 492 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 530 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 474 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 490 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 458 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 471 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 461 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 449 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 479 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 524 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 454 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 430 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 422 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 466 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 490 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 338 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 502 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 482 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 396 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 467 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 477 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 388 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 471 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 458 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 361 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 463 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 442 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 437 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 485 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 451 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 447 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 457 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 413 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 494 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 513 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 451 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 442 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 466 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 467 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 497 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 362 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 443 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 383 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 477 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 470 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 478 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 443 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 437 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 428 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 364 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 453 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 470 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 454 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 437 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 430 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 353 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 353 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 429 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 370 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 429 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 445 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 469 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 441 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 412 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 455 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 441 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 459 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 458 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 452 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 445 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 479 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 408 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 453 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 464 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 496 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 398 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 490 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 378 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 395 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 500 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 473 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 482 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 453 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 469 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 421 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 472 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 462 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 471 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 480 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 378 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 397 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 420 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 581 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 498 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 519 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 491 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 426 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 472 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 507 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 477 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 486 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 406 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 496 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 407 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 405 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 389 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 363 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 493 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 482 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 487 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 479 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 457 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 379 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 457 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 461 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 454 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 397 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 389 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 398 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 522 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 493 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 462 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 384 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 463 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 468 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 470 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 382 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 440 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 498 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 393 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 454 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 478 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 429 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 432 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 466 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 517 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 460 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 486 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 397 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 484 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 483 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 406 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 491 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 506 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 390 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 503 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 468 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 409 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 486 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 394 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 500 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 447 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 395 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 521 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 460 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 499 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 461 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 448 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 497 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 482 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 435 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 463 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 414 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 502 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 451 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 442 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 366 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 432 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 496 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 471 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 468 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 435 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 423 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 483 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 502 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 545 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 487 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 475 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 432 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 507 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 510 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 481 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 471 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 452 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 484 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 466 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 468 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 487 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 401 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 458 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 506 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 463 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 448 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 448 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 482 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 513 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 397 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 475 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 472 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 480 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 419 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 455 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 445 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 472 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 474 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 483 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 520 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 456 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 448 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 467 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 485 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 476 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 474 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 467 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 491 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 482 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 388 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 488 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 299 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 447 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 452 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 455 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 484 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 491 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 361 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 352 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 443 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 515 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 391 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 489 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 458 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 521 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 363 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 465 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 484 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 487 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 552 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 418 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 510 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 503 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 492 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 518 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 537 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 490 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 488 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 487 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 484 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 470 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 484 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 471 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 502 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 501 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 402 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 466 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 405 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 484 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 480 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 479 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 460 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 472 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 465 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 509 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 500 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 360 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 366 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 471 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 514 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 462 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 460 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 397 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 512 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 396 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 475 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 447 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 392 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 510 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 465 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 482 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 469 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 506 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 461 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 381 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 435 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 365 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 471 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 479 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 490 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 439 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 454 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 467 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 543 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 490 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 493 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 489 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 463 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 448 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 429 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 455 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 400 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 467 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 410 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 390 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 534 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 464 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 480 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 457 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 443 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 463 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 502 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 371 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 539 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 467 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 480 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 480 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 491 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 497 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 481 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 550 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 394 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 371 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 367 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 499 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 484 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 373 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 407 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 509 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 459 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 420 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 437 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 480 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 471 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 495 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 458 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 506 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 505 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 452 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 513 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 509 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 563 lượt