Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 472 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 365 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 357 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 328 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 369 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 297 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 320 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 352 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 331 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 344 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 329 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 255 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 325 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 332 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 286 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 294 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 328 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 338 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 301 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 334 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 280 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 278 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 338 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 326 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 335 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 334 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 336 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 343 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 328 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 348 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 345 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 282 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 324 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 291 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 359 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 335 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 271 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 341 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 328 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 344 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 345 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 348 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 272 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 332 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 323 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 345 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 332 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 338 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 284 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 306 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 285 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 354 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 340 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 304 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 319 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 338 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 342 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 297 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 355 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 332 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 341 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 323 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 358 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 288 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 345 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 289 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 336 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 286 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 319 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 303 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 319 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 335 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 341 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 320 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 338 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 324 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 270 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 342 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 337 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 293 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 346 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 347 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 300 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 335 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 295 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 294 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 342 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 346 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 328 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 294 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 329 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 347 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 229 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 329 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 332 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 335 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 360 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 334 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 360 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 344 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 329 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 315 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 300 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 369 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 343 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 339 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 283 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 323 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 335 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 273 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 287 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 327 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 321 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 303 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 337 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 336 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 308 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 349 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 327 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 269 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 347 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 326 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 335 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 355 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 328 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 358 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 368 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 333 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 299 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 320 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 331 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 365 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 366 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 274 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 342 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 289 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 308 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 266 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 317 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 327 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 332 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 342 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 340 lượt