Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 526 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 426 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 418 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 392 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 436 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 331 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 354 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 409 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 393 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 398 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 395 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 278 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 397 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 404 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 322 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 382 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 391 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 414 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 349 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 400 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 312 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 319 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 426 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 394 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 399 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 400 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 401 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 420 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 393 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 426 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 412 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 319 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 406 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 347 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 417 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 398 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 306 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 418 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 388 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 406 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 413 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 423 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 305 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 406 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 380 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 407 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 393 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 400 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 319 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 340 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 328 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 414 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 404 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 388 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 347 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 409 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 422 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 326 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 417 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 390 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 383 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 373 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 424 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 338 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 400 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 315 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 391 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 307 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 393 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 335 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 384 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 408 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 408 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 386 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 413 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 381 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 319 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 421 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 416 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 346 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 427 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 403 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 345 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 425 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 338 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 332 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 414 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 405 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 401 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 328 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 392 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 434 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 281 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 412 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 406 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 402 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 441 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 400 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 417 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 410 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 396 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 342 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 327 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 428 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 429 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 397 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 320 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 395 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 405 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 323 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 319 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 381 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 355 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 333 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 405 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 392 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 369 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 405 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 383 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 304 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 413 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 388 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 393 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 435 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 403 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 451 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 435 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 394 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 353 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 383 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 395 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 449 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 432 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 309 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 400 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 319 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 370 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 290 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 378 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 385 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 397 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 413 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 423 lượt