Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 587 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 492 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 486 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 460 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 494 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 391 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 392 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 491 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 456 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 464 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 457 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 320 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 454 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 486 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 408 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 463 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 470 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 474 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 381 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 461 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 354 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 381 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 498 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 456 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 457 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 475 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 462 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 499 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 468 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 494 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 476 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 362 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 472 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 399 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 474 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 445 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 384 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 535 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 445 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 464 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 471 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 489 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 343 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 465 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 451 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 467 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 450 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 463 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 355 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 434 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 397 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 471 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 450 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 457 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 384 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 485 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 471 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 385 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 508 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 456 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 447 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 413 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 471 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 389 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 450 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 357 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 451 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 341 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 481 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 387 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 456 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 455 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 483 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 433 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 489 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 434 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 368 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 479 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 475 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 399 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 507 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 462 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 382 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 485 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 374 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 417 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 463 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 460 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 453 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 365 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 453 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 494 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 328 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 500 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 474 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 482 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 496 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 456 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 474 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 476 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 445 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 393 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 369 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 479 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 479 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 451 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 358 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 450 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 486 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 370 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 349 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 428 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 399 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 403 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 506 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 455 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 436 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 472 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 435 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 339 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 457 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 454 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 449 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 497 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 466 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 540 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 485 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 454 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 412 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 442 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 455 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 542 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 514 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 388 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 442 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 367 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 448 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 332 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 432 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 439 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 450 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 481 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 493 lượt