Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 492 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 384 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 370 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 356 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 392 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 311 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 334 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 375 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 356 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 366 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 356 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 263 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 351 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 355 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 305 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 321 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 352 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 367 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 325 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 357 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 297 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 287 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 368 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 353 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 361 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 355 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 363 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 369 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 350 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 374 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 366 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 296 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 358 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 313 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 383 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 359 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 279 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 374 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 353 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 371 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 371 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 370 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 282 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 356 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 344 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 373 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 353 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 360 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 298 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 322 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 302 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 379 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 369 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 330 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 331 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 364 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 375 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 310 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 378 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 354 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 357 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 343 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 382 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 305 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 367 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 295 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 349 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 293 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 344 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 315 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 344 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 360 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 365 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 343 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 370 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 345 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 291 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 374 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 364 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 314 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 380 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 367 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 318 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 367 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 313 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 308 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 368 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 368 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 359 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 308 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 357 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 383 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 245 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 353 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 359 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 365 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 392 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 358 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 381 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 373 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 352 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 327 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 314 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 397 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 374 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 363 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 296 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 356 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 357 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 289 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 296 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 341 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 336 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 315 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 358 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 357 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 333 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 374 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 349 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 280 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 379 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 347 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 360 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 377 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 355 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 392 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 391 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 361 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 319 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 347 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 359 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 393 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 390 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 284 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 370 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 297 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 331 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 274 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 344 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 352 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 360 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 372 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 376 lượt