Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 539 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 441 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 442 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 409 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 448 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 343 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 361 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 426 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 408 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 411 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 409 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 283 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 414 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 424 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 343 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 401 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 404 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 429 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 353 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 420 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 318 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 329 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 444 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 413 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 416 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 417 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 418 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 448 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 412 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 438 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 423 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 324 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 419 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 363 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 429 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 410 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 347 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 428 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 400 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 419 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 423 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 436 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 317 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 418 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 392 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 422 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 402 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 412 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 325 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 357 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 352 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 430 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 413 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 403 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 352 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 433 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 431 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 335 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 434 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 399 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 395 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 381 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 435 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 352 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 414 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 323 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 402 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 312 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 428 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 340 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 396 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 418 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 423 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 394 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 427 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 389 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 332 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 441 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 433 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 356 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 442 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 413 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 351 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 439 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 346 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 356 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 428 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 416 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 415 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 335 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 404 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 444 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 289 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 421 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 423 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 413 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 451 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 411 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 427 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 423 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 407 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 349 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 332 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 441 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 439 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 408 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 326 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 407 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 434 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 332 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 324 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 391 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 358 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 337 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 457 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 405 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 386 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 418 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 395 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 309 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 421 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 399 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 411 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 454 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 418 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 470 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 441 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 403 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 367 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 397 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 405 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 471 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 444 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 337 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 408 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 328 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 392 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 294 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 394 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 393 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 408 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 425 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 440 lượt