Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 628 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 521 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 516 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 483 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 523 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 420 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 416 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 525 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 479 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 498 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 480 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 344 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 474 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 508 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 430 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 493 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 497 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 498 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 405 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 483 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 376 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 411 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 533 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 484 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 480 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 510 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 494 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 530 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 502 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 532 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 498 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 384 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 500 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 427 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 503 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 469 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 411 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 563 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 476 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 486 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 496 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 522 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 368 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 487 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 487 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 493 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 476 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 503 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 378 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 457 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 424 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 502 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 472 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 488 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 407 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 511 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 494 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 415 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 544 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 492 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 477 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 438 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 494 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 411 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 471 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 380 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 482 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 366 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 510 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 420 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 479 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 479 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 513 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 461 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 516 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 462 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 391 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 497 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 500 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 424 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 534 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 485 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 403 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 508 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 397 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 447 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 491 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 488 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 477 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 388 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 479 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 533 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 352 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 530 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 506 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 512 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 526 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 488 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 503 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 509 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 467 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 416 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 402 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 503 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 500 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 475 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 377 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 468 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 512 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 402 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 372 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 451 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 420 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 434 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 542 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 478 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 466 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 501 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 462 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 359 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 484 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 483 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 475 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 523 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 494 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 571 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 510 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 478 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 442 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 460 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 486 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 566 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 550 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 410 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 469 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 390 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 482 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 357 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 458 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 461 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 477 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 510 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 519 lượt