Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 516 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 409 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 396 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 383 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 421 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 322 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 350 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 397 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 380 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 387 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 380 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 272 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 377 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 385 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 318 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 353 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 378 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 396 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 343 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 386 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 305 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 308 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 403 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 380 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 387 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 383 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 389 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 400 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 378 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 407 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 396 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 313 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 387 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 336 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 404 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 383 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 297 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 404 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 376 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 394 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 399 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 401 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 297 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 389 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 370 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 395 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 380 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 384 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 313 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 335 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 320 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 401 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 393 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 363 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 343 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 397 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 409 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 320 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 403 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 378 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 375 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 360 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 410 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 329 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 390 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 307 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 372 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 302 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 371 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 329 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 372 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 392 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 393 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 372 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 401 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 373 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 309 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 403 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 402 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 337 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 413 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 394 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 340 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 406 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 331 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 324 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 397 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 391 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 389 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 322 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 380 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 418 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 270 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 392 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 395 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 388 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 426 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 388 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 403 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 397 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 378 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 336 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 322 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 418 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 409 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 383 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 313 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 385 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 385 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 312 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 309 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 363 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 350 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 326 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 388 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 382 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 360 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 397 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 372 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 299 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 402 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 375 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 384 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 415 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 385 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 426 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 420 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 384 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 341 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 371 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 382 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 430 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 418 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 300 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 386 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 310 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 350 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 285 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 367 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 377 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 386 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 400 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 407 lượt