Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 684 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 569 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 576 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 524 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 583 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 469 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 472 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 582 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 525 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 547 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 536 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 399 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 529 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 563 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 475 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 548 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 552 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 543 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 456 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 541 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 430 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 461 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 584 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 539 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 532 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 564 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 548 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 584 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 555 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 581 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 552 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 430 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 554 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 466 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 552 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 518 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 462 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 606 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 519 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 535 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 544 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 569 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 408 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 527 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 542 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 542 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 535 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 554 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 435 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 508 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 469 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 552 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 523 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 538 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 448 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 556 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 531 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 453 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 582 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 524 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 515 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 481 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 536 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 451 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 515 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 420 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 530 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 400 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 554 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 465 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 526 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 515 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 558 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 502 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 558 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 507 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 430 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 533 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 538 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 458 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 563 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 513 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 437 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 539 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 431 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 479 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 528 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 522 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 505 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 420 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 512 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 563 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 383 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 563 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 536 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 543 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 558 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 521 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 541 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 539 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 499 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 448 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 433 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 540 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 531 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 515 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 408 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 505 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 551 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 437 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 402 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 485 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 454 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 468 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 579 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 518 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 505 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 532 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 500 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 391 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 516 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 520 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 506 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 551 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 528 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 601 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 545 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 505 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 477 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 495 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 520 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 598 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 586 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 447 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 510 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 432 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 529 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 403 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 497 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 508 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 525 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 566 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 569 lượt