Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 624 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 517 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 513 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 481 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 521 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 417 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 415 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 522 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 476 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 494 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 478 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 340 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 472 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 506 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 427 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 491 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 495 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 496 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 403 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 481 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 374 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 409 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 529 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 481 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 478 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 507 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 489 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 528 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 496 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 527 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 495 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 383 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 497 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 422 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 499 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 466 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 408 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 559 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 474 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 483 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 493 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 518 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 365 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 484 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 483 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 490 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 474 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 498 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 376 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 454 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 421 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 500 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 469 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 485 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 405 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 510 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 492 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 411 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 540 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 487 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 474 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 432 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 489 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 409 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 470 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 377 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 478 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 364 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 507 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 414 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 477 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 477 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 510 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 460 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 514 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 458 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 388 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 495 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 497 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 423 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 531 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 482 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 401 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 506 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 394 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 445 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 487 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 485 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 474 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 386 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 475 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 530 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 350 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 528 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 503 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 510 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 523 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 485 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 501 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 504 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 465 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 413 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 398 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 501 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 496 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 472 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 374 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 466 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 507 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 399 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 368 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 449 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 418 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 432 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 539 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 475 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 462 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 498 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 459 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 356 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 480 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 479 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 472 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 520 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 490 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 566 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 508 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 475 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 439 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 458 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 482 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 563 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 547 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 408 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 466 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 387 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 477 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 355 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 455 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 459 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 476 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 508 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 517 lượt