Break Shot – Cao Thủ Bi Da

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 143: Đột tiến 10:49 am 655 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 142 11:38 am 542 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 141 11:38 am 546 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 140 11:38 am 504 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 139 11:37 am 551 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 138 11:37 am 443 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 137 11:37 am 442 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 136 11:37 am 556 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 135 11:37 am 503 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 134 11:37 am 522 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 133 11:37 am 506 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 132 11:37 am 369 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 131 11:36 am 502 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 130 11:36 am 534 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 129 11:36 am 453 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 128 11:36 am 517 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 127 11:36 am 523 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 126 11:36 am 521 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 125 11:36 am 431 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 124 11:36 am 507 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 123 11:36 am 401 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 122 11:36 am 435 lượt
Break Shot – Cao Thủ Bi Da – Chapter 121 11:36 am 554 lượt
Break Shot Chap 120 1:11 pm 512 lượt
Break Shot Chap 119 1:11 pm 503 lượt
Break Shot Chap 118 1:11 pm 536 lượt
Break Shot Chap 117 1:11 pm 518 lượt
Break Shot Chap 116 1:11 pm 553 lượt
Break Shot Chap 115 1:11 pm 526 lượt
Break Shot Chap 114 1:11 pm 555 lượt
Break Shot Chap 113 1:10 pm 527 lượt
Break Shot Chap 112 1:10 pm 408 lượt
Break Shot Chap 111 1:10 pm 528 lượt
Break Shot Chap 110 1:10 pm 444 lượt
Break Shot Chap 109 1:10 pm 528 lượt
Break Shot Chap 108 1:08 pm 491 lượt
Break Shot Chap 107 1:07 pm 436 lượt
Break Shot Chap 106 1:06 pm 584 lượt
Break Shot Chap 105 12:59 pm 500 lượt
Break Shot Chap 104 12:59 pm 509 lượt
Break Shot Chap 103 12:59 pm 518 lượt
Break Shot Chap 102 12:59 pm 544 lượt
Break Shot Chap 101 12:59 pm 389 lượt
Break Shot Chap 100 12:58 pm 507 lượt
Break Shot Chap 099 12:58 pm 511 lượt
Break Shot Chap 098 12:58 pm 519 lượt
Break Shot Chap 097 12:58 pm 504 lượt
Break Shot Chap 096 12:58 pm 527 lượt
Break Shot Chap 095 12:58 pm 405 lượt
Break Shot Chap 094 12:58 pm 481 lượt
Break Shot Chap 093 12:57 pm 443 lượt
Break Shot Chap 092 12:44 pm 521 lượt
Break Shot Chap 091 12:44 pm 491 lượt
Break Shot Chap 090 12:44 pm 509 lượt
Break Shot Chap 089 12:43 pm 424 lượt
Break Shot Chap 088 12:41 pm 523 lượt
Break Shot Chap 087 12:41 pm 506 lượt
Break Shot Chap 086 12:41 pm 430 lượt
Break Shot Chap 085 12:41 pm 559 lượt
Break Shot Chap 084 12:41 pm 505 lượt
Break Shot Chap 083 12:41 pm 492 lượt
Break Shot Chap 082 12:41 pm 453 lượt
Break Shot Chap 081 12:40 pm 508 lượt
Break Shot Chap 080 12:38 pm 428 lượt
Break Shot Chap 079 12:38 pm 487 lượt
Break Shot Chap 078 12:38 pm 399 lượt
Break Shot Chap 077 12:37 pm 501 lượt
Break Shot Chap 076 12:37 pm 384 lượt
Break Shot Chap 075 12:36 pm 532 lượt
Break Shot Chap 074 12:36 pm 443 lượt
Break Shot Chap 073 12:36 pm 502 lượt
Break Shot Chap 072 12:35 pm 497 lượt
Break Shot Chap 071 12:35 pm 534 lượt
Break Shot Chap 070 12:35 pm 480 lượt
Break Shot Chap 069 12:35 pm 529 lượt
Break Shot Chap 068 12:33 pm 476 lượt
Break Shot Chap 067 12:33 pm 406 lượt
Break Shot Chap 066 12:33 pm 510 lượt
Break Shot Chap 065 12:33 pm 517 lượt
Break Shot Chap 064 12:31 pm 439 lượt
Break Shot Chap 063 12:31 pm 546 lượt
Break Shot Chap 062 12:29 pm 496 lượt
Break Shot Chap 061 12:29 pm 420 lượt
Break Shot Chap 060 12:29 pm 520 lượt
Break Shot Chap 059 12:28 pm 409 lượt
Break Shot Chap 058 12:26 pm 461 lượt
Break Shot Chap 057 12:26 pm 505 lượt
Break Shot Chap 056 12:26 pm 501 lượt
Break Shot Chap 055 12:25 pm 491 lượt
Break Shot Chap 054 12:25 pm 402 lượt
Break Shot Chap 053 12:25 pm 493 lượt
Break Shot Chap 052 12:25 pm 547 lượt
Break Shot Chap 051 12:24 pm 367 lượt
Break Shot Chap 050 12:24 pm 543 lượt
Break Shot Chap 049 12:23 pm 521 lượt
Break Shot Chap 048 12:23 pm 526 lượt
Break Shot Chap 047 12:22 pm 537 lượt
Break Shot Chap 046 2:15 pm 504 lượt
Break Shot Chap 045 2:14 pm 521 lượt
Break Shot Chap 044 2:14 pm 523 lượt
Break Shot Chap 043 2:14 pm 482 lượt
Break Shot Chap 042 2:14 pm 431 lượt
Break Shot Chap 041 2:14 pm 416 lượt
Break Shot Chap 040 1:57 pm 522 lượt
Break Shot Chap 039 1:57 pm 515 lượt
Break Shot Chap 038 1:57 pm 494 lượt
Break Shot Chap 037 1:57 pm 392 lượt
Break Shot Chap 036 1:57 pm 484 lượt
Break Shot Chap 035 1:55 pm 528 lượt
Break Shot Chap 034 1:55 pm 422 lượt
Break Shot Chap 033 1:55 pm 387 lượt
Break Shot Chap 032 1:55 pm 468 lượt
Break Shot Chap 031 1:55 pm 437 lượt
Break Shot Chap 030 1:51 pm 452 lượt
Break Shot Chap 029 1:51 pm 561 lượt
Break Shot Chap 028 1:51 pm 496 lượt
Break Shot Chap 027 1:51 pm 484 lượt
Break Shot Chap 026 1:51 pm 514 lượt
Break Shot Chap 025 1:49 pm 477 lượt
Break Shot Chap 024 1:48 pm 373 lượt
Break Shot Chap 023 1:48 pm 498 lượt
Break Shot Chap 022 1:48 pm 500 lượt
Break Shot Chap 021 1:48 pm 487 lượt
Break Shot Chap 020 11:11 am 534 lượt
Break Shot Chap 019 11:11 am 510 lượt
Break Shot Chap 018 11:11 am 583 lượt
Break Shot Chap 017 11:11 am 526 lượt
Break Shot Chap 016 11:11 am 490 lượt
Break Shot Chap 015 11:11 am 458 lượt
Break Shot Chap 014 11:06 am 476 lượt
Break Shot Chap 013 11:06 am 501 lượt
Break Shot Chap 012 11:06 am 579 lượt
Break Shot Chap 011 11:06 am 565 lượt
Break Shot Chap 010 11:06 am 424 lượt
Break Shot Chap 009 11:06 am 481 lượt
Break Shot Chap 008 11:06 am 405 lượt
Break Shot Chap 007 11:06 am 501 lượt
Break Shot Chap 006 11:06 am 377 lượt
Break Shot Chap 005 11:06 am 475 lượt
Break Shot Chap 004 11:06 am 481 lượt
Break Shot Chap 003 11:06 am 500 lượt
Break Shot Chap 002 11:05 am 536 lượt
Break Shot Chap 001 11:05 am 542 lượt