BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian)

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

"Nếu vào được thế giới game, mình sẽ làm một anh hùng!". Được trở thành nhân vật chính trong game, có nhiều gái xinh, chống lại rồng dữ cứu công chúa... đây là giấc mơ của không ít người trong chúng ta. Nhưng thế giới trong game có lý tưởng hơn so với hiện thực?


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 27: Sức mạnh tinh phiến 11:26 am 312 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 26: Lời nguyền Huyết Tộc 5:17 pm 321 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 25: Năng lực mới 5:17 pm 348 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 24: Chủng Tộc Mới 5:17 pm 436 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 23: Chân tướng 5:17 pm 361 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 22: Mất tự chủ 5:17 pm 415 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 21: Cân bằng sức mạnh 4:34 pm 420 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 20: Trục xuất 4:34 pm 349 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 19: Thủ hạ lưu tình 4:34 pm 340 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 18: Tịnh Mặc Thể Cảm 4:34 pm 369 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 17: Thợ Săn và Người Thuần Thú 4:34 pm 363 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 16: Game Start 2 2:06 pm 427 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 15: Game Start 2:03 pm 411 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 14: Cộng Chấn 2:03 pm 484 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 13: Xâm nhập 2:02 pm 350 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 12: Độc lập 3:56 am 444 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – Chapter 11: Giải thích và hiểu lầm 3:56 am 431 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 10: Niệm lực kinh người 3:56 am 443 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 09: Không thể chiến thắng 3:55 am 404 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 08: Ánh sáng hộ vệ 3:55 am 359 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 7: Huấn luyện Mật Thất 3:55 am 316 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 06: Mị Ảnh xuất hiện 3:55 am 389 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 05: Bê con mới sinh 2:34 pm 359 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 04: Vị khách không mời 2:34 pm 275 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 03: Cuộc sống mới 2:22 pm 324 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 02: Không gian mới 2:20 pm 374 lượt
BRON OF BRAVE (Tái Tạo Không Gian) – BOB 01: Thế giới Game 2:19 pm 366 lượt