Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 337 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 344 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 347 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 343 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 352 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 318 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 327 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 368 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 357 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 335 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 410 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 362 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 326 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 380 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 384 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 294 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 345 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 363 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 360 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 387 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 308 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 390 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 370 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 339 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 325 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 342 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 355 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 343 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 330 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 372 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 375 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 353 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 327 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 344 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 404 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 381 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 329 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 356 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 377 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 331 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 385 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 306 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 343 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 319 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 278 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 306 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 340 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 365 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 357 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 382 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 412 lượt