Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 360 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 379 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 388 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 339 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 344 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 353 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 433 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 377 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 349 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 399 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 412 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 311 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 363 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 380 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 375 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 346 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 323 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 401 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 356 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 337 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 368 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 401 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 375 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 347 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 373 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 348 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 389 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 372 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 394 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 349 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 410 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 333 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 291 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 323 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 367 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 388 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 380 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 439 lượt