Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 368 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 390 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 383 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 393 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 398 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 351 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 350 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 362 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 388 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 375 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 414 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 389 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 435 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 351 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 329 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 409 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 346 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 377 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 373 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 371 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 411 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 390 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 362 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 385 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 415 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 391 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 354 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 397 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 377 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 330 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 383 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 340 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 297 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 329 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 379 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 393 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 391 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 456 lượt