Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 316 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 326 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 333 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 324 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 329 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 304 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 309 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 349 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 341 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 327 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 350 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 306 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 353 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 279 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 374 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 341 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 345 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 345 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 373 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 307 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 291 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 366 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 335 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 344 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 326 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 317 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 321 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 339 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 326 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 314 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 357 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 340 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 312 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 329 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 387 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 351 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 314 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 343 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 334 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 339 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 363 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 313 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 383 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 360 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 293 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 321 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 304 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 262 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 282 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 320 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 340 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 334 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 354 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 387 lượt