Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 485 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 509 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 491 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 441 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 419 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 484 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 470 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 535 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 467 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 505 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 503 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 479 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 478 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 516 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 520 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 448 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 403 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 568 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 542 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 504 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 403 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 457 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 465 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 457 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 490 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 499 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 501 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 453 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 478 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 528 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 513 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 466 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 495 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 441 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 490 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 429 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 520 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 485 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 399 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 451 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 404 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 356 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 456 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 479 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 468 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 491 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 561 lượt