Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 479 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 510 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 431 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 538 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 465 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 469 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 508 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 506 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 432 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 482 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 479 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 519 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 522 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 451 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 406 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 570 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 545 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 508 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 483 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 405 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 460 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 468 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 474 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 459 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 494 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 501 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 504 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 456 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 483 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 530 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 518 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 428 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 501 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 480 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 443 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 494 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 431 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 524 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 454 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 459 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 472 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 497 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 564 lượt