Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 520 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 518 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 526 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 531 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 556 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 542 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 529 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 513 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 579 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 510 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 510 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 550 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 544 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 531 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 521 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 519 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 563 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 515 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 564 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 495 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 450 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 611 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 584 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 546 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 524 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 445 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 502 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 509 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 513 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 495 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 537 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 551 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 549 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 495 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 521 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 570 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 559 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 508 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 548 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 524 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 480 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 535 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 475 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 563 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 531 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 445 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 497 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 394 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 516 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 519 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 512 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 533 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 608 lượt