Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 494 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 500 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 500 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 508 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 533 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 516 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 465 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 440 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 506 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 450 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 558 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 486 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 526 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 525 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 452 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 511 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 501 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 496 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 538 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 541 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 471 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 590 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 566 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 530 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 504 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 479 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 491 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 476 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 514 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 529 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 526 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 477 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 502 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 549 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 540 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 490 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 524 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 500 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 462 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 516 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 451 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 541 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 505 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 472 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 374 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 476 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 497 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 488 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 515 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 583 lượt