Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 395 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 441 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 380 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 410 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 397 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 370 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 456 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 432 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 345 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 388 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 427 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 401 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 449 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 336 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 472 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 439 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 430 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 394 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 352 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 391 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 389 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 390 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 396 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 415 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 378 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 446 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 435 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 399 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 365 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 406 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 370 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 434 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 427 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 341 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 394 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 347 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 303 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 361 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 388 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 400 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 471 lượt