Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 450 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 449 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 452 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 486 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 397 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 455 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 501 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 442 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 480 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 481 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 397 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 445 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 457 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 450 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 493 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 492 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 380 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 540 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 510 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 483 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 452 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 381 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 436 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 446 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 441 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 434 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 462 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 475 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 470 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 428 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 450 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 509 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 486 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 434 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 402 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 469 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 454 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 467 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 406 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 498 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 463 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 374 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 383 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 334 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 428 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 459 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 444 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 445 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 460 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 530 lượt