ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Đường Dần tại Dị Giới chap 80 10:12 am 143 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 79 10:12 am 104 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 78 10:12 am 128 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 77 10:12 am 109 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 76 10:12 am 43 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 75 9:50 am 42 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 74 9:50 am 35 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 73 9:50 am 45 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 72 9:49 am 30 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 71 9:49 am 48 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 70 9:48 am 38 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 69 3:44 pm 202 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 68 3:43 pm 252 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 67 3:42 pm 235 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 66 3:41 pm 196 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 65 3:55 pm 149 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 64 3:54 pm 164 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 63 3:53 pm 177 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 62 3:52 pm 199 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 61 3:51 pm 136 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 60 3:58 pm 244 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 59 3:56 pm 256 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 58 3:54 pm 221 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 57 3:53 pm 136 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 56 3:51 pm 161 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 55 3:55 pm 246 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 54 3:54 pm 240 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 53 3:53 pm 196 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 52 3:52 pm 233 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 51 3:51 pm 107 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 50 3:55 pm 174 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 49 3:54 pm 281 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 48 3:53 pm 186 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 47 3:52 pm 156 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 46 3:51 pm 138 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 45 3:55 pm 381 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 44 3:54 pm 226 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 43 3:53 pm 239 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 42 3:52 pm 327 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 41 3:51 pm 159 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 40 6:01 pm 352 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 39 6:01 pm 292 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 38 6:01 pm 341 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 37 6:01 pm 276 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 36 6:01 pm 158 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 35 9:05 pm 198 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chap 34 9:04 pm 179 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chạp 33 9:03 pm 202 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 32 9:02 pm 179 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 31 9:01 pm 171 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 30 9:06 pm 184 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 29 9:05 pm 182 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 28 9:04 pm 200 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 27 9:03 pm 183 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 26 9:02 pm 198 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 25 8:03 am 120 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 24: Dưỡng thương 2:25 pm 246 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 23: Chuyển nguy thành an 2:24 pm 308 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 22: Đồng Môn 2:23 pm 316 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 21: Giao bộ 2:22 pm 305 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 282 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 249 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Ảnh Sát A 3:45 am 369 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Cận chiến B 3:45 am 364 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 18: Cận chiến A 3:45 am 380 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 17: Tứ Diện Sở Ca B 3:45 am 411 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 16: Tứ diện Sở ca A 4:41 am 342 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 15: Mỹ nhân tâm kế B 4:41 am 363 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 14: Mỹ nhân tâm cơ A 4:41 am 364 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 13: Thiên Phu Trưởng B 4:41 am 379 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 4:41 am 336 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 11: Phong Quốc Vũ Gia 3:33 am 349 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 10: Phong hồi lộ chuyển 3:32 am 295 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 9: Tuyệt địa phản kích 3:32 am 335 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 8: Khiêu chiến 3:32 am 345 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 7: Tàn Quân 3:32 am 218 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 2:10 pm 222 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 5: Thủy Tinh 2:09 pm 413 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 4: Khốn Thú chi Nộ 2:07 pm 283 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 3: Hắc Bạch Vô Cương 2:06 pm 204 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 2:06 pm 296 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 1: Sát thủ Đường Dần 2:06 pm 326 lượt