ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Đường Dần tại Dị Giới chap 80 10:12 am 75 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 79 10:12 am 18 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 78 10:12 am 48 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 77 10:12 am 31 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 76 10:12 am 6 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 75 9:50 am 7 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 74 9:50 am 7 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 73 9:50 am 5 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 72 9:49 am 3 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 71 9:49 am 7 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 70 9:48 am 1 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 69 3:44 pm 124 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 68 3:43 pm 159 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 67 3:42 pm 122 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 66 3:41 pm 119 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 65 3:55 pm 89 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 64 3:54 pm 109 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 63 3:53 pm 114 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 62 3:52 pm 118 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 61 3:51 pm 75 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 60 3:58 pm 162 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 59 3:56 pm 177 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 58 3:54 pm 164 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 57 3:53 pm 93 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 56 3:51 pm 84 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 55 3:55 pm 185 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 54 3:54 pm 193 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 53 3:53 pm 122 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 52 3:52 pm 157 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 51 3:51 pm 65 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 50 3:55 pm 105 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 49 3:54 pm 223 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 48 3:53 pm 119 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 47 3:52 pm 95 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 46 3:51 pm 82 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 45 3:55 pm 299 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 44 3:54 pm 141 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 43 3:53 pm 127 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 42 3:52 pm 242 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 41 3:51 pm 89 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 40 6:01 pm 276 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 39 6:01 pm 211 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 38 6:01 pm 261 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 37 6:01 pm 201 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 36 6:01 pm 91 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 35 9:05 pm 123 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chap 34 9:04 pm 129 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chạp 33 9:03 pm 140 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 32 9:02 pm 124 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 31 9:01 pm 123 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 30 9:06 pm 128 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 29 9:05 pm 137 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 28 9:04 pm 126 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 27 9:03 pm 119 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 26 9:02 pm 120 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 25 8:03 am 87 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 24: Dưỡng thương 2:25 pm 200 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 23: Chuyển nguy thành an 2:24 pm 268 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 22: Đồng Môn 2:23 pm 247 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 21: Giao bộ 2:22 pm 227 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 204 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 182 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Ảnh Sát A 3:45 am 306 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Cận chiến B 3:45 am 298 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 18: Cận chiến A 3:45 am 296 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 17: Tứ Diện Sở Ca B 3:45 am 310 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 16: Tứ diện Sở ca A 4:41 am 283 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 15: Mỹ nhân tâm kế B 4:41 am 341 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 14: Mỹ nhân tâm cơ A 4:41 am 279 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 13: Thiên Phu Trưởng B 4:41 am 270 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 4:41 am 255 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 11: Phong Quốc Vũ Gia 3:33 am 270 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 10: Phong hồi lộ chuyển 3:32 am 240 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 9: Tuyệt địa phản kích 3:32 am 264 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 8: Khiêu chiến 3:32 am 290 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 7: Tàn Quân 3:32 am 192 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 2:10 pm 209 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 5: Thủy Tinh 2:09 pm 367 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 4: Khốn Thú chi Nộ 2:07 pm 239 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 3: Hắc Bạch Vô Cương 2:06 pm 186 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 2:06 pm 238 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 1: Sát thủ Đường Dần 2:06 pm 282 lượt