ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Đường Dần tại Dị Giới chap 80 10:12 am 104 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 79 10:12 am 62 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 78 10:12 am 69 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 77 10:12 am 74 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 76 10:12 am 15 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 75 9:50 am 16 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 74 9:50 am 16 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 73 9:50 am 15 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 72 9:49 am 12 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 71 9:49 am 17 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 70 9:48 am 10 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 69 3:44 pm 161 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 68 3:43 pm 187 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 67 3:42 pm 170 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 66 3:41 pm 148 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 65 3:55 pm 114 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 64 3:54 pm 139 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 63 3:53 pm 142 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 62 3:52 pm 150 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 61 3:51 pm 104 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 60 3:58 pm 187 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 59 3:56 pm 212 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 58 3:54 pm 185 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 57 3:53 pm 111 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 56 3:51 pm 121 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 55 3:55 pm 201 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 54 3:54 pm 216 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 53 3:53 pm 152 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 52 3:52 pm 199 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 51 3:51 pm 78 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 50 3:55 pm 132 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 49 3:54 pm 256 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 48 3:53 pm 151 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 47 3:52 pm 130 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 46 3:51 pm 107 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 45 3:55 pm 335 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 44 3:54 pm 181 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 43 3:53 pm 158 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 42 3:52 pm 282 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 41 3:51 pm 119 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 40 6:01 pm 311 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 39 6:01 pm 243 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 38 6:01 pm 298 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 37 6:01 pm 240 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 36 6:01 pm 124 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 35 9:05 pm 154 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chap 34 9:04 pm 154 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chạp 33 9:03 pm 172 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 32 9:02 pm 158 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 31 9:01 pm 141 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 30 9:06 pm 158 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 29 9:05 pm 159 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 28 9:04 pm 155 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 27 9:03 pm 156 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 26 9:02 pm 151 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 25 8:03 am 95 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 24: Dưỡng thương 2:25 pm 225 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 23: Chuyển nguy thành an 2:24 pm 294 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 22: Đồng Môn 2:23 pm 290 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 21: Giao bộ 2:22 pm 266 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 243 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 219 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Ảnh Sát A 3:45 am 333 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Cận chiến B 3:45 am 327 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 18: Cận chiến A 3:45 am 335 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 17: Tứ Diện Sở Ca B 3:45 am 351 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 16: Tứ diện Sở ca A 4:41 am 309 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 15: Mỹ nhân tâm kế B 4:41 am 353 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 14: Mỹ nhân tâm cơ A 4:41 am 314 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 13: Thiên Phu Trưởng B 4:41 am 293 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 4:41 am 288 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 11: Phong Quốc Vũ Gia 3:33 am 305 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 10: Phong hồi lộ chuyển 3:32 am 273 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 9: Tuyệt địa phản kích 3:32 am 303 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 8: Khiêu chiến 3:32 am 319 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 7: Tàn Quân 3:32 am 209 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 2:10 pm 217 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 5: Thủy Tinh 2:09 pm 397 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 4: Khốn Thú chi Nộ 2:07 pm 264 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 3: Hắc Bạch Vô Cương 2:06 pm 198 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 2:06 pm 276 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 1: Sát thủ Đường Dần 2:06 pm 306 lượt