ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thể loại huyền huyễn dị giới theo nguyên tác của Lục Đạo. Hắn có một thân công phu siêu quần bạt tụy, trong thế giới hiện thực không đất dụng võ, chỉ còn cách làm sát thủ. Tình cờ đến được Dị giới vào thời thế hỗn loạn, trên chiến trường phát huy thực lực. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn tại trong truyền thuyết...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Đường Dần tại Dị Giới chap 80 10:12 am 159 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 79 10:12 am 143 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 78 10:12 am 157 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 77 10:12 am 125 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 76 10:12 am 53 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 75 9:50 am 68 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 74 9:50 am 59 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 73 9:50 am 60 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 72 9:49 am 48 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 71 9:49 am 66 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 70 9:48 am 49 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 69 3:44 pm 234 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 68 3:43 pm 291 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 67 3:42 pm 269 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 66 3:41 pm 222 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 65 3:55 pm 184 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 64 3:54 pm 186 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 63 3:53 pm 205 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 62 3:52 pm 222 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 61 3:51 pm 166 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 60 3:58 pm 276 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 59 3:56 pm 288 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 58 3:54 pm 256 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 57 3:53 pm 155 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 56 3:51 pm 179 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 55 3:55 pm 285 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 54 3:54 pm 258 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 53 3:53 pm 231 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 52 3:52 pm 261 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 51 3:51 pm 131 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 50 3:55 pm 197 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 49 3:54 pm 298 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 48 3:53 pm 202 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 47 3:52 pm 170 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 46 3:51 pm 162 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 45 3:55 pm 405 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 44 3:54 pm 266 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 43 3:53 pm 272 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 42 3:52 pm 354 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 41 3:51 pm 184 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 40 6:01 pm 380 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 39 6:01 pm 319 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 38 6:01 pm 373 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 37 6:01 pm 317 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 36 6:01 pm 168 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 35 9:05 pm 216 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chap 34 9:04 pm 198 lượt
Đường Dần tại Dị Giới Chạp 33 9:03 pm 212 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 32 9:02 pm 189 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 31 9:01 pm 194 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 30 9:06 pm 196 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 29 9:05 pm 193 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 28 9:04 pm 215 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 27 9:03 pm 197 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 26 9:02 pm 225 lượt
Đường Dần tại Dị Giới chap 25 8:03 am 148 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 24: Dưỡng thương 2:25 pm 270 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 23: Chuyển nguy thành an 2:24 pm 324 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 22: Đồng Môn 2:23 pm 337 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 21: Giao bộ 2:22 pm 337 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 305 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 20: Ảnh Sát B 2:21 pm 277 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Ảnh Sát A 3:45 am 402 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 19: Cận chiến B 3:45 am 396 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 18: Cận chiến A 3:45 am 403 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 17: Tứ Diện Sở Ca B 3:45 am 440 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 16: Tứ diện Sở ca A 4:41 am 385 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 15: Mỹ nhân tâm kế B 4:41 am 382 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 14: Mỹ nhân tâm cơ A 4:41 am 395 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 13: Thiên Phu Trưởng B 4:41 am 404 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 12: Thiên Phu Trưởng A 4:41 am 368 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 11: Phong Quốc Vũ Gia 3:33 am 373 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 10: Phong hồi lộ chuyển 3:32 am 319 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 9: Tuyệt địa phản kích 3:32 am 360 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 8: Khiêu chiến 3:32 am 376 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 7: Tàn Quân 3:32 am 237 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 6: Ám chi Tu Luyện giả 2:10 pm 232 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 5: Thủy Tinh 2:09 pm 446 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 4: Khốn Thú chi Nộ 2:07 pm 300 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 3: Hắc Bạch Vô Cương 2:06 pm 216 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 2: Sơ đáo Dị Giới 2:06 pm 331 lượt
ĐƯỜNG DẦN TẠI DỊ GIỚI – Chapter 1: Sát thủ Đường Dần 2:06 pm 355 lượt