Kengan Ashua

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kengan Ashua chap 220 4:40 pm 22 lượt
Kengan Ashua chap 219 9:02 pm 14 lượt
Kengan Ashua chap 218 6:02 pm 75 lượt
Kengan Ashua chap 217 9:02 pm 47 lượt
Kengan Ashua chap 216 8:02 pm 22 lượt
Kengan Ashua chap 215 7:02 pm 21 lượt
Kengan Ashua chap 214 6:02 pm 20 lượt
Kengan Ashua chap 213 8:02 pm 39 lượt
Kengan Ashua chap 212 7:02 pm 62 lượt
Kengan Ashua chap 211 6:02 pm 52 lượt
Kengan Ashua chap 210.5 10:02 pm 71 lượt
Kengan Ashua chap 210 8:02 pm 64 lượt
Kengan Ashua chap 209 7:02 pm 39 lượt
Kengan Ashua chap 208 6:02 pm 46 lượt
Kengan Ashua chap 207 10:02 pm 71 lượt
Kengan Ashua chap 206 8:02 pm 94 lượt
Kengan Ashua chap 205 7:02 pm 82 lượt
Kengan Ashua chap 204 6:02 pm 84 lượt
Kengan Ashua chap 203 9:02 pm 62 lượt
Kengan Ashua chap 202 7:02 pm 66 lượt
Kengan Ashua chap 201 6:02 pm 55 lượt
Kengan Ashua chap 200 7:02 pm 88 lượt
Kengan Ashua chap 199 6:02 pm 84 lượt
Kengan Ashua chap 198 5:02 pm 77 lượt
Kengan Ashua chap 197 10:02 am 82 lượt
Kengan Ashua chap 196 3:26 pm 312 lượt
Kengan Ashua chap 195 2:26 pm 314 lượt
Kengan Ashua chap 194 2:21 pm 283 lượt
Kengan Ashua chap 193 2:29 pm 356 lượt
Kengan Ashua chap 192 2:25 pm 239 lượt
Kengan Ashua chap 191 2:21 pm 394 lượt
Kengan Ashua chap 190 2:29 pm 291 lượt
Kengan Ashua chap 189 2:26 pm 119 lượt
Kengan Ashua chap 188 2:21 pm 129 lượt
Kengan Ashua chap 187 6:48 pm 356 lượt
Kengan Ashua chap 186 6:48 pm 156 lượt
Kengan Ashua chap 185 6:48 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 184 6:48 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 183 6:48 pm 161 lượt
Kengan Ashua chap 182 11:52 am 124 lượt
Kengan Ashua chap 181 11:51 am 159 lượt
Kengan Ashua chap 180.6 3:34 pm 155 lượt
Kengan Ashua chap 180.5 3:33 pm 169 lượt
Kengan Ashua chap 180 3:32 pm 202 lượt
Kengan Ashua chap 179 3:31 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 178 3:33 pm 112 lượt
Kengan Ashua chap 177 3:32 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 176 3:31 pm 146 lượt
Kengan Ashua chap 175.5 3:30 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 175 3:29 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 174 3:27 pm 162 lượt
Kengan Ashua chap 173 3:26 pm 207 lượt
Kengan Ashua chap 172 3:25 pm 127 lượt
Kengan Ashua chap 171 5:35 pm 218 lượt
Kengan Ashua chap 170 5:34 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 169 5:33 pm 131 lượt
Kengan Ashua chap 168 5:32 pm 199 lượt
Kengan Ashua chap 167 5:31 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 166 5:35 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 165 5:34 pm 135 lượt
Kengan Ashua chap 164 5:33 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 163 5:32 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 162 5:31 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 161 5:35 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 160 5:34 pm 165 lượt
Kengan Ashua chap 159 5:33 pm 188 lượt
Kengan Ashua chap 158 5:32 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 157 5:31 pm 207 lượt
Kengan Ashua chap 156 5:36 pm 202 lượt
Kengan Ashua chap 155 5:35 pm 221 lượt
Kengan Ashua chap 154 5:34 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 153 5:33 pm 217 lượt
Kengan Ashua chap 152 5:32 pm 156 lượt
Kengan Ashua chap 151 5:31 pm 218 lượt
Kengan Ashua chap 150 5:35 pm 208 lượt
Kengan Ashua chap 149 5:34 pm 187 lượt
Kengan Ashua chap 148 5:33 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 147 5:32 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 146 5:31 pm 222 lượt
Kengan Ashua chap 145 5:35 pm 177 lượt
Kengan Ashua chap 144 5:34 pm 211 lượt
Kengan Ashua chap 143 5:33 pm 185 lượt
Kengan Ashua chap 142 5:32 pm 163 lượt
Kengan Ashua chap 141 5:31 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 140 5:35 pm 165 lượt
Kengan Ashua chap 139 5:34 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 138 5:33 pm 193 lượt
Kengan Ashua chap 137 5:32 pm 205 lượt
Kengan Ashua chap 136 5:31 pm 225 lượt
Kengan Ashua chap 135 8:45 am 229 lượt
Kengan Ashua chap 134.5 8:45 am 193 lượt
Kengan Ashua chap 134 8:45 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 133 8:45 am 221 lượt
Kengan Ashua chap 132 8:45 am 243 lượt
Kengan Ashua chap 131 8:45 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 130 10:32 am 203 lượt
Kengan Ashua chap 129 10:32 am 205 lượt
Kengan Ashua chap 128 10:32 am 181 lượt
Kengan Ashua chap 127 10:32 am 147 lượt
Kengan Ashua chap 126 10:32 am 172 lượt
Kengan Ashua chap 125 10:32 am 138 lượt
Kengan Ashua chap 124 10:32 am 189 lượt
Kengan Ashua chap 123 10:32 am 178 lượt
Kengan Ashua chap 122 10:32 am 211 lượt
Kengan Ashua chap 121 10:32 am 179 lượt
Kengan Ashua chap 120 9:03 am 194 lượt
Kengan Ashua chap 119 9:03 am 208 lượt
Kengan Ashua chap 118 9:03 am 196 lượt
Kengan Ashua chap 117 9:03 am 140 lượt
Kengan Ashua chap 116 9:03 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 115 9:03 am 215 lượt
Kengan Ashua chap 114 9:03 am 221 lượt
Kengan Ashua chap 113 9:02 am 167 lượt
Kengan Ashua chap 112 9:02 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 111 9:02 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 110 9:02 am 200 lượt
Kengan Ashua chap 109 9:01 am 196 lượt
Kengan Ashua chap 108 9:01 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 107 9:01 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 106 9:01 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 105 11:43 am 179 lượt
Kengan Ashua chap 104 11:43 am 200 lượt
Kengan Ashua chap 103 11:43 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 102 11:43 am 190 lượt
Kengan Ashua chap 101 11:42 am 172 lượt
Kengan Ashua chap 100 10:52 am 178 lượt
Kengan Ashua chap 99.5 10:52 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 99 10:52 am 231 lượt
Kengan Ashua chap 98 10:52 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 97 10:52 am 215 lượt
Kengan Ashua chap 96 10:52 am 164 lượt
Kengan Ashua chap 95 10:41 am 193 lượt
Kengan Ashua chap 94 10:41 am 205 lượt
Kengan Ashua chap 93 10:41 am 136 lượt
Kengan Ashua chap 92 10:41 am 149 lượt
Kengan Ashua chap 91 10:41 am 194 lượt
Kengan Ashua chap 90.5 10:41 am 186 lượt
Kengan Ashua chap 90 10:34 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 89 10:34 am 197 lượt
Kengan Ashua chap 88 10:34 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 87 10:34 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 86 10:34 am 203 lượt
Kengan Ashua chap 85 10:16 am 198 lượt
Kengan Ashua chap 84 10:16 am 196 lượt
Kengan Ashua chap 83 10:16 am 142 lượt
Kengan Ashua chap 82 10:16 am 157 lượt
Kengan Ashua chap 81.2 10:15 am 120 lượt
Kengan Ashua chap 81 10:15 am 283 lượt
Kengan Ashua chap 80 10:02 am 181 lượt
Kengan Ashua chap 79 10:02 am 206 lượt
Kengan Ashua chap 78 10:02 am 198 lượt
Kengan Ashua chap 77 10:02 am 186 lượt
Kengan Ashua chap 76 10:02 am 131 lượt
Kengan Ashua chap 75 9:40 am 192 lượt
Kengan Ashua chap 74.5 9:40 am 150 lượt
Kengan Ashua chap 74 9:40 am 187 lượt
Kengan Ashua chap 73 9:39 am 230 lượt
Kengan Ashua chap 72 9:39 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 71 9:39 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 70 9:18 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 69 9:17 am 202 lượt
Kengan Ashua chap 68 9:17 am 187 lượt
Kengan Ashua chap 67 9:17 am 200 lượt
Kengan Ashua chap 66 9:17 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 65.5 9:17 am 252 lượt
Kengan Ashua chap 65 3:27 pm 177 lượt
Kengan Ashua chap 64 3:27 pm 153 lượt
Kengan Ashua chap 63 3:27 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 62 3:27 pm 213 lượt
Kengan Ashua chap 61 3:27 pm 140 lượt
Kengan Ashua chap 60 2:17 pm 134 lượt
Kengan Ashua chap 59 2:17 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 58 2:17 pm 182 lượt
Kengan Ashua chap 57.5 2:17 pm 167 lượt
Kengan Ashua chap 57 2:17 pm 110 lượt
Kengan Ashua chap 56 2:17 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 55 12:52 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 54 12:52 pm 208 lượt
Kengan Ashua chap 53 12:52 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 52 12:52 pm 193 lượt
Kengan Ashua chap 51 12:52 pm 218 lượt
Kengan Ashua chap 50 12:34 pm 198 lượt
Kengan Ashua chap 49 12:34 pm 157 lượt
Kengan Ashua chap 48.5 12:34 pm 242 lượt
Kengan Ashua chap 48 12:34 pm 195 lượt
Kengan Ashua chap 47 12:34 pm 187 lượt
Kengan Ashua chap 46 12:34 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 45 7:59 pm 288 lượt
Kengan Ashua chap 44 7:59 pm 293 lượt
Kengan Ashua Chap 43 7:59 pm 259 lượt
Kengan Ashua chap 42 7:59 pm 236 lượt
Kengan Ashua chap 41 7:59 pm 203 lượt
Kengan Ashua chap 40.5 7:59 pm 213 lượt
Kengan Ashua chap 40 7:59 pm 194 lượt
Kengan Ashua chap 39 7:59 pm 245 lượt
Kengan Ashua chap 38 7:58 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 37 7:58 pm 117 lượt
Kengan Ashua chap 36 7:58 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 35 7:58 pm 203 lượt
Kengan Ashua chap 34 7:58 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 33 7:58 pm 174 lượt
Kengan Ashua chap 32 7:58 pm 144 lượt
Kengan Ashua Chap 31 7:58 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 30 12:02 pm 260 lượt
Kengan Ashua Chap 29 12:01 pm 197 lượt
Kengan Ashua Chap 28 12:01 pm 200 lượt
Kengan Ashua Chap 27 12:01 pm 198 lượt
Kengan Ashua chap 26 12:01 pm 137 lượt
Kengan Ashua chap 25 11:55 am 231 lượt
Kengan Ashua chap 24 11:55 am 191 lượt
Kengan Ashua chap 23.5 11:55 am 205 lượt
Kengan Ashua chap 23 11:55 am 190 lượt
Kengan Ashua chap 22 11:55 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 21 11:55 am 187 lượt
Kengan Ashua chap 20 11:42 am 197 lượt
Kengan Ashua chap 19 11:42 am 214 lượt
Kengan Ashua chap 18 11:41 am 135 lượt
Kengan Ashua chap 17 11:38 am 132 lượt
Kengan Ashua chap 16 11:37 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 15.5 10:38 am 218 lượt
Kengan Ashua chap 15 9:43 pm 188 lượt
Kengan Ashua chap 14 9:43 pm 189 lượt
Kengan Ashua chap 13 9:43 pm 159 lượt
Kengan Ashua chap 12 9:42 pm 248 lượt
Kengan Ashua chap 11 9:42 pm 204 lượt
Kengan Ashua chap 10 9:06 pm 263 lượt
Kengan Ashua chap 9 9:05 pm 187 lượt
Kengan Ashua chap 8 9:05 pm 228 lượt
Kengan Ashua chap 7 9:04 pm 246 lượt
Kengan Ashua chap 6.2 9:04 pm 293 lượt
Kengan Ashua chap 6.1 9:03 pm 201 lượt
Kengan Ashua chap 5 9:03 pm 209 lượt
Kengan Ashua chap 4 9:03 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 3 5:38 pm 218 lượt
Kengan Ashua chap 2 5:21 pm 245 lượt
Kengan Ashua chap 1.2 5:20 pm 219 lượt
Kengan Ashua chap 1.1 5:20 pm 196 lượt