Kengan Ashua

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kengan Ashua chap 220 4:40 pm 13 lượt
Kengan Ashua chap 219 9:02 pm 8 lượt
Kengan Ashua chap 218 6:02 pm 21 lượt
Kengan Ashua chap 217 9:02 pm 19 lượt
Kengan Ashua chap 216 8:02 pm 15 lượt
Kengan Ashua chap 215 7:02 pm 14 lượt
Kengan Ashua chap 214 6:02 pm 13 lượt
Kengan Ashua chap 213 8:02 pm 23 lượt
Kengan Ashua chap 212 7:02 pm 44 lượt
Kengan Ashua chap 211 6:02 pm 35 lượt
Kengan Ashua chap 210.5 10:02 pm 50 lượt
Kengan Ashua chap 210 8:02 pm 42 lượt
Kengan Ashua chap 209 7:02 pm 27 lượt
Kengan Ashua chap 208 6:02 pm 28 lượt
Kengan Ashua chap 207 10:02 pm 49 lượt
Kengan Ashua chap 206 8:02 pm 46 lượt
Kengan Ashua chap 205 7:02 pm 48 lượt
Kengan Ashua chap 204 6:02 pm 65 lượt
Kengan Ashua chap 203 9:02 pm 36 lượt
Kengan Ashua chap 202 7:02 pm 39 lượt
Kengan Ashua chap 201 6:02 pm 37 lượt
Kengan Ashua chap 200 7:02 pm 67 lượt
Kengan Ashua chap 199 6:02 pm 58 lượt
Kengan Ashua chap 198 5:02 pm 58 lượt
Kengan Ashua chap 197 10:02 am 70 lượt
Kengan Ashua chap 196 3:26 pm 292 lượt
Kengan Ashua chap 195 2:26 pm 291 lượt
Kengan Ashua chap 194 2:21 pm 255 lượt
Kengan Ashua chap 193 2:29 pm 324 lượt
Kengan Ashua chap 192 2:25 pm 225 lượt
Kengan Ashua chap 191 2:21 pm 376 lượt
Kengan Ashua chap 190 2:29 pm 267 lượt
Kengan Ashua chap 189 2:26 pm 100 lượt
Kengan Ashua chap 188 2:21 pm 115 lượt
Kengan Ashua chap 187 6:48 pm 336 lượt
Kengan Ashua chap 186 6:48 pm 126 lượt
Kengan Ashua chap 185 6:48 pm 133 lượt
Kengan Ashua chap 184 6:48 pm 115 lượt
Kengan Ashua chap 183 6:48 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 182 11:52 am 108 lượt
Kengan Ashua chap 181 11:51 am 132 lượt
Kengan Ashua chap 180.6 3:34 pm 128 lượt
Kengan Ashua chap 180.5 3:33 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 180 3:32 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 179 3:31 pm 127 lượt
Kengan Ashua chap 178 3:33 pm 104 lượt
Kengan Ashua chap 177 3:32 pm 133 lượt
Kengan Ashua chap 176 3:31 pm 124 lượt
Kengan Ashua chap 175.5 3:30 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 175 3:29 pm 122 lượt
Kengan Ashua chap 174 3:27 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 173 3:26 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 172 3:25 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 171 5:35 pm 209 lượt
Kengan Ashua chap 170 5:34 pm 149 lượt
Kengan Ashua chap 169 5:33 pm 121 lượt
Kengan Ashua chap 168 5:32 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 167 5:31 pm 159 lượt
Kengan Ashua chap 166 5:35 pm 181 lượt
Kengan Ashua chap 165 5:34 pm 116 lượt
Kengan Ashua chap 164 5:33 pm 119 lượt
Kengan Ashua chap 163 5:32 pm 163 lượt
Kengan Ashua chap 162 5:31 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 161 5:35 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 160 5:34 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 159 5:33 pm 171 lượt
Kengan Ashua chap 158 5:32 pm 169 lượt
Kengan Ashua chap 157 5:31 pm 177 lượt
Kengan Ashua chap 156 5:36 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 155 5:35 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 154 5:34 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 153 5:33 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 152 5:32 pm 133 lượt
Kengan Ashua chap 151 5:31 pm 174 lượt
Kengan Ashua chap 150 5:35 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 149 5:34 pm 167 lượt
Kengan Ashua chap 148 5:33 pm 165 lượt
Kengan Ashua chap 147 5:32 pm 148 lượt
Kengan Ashua chap 146 5:31 pm 197 lượt
Kengan Ashua chap 145 5:35 pm 154 lượt
Kengan Ashua chap 144 5:34 pm 190 lượt
Kengan Ashua chap 143 5:33 pm 165 lượt
Kengan Ashua chap 142 5:32 pm 156 lượt
Kengan Ashua chap 141 5:31 pm 178 lượt
Kengan Ashua chap 140 5:35 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 139 5:34 pm 177 lượt
Kengan Ashua chap 138 5:33 pm 174 lượt
Kengan Ashua chap 137 5:32 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 136 5:31 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 135 8:45 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 134.5 8:45 am 127 lượt
Kengan Ashua chap 134 8:45 am 195 lượt
Kengan Ashua chap 133 8:45 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 132 8:45 am 186 lượt
Kengan Ashua chap 131 8:45 am 179 lượt
Kengan Ashua chap 130 10:32 am 170 lượt
Kengan Ashua chap 129 10:32 am 185 lượt
Kengan Ashua chap 128 10:32 am 171 lượt
Kengan Ashua chap 127 10:32 am 130 lượt
Kengan Ashua chap 126 10:32 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 125 10:32 am 122 lượt
Kengan Ashua chap 124 10:32 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 123 10:32 am 155 lượt
Kengan Ashua chap 122 10:32 am 189 lượt
Kengan Ashua chap 121 10:32 am 164 lượt
Kengan Ashua chap 120 9:03 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 119 9:03 am 190 lượt
Kengan Ashua chap 118 9:03 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 117 9:03 am 131 lượt
Kengan Ashua chap 116 9:03 am 159 lượt
Kengan Ashua chap 115 9:03 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 114 9:03 am 194 lượt
Kengan Ashua chap 113 9:02 am 156 lượt
Kengan Ashua chap 112 9:02 am 184 lượt
Kengan Ashua chap 111 9:02 am 158 lượt
Kengan Ashua chap 110 9:02 am 178 lượt
Kengan Ashua chap 109 9:01 am 178 lượt
Kengan Ashua chap 108 9:01 am 186 lượt
Kengan Ashua chap 107 9:01 am 172 lượt
Kengan Ashua chap 106 9:01 am 179 lượt
Kengan Ashua chap 105 11:43 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 104 11:43 am 176 lượt
Kengan Ashua chap 103 11:43 am 184 lượt
Kengan Ashua chap 102 11:43 am 170 lượt
Kengan Ashua chap 101 11:42 am 157 lượt
Kengan Ashua chap 100 10:52 am 167 lượt
Kengan Ashua chap 99.5 10:52 am 199 lượt
Kengan Ashua chap 99 10:52 am 195 lượt
Kengan Ashua chap 98 10:52 am 151 lượt
Kengan Ashua chap 97 10:52 am 188 lượt
Kengan Ashua chap 96 10:52 am 157 lượt
Kengan Ashua chap 95 10:41 am 166 lượt
Kengan Ashua chap 94 10:41 am 182 lượt
Kengan Ashua chap 93 10:41 am 116 lượt
Kengan Ashua chap 92 10:41 am 133 lượt
Kengan Ashua chap 91 10:41 am 179 lượt
Kengan Ashua chap 90.5 10:41 am 165 lượt
Kengan Ashua chap 90 10:34 am 155 lượt
Kengan Ashua chap 89 10:34 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 88 10:34 am 164 lượt
Kengan Ashua chap 87 10:34 am 165 lượt
Kengan Ashua chap 86 10:34 am 181 lượt
Kengan Ashua chap 85 10:16 am 171 lượt
Kengan Ashua chap 84 10:16 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 83 10:16 am 117 lượt
Kengan Ashua chap 82 10:16 am 142 lượt
Kengan Ashua chap 81.2 10:15 am 105 lượt
Kengan Ashua chap 81 10:15 am 247 lượt
Kengan Ashua chap 80 10:02 am 162 lượt
Kengan Ashua chap 79 10:02 am 182 lượt
Kengan Ashua chap 78 10:02 am 178 lượt
Kengan Ashua chap 77 10:02 am 167 lượt
Kengan Ashua chap 76 10:02 am 114 lượt
Kengan Ashua chap 75 9:40 am 172 lượt
Kengan Ashua chap 74.5 9:40 am 128 lượt
Kengan Ashua chap 74 9:40 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 73 9:39 am 205 lượt
Kengan Ashua chap 72 9:39 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 71 9:39 am 181 lượt
Kengan Ashua chap 70 9:18 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 69 9:17 am 177 lượt
Kengan Ashua chap 68 9:17 am 164 lượt
Kengan Ashua chap 67 9:17 am 174 lượt
Kengan Ashua chap 66 9:17 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 65.5 9:17 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 65 3:27 pm 139 lượt
Kengan Ashua chap 64 3:27 pm 126 lượt
Kengan Ashua chap 63 3:27 pm 148 lượt
Kengan Ashua chap 62 3:27 pm 184 lượt
Kengan Ashua chap 61 3:27 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 60 2:17 pm 120 lượt
Kengan Ashua chap 59 2:17 pm 177 lượt
Kengan Ashua chap 58 2:17 pm 162 lượt
Kengan Ashua chap 57.5 2:17 pm 136 lượt
Kengan Ashua chap 57 2:17 pm 101 lượt
Kengan Ashua chap 56 2:17 pm 126 lượt
Kengan Ashua chap 55 12:52 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 54 12:52 pm 187 lượt
Kengan Ashua chap 53 12:52 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 52 12:52 pm 172 lượt
Kengan Ashua chap 51 12:52 pm 194 lượt
Kengan Ashua chap 50 12:34 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 49 12:34 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 48.5 12:34 pm 215 lượt
Kengan Ashua chap 48 12:34 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 47 12:34 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 46 12:34 pm 158 lượt
Kengan Ashua chap 45 7:59 pm 243 lượt
Kengan Ashua chap 44 7:59 pm 225 lượt
Kengan Ashua Chap 43 7:59 pm 231 lượt
Kengan Ashua chap 42 7:59 pm 214 lượt
Kengan Ashua chap 41 7:59 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 40.5 7:59 pm 184 lượt
Kengan Ashua chap 40 7:59 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 39 7:59 pm 224 lượt
Kengan Ashua chap 38 7:58 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 37 7:58 pm 109 lượt
Kengan Ashua chap 36 7:58 pm 168 lượt
Kengan Ashua chap 35 7:58 pm 178 lượt
Kengan Ashua chap 34 7:58 pm 101 lượt
Kengan Ashua chap 33 7:58 pm 140 lượt
Kengan Ashua chap 32 7:58 pm 121 lượt
Kengan Ashua Chap 31 7:58 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 30 12:02 pm 220 lượt
Kengan Ashua Chap 29 12:01 pm 173 lượt
Kengan Ashua Chap 28 12:01 pm 179 lượt
Kengan Ashua Chap 27 12:01 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 26 12:01 pm 118 lượt
Kengan Ashua chap 25 11:55 am 194 lượt
Kengan Ashua chap 24 11:55 am 170 lượt
Kengan Ashua chap 23.5 11:55 am 183 lượt
Kengan Ashua chap 23 11:55 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 22 11:55 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 21 11:55 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 20 11:42 am 175 lượt
Kengan Ashua chap 19 11:42 am 191 lượt
Kengan Ashua chap 18 11:41 am 115 lượt
Kengan Ashua chap 17 11:38 am 117 lượt
Kengan Ashua chap 16 11:37 am 194 lượt
Kengan Ashua chap 15.5 10:38 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 15 9:43 pm 161 lượt
Kengan Ashua chap 14 9:43 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 13 9:43 pm 140 lượt
Kengan Ashua chap 12 9:42 pm 198 lượt
Kengan Ashua chap 11 9:42 pm 178 lượt
Kengan Ashua chap 10 9:06 pm 235 lượt
Kengan Ashua chap 9 9:05 pm 169 lượt
Kengan Ashua chap 8 9:05 pm 208 lượt
Kengan Ashua chap 7 9:04 pm 217 lượt
Kengan Ashua chap 6.2 9:04 pm 188 lượt
Kengan Ashua chap 6.1 9:03 pm 178 lượt
Kengan Ashua chap 5 9:03 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 4 9:03 pm 157 lượt
Kengan Ashua chap 3 5:38 pm 195 lượt
Kengan Ashua chap 2 5:21 pm 215 lượt
Kengan Ashua chap 1.2 5:20 pm 192 lượt
Kengan Ashua chap 1.1 5:20 pm 167 lượt