Kengan Ashua

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kengan Ashua chap 220 4:40 pm 8 lượt
Kengan Ashua chap 219 9:02 pm 1 lượt
Kengan Ashua chap 218 6:02 pm 3 lượt
Kengan Ashua chap 217 9:02 pm 11 lượt
Kengan Ashua chap 216 8:02 pm 9 lượt
Kengan Ashua chap 215 7:02 pm 8 lượt
Kengan Ashua chap 214 6:02 pm 7 lượt
Kengan Ashua chap 213 8:02 pm 7 lượt
Kengan Ashua chap 212 7:02 pm 7 lượt
Kengan Ashua chap 211 6:02 pm 6 lượt
Kengan Ashua chap 210.5 10:02 pm 15 lượt
Kengan Ashua chap 210 8:02 pm 12 lượt
Kengan Ashua chap 209 7:02 pm 11 lượt
Kengan Ashua chap 208 6:02 pm 8 lượt
Kengan Ashua chap 207 10:02 pm 15 lượt
Kengan Ashua chap 206 8:02 pm 14 lượt
Kengan Ashua chap 205 7:02 pm 12 lượt
Kengan Ashua chap 204 6:02 pm 10 lượt
Kengan Ashua chap 203 9:02 pm 10 lượt
Kengan Ashua chap 202 7:02 pm 7 lượt
Kengan Ashua chap 201 6:02 pm 9 lượt
Kengan Ashua chap 200 7:02 pm 36 lượt
Kengan Ashua chap 199 6:02 pm 26 lượt
Kengan Ashua chap 198 5:02 pm 35 lượt
Kengan Ashua chap 197 10:02 am 53 lượt
Kengan Ashua chap 196 3:26 pm 272 lượt
Kengan Ashua chap 195 2:26 pm 257 lượt
Kengan Ashua chap 194 2:21 pm 231 lượt
Kengan Ashua chap 193 2:29 pm 271 lượt
Kengan Ashua chap 192 2:25 pm 202 lượt
Kengan Ashua chap 191 2:21 pm 355 lượt
Kengan Ashua chap 190 2:29 pm 236 lượt
Kengan Ashua chap 189 2:26 pm 77 lượt
Kengan Ashua chap 188 2:21 pm 86 lượt
Kengan Ashua chap 187 6:48 pm 302 lượt
Kengan Ashua chap 186 6:48 pm 97 lượt
Kengan Ashua chap 185 6:48 pm 103 lượt
Kengan Ashua chap 184 6:48 pm 93 lượt
Kengan Ashua chap 183 6:48 pm 106 lượt
Kengan Ashua chap 182 11:52 am 87 lượt
Kengan Ashua chap 181 11:51 am 100 lượt
Kengan Ashua chap 180.6 3:34 pm 102 lượt
Kengan Ashua chap 180.5 3:33 pm 111 lượt
Kengan Ashua chap 180 3:32 pm 124 lượt
Kengan Ashua chap 179 3:31 pm 101 lượt
Kengan Ashua chap 178 3:33 pm 89 lượt
Kengan Ashua chap 177 3:32 pm 110 lượt
Kengan Ashua chap 176 3:31 pm 94 lượt
Kengan Ashua chap 175.5 3:30 pm 106 lượt
Kengan Ashua chap 175 3:29 pm 88 lượt
Kengan Ashua chap 174 3:27 pm 103 lượt
Kengan Ashua chap 173 3:26 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 172 3:25 pm 86 lượt
Kengan Ashua chap 171 5:35 pm 181 lượt
Kengan Ashua chap 170 5:34 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 169 5:33 pm 105 lượt
Kengan Ashua chap 168 5:32 pm 167 lượt
Kengan Ashua chap 167 5:31 pm 135 lượt
Kengan Ashua chap 166 5:35 pm 152 lượt
Kengan Ashua chap 165 5:34 pm 93 lượt
Kengan Ashua chap 164 5:33 pm 87 lượt
Kengan Ashua chap 163 5:32 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 162 5:31 pm 144 lượt
Kengan Ashua chap 161 5:35 pm 144 lượt
Kengan Ashua chap 160 5:34 pm 121 lượt
Kengan Ashua chap 159 5:33 pm 133 lượt
Kengan Ashua chap 158 5:32 pm 133 lượt
Kengan Ashua chap 157 5:31 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 156 5:36 pm 135 lượt
Kengan Ashua chap 155 5:35 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 154 5:34 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 153 5:33 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 152 5:32 pm 98 lượt
Kengan Ashua chap 151 5:31 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 150 5:35 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 149 5:34 pm 139 lượt
Kengan Ashua chap 148 5:33 pm 121 lượt
Kengan Ashua chap 147 5:32 pm 128 lượt
Kengan Ashua chap 146 5:31 pm 149 lượt
Kengan Ashua chap 145 5:35 pm 136 lượt
Kengan Ashua chap 144 5:34 pm 154 lượt
Kengan Ashua chap 143 5:33 pm 141 lượt
Kengan Ashua chap 142 5:32 pm 136 lượt
Kengan Ashua chap 141 5:31 pm 147 lượt
Kengan Ashua chap 140 5:35 pm 113 lượt
Kengan Ashua chap 139 5:34 pm 141 lượt
Kengan Ashua chap 138 5:33 pm 137 lượt
Kengan Ashua chap 137 5:32 pm 153 lượt
Kengan Ashua chap 136 5:31 pm 158 lượt
Kengan Ashua chap 135 8:45 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 134.5 8:45 am 111 lượt
Kengan Ashua chap 134 8:45 am 161 lượt
Kengan Ashua chap 133 8:45 am 161 lượt
Kengan Ashua chap 132 8:45 am 141 lượt
Kengan Ashua chap 131 8:45 am 143 lượt
Kengan Ashua chap 130 10:32 am 146 lượt
Kengan Ashua chap 129 10:32 am 149 lượt
Kengan Ashua chap 128 10:32 am 144 lượt
Kengan Ashua chap 127 10:32 am 99 lượt
Kengan Ashua chap 126 10:32 am 125 lượt
Kengan Ashua chap 125 10:32 am 90 lượt
Kengan Ashua chap 124 10:32 am 143 lượt
Kengan Ashua chap 123 10:32 am 132 lượt
Kengan Ashua chap 122 10:32 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 121 10:32 am 134 lượt
Kengan Ashua chap 120 9:03 am 147 lượt
Kengan Ashua chap 119 9:03 am 152 lượt
Kengan Ashua chap 118 9:03 am 139 lượt
Kengan Ashua chap 117 9:03 am 112 lượt
Kengan Ashua chap 116 9:03 am 128 lượt
Kengan Ashua chap 115 9:03 am 143 lượt
Kengan Ashua chap 114 9:03 am 153 lượt
Kengan Ashua chap 113 9:02 am 125 lượt
Kengan Ashua chap 112 9:02 am 145 lượt
Kengan Ashua chap 111 9:02 am 126 lượt
Kengan Ashua chap 110 9:02 am 152 lượt
Kengan Ashua chap 109 9:01 am 146 lượt
Kengan Ashua chap 108 9:01 am 141 lượt
Kengan Ashua chap 107 9:01 am 146 lượt
Kengan Ashua chap 106 9:01 am 146 lượt
Kengan Ashua chap 105 11:43 am 149 lượt
Kengan Ashua chap 104 11:43 am 139 lượt
Kengan Ashua chap 103 11:43 am 150 lượt
Kengan Ashua chap 102 11:43 am 138 lượt
Kengan Ashua chap 101 11:42 am 129 lượt
Kengan Ashua chap 100 10:52 am 146 lượt
Kengan Ashua chap 99.5 10:52 am 163 lượt
Kengan Ashua chap 99 10:52 am 153 lượt
Kengan Ashua chap 98 10:52 am 120 lượt
Kengan Ashua chap 97 10:52 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 96 10:52 am 142 lượt
Kengan Ashua chap 95 10:41 am 137 lượt
Kengan Ashua chap 94 10:41 am 151 lượt
Kengan Ashua chap 93 10:41 am 94 lượt
Kengan Ashua chap 92 10:41 am 108 lượt
Kengan Ashua chap 91 10:41 am 151 lượt
Kengan Ashua chap 90.5 10:41 am 126 lượt
Kengan Ashua chap 90 10:34 am 132 lượt
Kengan Ashua chap 89 10:34 am 142 lượt
Kengan Ashua chap 88 10:34 am 143 lượt
Kengan Ashua chap 87 10:34 am 138 lượt
Kengan Ashua chap 86 10:34 am 140 lượt
Kengan Ashua chap 85 10:16 am 136 lượt
Kengan Ashua chap 84 10:16 am 137 lượt
Kengan Ashua chap 83 10:16 am 85 lượt
Kengan Ashua chap 82 10:16 am 110 lượt
Kengan Ashua chap 81.2 10:15 am 88 lượt
Kengan Ashua chap 81 10:15 am 211 lượt
Kengan Ashua chap 80 10:02 am 139 lượt
Kengan Ashua chap 79 10:02 am 150 lượt
Kengan Ashua chap 78 10:02 am 149 lượt
Kengan Ashua chap 77 10:02 am 143 lượt
Kengan Ashua chap 76 10:02 am 90 lượt
Kengan Ashua chap 75 9:40 am 144 lượt
Kengan Ashua chap 74.5 9:40 am 99 lượt
Kengan Ashua chap 74 9:40 am 134 lượt
Kengan Ashua chap 73 9:39 am 165 lượt
Kengan Ashua chap 72 9:39 am 133 lượt
Kengan Ashua chap 71 9:39 am 145 lượt
Kengan Ashua chap 70 9:18 am 133 lượt
Kengan Ashua chap 69 9:17 am 142 lượt
Kengan Ashua chap 68 9:17 am 136 lượt
Kengan Ashua chap 67 9:17 am 144 lượt
Kengan Ashua chap 66 9:17 am 140 lượt
Kengan Ashua chap 65.5 9:17 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 65 3:27 pm 91 lượt
Kengan Ashua chap 64 3:27 pm 95 lượt
Kengan Ashua chap 63 3:27 pm 103 lượt
Kengan Ashua chap 62 3:27 pm 154 lượt
Kengan Ashua chap 61 3:27 pm 88 lượt
Kengan Ashua chap 60 2:17 pm 96 lượt
Kengan Ashua chap 59 2:17 pm 147 lượt
Kengan Ashua chap 58 2:17 pm 137 lượt
Kengan Ashua chap 57.5 2:17 pm 93 lượt
Kengan Ashua chap 57 2:17 pm 91 lượt
Kengan Ashua chap 56 2:17 pm 99 lượt
Kengan Ashua chap 55 12:52 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 54 12:52 pm 154 lượt
Kengan Ashua chap 53 12:52 pm 148 lượt
Kengan Ashua chap 52 12:52 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 51 12:52 pm 164 lượt
Kengan Ashua chap 50 12:34 pm 139 lượt
Kengan Ashua chap 49 12:34 pm 107 lượt
Kengan Ashua chap 48.5 12:34 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 48 12:34 pm 144 lượt
Kengan Ashua chap 47 12:34 pm 137 lượt
Kengan Ashua chap 46 12:34 pm 134 lượt
Kengan Ashua chap 45 7:59 pm 195 lượt
Kengan Ashua chap 44 7:59 pm 184 lượt
Kengan Ashua Chap 43 7:59 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 42 7:59 pm 184 lượt
Kengan Ashua chap 41 7:59 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 40.5 7:59 pm 144 lượt
Kengan Ashua chap 40 7:59 pm 143 lượt
Kengan Ashua chap 39 7:59 pm 185 lượt
Kengan Ashua chap 38 7:58 pm 97 lượt
Kengan Ashua chap 37 7:58 pm 86 lượt
Kengan Ashua chap 36 7:58 pm 140 lượt
Kengan Ashua chap 35 7:58 pm 156 lượt
Kengan Ashua chap 34 7:58 pm 82 lượt
Kengan Ashua chap 33 7:58 pm 104 lượt
Kengan Ashua chap 32 7:58 pm 91 lượt
Kengan Ashua Chap 31 7:58 pm 134 lượt
Kengan Ashua chap 30 12:02 pm 169 lượt
Kengan Ashua Chap 29 12:01 pm 148 lượt
Kengan Ashua Chap 28 12:01 pm 154 lượt
Kengan Ashua Chap 27 12:01 pm 146 lượt
Kengan Ashua chap 26 12:01 pm 89 lượt
Kengan Ashua chap 25 11:55 am 151 lượt
Kengan Ashua chap 24 11:55 am 134 lượt
Kengan Ashua chap 23.5 11:55 am 154 lượt
Kengan Ashua chap 23 11:55 am 134 lượt
Kengan Ashua chap 22 11:55 am 139 lượt
Kengan Ashua chap 21 11:55 am 138 lượt
Kengan Ashua chap 20 11:42 am 150 lượt
Kengan Ashua chap 19 11:42 am 160 lượt
Kengan Ashua chap 18 11:41 am 84 lượt
Kengan Ashua chap 17 11:38 am 90 lượt
Kengan Ashua chap 16 11:37 am 156 lượt
Kengan Ashua chap 15.5 10:38 am 166 lượt
Kengan Ashua chap 15 9:43 pm 118 lượt
Kengan Ashua chap 14 9:43 pm 153 lượt
Kengan Ashua chap 13 9:43 pm 110 lượt
Kengan Ashua chap 12 9:42 pm 157 lượt
Kengan Ashua chap 11 9:42 pm 151 lượt
Kengan Ashua chap 10 9:06 pm 202 lượt
Kengan Ashua chap 9 9:05 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 8 9:05 pm 173 lượt
Kengan Ashua chap 7 9:04 pm 184 lượt
Kengan Ashua chap 6.2 9:04 pm 158 lượt
Kengan Ashua chap 6.1 9:03 pm 153 lượt
Kengan Ashua chap 5 9:03 pm 145 lượt
Kengan Ashua chap 4 9:03 pm 124 lượt
Kengan Ashua chap 3 5:38 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 2 5:21 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 1.2 5:20 pm 161 lượt
Kengan Ashua chap 1.1 5:20 pm 126 lượt