Kengan Ashua

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Từ thời Edo đã tồn tại các đầu trường, mà tại đó các thương gia thuê đấu sĩ đấu tay không với nhau, bên nào thắng sẽ có tất cả. Tokita Ouma, biệt danh là "Ashura" tham gia đấu trường và đánh thắng tất cả các đấu thủ của mình. Khả năng đặc biết đè bẹp mọi đối thủ của cậu ta đã được các ông chủ tập đoàn lớn để ý, trong đó có chủ tịch tập đoàn Nogi, Nogi Hideki...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kengan Ashua chap 236 END SS2 12:38 am 10 lượt
Kengan Ashua chap 235 12:18 am 7 lượt
Kengan Ashua chap 234 12:58 am 9 lượt
Kengan Ashua chap 233 12:48 am 8 lượt
Kengan Ashua chap 232 12:38 am 9 lượt
Kengan Ashua chap 231 12:28 am 9 lượt
Kengan Ashua chap 230 12:18 am 6 lượt
Kengan Ashua chap 229 12:58 am 13 lượt
Kengan Ashua chap 228 12:48 am 12 lượt
Kengan Ashua chap 227 12:38 am 12 lượt
Kengan Ashua chap 226 12:28 am 8 lượt
Kengan Ashua chap 225 12:18 am 6 lượt
Kengan Ashua chap 224 12:58 am 11 lượt
Kengan Ashua chap 223 12:48 am 12 lượt
Kengan Ashua chap 222 12:38 am 9 lượt
Kengan Ashua chap 221.5 phụ chương 12:28 am 12 lượt
Kengan Ashua chap 221 12:18 am 5 lượt
Kengan Ashua chap 220 4:40 pm 45 lượt
Kengan Ashua chap 219 9:02 pm 41 lượt
Kengan Ashua chap 218 6:02 pm 111 lượt
Kengan Ashua chap 217 9:02 pm 81 lượt
Kengan Ashua chap 216 8:02 pm 38 lượt
Kengan Ashua chap 215 7:02 pm 46 lượt
Kengan Ashua chap 214 6:02 pm 40 lượt
Kengan Ashua chap 213 8:02 pm 64 lượt
Kengan Ashua chap 212 7:02 pm 87 lượt
Kengan Ashua chap 211 6:02 pm 91 lượt
Kengan Ashua chap 210.5 10:02 pm 87 lượt
Kengan Ashua chap 210 8:02 pm 81 lượt
Kengan Ashua chap 209 7:02 pm 52 lượt
Kengan Ashua chap 208 6:02 pm 80 lượt
Kengan Ashua chap 207 10:02 pm 107 lượt
Kengan Ashua chap 206 8:02 pm 116 lượt
Kengan Ashua chap 205 7:02 pm 103 lượt
Kengan Ashua chap 204 6:02 pm 114 lượt
Kengan Ashua chap 203 9:02 pm 79 lượt
Kengan Ashua chap 202 7:02 pm 92 lượt
Kengan Ashua chap 201 6:02 pm 68 lượt
Kengan Ashua chap 200 7:02 pm 122 lượt
Kengan Ashua chap 199 6:02 pm 118 lượt
Kengan Ashua chap 198 5:02 pm 90 lượt
Kengan Ashua chap 197 10:02 am 97 lượt
Kengan Ashua chap 196 3:26 pm 345 lượt
Kengan Ashua chap 195 2:26 pm 348 lượt
Kengan Ashua chap 194 2:21 pm 315 lượt
Kengan Ashua chap 193 2:29 pm 391 lượt
Kengan Ashua chap 192 2:25 pm 272 lượt
Kengan Ashua chap 191 2:21 pm 416 lượt
Kengan Ashua chap 190 2:29 pm 319 lượt
Kengan Ashua chap 189 2:26 pm 148 lượt
Kengan Ashua chap 188 2:21 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 187 6:48 pm 380 lượt
Kengan Ashua chap 186 6:48 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 185 6:48 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 184 6:48 pm 178 lượt
Kengan Ashua chap 183 6:48 pm 182 lượt
Kengan Ashua chap 182 11:52 am 160 lượt
Kengan Ashua chap 181 11:51 am 186 lượt
Kengan Ashua chap 180.6 3:34 pm 182 lượt
Kengan Ashua chap 180.5 3:33 pm 204 lượt
Kengan Ashua chap 180 3:32 pm 264 lượt
Kengan Ashua chap 179 3:31 pm 167 lượt
Kengan Ashua chap 178 3:33 pm 124 lượt
Kengan Ashua chap 177 3:32 pm 179 lượt
Kengan Ashua chap 176 3:31 pm 175 lượt
Kengan Ashua chap 175.5 3:30 pm 211 lượt
Kengan Ashua chap 175 3:29 pm 168 lượt
Kengan Ashua chap 174 3:27 pm 186 lượt
Kengan Ashua chap 173 3:26 pm 253 lượt
Kengan Ashua chap 172 3:25 pm 158 lượt
Kengan Ashua chap 171 5:35 pm 256 lượt
Kengan Ashua chap 170 5:34 pm 220 lượt
Kengan Ashua chap 169 5:33 pm 155 lượt
Kengan Ashua chap 168 5:32 pm 213 lượt
Kengan Ashua chap 167 5:31 pm 207 lượt
Kengan Ashua chap 166 5:35 pm 234 lượt
Kengan Ashua chap 165 5:34 pm 161 lượt
Kengan Ashua chap 164 5:33 pm 156 lượt
Kengan Ashua chap 163 5:32 pm 200 lượt
Kengan Ashua chap 162 5:31 pm 222 lượt
Kengan Ashua chap 161 5:35 pm 227 lượt
Kengan Ashua chap 160 5:34 pm 184 lượt
Kengan Ashua chap 159 5:33 pm 230 lượt
Kengan Ashua chap 158 5:32 pm 226 lượt
Kengan Ashua chap 157 5:31 pm 247 lượt
Kengan Ashua chap 156 5:36 pm 236 lượt
Kengan Ashua chap 155 5:35 pm 251 lượt
Kengan Ashua chap 154 5:34 pm 230 lượt
Kengan Ashua chap 153 5:33 pm 254 lượt
Kengan Ashua chap 152 5:32 pm 195 lượt
Kengan Ashua chap 151 5:31 pm 244 lượt
Kengan Ashua chap 150 5:35 pm 234 lượt
Kengan Ashua chap 149 5:34 pm 219 lượt
Kengan Ashua chap 148 5:33 pm 225 lượt
Kengan Ashua chap 147 5:32 pm 212 lượt
Kengan Ashua chap 146 5:31 pm 268 lượt
Kengan Ashua chap 145 5:35 pm 214 lượt
Kengan Ashua chap 144 5:34 pm 243 lượt
Kengan Ashua chap 143 5:33 pm 201 lượt
Kengan Ashua chap 142 5:32 pm 176 lượt
Kengan Ashua chap 141 5:31 pm 220 lượt
Kengan Ashua chap 140 5:35 pm 194 lượt
Kengan Ashua chap 139 5:34 pm 236 lượt
Kengan Ashua chap 138 5:33 pm 234 lượt
Kengan Ashua chap 137 5:32 pm 230 lượt
Kengan Ashua chap 136 5:31 pm 252 lượt
Kengan Ashua chap 135 8:45 am 275 lượt
Kengan Ashua chap 134.5 8:45 am 217 lượt
Kengan Ashua chap 134 8:45 am 254 lượt
Kengan Ashua chap 133 8:45 am 249 lượt
Kengan Ashua chap 132 8:45 am 278 lượt
Kengan Ashua chap 131 8:45 am 231 lượt
Kengan Ashua chap 130 10:32 am 232 lượt
Kengan Ashua chap 129 10:32 am 232 lượt
Kengan Ashua chap 128 10:32 am 209 lượt
Kengan Ashua chap 127 10:32 am 189 lượt
Kengan Ashua chap 126 10:32 am 198 lượt
Kengan Ashua chap 125 10:32 am 166 lượt
Kengan Ashua chap 124 10:32 am 210 lượt
Kengan Ashua chap 123 10:32 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 122 10:32 am 236 lượt
Kengan Ashua chap 121 10:32 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 120 9:03 am 229 lượt
Kengan Ashua chap 119 9:03 am 235 lượt
Kengan Ashua chap 118 9:03 am 223 lượt
Kengan Ashua chap 117 9:03 am 159 lượt
Kengan Ashua chap 116 9:03 am 198 lượt
Kengan Ashua chap 115 9:03 am 253 lượt
Kengan Ashua chap 114 9:03 am 250 lượt
Kengan Ashua chap 113 9:02 am 190 lượt
Kengan Ashua chap 112 9:02 am 229 lượt
Kengan Ashua chap 111 9:02 am 206 lượt
Kengan Ashua chap 110 9:02 am 240 lượt
Kengan Ashua chap 109 9:01 am 219 lượt
Kengan Ashua chap 108 9:01 am 236 lượt
Kengan Ashua chap 107 9:01 am 221 lượt
Kengan Ashua chap 106 9:01 am 234 lượt
Kengan Ashua chap 105 11:43 am 201 lượt
Kengan Ashua chap 104 11:43 am 222 lượt
Kengan Ashua chap 103 11:43 am 230 lượt
Kengan Ashua chap 102 11:43 am 226 lượt
Kengan Ashua chap 101 11:42 am 191 lượt
Kengan Ashua chap 100 10:52 am 199 lượt
Kengan Ashua chap 99.5 10:52 am 246 lượt
Kengan Ashua chap 99 10:52 am 257 lượt
Kengan Ashua chap 98 10:52 am 202 lượt
Kengan Ashua chap 97 10:52 am 251 lượt
Kengan Ashua chap 96 10:52 am 173 lượt
Kengan Ashua chap 95 10:41 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 94 10:41 am 223 lượt
Kengan Ashua chap 93 10:41 am 168 lượt
Kengan Ashua chap 92 10:41 am 175 lượt
Kengan Ashua chap 91 10:41 am 222 lượt
Kengan Ashua chap 90.5 10:41 am 203 lượt
Kengan Ashua chap 90 10:34 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 89 10:34 am 220 lượt
Kengan Ashua chap 88 10:34 am 222 lượt
Kengan Ashua chap 87 10:34 am 223 lượt
Kengan Ashua chap 86 10:34 am 229 lượt
Kengan Ashua chap 85 10:16 am 236 lượt
Kengan Ashua chap 84 10:16 am 218 lượt
Kengan Ashua chap 83 10:16 am 170 lượt
Kengan Ashua chap 82 10:16 am 182 lượt
Kengan Ashua chap 81.2 10:15 am 151 lượt
Kengan Ashua chap 81 10:15 am 317 lượt
Kengan Ashua chap 80 10:02 am 216 lượt
Kengan Ashua chap 79 10:02 am 228 lượt
Kengan Ashua chap 78 10:02 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 77 10:02 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 76 10:02 am 152 lượt
Kengan Ashua chap 75 9:40 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 74.5 9:40 am 175 lượt
Kengan Ashua chap 74 9:40 am 247 lượt
Kengan Ashua chap 73 9:39 am 254 lượt
Kengan Ashua chap 72 9:39 am 197 lượt
Kengan Ashua chap 71 9:39 am 222 lượt
Kengan Ashua chap 70 9:18 am 203 lượt
Kengan Ashua chap 69 9:17 am 223 lượt
Kengan Ashua chap 68 9:17 am 204 lượt
Kengan Ashua chap 67 9:17 am 225 lượt
Kengan Ashua chap 66 9:17 am 234 lượt
Kengan Ashua chap 65.5 9:17 am 289 lượt
Kengan Ashua chap 65 3:27 pm 204 lượt
Kengan Ashua chap 64 3:27 pm 180 lượt
Kengan Ashua chap 63 3:27 pm 195 lượt
Kengan Ashua chap 62 3:27 pm 237 lượt
Kengan Ashua chap 61 3:27 pm 171 lượt
Kengan Ashua chap 60 2:17 pm 165 lượt
Kengan Ashua chap 59 2:17 pm 229 lượt
Kengan Ashua chap 58 2:17 pm 230 lượt
Kengan Ashua chap 57.5 2:17 pm 191 lượt
Kengan Ashua chap 57 2:17 pm 121 lượt
Kengan Ashua chap 56 2:17 pm 170 lượt
Kengan Ashua chap 55 12:52 pm 217 lượt
Kengan Ashua chap 54 12:52 pm 228 lượt
Kengan Ashua chap 53 12:52 pm 224 lượt
Kengan Ashua chap 52 12:52 pm 220 lượt
Kengan Ashua chap 51 12:52 pm 239 lượt
Kengan Ashua chap 50 12:34 pm 234 lượt
Kengan Ashua chap 49 12:34 pm 187 lượt
Kengan Ashua chap 48.5 12:34 pm 277 lượt
Kengan Ashua chap 48 12:34 pm 217 lượt
Kengan Ashua chap 47 12:34 pm 210 lượt
Kengan Ashua chap 46 12:34 pm 201 lượt
Kengan Ashua chap 45 7:59 pm 330 lượt
Kengan Ashua chap 44 7:59 pm 334 lượt
Kengan Ashua Chap 43 7:59 pm 289 lượt
Kengan Ashua chap 42 7:59 pm 264 lượt
Kengan Ashua chap 41 7:59 pm 237 lượt
Kengan Ashua chap 40.5 7:59 pm 247 lượt
Kengan Ashua chap 40 7:59 pm 215 lượt
Kengan Ashua chap 39 7:59 pm 271 lượt
Kengan Ashua chap 38 7:58 pm 164 lượt
Kengan Ashua chap 37 7:58 pm 132 lượt
Kengan Ashua chap 36 7:58 pm 216 lượt
Kengan Ashua chap 35 7:58 pm 226 lượt
Kengan Ashua chap 34 7:58 pm 142 lượt
Kengan Ashua chap 33 7:58 pm 222 lượt
Kengan Ashua chap 32 7:58 pm 191 lượt
Kengan Ashua Chap 31 7:58 pm 216 lượt
Kengan Ashua chap 30 12:02 pm 295 lượt
Kengan Ashua Chap 29 12:01 pm 220 lượt
Kengan Ashua Chap 28 12:01 pm 228 lượt
Kengan Ashua Chap 27 12:01 pm 215 lượt
Kengan Ashua chap 26 12:01 pm 162 lượt
Kengan Ashua chap 25 11:55 am 260 lượt
Kengan Ashua chap 24 11:55 am 224 lượt
Kengan Ashua chap 23.5 11:55 am 223 lượt
Kengan Ashua chap 23 11:55 am 211 lượt
Kengan Ashua chap 22 11:55 am 207 lượt
Kengan Ashua chap 21 11:55 am 221 lượt
Kengan Ashua chap 20 11:42 am 214 lượt
Kengan Ashua chap 19 11:42 am 236 lượt
Kengan Ashua chap 18 11:41 am 153 lượt
Kengan Ashua chap 17 11:38 am 148 lượt
Kengan Ashua chap 16 11:37 am 238 lượt
Kengan Ashua chap 15.5 10:38 am 249 lượt
Kengan Ashua chap 15 9:43 pm 214 lượt
Kengan Ashua chap 14 9:43 pm 221 lượt
Kengan Ashua chap 13 9:43 pm 193 lượt
Kengan Ashua chap 12 9:42 pm 314 lượt
Kengan Ashua chap 11 9:42 pm 241 lượt
Kengan Ashua chap 10 9:06 pm 292 lượt
Kengan Ashua chap 9 9:05 pm 220 lượt
Kengan Ashua chap 8 9:05 pm 266 lượt
Kengan Ashua chap 7 9:04 pm 287 lượt
Kengan Ashua chap 6.2 9:04 pm 326 lượt
Kengan Ashua chap 6.1 9:03 pm 230 lượt
Kengan Ashua chap 5 9:03 pm 240 lượt
Kengan Ashua chap 4 9:03 pm 204 lượt
Kengan Ashua chap 3 5:38 pm 249 lượt
Kengan Ashua chap 2 5:21 pm 275 lượt
Kengan Ashua chap 1.2 5:20 pm 251 lượt
Kengan Ashua chap 1.1 5:20 pm 224 lượt