Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kingdom 417-419 8:45 pm 150 lượt
Kingdom 415-416 2:45 pm 168 lượt
Kingdom 414 10:45 am 147 lượt
Kingdom 413 5:45 pm 183 lượt
Kingdom 412 3:45 pm 79 lượt
Kingdom 411 12:45 pm 75 lượt
Kingdom 410 5:45 pm 61 lượt
Kingdom 409 3:45 pm 71 lượt
Kingdom 408 2:45 pm 69 lượt
Kingdom 407 12:45 pm 74 lượt
Kingdom 405-406 5:45 pm 59 lượt
Kingdom 404 3:45 pm 68 lượt
Kingdom 403 2:45 pm 61 lượt
Kingdom 402 12:45 pm 67 lượt
Kingdom 401 11:45 am 60 lượt
Kingdom 400 7:45 pm 66 lượt
Kingdom 399 5:45 pm 59 lượt
Kingdom 398 2:45 pm 58 lượt
Kingdom 397 12:45 pm 52 lượt
Kingdom 396 11:45 am 57 lượt
Kingdom 395 6:45 pm 67 lượt
Kingdom 394 4:45 pm 67 lượt
Kingdom 393 2:45 pm 54 lượt
Kingdom 392 12:45 pm 64 lượt
Kingdom 391 11:45 am 58 lượt
Kingdom 390 8:45 pm 49 lượt
Kingdom 389 6:45 pm 57 lượt
Kingdom 388 4:45 pm 83 lượt
Kingdom 387 2:45 pm 80 lượt
Kingdom 386 11:45 am 79 lượt
Kingdom 385 7:45 pm 62 lượt
Kingdom 384 5:45 pm 54 lượt
Kingdom 383 3:45 pm 57 lượt
Kingdom 382 1:45 pm 55 lượt
Kingdom 381 11:45 am 55 lượt
Kingdom 380 6:45 pm 72 lượt
Kingdom 379 5:45 pm 72 lượt
Kingdom 378 3:45 pm 82 lượt
Kingdom 377 12:45 pm 77 lượt
Kingdom 376 10:45 am 66 lượt
Kingdom 375 5:45 pm 76 lượt
Kingdom 374 3:45 pm 73 lượt
Kingdom 373 12:45 pm 66 lượt
Kingdom 372 11:45 am 72 lượt
Kingdom 371 10:45 am 63 lượt
Kingdom 370 4:45 pm 60 lượt
Kingdom 369 2:45 pm 59 lượt
Kingdom 368 12:45 pm 56 lượt
Kingdom 367 10:45 am 62 lượt
Kingdom 366 4:45 pm 52 lượt
Kingdom 365 3:45 pm 60 lượt
Kingdom 364 2:45 pm 57 lượt
Kingdom 363 1:45 pm 62 lượt
Kingdom 362 12:45 pm 46 lượt
Kingdom 361 11:45 am 54 lượt
Kingdom 360 10:45 am 58 lượt
Kingdom 359 10:49 am 52 lượt
Kingdom 358 10:49 am 57 lượt
Kingdom 357 10:48 am 53 lượt
Kingdom 356 10:46 am 57 lượt
Kingdom 355 7:10 pm 93 lượt
Kingdom 354 6:10 pm 90 lượt
Kingdom 353 5:10 pm 93 lượt
Kingdom 352 4:10 pm 94 lượt
Kingdom 352 4:10 pm 10 lượt
Kingdom 351 3:10 pm 17 lượt
Kingdom 351 3:10 pm 67 lượt
Kingdom 350 2:10 pm 68 lượt
Kingdom 349 1:10 pm 71 lượt
Kingdom 348 12:10 pm 62 lượt
Kingdom 347 11:10 am 69 lượt
Kingdom 346 10:10 am 64 lượt
Kingdom 345 9:10 am 55 lượt
Kingdom 344 8:10 am 51 lượt
Kingdom 343 4:10 pm 61 lượt
Kingdom 342 3:10 pm 62 lượt
Kingdom 341 2:10 pm 52 lượt
Kingdom 340 1:10 pm 60 lượt
Kingdom 339 12:10 pm 60 lượt
Kingdom 338 11:10 am 52 lượt
Kingdom 337 10:10 am 63 lượt
Kingdom 336 9:10 am 41 lượt
Kingdom 335 8:10 am 60 lượt
Kingdom 334 4:10 pm 63 lượt
Kingdom 333 3:10 pm 59 lượt
Kingdom 332 2:10 pm 64 lượt
Kingdom 331 1:10 pm 63 lượt
Kingdom 330 12:10 pm 63 lượt
Kingdom 329 11:10 am 56 lượt
Kingdom 328 10:10 am 47 lượt
Kingdom 327 9:10 am 57 lượt
Kingdom 326 8:10 am 62 lượt
Kingdom 325 7:11 pm 104 lượt
Kingdom 324 7:11 pm 70 lượt
Kingdom 323 7:11 pm 87 lượt
Kingdom 322 7:11 pm 91 lượt
Kingdom 321 7:10 pm 45 lượt
Kingdom 320 7:47 pm 116 lượt
Kingdom 319 6:47 pm 100 lượt
Kingdom 318 4:47 pm 116 lượt
Kingdom 317 2:47 pm 93 lượt
Kingdom 316 1:47 pm 57 lượt
Kingdom 315 8:47 pm 90 lượt
Kingdom 314 5:47 pm 84 lượt
Kingdom 313 2:47 pm 85 lượt
Kingdom 312 1:47 pm 75 lượt
Kingdom 311 12:47 pm 57 lượt
Kingdom 310 12:47 am 64 lượt
Kingdom 309 8:47 pm 63 lượt
Kingdom 308 7:47 pm 65 lượt
Kingdom 307 6:47 pm 66 lượt
Kingdom 306 6:45 pm 62 lượt
Kingdom 305 11:46 am 63 lượt
Kingdom 304 11:46 am 66 lượt
Kingdom 303 11:46 am 79 lượt
Kingdom 302 11:46 am 79 lượt
Kingdom 301 11:46 am 47 lượt
Kingdom 300 3:57 am 83 lượt
Kingdom 299 3:47 am 90 lượt
Kingdom 298 3:37 am 75 lượt
Kingdom 297 3:27 am 78 lượt
Kingdom 296 3:17 am 46 lượt
Kingdom 295 3:57 am 64 lượt
Kingdom 294 3:47 am 63 lượt
Kingdom 293 3:37 am 763 lượt
Kingdom 292 3:27 am 74 lượt
Kingdom 291 3:17 am 57 lượt
Kingdom 290 3:57 am 81 lượt
Kingdom 289 3:47 am 70 lượt
Kingdom 288 3:37 am 74 lượt
Kingdom 287 3:27 am 65 lượt
Kingdom 286 3:17 am 52 lượt
Kingdom 285 3:57 am 79 lượt
Kingdom 284 3:47 am 70 lượt
Kingdom 283 3:37 am 76 lượt
Kingdom 282 3:27 am 89 lượt
Kingdom 281 3:17 am 54 lượt
Kingdom 280 3:57 am 74 lượt
Kingdom 279 3:47 am 73 lượt
Kingdom 278 3:37 am 80 lượt
Kingdom 277 3:27 am 67 lượt
Kingdom 276 3:17 am 58 lượt
Kingdom 275 3:57 am 92 lượt
Kingdom 274 3:47 am 61 lượt
Kingdom 273 3:37 am 65 lượt
Kingdom 272 3:27 am 68 lượt
Kingdom 271 3:17 am 45 lượt
Kingdom 270 3:57 am 71 lượt
Kingdom 269 3:47 am 82 lượt
Kingdom 268 3:37 am 67 lượt
Kingdom 267 3:27 am 72 lượt
Kingdom 266 3:17 am 39 lượt
Kingdom 265 8:18 am 66 lượt
Kingdom 264 8:18 am 80 lượt
Kingdom 263 8:18 am 70 lượt
Kingdom 262 8:18 am 69 lượt
Kingdom 261 8:18 am 49 lượt
Kingdom 260 5:40 pm 88 lượt
Kingdom 259 5:40 pm 78 lượt
Kingdom 258 5:40 pm 74 lượt
Kingdom 257 5:40 pm 89 lượt
Kingdom 256 5:40 pm 47 lượt
Kingdom 255 4:22 pm 322 lượt
Kingdom 254 4:22 pm 233 lượt
Kingdom 253 4:22 pm 211 lượt
Kingdom 252 4:22 pm 240 lượt
Kingdom 251 4:22 pm 121 lượt
Kingdom 250 3:21 pm 154 lượt
Kingdom 249 3:21 pm 142 lượt
Kingdom 248 3:21 pm 166 lượt
Kingdom 247 3:21 pm 200 lượt
Kingdom 246 3:21 pm 123 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 245 9:14 am 371 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 244 9:14 am 446 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 243 9:14 am 372 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 242 9:14 am 472 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 241 9:16 am 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 240 9:12 am 496 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 239 9:10 am 501 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 238 9:08 am 371 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 237 8:59 am 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 236 8:56 am 486 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 235 8:54 am 482 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 234 8:52 am 468 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 233 8:49 am 509 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 232 8:47 am 489 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 231 8:44 am 567 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 230 8:42 am 523 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 229 8:40 am 622 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 228 8:37 am 545 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 227 8:35 am 544 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 226 8:33 am 432 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 225 8:32 am 488 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 224 8:30 am 539 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 223 8:28 am 395 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 222 8:25 am 439 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 221 8:22 am 507 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 220 8:19 am 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 219 8:10 am 376 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 218 8:07 am 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 217 8:05 am 597 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 216 8:01 am 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 215 7:59 am 388 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 214 7:57 am 554 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 213 7:55 am 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 212 7:50 am 404 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 211 7:47 am 490 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 210 7:45 am 456 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 209 7:43 am 547 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 208 7:42 am 488 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 207 7:40 am 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 206 7:39 am 526 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 205 7:36 am 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 204 7:34 am 462 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 203 7:31 am 497 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 202 6:54 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 201 6:51 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 200 6:48 am 534 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 199 6:43 am 520 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 198 6:39 am 568 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 197 6:37 am 519 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 196 6:34 am 520 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 195 6:32 am 540 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 194 6:29 am 465 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 193 6:27 am 486 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 192 6:24 am 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 191 6:23 am 487 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 190 7:11 am 559 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 189 7:10 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 188 7:07 am 500 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 187 7:04 am 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 186 7:01 am 592 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 185 6:57 am 427 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 184 6:54 am 447 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 183 6:50 am 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 182 6:47 am 454 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 181 6:44 am 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 180 6:42 am 536 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 179 6:40 am 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 178 6:39 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 177 6:36 am 469 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 176 6:34 am 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 175 6:00 am 528 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 174 5:59 am 507 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 173 5:57 am 386 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 172 5:54 am 405 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 171 5:51 am 645 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 170 5:50 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 169 5:44 am 503 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 168 5:43 am 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 167 5:42 am 461 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 166 5:40 am 516 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 165 5:38 am 544 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 164 5:36 am 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 163 5:35 am 475 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 162 5:34 am 478 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 161 5:32 am 522 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 160 4:12 pm 493 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 159 4:11 pm 575 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 158 4:09 pm 398 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 157 4:08 pm 454 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 156 4:07 pm 528 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 155 4:03 pm 510 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 154 4:02 pm 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 153 4:01 pm 522 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 152 3:59 pm 449 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 151 2:15 pm 636 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 150 2:10 pm 456 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 149 2:07 pm 328 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 148 2:02 pm 534 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 147 1:59 pm 477 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 146 1:56 pm 509 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 145 1:53 pm 502 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 144 1:50 pm 370 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 143 1:41 pm 405 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 142 1:38 pm 458 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 141 1:36 pm 501 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 140 1:33 pm 459 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 139 1:31 pm 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 138 1:29 pm 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 137 1:27 pm 411 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 136 1:24 pm 455 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 135 1:21 pm 490 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 134 1:19 pm 503 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 133 1:16 pm 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 132 1:13 pm 483 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 131 1:11 pm 452 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 130 5:34 am 489 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 129 5:31 am 321 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 128 5:30 am 494 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 127 5:27 am 495 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 126 5:26 am 496 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 125 5:24 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 124 5:23 am 529 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 123 4:54 am 462 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 122 4:43 am 396 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 121 4:38 am 454 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 120 3:55 pm 456 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 119 3:53 pm 471 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 118 3:51 pm 491 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 117 3:49 pm 372 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 116 3:46 pm 449 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 115 3:36 pm 498 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 114 3:32 pm 371 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 113 3:30 pm 507 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 112 3:27 pm 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 111 3:22 pm 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 110 6:46 am 498 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 109 6:44 am 515 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 108 6:43 am 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 107 5:36 am 519 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 106 5:29 am 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 105 5:27 am 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 104 5:25 am 520 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 103 5:23 am 566 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 102 5:22 am 555 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 101 5:19 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 100 5:08 am 460 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 099 5:06 am 438 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 098 5:05 am 418 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 097 5:04 am 540 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 096 5:02 am 542 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 095 4:58 am 538 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 094 4:56 am 484 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 093 4:55 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 092 4:51 am 501 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 091 4:45 am 451 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 090 4:42 am 504 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 089 4:41 am 510 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 088 4:39 am 501 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 087 4:38 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 086 4:37 am 406 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 085 4:34 am 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 084 4:29 am 500 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 083 4:28 am 372 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 082 4:26 am 475 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 081 4:18 am 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 080 4:17 pm 563 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 079 4:15 pm 434 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 078 4:14 pm 495 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 077 4:13 pm 509 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 076 4:12 pm 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 075 4:11 pm 533 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 074 4:09 pm 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 073 4:08 pm 567 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 072 4:05 pm 547 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 071 4:03 pm 551 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 070 3:59 pm 458 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 069 3:56 pm 488 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 068 3:53 pm 371 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 067 3:51 pm 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 066 3:46 pm 557 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 065 3:43 pm 559 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 064 3:41 pm 477 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 063 3:38 pm 461 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 062 3:34 pm 463 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 061 3:32 pm 445 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 060 3:29 pm 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 059 3:25 pm 445 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 058 3:22 pm 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 057 3:18 pm 519 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 056 2:29 pm 513 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 055 2:22 pm 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 054 1:56 pm 469 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 053 1:53 pm 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052.5 1:50 pm 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052 1:46 pm 572 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 051 1:38 pm 434 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 050 4:42 am 365 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 049 4:35 am 543 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 048 4:33 am 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 047 4:31 am 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 046 4:17 am 379 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 045 4:13 am 468 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 044 4:06 am 500 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 043 4:02 am 546 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 042 4:00 am 448 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 041 3:56 am 467 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 040 3:54 am 362 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 039 3:52 am 516 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 038 3:49 am 509 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 037 4:23 pm 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 036 4:11 pm 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 035 4:08 pm 501 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 034 4:03 pm 422 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 033 5:50 am 494 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 032 5:48 am 429 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 031 5:47 am 465 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 030 5:37 am 562 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 029 5:34 am 400 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 028 5:32 am 528 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 027 5:30 am 534 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 026 5:28 am 458 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 025 5:26 am 540 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 024 5:23 am 507 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 023 5:21 am 554 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 022 5:19 am 520 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 021 5:16 am 1050 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 020 5:13 am 552 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 019 5:11 am 562 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 018 4:09 am 548 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 017 4:08 am 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 016 4:05 am 482 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 015 4:04 am 486 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 014 4:02 am 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 013 4:01 am 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 012 3:59 am 520 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 011 4:02 pm 552 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 010 3:58 pm 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 009 3:55 pm 502 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 008 3:27 pm 538 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 007 3:24 pm 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 006 3:20 pm 515 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 005 3:18 pm 453 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 004 3:12 pm 531 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 003 3:02 pm 459 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 002 2:48 pm 523 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 001 4:49 pm 495 lượt