Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kingdom 255 4:22 pm 133 lượt
Kingdom 254 4:22 pm 145 lượt
Kingdom 253 4:22 pm 97 lượt
Kingdom 252 4:22 pm 123 lượt
Kingdom 251 4:22 pm 35 lượt
Kingdom 250 3:21 pm 67 lượt
Kingdom 249 3:21 pm 66 lượt
Kingdom 248 3:21 pm 72 lượt
Kingdom 247 3:21 pm 55 lượt
Kingdom 246 3:21 pm 31 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 245 9:14 am 279 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 244 9:14 am 334 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 243 9:14 am 284 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 242 9:14 am 358 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 241 9:16 am 408 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 240 9:12 am 412 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 239 9:10 am 418 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 238 9:08 am 315 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 237 8:59 am 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 236 8:56 am 394 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 235 8:54 am 389 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 234 8:52 am 401 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 233 8:49 am 404 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 232 8:47 am 414 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 231 8:44 am 428 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 230 8:42 am 449 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 229 8:40 am 477 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 228 8:37 am 432 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 227 8:35 am 423 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 226 8:33 am 352 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 225 8:32 am 396 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 224 8:30 am 451 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 223 8:28 am 326 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 222 8:25 am 329 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 221 8:22 am 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 220 8:19 am 411 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 219 8:10 am 301 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 218 8:07 am 444 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 217 8:05 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 216 8:01 am 340 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 215 7:59 am 305 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 214 7:57 am 448 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 213 7:55 am 423 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 212 7:50 am 323 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 211 7:47 am 392 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 210 7:45 am 351 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 209 7:43 am 446 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 208 7:42 am 381 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 207 7:40 am 428 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 206 7:39 am 422 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 205 7:36 am 435 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 204 7:34 am 377 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 203 7:31 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 202 6:54 am 429 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 201 6:51 am 442 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 200 6:48 am 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 199 6:43 am 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 198 6:39 am 486 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 197 6:37 am 422 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 196 6:34 am 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 195 6:32 am 462 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 194 6:29 am 372 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 193 6:27 am 397 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 192 6:24 am 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 191 6:23 am 407 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 190 7:11 am 451 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 189 7:10 am 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 188 7:07 am 394 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 187 7:04 am 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 186 7:01 am 469 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 185 6:57 am 357 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 184 6:54 am 361 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 183 6:50 am 399 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 182 6:47 am 382 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 181 6:44 am 426 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 180 6:42 am 435 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 179 6:40 am 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 178 6:39 am 403 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 177 6:36 am 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 176 6:34 am 422 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 175 6:00 am 426 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 174 5:59 am 414 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 173 5:57 am 312 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 172 5:54 am 324 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 171 5:51 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 170 5:50 am 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 169 5:44 am 373 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 168 5:43 am 406 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 167 5:42 am 383 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 166 5:40 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 165 5:38 am 436 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 164 5:36 am 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 163 5:35 am 406 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 162 5:34 am 405 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 161 5:32 am 427 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 160 4:12 pm 423 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 159 4:11 pm 479 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 158 4:09 pm 324 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 157 4:08 pm 342 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 156 4:07 pm 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 155 4:03 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 154 4:02 pm 440 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 153 4:01 pm 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 152 3:59 pm 388 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 151 2:15 pm 455 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 150 2:10 pm 329 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 149 2:07 pm 250 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 148 2:02 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 147 1:59 pm 396 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 146 1:56 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 145 1:53 pm 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 144 1:50 pm 302 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 143 1:41 pm 330 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 142 1:38 pm 357 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 141 1:36 pm 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 140 1:33 pm 384 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 139 1:31 pm 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 138 1:29 pm 437 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 137 1:27 pm 331 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 136 1:24 pm 365 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 135 1:21 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 134 1:19 pm 434 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 133 1:16 pm 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 132 1:13 pm 408 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 131 1:11 pm 364 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 130 5:34 am 411 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 129 5:31 am 267 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 128 5:30 am 412 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 127 5:27 am 426 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 126 5:26 am 395 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 125 5:24 am 394 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 124 5:23 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 123 4:54 am 376 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 122 4:43 am 296 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 121 4:38 am 376 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 120 3:55 pm 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 119 3:53 pm 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 118 3:51 pm 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 117 3:49 pm 314 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 116 3:46 pm 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 115 3:36 pm 409 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 114 3:32 pm 309 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 113 3:30 pm 414 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 112 3:27 pm 352 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 111 3:22 pm 435 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 110 6:46 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 109 6:44 am 426 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 108 6:43 am 439 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 107 5:36 am 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 106 5:29 am 429 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 105 5:27 am 434 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 104 5:25 am 411 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 103 5:23 am 468 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 102 5:22 am 444 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 101 5:19 am 388 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 100 5:08 am 362 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 099 5:06 am 370 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 098 5:05 am 340 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 097 5:04 am 465 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 096 5:02 am 448 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 095 4:58 am 446 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 094 4:56 am 389 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 093 4:55 am 432 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 092 4:51 am 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 091 4:45 am 374 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 090 4:42 am 428 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 089 4:41 am 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 088 4:39 am 407 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 087 4:38 am 404 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 086 4:37 am 341 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 085 4:34 am 442 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 084 4:29 am 399 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 083 4:28 am 310 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 082 4:26 am 392 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 081 4:18 am 395 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 080 4:17 pm 440 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 079 4:15 pm 359 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 078 4:14 pm 415 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 077 4:13 pm 403 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 076 4:12 pm 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 075 4:11 pm 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 074 4:09 pm 401 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 073 4:08 pm 468 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 072 4:05 pm 444 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 071 4:03 pm 447 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 070 3:59 pm 382 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 069 3:56 pm 393 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 068 3:53 pm 294 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 067 3:51 pm 345 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 066 3:46 pm 478 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 065 3:43 pm 423 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 064 3:41 pm 392 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 063 3:38 pm 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 062 3:34 pm 396 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 061 3:32 pm 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 060 3:29 pm 421 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 059 3:25 pm 368 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 058 3:22 pm 452 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 057 3:18 pm 414 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 056 2:29 pm 427 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 055 2:22 pm 399 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 054 1:56 pm 390 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 053 1:53 pm 400 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052.5 1:50 pm 309 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052 1:46 pm 483 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 051 1:38 pm 362 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 050 4:42 am 304 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 049 4:35 am 429 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 048 4:33 am 442 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 047 4:31 am 392 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 046 4:17 am 320 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 045 4:13 am 382 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 044 4:06 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 043 4:02 am 451 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 042 4:00 am 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 041 3:56 am 390 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 040 3:54 am 275 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 039 3:52 am 412 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 038 3:49 am 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 037 4:23 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 036 4:11 pm 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 035 4:08 pm 393 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 034 4:03 pm 361 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 033 5:50 am 403 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 032 5:48 am 360 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 031 5:47 am 381 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 030 5:37 am 467 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 029 5:34 am 317 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 028 5:32 am 399 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 027 5:30 am 455 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 026 5:28 am 339 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 025 5:26 am 438 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 024 5:23 am 412 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 023 5:21 am 485 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 022 5:19 am 410 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 021 5:16 am 320 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 020 5:13 am 438 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 019 5:11 am 473 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 018 4:09 am 472 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 017 4:08 am 440 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 016 4:05 am 404 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 015 4:04 am 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 014 4:02 am 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 013 4:01 am 417 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 012 3:59 am 425 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 011 4:02 pm 455 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 010 3:58 pm 449 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 009 3:55 pm 414 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 008 3:27 pm 441 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 007 3:24 pm 352 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 006 3:20 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 005 3:18 pm 380 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 004 3:12 pm 382 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 003 3:02 pm 373 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 002 2:48 pm 438 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 001 4:49 pm 408 lượt