Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013 .


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Kingdom 417-419 8:45 pm 218 lượt
Kingdom 415-416 2:45 pm 239 lượt
Kingdom 414 10:45 am 223 lượt
Kingdom 413 5:45 pm 269 lượt
Kingdom 412 3:45 pm 113 lượt
Kingdom 411 12:45 pm 111 lượt
Kingdom 410 5:45 pm 90 lượt
Kingdom 409 3:45 pm 108 lượt
Kingdom 408 2:45 pm 92 lượt
Kingdom 407 12:45 pm 97 lượt
Kingdom 405-406 5:45 pm 86 lượt
Kingdom 404 3:45 pm 95 lượt
Kingdom 403 2:45 pm 89 lượt
Kingdom 402 12:45 pm 99 lượt
Kingdom 401 11:45 am 87 lượt
Kingdom 400 7:45 pm 94 lượt
Kingdom 399 5:45 pm 84 lượt
Kingdom 398 2:45 pm 88 lượt
Kingdom 397 12:45 pm 77 lượt
Kingdom 396 11:45 am 87 lượt
Kingdom 395 6:45 pm 97 lượt
Kingdom 394 4:45 pm 94 lượt
Kingdom 393 2:45 pm 74 lượt
Kingdom 392 12:45 pm 93 lượt
Kingdom 391 11:45 am 87 lượt
Kingdom 390 8:45 pm 75 lượt
Kingdom 389 6:45 pm 84 lượt
Kingdom 388 4:45 pm 109 lượt
Kingdom 387 2:45 pm 107 lượt
Kingdom 386 11:45 am 101 lượt
Kingdom 385 7:45 pm 85 lượt
Kingdom 384 5:45 pm 83 lượt
Kingdom 383 3:45 pm 81 lượt
Kingdom 382 1:45 pm 79 lượt
Kingdom 381 11:45 am 78 lượt
Kingdom 380 6:45 pm 100 lượt
Kingdom 379 5:45 pm 99 lượt
Kingdom 378 3:45 pm 116 lượt
Kingdom 377 12:45 pm 105 lượt
Kingdom 376 10:45 am 89 lượt
Kingdom 375 5:45 pm 104 lượt
Kingdom 374 3:45 pm 105 lượt
Kingdom 373 12:45 pm 102 lượt
Kingdom 372 11:45 am 100 lượt
Kingdom 371 10:45 am 90 lượt
Kingdom 370 4:45 pm 86 lượt
Kingdom 369 2:45 pm 85 lượt
Kingdom 368 12:45 pm 76 lượt
Kingdom 367 10:45 am 84 lượt
Kingdom 366 4:45 pm 79 lượt
Kingdom 365 3:45 pm 88 lượt
Kingdom 364 2:45 pm 88 lượt
Kingdom 363 1:45 pm 96 lượt
Kingdom 362 12:45 pm 76 lượt
Kingdom 361 11:45 am 75 lượt
Kingdom 360 10:45 am 79 lượt
Kingdom 359 10:49 am 73 lượt
Kingdom 358 10:49 am 77 lượt
Kingdom 357 10:48 am 77 lượt
Kingdom 356 10:46 am 83 lượt
Kingdom 355 7:10 pm 120 lượt
Kingdom 354 6:10 pm 118 lượt
Kingdom 353 5:10 pm 120 lượt
Kingdom 352 4:10 pm 123 lượt
Kingdom 352 4:10 pm 26 lượt
Kingdom 351 3:10 pm 43 lượt
Kingdom 351 3:10 pm 88 lượt
Kingdom 350 2:10 pm 90 lượt
Kingdom 349 1:10 pm 93 lượt
Kingdom 348 12:10 pm 89 lượt
Kingdom 347 11:10 am 94 lượt
Kingdom 346 10:10 am 94 lượt
Kingdom 345 9:10 am 84 lượt
Kingdom 344 8:10 am 74 lượt
Kingdom 343 4:10 pm 83 lượt
Kingdom 342 3:10 pm 82 lượt
Kingdom 341 2:10 pm 71 lượt
Kingdom 340 1:10 pm 78 lượt
Kingdom 339 12:10 pm 76 lượt
Kingdom 338 11:10 am 70 lượt
Kingdom 337 10:10 am 82 lượt
Kingdom 336 9:10 am 59 lượt
Kingdom 335 8:10 am 79 lượt
Kingdom 334 4:10 pm 81 lượt
Kingdom 333 3:10 pm 78 lượt
Kingdom 332 2:10 pm 82 lượt
Kingdom 331 1:10 pm 81 lượt
Kingdom 330 12:10 pm 78 lượt
Kingdom 329 11:10 am 72 lượt
Kingdom 328 10:10 am 64 lượt
Kingdom 327 9:10 am 74 lượt
Kingdom 326 8:10 am 79 lượt
Kingdom 325 7:11 pm 125 lượt
Kingdom 324 7:11 pm 87 lượt
Kingdom 323 7:11 pm 113 lượt
Kingdom 322 7:11 pm 110 lượt
Kingdom 321 7:10 pm 73 lượt
Kingdom 320 7:47 pm 132 lượt
Kingdom 319 6:47 pm 116 lượt
Kingdom 318 4:47 pm 133 lượt
Kingdom 317 2:47 pm 113 lượt
Kingdom 316 1:47 pm 74 lượt
Kingdom 315 8:47 pm 109 lượt
Kingdom 314 5:47 pm 103 lượt
Kingdom 313 2:47 pm 103 lượt
Kingdom 312 1:47 pm 92 lượt
Kingdom 311 12:47 pm 72 lượt
Kingdom 310 12:47 am 81 lượt
Kingdom 309 8:47 pm 80 lượt
Kingdom 308 7:47 pm 82 lượt
Kingdom 307 6:47 pm 83 lượt
Kingdom 306 6:45 pm 84 lượt
Kingdom 305 11:46 am 79 lượt
Kingdom 304 11:46 am 83 lượt
Kingdom 303 11:46 am 98 lượt
Kingdom 302 11:46 am 97 lượt
Kingdom 301 11:46 am 63 lượt
Kingdom 300 3:57 am 103 lượt
Kingdom 299 3:47 am 105 lượt
Kingdom 298 3:37 am 93 lượt
Kingdom 297 3:27 am 96 lượt
Kingdom 296 3:17 am 62 lượt
Kingdom 295 3:57 am 83 lượt
Kingdom 294 3:47 am 79 lượt
Kingdom 293 3:37 am 783 lượt
Kingdom 292 3:27 am 89 lượt
Kingdom 291 3:17 am 76 lượt
Kingdom 290 3:57 am 101 lượt
Kingdom 289 3:47 am 90 lượt
Kingdom 288 3:37 am 93 lượt
Kingdom 287 3:27 am 86 lượt
Kingdom 286 3:17 am 75 lượt
Kingdom 285 3:57 am 109 lượt
Kingdom 284 3:47 am 93 lượt
Kingdom 283 3:37 am 106 lượt
Kingdom 282 3:27 am 111 lượt
Kingdom 281 3:17 am 76 lượt
Kingdom 280 3:57 am 96 lượt
Kingdom 279 3:47 am 98 lượt
Kingdom 278 3:37 am 101 lượt
Kingdom 277 3:27 am 96 lượt
Kingdom 276 3:17 am 84 lượt
Kingdom 275 3:57 am 118 lượt
Kingdom 274 3:47 am 85 lượt
Kingdom 273 3:37 am 89 lượt
Kingdom 272 3:27 am 90 lượt
Kingdom 271 3:17 am 66 lượt
Kingdom 270 3:57 am 99 lượt
Kingdom 269 3:47 am 102 lượt
Kingdom 268 3:37 am 87 lượt
Kingdom 267 3:27 am 96 lượt
Kingdom 266 3:17 am 55 lượt
Kingdom 265 8:18 am 86 lượt
Kingdom 264 8:18 am 99 lượt
Kingdom 263 8:18 am 93 lượt
Kingdom 262 8:18 am 87 lượt
Kingdom 261 8:18 am 69 lượt
Kingdom 260 5:40 pm 106 lượt
Kingdom 259 5:40 pm 96 lượt
Kingdom 258 5:40 pm 90 lượt
Kingdom 257 5:40 pm 108 lượt
Kingdom 256 5:40 pm 64 lượt
Kingdom 255 4:22 pm 358 lượt
Kingdom 254 4:22 pm 251 lượt
Kingdom 253 4:22 pm 233 lượt
Kingdom 252 4:22 pm 270 lượt
Kingdom 251 4:22 pm 140 lượt
Kingdom 250 3:21 pm 172 lượt
Kingdom 249 3:21 pm 161 lượt
Kingdom 248 3:21 pm 182 lượt
Kingdom 247 3:21 pm 217 lượt
Kingdom 246 3:21 pm 140 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 245 9:14 am 392 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 244 9:14 am 462 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 243 9:14 am 389 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chapter 242 9:14 am 490 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 241 9:16 am 487 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 240 9:12 am 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 239 9:10 am 522 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 238 9:08 am 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 237 8:59 am 540 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 236 8:56 am 508 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 235 8:54 am 500 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 234 8:52 am 484 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 233 8:49 am 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 232 8:47 am 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 231 8:44 am 583 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 230 8:42 am 542 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 229 8:40 am 639 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 228 8:37 am 564 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 227 8:35 am 560 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 226 8:33 am 448 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 225 8:32 am 503 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 224 8:30 am 556 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 223 8:28 am 411 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 222 8:25 am 453 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 221 8:22 am 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 220 8:19 am 516 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 219 8:10 am 395 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 218 8:07 am 561 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 217 8:05 am 614 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 216 8:01 am 437 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 215 7:59 am 405 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 214 7:57 am 573 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 213 7:55 am 536 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 212 7:50 am 423 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 211 7:47 am 509 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 210 7:45 am 473 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 209 7:43 am 562 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 208 7:42 am 504 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 207 7:40 am 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 206 7:39 am 542 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 205 7:36 am 539 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 204 7:34 am 477 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 203 7:31 am 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 202 6:54 am 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 201 6:51 am 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 200 6:48 am 551 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 199 6:43 am 536 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 198 6:39 am 583 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 197 6:37 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 196 6:34 am 542 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 195 6:32 am 559 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 194 6:29 am 489 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 193 6:27 am 510 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 192 6:24 am 562 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 191 6:23 am 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 190 7:11 am 584 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 189 7:10 am 545 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 188 7:07 am 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 187 7:04 am 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 186 7:01 am 614 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 185 6:57 am 454 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 184 6:54 am 467 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 183 6:50 am 524 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 182 6:47 am 475 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 181 6:44 am 549 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 180 6:42 am 560 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 179 6:40 am 538 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 178 6:39 am 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 177 6:36 am 492 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 176 6:34 am 545 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 175 6:00 am 554 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 174 5:59 am 531 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 173 5:57 am 407 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 172 5:54 am 436 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 171 5:51 am 683 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 170 5:50 am 545 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 169 5:44 am 550 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 168 5:43 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 167 5:42 am 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 166 5:40 am 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 165 5:38 am 568 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 164 5:36 am 532 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 163 5:35 am 494 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 162 5:34 am 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 161 5:32 am 547 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 160 4:12 pm 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 159 4:11 pm 591 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 158 4:09 pm 416 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 157 4:08 pm 471 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 156 4:07 pm 543 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 155 4:03 pm 526 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 154 4:02 pm 552 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 153 4:01 pm 539 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 152 3:59 pm 465 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 151 2:15 pm 650 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 150 2:10 pm 483 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 149 2:07 pm 343 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 148 2:02 pm 554 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 147 1:59 pm 493 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 146 1:56 pm 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 145 1:53 pm 515 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 144 1:50 pm 388 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 143 1:41 pm 419 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 142 1:38 pm 474 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 141 1:36 pm 515 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 140 1:33 pm 474 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 139 1:31 pm 485 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 138 1:29 pm 544 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 137 1:27 pm 426 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 136 1:24 pm 472 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 135 1:21 pm 507 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 134 1:19 pm 517 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 133 1:16 pm 511 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 132 1:13 pm 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 131 1:11 pm 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 130 5:34 am 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 129 5:31 am 335 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 128 5:30 am 510 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 127 5:27 am 512 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 126 5:26 am 513 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 125 5:24 am 497 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 124 5:23 am 547 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 123 4:54 am 477 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 122 4:43 am 412 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 121 4:38 am 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 120 3:55 pm 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 119 3:53 pm 488 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 118 3:51 pm 505 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 117 3:49 pm 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 116 3:46 pm 466 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 115 3:36 pm 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 114 3:32 pm 385 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 113 3:30 pm 523 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 112 3:27 pm 435 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 111 3:22 pm 534 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 110 6:46 am 515 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 109 6:44 am 529 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 108 6:43 am 557 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 107 5:36 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 106 5:29 am 522 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 105 5:27 am 545 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 104 5:25 am 553 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 103 5:23 am 583 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 102 5:22 am 573 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 101 5:19 am 496 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 100 5:08 am 476 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 099 5:06 am 454 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 098 5:05 am 433 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 097 5:04 am 556 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 096 5:02 am 560 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 095 4:58 am 555 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 094 4:56 am 498 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 093 4:55 am 538 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 092 4:51 am 517 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 091 4:45 am 470 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 090 4:42 am 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 089 4:41 am 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 088 4:39 am 518 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 087 4:38 am 497 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 086 4:37 am 422 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 085 4:34 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 084 4:29 am 514 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 083 4:28 am 389 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 082 4:26 am 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 081 4:18 am 522 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 080 4:17 pm 581 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 079 4:15 pm 453 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 078 4:14 pm 510 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 077 4:13 pm 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 076 4:12 pm 553 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 075 4:11 pm 549 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 074 4:09 pm 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 073 4:08 pm 582 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 072 4:05 pm 564 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 071 4:03 pm 566 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 070 3:59 pm 472 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 069 3:56 pm 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 068 3:53 pm 387 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 067 3:51 pm 440 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 066 3:46 pm 572 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 065 3:43 pm 579 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 064 3:41 pm 491 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 063 3:38 pm 475 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 062 3:34 pm 481 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 061 3:32 pm 461 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 060 3:29 pm 533 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 059 3:25 pm 460 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 058 3:22 pm 558 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 057 3:18 pm 536 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 056 2:29 pm 528 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 055 2:22 pm 526 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 054 1:56 pm 485 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 053 1:53 pm 521 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052.5 1:50 pm 437 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 052 1:46 pm 589 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 051 1:38 pm 450 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 050 4:42 am 381 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 049 4:35 am 563 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 048 4:33 am 546 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 047 4:31 am 531 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 046 4:17 am 396 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 045 4:13 am 485 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 044 4:06 am 517 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 043 4:02 am 566 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 042 4:00 am 466 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 041 3:56 am 484 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 040 3:54 am 379 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 039 3:52 am 533 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 038 3:49 am 525 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 037 4:23 pm 537 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 036 4:11 pm 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 035 4:08 pm 516 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 034 4:03 pm 438 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 033 5:50 am 511 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 032 5:48 am 445 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 031 5:47 am 480 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 030 5:37 am 576 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 029 5:34 am 420 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 028 5:32 am 543 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 027 5:30 am 551 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 026 5:28 am 474 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 025 5:26 am 554 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 024 5:23 am 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 023 5:21 am 571 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 022 5:19 am 536 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 021 5:16 am 1066 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 020 5:13 am 566 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 019 5:11 am 578 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 018 4:09 am 565 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 017 4:08 am 543 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 016 4:05 am 499 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 015 4:04 am 506 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 014 4:02 am 555 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 013 4:01 am 535 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 012 3:59 am 540 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 011 4:02 pm 579 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 010 3:58 pm 549 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 009 3:55 pm 527 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 008 3:27 pm 560 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 007 3:24 pm 453 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 006 3:20 pm 541 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 005 3:18 pm 473 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 004 3:12 pm 572 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 003 3:02 pm 485 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 002 2:48 pm 551 lượt
Kingdom – Vương Giả Thiên Hạ – Chap 001 4:49 pm 523 lượt