Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 528 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 575 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 525 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 542 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 526 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 547 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 536 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 557 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 532 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 497 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 345 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 476 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 485 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 404 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 396 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 543 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 425 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 529 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 485 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 519 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 480 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 489 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 490 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 361 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 378 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 513 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 541 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 486 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 486 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 546 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 465 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 452 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 542 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 513 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 542 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 368 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 402 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 513 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 497 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 379 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 512 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 481 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 483 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 503 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 461 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 426 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 469 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 501 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 407 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 483 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 479 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 454 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 505 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 411 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 526 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 498 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 502 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 528 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 524 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 469 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 528 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 498 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 472 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 430 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 370 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 512 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 522 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 520 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 500 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 498 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 488 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 496 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 478 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 483 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 526 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 489 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 396 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 477 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 367 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 528 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 546 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 400 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 501 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 484 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 467 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 483 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 467 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 443 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 424 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 528 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 378 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 538 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 516 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 433 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 371 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 493 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 508 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 445 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 394 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 483 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 480 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 471 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 493 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 503 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 385 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 508 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 497 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 387 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 462 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 452 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 394 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 427 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 533 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 476 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 459 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 485 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 496 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 389 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 446 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 464 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 529 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 514 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 504 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 422 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 510 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 521 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 460 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 399 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 470 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 483 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 402 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 495 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 499 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 481 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 494 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 481 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 475 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 444 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 498 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 497 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 498 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 386 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 546 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 481 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 545 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 517 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 488 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 375 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 434 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 434 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 379 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 522 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 481 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 394 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 481 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 376 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 481 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 597 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 400 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 479 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 387 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 475 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 502 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 573 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 414 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 511 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 408 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 461 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 441 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 481 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 457 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 517 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 498 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 511 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 502 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 460 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 491 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 484 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 380 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 480 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 494 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 469 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 432 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 483 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 526 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 545 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 527 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 519 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 462 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 494 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 454 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 492 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 538 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 496 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 441 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 513 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 408 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 484 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 458 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 503 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 460 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 536 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 522 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 396 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 512 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 381 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 355 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 509 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 480 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 459 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 516 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 500 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 496 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 473 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 492 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 494 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 486 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 436 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 486 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 329 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 485 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 472 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 478 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 476 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 530 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 522 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 393 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 444 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 364 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 387 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 472 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 420 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 502 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 442 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 553 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 513 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 507 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 532 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 372 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 438 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 464 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 459 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 462 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 480 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 481 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 443 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 478 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 423 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 411 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 539 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 374 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 446 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 467 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 485 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 499 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 396 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 462 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 471 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 344 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 450 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 467 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 525 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 475 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 474 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 501 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 551 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 396 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 401 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 471 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 498 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 389 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 474 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 450 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 442 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 456 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 375 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 471 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 369 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 469 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 631 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 407 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 477 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 391 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 480 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 428 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 486 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 486 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 488 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 467 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 474 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 375 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 462 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 496 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 501 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 477 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 486 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 525 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 503 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 469 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 486 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 496 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 375 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 496 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 383 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 486 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 388 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 485 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 491 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 593 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 487 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 522 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 509 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 487 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 476 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 434 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 510 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 355 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 478 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 486 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 476 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 450 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 488 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 490 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 456 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 469 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 399 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 483 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 465 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 524 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 523 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 481 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 461 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 528 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 496 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 508 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 396 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 485 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 506 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 479 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 468 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 399 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 427 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 484 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 443 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 421 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 371 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 528 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 462 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 474 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 485 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 380 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 448 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 519 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 521 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 558 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 345 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 457 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 495 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 522 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 385 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 482 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 510 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 527 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 498 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 448 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 445 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 378 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 572 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 514 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 514 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 486 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 521 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 498 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 396 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 476 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 421 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 507 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 458 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 384 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 475 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 399 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 425 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 421 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 470 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 503 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 481 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 478 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 490 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 465 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 444 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 472 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 491 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 516 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 569 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 506 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 398 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 454 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 501 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 532 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 473 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 420 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 474 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 406 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 499 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 502 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 503 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 488 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 476 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 490 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 499 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 416 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 481 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 553 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 517 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 463 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 466 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 388 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 512 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 426 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 514 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 493 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 490 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 393 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 405 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 531 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 493 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 496 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 557 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 502 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 496 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 593 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 330 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 509 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 380 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 510 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 401 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 534 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 514 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 497 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 537 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 516 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 504 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 499 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 521 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 511 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 671 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 484 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 401 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 514 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 504 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 485 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 509 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 515 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 576 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 512 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 439 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 484 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 403 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 464 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 467 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 494 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 501 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 482 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 415 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 386 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 459 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 384 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 396 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 479 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 483 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 472 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 475 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 384 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 519 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 489 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 458 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 456 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 451 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 461 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 492 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 487 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 475 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 359 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 514 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 491 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 473 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 397 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 504 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 364 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 491 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 390 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 458 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 553 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 477 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 397 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 523 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 368 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 502 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 468 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 353 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 462 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 481 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 528 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 492 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 337 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 498 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 394 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 459 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 359 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 517 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 487 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 468 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 471 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 376 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 386 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 418 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 401 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 485 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 489 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 402 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 506 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 475 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 507 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 499 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 482 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 393 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 496 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 380 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 389 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 478 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 510 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 478 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 522 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 406 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 508 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 377 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 455 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 467 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 490 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 486 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 480 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 458 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 509 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 487 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 367 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 631 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 484 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 487 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 474 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 488 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 519 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 479 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 480 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 447 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 458 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 429 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 495 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 494 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 370 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 459 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 456 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 385 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 505 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 463 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 508 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 463 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 521 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 510 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 479 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 483 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 367 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 545 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 534 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 536 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 537 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 487 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 493 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 520 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 534 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 498 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 399 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 527 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 495 lượt