Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 484 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 532 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 487 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 474 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 480 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 510 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 483 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 523 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 489 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 463 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 319 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 435 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 445 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 366 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 364 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 476 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 396 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 487 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 452 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 474 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 438 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 453 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 446 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 335 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 346 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 479 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 497 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 448 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 445 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 500 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 419 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 427 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 500 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 481 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 508 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 337 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 378 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 470 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 472 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 348 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 477 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 452 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 453 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 470 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 428 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 379 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 422 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 464 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 368 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 454 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 452 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 414 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 464 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 388 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 486 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 466 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 467 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 483 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 476 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 431 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 490 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 383 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 452 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 434 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 385 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 340 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 470 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 496 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 483 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 464 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 468 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 443 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 445 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 453 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 449 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 493 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 459 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 370 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 436 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 340 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 487 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 516 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 358 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 470 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 454 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 434 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 449 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 425 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 419 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 396 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 483 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 341 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 501 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 493 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 397 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 346 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 463 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 474 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 421 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 370 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 444 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 438 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 431 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 462 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 467 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 355 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 473 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 463 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 335 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 430 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 418 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 363 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 398 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 476 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 441 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 432 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 444 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 464 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 362 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 415 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 429 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 482 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 474 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 465 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 384 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 470 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 488 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 416 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 369 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 435 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 452 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 378 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 447 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 435 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 448 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 460 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 433 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 430 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 405 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 458 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 457 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 458 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 353 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 472 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 447 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 508 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 473 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 446 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 329 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 406 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 407 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 351 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 487 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 436 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 369 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 444 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 347 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 457 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 560 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 373 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 448 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 358 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 446 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 466 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 504 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 386 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 464 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 378 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 430 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 408 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 441 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 404 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 471 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 459 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 467 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 450 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 423 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 446 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 444 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 351 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 441 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 461 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 440 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 398 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 428 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 477 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 517 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 477 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 481 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 427 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 453 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 418 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 460 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 492 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 466 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 409 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 474 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 385 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 457 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 423 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 466 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 431 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 493 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 475 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 365 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 477 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 353 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 330 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 473 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 450 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 430 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 457 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 472 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 431 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 434 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 452 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 461 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 456 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 407 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 449 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 300 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 444 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 441 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 441 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 444 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 489 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 492 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 359 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 406 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 338 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 348 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 433 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 395 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 467 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 417 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 504 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 479 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 471 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 490 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 344 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 405 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 426 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 422 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 432 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 441 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 431 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 403 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 445 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 384 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 381 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 495 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 329 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 417 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 433 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 445 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 455 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 366 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 430 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 434 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 319 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 418 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 433 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 485 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 437 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 441 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 464 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 514 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 370 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 373 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 442 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 463 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 362 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 439 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 420 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 415 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 425 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 343 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 432 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 340 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 436 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 577 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 369 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 438 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 366 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 448 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 401 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 449 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 452 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 442 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 423 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 442 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 354 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 430 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 468 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 465 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 440 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 447 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 492 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 461 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 442 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 433 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 459 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 349 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 452 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 360 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 449 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 359 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 453 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 455 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 544 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 452 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 488 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 472 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 446 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 443 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 399 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 462 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 319 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 433 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 456 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 448 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 426 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 454 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 451 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 424 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 447 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 377 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 445 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 435 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 481 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 486 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 440 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 428 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 476 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 453 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 462 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 364 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 448 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 470 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 442 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 429 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 368 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 397 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 445 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 405 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 397 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 339 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 475 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 425 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 441 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 447 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 357 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 421 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 470 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 486 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 506 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 314 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 424 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 466 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 481 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 357 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 451 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 473 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 493 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 457 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 404 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 414 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 352 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 534 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 466 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 466 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 453 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 489 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 450 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 367 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 440 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 392 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 472 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 423 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 357 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 437 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 384 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 436 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 395 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 388 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 439 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 465 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 439 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 444 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 432 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 409 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 440 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 466 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 478 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 525 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 472 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 367 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 421 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 501 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 443 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 382 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 439 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 358 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 453 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 465 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 455 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 456 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 442 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 453 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 459 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 387 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 436 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 512 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 478 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 429 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 359 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 368 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 439 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 482 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 427 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 397 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 344 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 486 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 351 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 351 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 552 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 463 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 341 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 293 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 368 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 330 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 327 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 445 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 495 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 444 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 382 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 623 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 426 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 429 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 470 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 414 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 455 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 448 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 361 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 449 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 476 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 544 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 412 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 465 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 376 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 424 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 437 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 455 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 459 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 456 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 378 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 367 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 426 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 355 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 364 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 445 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 451 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 438 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 436 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 349 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 478 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 450 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 422 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 430 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 412 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 421 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 449 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 438 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 446 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 334 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 475 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 437 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 438 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 370 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 468 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 341 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 456 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 366 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 420 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 509 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 428 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 359 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 440 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 490 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 337 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 455 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 438 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 326 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 426 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 441 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 484 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 459 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 317 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 461 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 369 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 426 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 336 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 484 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 456 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 433 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 431 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 344 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 356 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 386 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 374 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 445 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 451 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 376 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 475 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 443 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 460 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 464 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 451 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 368 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 461 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 359 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 367 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 446 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 446 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 486 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 382 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 477 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 349 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 432 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 434 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 450 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 464 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 447 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 418 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 456 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 447 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 345 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 595 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 451 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 456 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 436 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 448 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 468 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 445 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 446 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 422 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 427 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 404 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 451 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 453 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 342 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 426 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 425 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 361 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 470 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 427 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 471 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 385 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 351 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 382 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 471 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 480 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 459 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 452 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 446 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 461 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 516 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 496 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 405 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 496 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 427 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 504 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 380 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 468 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 425 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 465 lượt