Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 403 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 404 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 404 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 379 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 395 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 420 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 362 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 384 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 391 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 371 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 252 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 362 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 360 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 327 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 312 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 353 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 332 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 385 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 364 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 384 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 359 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 368 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 353 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 298 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 305 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 399 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 388 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 345 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 371 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 409 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 346 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 365 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 378 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 384 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 389 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 297 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 335 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 373 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 372 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 308 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 374 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 363 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 362 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 368 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 368 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 319 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 352 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 368 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 312 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 364 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 378 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 360 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 372 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 324 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 365 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 374 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 347 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 373 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 368 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 351 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 367 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 344 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 366 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 348 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 302 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 298 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 363 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 377 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 377 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 372 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 373 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 373 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 364 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 353 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 363 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 381 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 363 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 313 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 356 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 298 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 377 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 370 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 307 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 392 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 361 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 353 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 372 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 322 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 368 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 339 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 367 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 300 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 386 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 379 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 319 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 294 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 360 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 350 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 363 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 329 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 357 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 344 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 350 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 367 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 368 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 287 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 375 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 356 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 302 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 345 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 355 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 309 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 326 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 367 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 370 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 378 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 357 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 375 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 307 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 348 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 357 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 393 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 372 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 365 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 307 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 368 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 393 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 345 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 319 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 330 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 364 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 325 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 361 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 349 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 362 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 362 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 320 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 350 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 322 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 359 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 353 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 375 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 310 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 357 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 369 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 422 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 361 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 363 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 292 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 342 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 336 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 300 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 378 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 358 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 320 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 349 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 302 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 364 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 441 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 304 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 360 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 307 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 350 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 357 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 369 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 347 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 375 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 310 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 377 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 370 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 350 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 314 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 368 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 371 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 374 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 373 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 344 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 360 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 356 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 315 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 354 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 369 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 354 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 318 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 338 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 348 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 376 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 380 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 361 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 350 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 374 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 341 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 358 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 378 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 360 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 326 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 381 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 300 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 350 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 345 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 369 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 358 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 392 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 378 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 317 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 377 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 307 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 299 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 393 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 358 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 332 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 375 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 385 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 346 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 386 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 371 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 344 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 353 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 340 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 362 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 262 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 360 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 355 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 355 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 354 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 379 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 384 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 312 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 330 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 311 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 319 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 345 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 355 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 372 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 355 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 376 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 359 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 380 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 354 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 298 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 329 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 325 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 352 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 349 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 360 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 351 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 330 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 344 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 348 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 324 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 369 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 285 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 332 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 352 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 362 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 341 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 304 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 352 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 350 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 286 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 340 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 329 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 377 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 350 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 354 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 371 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 358 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 305 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 333 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 365 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 354 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 302 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 353 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 346 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 339 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 344 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 306 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 358 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 287 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 347 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 359 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 297 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 344 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 310 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 346 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 348 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 353 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 346 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 357 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 342 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 352 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 292 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 362 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 366 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 361 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 340 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 352 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 391 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 364 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 364 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 343 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 362 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 309 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 367 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 323 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 362 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 315 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 360 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 351 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 396 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 367 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 388 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 358 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 325 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 357 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 347 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 353 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 247 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 346 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 372 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 369 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 338 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 366 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 346 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 349 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 364 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 315 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 348 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 357 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 375 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 384 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 356 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 347 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 362 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 364 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 362 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 329 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 368 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 366 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 362 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 367 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 321 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 338 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 366 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 327 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 324 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 299 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 362 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 347 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 357 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 331 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 304 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 359 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 357 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 376 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 363 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 253 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 348 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 368 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 370 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 325 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 362 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 377 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 354 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 349 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 319 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 341 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 311 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 407 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 375 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 351 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 357 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 372 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 356 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 309 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 353 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 319 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 363 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 339 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 313 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 342 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 310 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 341 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 308 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 328 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 354 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 384 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 348 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 348 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 385 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 360 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 355 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 365 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 375 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 363 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 387 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 308 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 351 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 371 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 377 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 352 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 308 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 334 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 292 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 366 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 374 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 365 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 358 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 358 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 361 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 364 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 333 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 334 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 364 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 383 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 356 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 356 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 308 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 338 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 307 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 362 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 390 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 330 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 342 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 333 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 373 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 322 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 324 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 367 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 303 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 323 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 320 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 330 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 309 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 379 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 338 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 299 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 411 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 297 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 364 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 230 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 364 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 319 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 314 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 375 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 320 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 318 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 287 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 307 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 421 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 328 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 313 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 325 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 337 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 361 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 280 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 379 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 396 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 314 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 324 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 341 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 355 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 333 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 308 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 339 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 341 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 293 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 344 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 367 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 336 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 319 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 338 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 375 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 329 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 317 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 335 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 334 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 344 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 315 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 298 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 377 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 322 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 385 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 307 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 333 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 372 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 326 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 349 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 370 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 370 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 358 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 372 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 333 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 315 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 352 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 306 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 320 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 356 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 351 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 347 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 348 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 310 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 380 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 366 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 343 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 346 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 352 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 349 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 353 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 368 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 357 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 305 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 359 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 366 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 335 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 321 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 376 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 309 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 364 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 301 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 351 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 388 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 342 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 330 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 350 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 368 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 302 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 373 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 355 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 294 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 337 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 363 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 352 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 365 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 275 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 372 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 320 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 332 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 294 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 397 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 362 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 359 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 343 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 301 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 310 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 315 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 325 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 356 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 370 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 339 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 383 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 357 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 357 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 386 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 369 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 313 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 358 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 328 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 324 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 351 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 382 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 373 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 397 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 322 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 392 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 314 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 356 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 358 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 359 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 395 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 361 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 353 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 370 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 369 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 304 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 508 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 362 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 380 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 359 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 371 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 381 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 354 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 356 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 344 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 344 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 340 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 376 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 370 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 308 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 358 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 361 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 310 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 386 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 337 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 372 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 316 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 375 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 384 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 332 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 302 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 308 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 352 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 345 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 317 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 362 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 370 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 372 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 351 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 351 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 374 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 353 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 355 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 294 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 359 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 379 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 296 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 358 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 369 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 349 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 352 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 366 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 352 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 392 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 310 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 387 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 375 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 380 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 325 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 394 lượt