Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 450 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 489 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 451 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 433 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 444 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 480 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 433 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 450 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 463 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 428 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 291 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 412 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 413 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 348 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 341 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 424 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 371 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 458 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 424 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 437 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 411 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 427 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 400 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 316 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 324 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 455 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 450 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 404 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 413 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 468 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 381 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 405 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 445 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 444 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 462 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 321 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 358 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 428 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 435 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 328 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 435 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 414 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 420 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 432 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 412 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 360 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 392 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 425 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 349 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 414 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 418 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 397 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 422 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 350 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 428 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 429 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 413 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 446 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 401 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 426 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 368 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 397 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 342 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 315 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 432 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 449 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 422 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 425 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 434 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 416 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 412 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 417 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 414 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 456 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 430 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 336 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 394 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 325 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 440 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 435 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 329 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 437 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 408 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 398 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 414 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 382 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 396 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 376 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 435 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 316 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 453 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 451 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 373 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 323 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 416 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 409 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 404 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 352 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 401 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 401 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 388 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 426 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 429 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 308 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 442 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 419 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 321 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 396 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 388 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 334 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 368 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 422 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 418 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 416 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 413 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 430 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 346 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 391 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 400 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 452 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 440 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 425 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 348 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 445 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 457 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 386 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 353 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 400 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 427 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 356 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 407 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 397 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 416 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 414 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 380 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 396 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 362 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 420 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 417 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 433 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 334 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 423 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 421 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 462 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 431 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 419 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 306 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 379 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 382 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 330 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 446 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 411 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 341 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 396 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 331 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 422 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 514 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 348 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 409 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 337 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 413 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 418 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 440 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 371 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 436 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 334 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 410 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 390 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 408 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 369 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 435 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 422 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 438 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 411 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 390 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 410 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 402 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 339 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 413 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 430 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 403 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 344 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 386 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 415 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 452 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 440 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 426 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 394 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 430 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 382 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 420 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 435 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 412 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 375 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 440 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 341 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 411 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 398 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 419 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 396 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 454 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 425 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 347 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 442 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 335 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 315 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 442 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 414 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 382 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 421 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 438 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 383 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 407 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 420 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 408 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 419 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 379 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 411 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 288 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 417 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 402 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 408 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 409 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 442 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 455 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 338 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 369 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 324 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 339 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 387 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 374 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 435 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 399 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 461 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 429 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 437 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 437 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 324 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 379 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 381 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 383 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 401 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 410 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 402 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 377 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 399 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 370 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 363 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 452 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 311 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 383 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 407 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 410 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 402 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 345 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 400 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 403 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 304 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 388 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 387 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 444 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 404 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 410 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 431 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 442 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 349 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 350 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 419 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 413 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 344 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 402 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 382 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 381 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 381 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 328 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 399 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 310 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 414 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 418 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 324 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 402 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 343 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 407 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 378 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 418 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 394 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 417 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 384 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 408 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 335 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 406 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 418 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 427 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 390 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 409 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 458 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 415 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 419 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 387 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 423 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 332 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 415 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 342 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 421 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 337 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 411 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 419 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 464 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 419 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 444 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 430 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 371 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 411 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 379 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 412 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 285 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 398 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 409 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 410 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 385 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 414 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 397 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 387 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 413 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 335 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 398 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 406 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 445 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 449 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 404 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 400 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 437 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 418 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 423 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 351 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 419 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 423 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 410 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 405 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 350 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 371 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 408 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 375 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 354 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 316 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 441 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 388 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 404 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 388 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 337 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 395 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 412 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 449 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 442 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 285 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 391 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 427 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 448 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 341 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 419 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 442 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 408 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 414 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 360 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 379 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 333 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 485 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 422 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 404 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 409 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 447 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 413 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 342 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 398 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 361 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 427 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 385 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 339 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 394 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 361 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 409 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 337 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 372 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 398 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 435 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 404 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 404 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 438 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 405 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 378 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 412 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 430 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 431 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 482 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 439 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 347 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 426 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 468 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 409 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 353 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 409 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 321 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 403 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 432 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 422 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 423 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 419 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 419 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 360 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 380 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 443 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 438 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 405 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 414 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 343 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 386 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 456 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 396 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 433 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 399 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 435 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 325 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 395 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 393 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 413 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 332 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 331 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 417 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 326 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 259 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 364 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 332 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 442 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 340 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 387 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 315 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 406 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 331 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 354 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 343 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 360 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 379 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 310 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 348 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 382 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 413 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 387 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 392 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 430 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 409 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 477 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 392 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 324 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 396 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 385 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 386 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 350 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 389 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 356 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 378 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 347 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 408 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 401 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 440 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 363 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 393 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 410 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 396 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 473 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 336 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 422 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 396 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 383 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 400 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 420 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 429 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 357 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 391 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 407 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 424 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 416 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 429 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 358 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 345 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 395 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 327 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 342 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 411 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 415 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 405 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 403 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 333 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 451 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 419 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 400 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 406 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 385 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 390 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 405 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 410 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 407 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 322 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 430 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 408 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 392 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 347 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 438 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 330 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 423 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 346 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 394 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 393 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 343 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 402 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 436 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 318 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 423 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 410 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 310 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 393 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 409 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 436 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 424 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 302 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 435 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 354 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 391 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 317 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 455 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 425 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 403 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 392 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 322 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 334 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 346 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 355 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 404 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 423 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 359 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 441 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 422 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 423 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 431 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 420 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 343 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 415 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 344 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 353 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 400 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 427 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 415 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 453 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 355 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 452 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 334 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 400 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 403 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 417 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 443 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 413 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 385 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 416 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 418 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 332 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 551 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 416 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 420 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 406 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 412 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 420 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 403 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 399 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 386 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 391 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 377 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 428 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 425 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 329 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 409 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 394 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 347 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 438 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 394 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 439 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 357 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 432 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 421 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 376 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 334 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 337 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 395 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 365 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 387 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 415 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 431 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 411 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 402 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 438 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 409 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 403 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 321 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 407 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 317 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 458 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 381 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 463 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 390 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 390 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 424 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 418 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 467 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 339 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 457 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 441 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 346 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 393 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 437 lượt