Naruto

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Naruto là một cậu bé có mơ ước trở thành hokage của làng Konoha, được Hokage phong ấn trong người một trong 9 quái vật của thể giới : Cửu vĩ Hồ ly. Vì cho cậu là một con quái vật, ko ai dám chơi với cậu!& Vì muốn được thừa nhận nên rất phá phách.Khi tốt nghiệp trướng ninja, lần đầu tiên cậu đã được thừa nhận và có một người bạn thân là Sasuke.Hai năm sau, Sasuke đã rời bỏ làng lá để đi


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Naruto – Chapter 700 8:21 am 579 lượt
Naruto – Chapter 699 8:21 am 633 lượt
Naruto – Chapter 698 8:21 am 585 lượt
Naruto – Chapter 697 8:21 am 599 lượt
Naruto – Chapter 696 8:21 am 573 lượt
Naruto – Chapter 695 8:20 am 601 lượt
Naruto – Chapter 694 8:20 am 589 lượt
Naruto – Chapter 693 8:20 am 612 lượt
Naruto – Chapter 692 8:20 am 586 lượt
Naruto – Chapter 691 8:20 am 556 lượt
Naruto – Chapter 690 8:19 am 401 lượt
Naruto – Chapter 689 8:19 am 532 lượt
Naruto – Chapter 688 8:19 am 539 lượt
Naruto – Chapter 687 8:19 am 461 lượt
Naruto – Chapter 686 8:19 am 450 lượt
Naruto – Chapter 685 8:19 am 592 lượt
Naruto – Chapter 684 8:19 am 468 lượt
Naruto – Chapter 683 8:19 am 587 lượt
Naruto – Chapter 682 8:18 am 543 lượt
Naruto – Chapter 681 8:18 am 581 lượt
Naruto – Chapter 680 8:18 am 542 lượt
Naruto – Chapter 679 8:18 am 540 lượt
Naruto – Chapter 678 8:18 am 534 lượt
Naruto – Chapter 677 : Tsukuyomi vĩnh cửu Tiếng Việt 8:18 am 422 lượt
Naruto – Chapter 676: The Infinite Dream 8:17 am 432 lượt
Naruto – Chapter 675: Rinnegan của Sasuke 8:17 am 570 lượt
Naruto – Chapter 674 8:17 am 591 lượt
Naruto – Chapter 673 8:17 am 539 lượt
Naruto – Chapter 672 8:17 am 539 lượt
Naruto – Chapter 671 8:17 am 593 lượt
Naruto – Chapter 670 8:16 am 511 lượt
Naruto – Chapter 669 8:16 am 498 lượt
Naruto – Chapter 668 8:16 am 583 lượt
Naruto – Chapter 667 Tiếng Việt 8:16 am 556 lượt
Naruto – Chapter 666 8:16 am 596 lượt
Naruto – Chapter 665 8:16 am 410 lượt
Naruto – Chapter 664 8:16 am 443 lượt
Naruto – Chapter 663 8:16 am 566 lượt
Naruto – Chapter 662 8:15 am 540 lượt
Naruto – Chapter 661 8:15 am 424 lượt
Naruto – Chapter 660 8:15 am 563 lượt
Naruto – Chapter 659 8:14 am 537 lượt
Naruto – Chapter 658 8:14 am 539 lượt
Naruto – Chapter 657 8:14 am 559 lượt
Naruto – Chapter 656 – Hoán Đổi 8:14 am 520 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 481 lượt
Naruto – Chapter 655 8:14 am 524 lượt
Naruto – Chapter 654 8:14 am 549 lượt
Naruto – Chapter 653 8:13 am 455 lượt
Naruto – Chapter 652 8:13 am 531 lượt
Naruto – Chapter 651 8:13 am 532 lượt
Naruto – Chapter 650 8:12 am 507 lượt
Naruto – Chapter 649 – TV 8:12 am 556 lượt
Naruto – Chapter 648 8:12 am 456 lượt
Naruto – Chapter 647 8:12 am 577 lượt
Naruto – Chapter 646 8:12 am 542 lượt
Naruto – Chapter 645 8:11 am 537 lượt
Naruto – Chapter 644 8:11 am 571 lượt
Naruto – Chapter 643 8:11 am 563 lượt
Naruto – Chapter 642 8:11 am 509 lượt
Naruto – Chapter 641 8:11 am 566 lượt
Naruto – Chapter 640 8:11 am 457 lượt
Naruto – Chapter 639 8:11 am 540 lượt
Naruto – Chapter 638 8:11 am 518 lượt
Naruto – Chapter 637 8:10 am 471 lượt
Naruto – Chapter 636 8:07 am 406 lượt
Naruto – Chapter 635 8:07 am 550 lượt
Naruto – Chapter 634 8:07 am 564 lượt
Naruto – Chapter 633 8:07 am 564 lượt
Naruto – Chapter 632 8:06 am 536 lượt
Naruto – Chapter 631 8:06 am 534 lượt
Naruto – Chapter 630 8:06 am 521 lượt
Naruto – Chapter 629 8:06 am 533 lượt
Naruto – Chapter 628 8:06 am 516 lượt
Naruto – Chapter 627 8:05 am 518 lượt
Naruto – Chapter 626 8:05 am 564 lượt
Naruto – Chapter 625 8:05 am 523 lượt
Naruto – Chapter 624 8:05 am 432 lượt
Naruto – Chapter 623 8:05 am 523 lượt
Naruto – Chapter 622 8:05 am 402 lượt
Naruto – Chapter 621 8:04 am 570 lượt
Naruto – Chapter 620 8:04 am 583 lượt
Naruto – Chapter 619 8:03 am 441 lượt
Naruto – Chapter 618 8:03 am 544 lượt
Naruto – Chapter 617 8:03 am 523 lượt
Naruto – Chapter 616 8:02 am 504 lượt
Naruto – Chapter 615 8:02 am 523 lượt
Naruto – Chapter 614 8:02 am 505 lượt
Naruto – Chapter 613 8:02 am 479 lượt
Naruto – Chapter 612 8:02 am 465 lượt
Naruto – Chapter 611 8:02 am 570 lượt
Naruto – Chapter 610 8:02 am 419 lượt
Naruto – Chapter 609 8:02 am 576 lượt
Naruto – Chapter 608 8:02 am 550 lượt
Naruto – Chapter 607 8:02 am 478 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 409 lượt
Naruto – Chapter 606 8:02 am 535 lượt
Naruto – Chapter 605 8:02 am 549 lượt
Naruto – Chapter 604 8:02 am 481 lượt
Naruto – Chapter 603 8:01 am 432 lượt
Naruto – Chapter 602 8:01 am 523 lượt
Naruto – Chapter 601 8:01 am 519 lượt
Naruto – Chapter 600 8:01 am 505 lượt
Naruto – Chapter 599 8:01 am 526 lượt
Naruto – Chapter 598 8:01 am 535 lượt
Naruto – Chapter 597 8:01 am 426 lượt
Naruto – Chapter 596 8:01 am 543 lượt
Naruto – Chapter 595 8:01 am 537 lượt
Naruto – Chapter 594 8:01 am 424 lượt
Naruto – Chapter 593 8:01 am 499 lượt
Naruto – Chapter 592 8:01 am 485 lượt
Naruto – Chapter 591 8:00 am 430 lượt
Naruto – Chapter 590 8:00 am 460 lượt
Naruto – Chapter 589 8:00 am 566 lượt
Naruto – Chapter 588 8:00 am 512 lượt
Naruto – Chapter 587 8:00 am 495 lượt
Naruto – Chapter 586 8:00 am 524 lượt
Naruto – Chapter 585 7:59 am 529 lượt
Naruto – Chapter 584 7:59 am 424 lượt
Naruto – Chapter 583 7:59 am 484 lượt
Naruto – Chapter 582 7:58 am 500 lượt
Naruto – Chapter 581 7:58 am 563 lượt
Naruto – Chapter 580 7:58 am 550 lượt
Naruto – Chapter 579 7:58 am 539 lượt
Naruto – Chapter 578 7:58 am 461 lượt
Naruto – Chapter 577 7:58 am 552 lượt
Naruto – Chapter 576 7:58 am 553 lượt
Naruto – Chapter 575 7:58 am 501 lượt
Naruto – Chapter 574 7:58 am 435 lượt
Naruto – Chapter 573 7:57 am 505 lượt
Naruto – Chapter 572 7:57 am 517 lượt
Naruto – Chapter 571 7:57 am 438 lượt
Naruto – Chapter 570 7:57 am 533 lượt
Naruto – Chapter 569 7:57 am 547 lượt
Naruto – Chapter 568 7:57 am 518 lượt
Naruto – Chapter 567 7:57 am 538 lượt
Naruto – Chapter 566 7:57 am 527 lượt
Naruto – Chapter 565 7:57 am 515 lượt
Naruto – Chapter 564 7:56 am 485 lượt
Naruto – Chapter 563 7:56 am 534 lượt
Naruto – Chapter 562 7:56 am 533 lượt
Naruto – Chapter 561 7:56 am 534 lượt
Naruto – Chapter 560 7:44 am 420 lượt
Naruto – Chapter 559 7:44 am 592 lượt
Naruto – Chapter 558 7:44 am 519 lượt
Naruto – Chapter 557 7:44 am 577 lượt
Naruto – Chapter 556 7:44 am 554 lượt
Naruto – Chapter 555 7:44 am 522 lượt
Naruto – Chapter 554 7:43 am 415 lượt
Naruto – Chapter 553 7:43 am 471 lượt
Naruto – Chapter 552 7:43 am 468 lượt
Naruto – Chapter 551 7:43 am 412 lượt
Naruto – Chapter 550 7:43 am 557 lượt
Naruto – Chapter 549 7:43 am 521 lượt
Naruto – Chapter 548 7:43 am 431 lượt
Naruto – Chapter 547 7:43 am 520 lượt
Naruto – Chapter 546 7:43 am 413 lượt
Naruto – Chapter 545 7:43 am 517 lượt
Naruto – Chapter 544 7:43 am 631 lượt
Naruto – Chapter 543 7:43 am 433 lượt
Naruto – Chapter 542 7:42 am 516 lượt
Naruto – Chapter 541 7:42 am 418 lượt
Naruto – Chapter 540 7:42 am 513 lượt
Naruto – Chapter 539 7:42 am 534 lượt
Naruto – Chapter 538 7:42 am 609 lượt
Naruto – Chapter 537 7:42 am 447 lượt
Naruto – Chapter 536 7:41 am 547 lượt
Naruto – Chapter 535 7:41 am 438 lượt
Naruto – Chapter 534 7:41 am 500 lượt
Naruto – Chapter 533 7:41 am 483 lượt
Naruto – Chapter 532 7:41 am 512 lượt
Naruto – Chapter 531 7:41 am 500 lượt
Naruto – Chapter 530 7:41 am 550 lượt
Naruto – Chapter 529 7:40 am 533 lượt
Naruto – Chapter 528 7:40 am 546 lượt
Naruto – Chapter 527 7:40 am 542 lượt
Naruto – Chapter 526 7:40 am 495 lượt
Naruto – Chapter 525 7:40 am 537 lượt
Naruto – Chapter 524 7:40 am 517 lượt
Naruto – Chapter 523 7:40 am 415 lượt
Naruto – Chapter 522 7:40 am 525 lượt
Naruto – Chapter 521 7:40 am 527 lượt
Naruto – Chapter 520 7:40 am 511 lượt
Naruto – Chapter 519 7:40 am 475 lượt
Naruto – Chapter 518 7:40 am 518 lượt
Naruto – Chapter 517 7:40 am 561 lượt
Naruto – Chapter 516 7:40 am 581 lượt
Naruto – Chapter 515 7:39 am 567 lượt
Naruto – Chapter 514 7:39 am 554 lượt
Naruto – Chapter 513 7:39 am 503 lượt
Naruto – Chapter 512 7:39 am 526 lượt
Naruto – Chapter 511 7:38 am 490 lượt
Naruto – Chapter 510 7:38 am 518 lượt
Naruto – Chapter 509 7:38 am 579 lượt
Naruto – Chapter 508 7:38 am 531 lượt
Naruto – Chapter 507 7:38 am 485 lượt
Naruto – Chapter 506 7:38 am 552 lượt
Naruto – Chapter 505 7:38 am 442 lượt
Naruto – Chapter 504 7:38 am 517 lượt
Naruto – Chapter 503 7:38 am 498 lượt
Naruto – Chapter 502 7:37 am 539 lượt
Naruto – Chapter 501 7:37 am 499 lượt
Naruto – Chapter 500 7:37 am 578 lượt
Naruto – Chapter 499 7:37 am 555 lượt
Naruto – Chapter 498 7:37 am 434 lượt
Naruto – Chapter 497 7:37 am 547 lượt
Naruto – Chapter 496 7:36 am 415 lượt
Naruto – Chapter 495 7:36 am 385 lượt
Naruto – Chapter 494 7:36 am 545 lượt
Naruto – Chapter 493 7:36 am 512 lượt
Naruto – Chapter 492 7:36 am 495 lượt
Naruto – Chapter 491 7:36 am 558 lượt
Naruto – Chapter 490 7:36 am 536 lượt
Naruto – Chapter 489 7:36 am 533 lượt
Naruto – Chapter 488 7:36 am 504 lượt
Naruto – Chapter 487 7:36 am 529 lượt
Naruto – Chapter 486 7:36 am 528 lượt
Naruto – Chapter 485 7:36 am 525 lượt
Naruto – Chapter 484 7:35 am 472 lượt
Naruto – Chapter 483 7:35 am 524 lượt
Naruto – Chapter 482 7:35 am 370 lượt
Naruto – Chapter 481 7:35 am 525 lượt
Naruto – Chapter 480 7:35 am 508 lượt
Naruto – Chapter 479 7:35 am 512 lượt
Naruto – Chapter 478 7:35 am 512 lượt
Naruto – Chapter 477 7:34 am 567 lượt
Naruto – Chapter 476 7:34 am 558 lượt
Naruto – Chapter 475 7:34 am 427 lượt
Naruto – Chapter 474 7:34 am 483 lượt
Naruto – Chapter 473 7:34 am 399 lượt
Naruto – Chapter 472 7:34 am 425 lượt
Naruto – Chapter 471 7:34 am 517 lượt
Naruto – Chapter 470 7:34 am 457 lượt
Naruto – Chapter 469 7:34 am 537 lượt
Naruto – Chapter 468 7:34 am 478 lượt
Naruto – Chapter 467 7:34 am 588 lượt
Naruto – Chapter 466 7:33 am 551 lượt
Naruto – Chapter 465 7:33 am 547 lượt
Naruto – Chapter 464 7:33 am 571 lượt
Naruto – Chapter 463 7:33 am 406 lượt
Naruto – Chapter 462 7:33 am 478 lượt
Naruto – Chapter 461 7:33 am 498 lượt
Naruto – Chapter 460 7:33 am 500 lượt
Naruto – Chapter 459 7:33 am 502 lượt
Naruto – Chapter 458 7:33 am 512 lượt
Naruto – Chapter 457 7:33 am 519 lượt
Naruto – Chapter 456 7:33 am 487 lượt
Naruto – Chapter 455 7:33 am 515 lượt
Naruto – Chapter 454 7:32 am 451 lượt
Naruto – Chapter 453 7:32 am 447 lượt
Naruto – Chapter 452 7:32 am 576 lượt
Naruto – Chapter 451 7:32 am 416 lượt
Naruto – Chapter 450 7:32 am 482 lượt
Naruto – Chapter 449 7:32 am 509 lượt
Naruto – Chapter 448 7:32 am 520 lượt
Naruto – Chapter 447 7:32 am 537 lượt
Naruto – Chapter 446 7:32 am 432 lượt
Naruto – Chapter 445 7:32 am 498 lượt
Naruto – Chapter 444 7:32 am 507 lượt
Naruto – Chapter 443 7:29 am 377 lượt
Naruto – Chapter 442 7:26 am 494 lượt
Naruto – Chapter 441 7:25 am 505 lượt
Naruto – Chapter 440 7:25 am 571 lượt
Naruto – Chapter 439 7:25 am 513 lượt
Naruto – Chapter 438 7:25 am 516 lượt
Naruto – Chapter 437 7:25 am 537 lượt
Naruto – Chapter 436 7:25 am 586 lượt
Naruto – Chapter 435 7:24 am 432 lượt
Naruto – Chapter 434 7:24 am 439 lượt
Naruto – Chapter 433 7:24 am 504 lượt
Naruto – Chapter 432 7:24 am 543 lượt
Naruto – Chapter 431 7:24 am 428 lượt
Naruto – Chapter 430 7:24 am 512 lượt
Naruto – Chapter 429 7:24 am 486 lượt
Naruto – Chapter 428 7:24 am 479 lượt
Naruto – Chapter 427 7:23 am 496 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 418 lượt
Naruto – Chapter 426 7:23 am 513 lượt
Naruto – Chapter 425 7:23 am 405 lượt
Naruto – Chapter 424 7:23 am 509 lượt
Naruto – Chapter 423 7:23 am 670 lượt
Naruto – Chapter 422 7:23 am 454 lượt
Naruto – Chapter 421 7:23 am 516 lượt
Naruto – Chapter 420 7:23 am 431 lượt
Naruto – Chapter 419 7:23 am 521 lượt
Naruto – Chapter 418 7:22 am 466 lượt
Naruto – Chapter 417 7:22 am 524 lượt
Naruto – Chapter 416 7:22 am 532 lượt
Naruto – Chapter 415 7:22 am 525 lượt
Naruto – Chapter 414 7:22 am 505 lượt
Naruto – Chapter 413 7:22 am 509 lượt
Naruto – Chapter 412 7:22 am 412 lượt
Naruto – Chapter 411 7:22 am 504 lượt
Naruto – Chapter 410 7:22 am 534 lượt
Naruto – Chapter 409 7:22 am 538 lượt
Naruto – Chapter 408 7:21 am 512 lượt
Naruto – Chapter 407 7:21 am 527 lượt
Naruto – Chapter 406 7:21 am 563 lượt
Naruto – Chapter 405 7:21 am 539 lượt
Naruto – Chapter 404 7:21 am 505 lượt
Naruto – Chapter 403 7:21 am 527 lượt
Naruto – Chapter 402 7:21 am 529 lượt
Naruto – Chapter 401 7:21 am 408 lượt
Naruto – Chapter 400 7:21 am 530 lượt
Naruto – Chapter 399 7:21 am 414 lượt
Naruto – Chapter 398 7:21 am 521 lượt
Naruto – Chapter 397 7:21 am 425 lượt
Naruto – Chapter 396 7:21 am 515 lượt
Naruto – Chapter 395 7:20 am 522 lượt
Naruto – Chapter 394 7:20 am 630 lượt
Naruto – Chapter 393 7:20 am 524 lượt
Naruto – Chapter 392 7:20 am 559 lượt
Naruto – Chapter 391 7:20 am 545 lượt
Naruto – Chapter 390 7:20 am 523 lượt
Naruto – Chapter 389 7:20 am 514 lượt
Naruto – Chapter 388 7:20 am 474 lượt
Naruto – Chapter 387 7:20 am 554 lượt
Naruto – Chapter 386 7:20 am 388 lượt
Naruto – Chapter 385 7:20 am 517 lượt
Naruto – Chapter 384 7:20 am 525 lượt
Naruto – Chapter 383 7:20 am 517 lượt
Naruto – Chapter 382 7:20 am 491 lượt
Naruto – Chapter 381 7:19 am 535 lượt
Naruto – Chapter 380 7:19 am 531 lượt
Naruto – Chapter 379 7:19 am 515 lượt
Naruto – Chapter 378 7:19 am 514 lượt
Naruto – Chapter 377 7:19 am 450 lượt
Naruto – Chapter 376 7:19 am 524 lượt
Naruto – Chapter 375 7:19 am 505 lượt
Naruto – Chapter 374 7:19 am 564 lượt
Naruto – Chapter 373 7:19 am 561 lượt
Naruto – Chapter 372 7:19 am 517 lượt
Naruto – Chapter 371 7:19 am 494 lượt
Naruto – Chapter 370 7:19 am 560 lượt
Naruto – Chapter 369 7:18 am 530 lượt
Naruto – Chapter 368 7:18 am 545 lượt
Naruto – Chapter 367 7:18 am 429 lượt
Naruto – Chapter 366 7:18 am 516 lượt
Naruto – Chapter 365 7:18 am 543 lượt
Naruto – Chapter 364 7:18 am 516 lượt
Naruto – Chapter 363 7:18 am 499 lượt
Naruto – Chapter 362 7:18 am 432 lượt
Naruto – Chapter 361 7:18 am 464 lượt
Naruto – Chapter 360 7:18 am 520 lượt
Naruto – Chapter 359 7:18 am 479 lượt
Naruto – Chapter 358 7:18 am 455 lượt
Naruto – Chapter 357 7:17 am 415 lượt
Naruto – Chapter 356 7:17 am 570 lượt
Naruto – Chapter 355 7:17 am 496 lượt
Naruto – Chapter 354 7:17 am 511 lượt
Naruto – Chapter 353 7:17 am 520 lượt
Naruto – Chapter 352 7:17 am 415 lượt
Naruto – Chapter 351 7:17 am 483 lượt
Naruto – Chapter 350 7:17 am 558 lượt
Naruto – Chapter 349 7:16 am 556 lượt
Naruto – Chapter 348 7:16 am 593 lượt
Naruto – Chapter 347 7:16 am 381 lượt
Naruto – Chapter 346 7:16 am 492 lượt
Naruto – Chapter 345 7:16 am 528 lượt
Naruto – Chapter 344 7:16 am 559 lượt
Naruto – Chapter 343 7:16 am 422 lượt
Naruto – Chapter 342 7:16 am 522 lượt
Naruto – Chapter 341 7:16 am 549 lượt
Naruto – Chapter 340 7:16 am 560 lượt
Naruto – Chapter 339 7:16 am 542 lượt
Naruto – Chapter 338 7:16 am 489 lượt
Naruto – Chapter 337 7:16 am 481 lượt
Naruto – Chapter 336 7:16 am 416 lượt
Naruto – Chapter 335 7:16 am 608 lượt
Naruto – Chapter 334 7:16 am 563 lượt
Naruto – Chapter 333 7:16 am 557 lượt
Naruto – Chapter 332 7:15 am 529 lượt
Naruto – Chapter 331 7:15 am 560 lượt
Naruto – Chapter 330 7:15 am 534 lượt
Naruto – Chapter 329 7:15 am 430 lượt
Naruto – Chapter 328 7:15 am 518 lượt
Naruto – Chapter 327 7:15 am 462 lượt
Naruto – Chapter 326 7:15 am 543 lượt
Naruto – Chapter 325 7:15 am 495 lượt
Naruto – Chapter 324 7:15 am 421 lượt
Naruto – Chapter 323 7:15 am 514 lượt
Naruto – Chapter 322 7:14 am 445 lượt
Naruto – Chapter 321 7:14 am 506 lượt
Naruto – Chapter 320 7:14 am 471 lượt
Naruto – Chapter 319 7:14 am 467 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 521 lượt
Naruto – Chapter 318 7:14 am 548 lượt
Naruto – Chapter 317 7:14 am 530 lượt
Naruto – Chapter 316 7:13 am 527 lượt
Naruto – Chapter 315 7:13 am 538 lượt
Naruto – Chapter 314 7:13 am 513 lượt
Naruto – Chapter 313 7:13 am 496 lượt
Naruto – Chapter 312 7:13 am 521 lượt
Naruto – Chapter 311 7:13 am 547 lượt
Naruto – Chapter 310 7:13 am 575 lượt
Naruto – Chapter 309 7:13 am 624 lượt
Naruto – Chapter 308 7:13 am 556 lượt
Naruto – Chapter 307 7:13 am 448 lượt
Naruto – Chapter 306 7:13 am 506 lượt
Naruto – Chapter 305 7:13 am 547 lượt
Naruto – Chapter 304 7:12 am 572 lượt
Naruto – Chapter 303 7:12 am 507 lượt
Naruto – Chapter 302 7:12 am 460 lượt
Naruto – Chapter 301 7:12 am 509 lượt
Naruto – Chapter 300 7:12 am 440 lượt
Naruto – Chapter 299 7:12 am 536 lượt
Naruto – Chapter 298 7:12 am 541 lượt
Naruto – Chapter 297 7:12 am 539 lượt
Naruto – Chapter 296 7:12 am 531 lượt
Naruto – Chapter 295 7:11 am 530 lượt
Naruto – Chapter 294 7:11 am 522 lượt
Naruto – Chapter 293 7:11 am 539 lượt
Naruto – Chapter 292 7:11 am 450 lượt
Naruto – Chapter 291 7:11 am 522 lượt
Naruto – Chapter 290 7:11 am 597 lượt
Naruto – Chapter 289 7:11 am 555 lượt
Naruto – Chapter 288 7:11 am 505 lượt
Naruto – Chapter 287 7:11 am 508 lượt
Naruto – Chapter 286 7:11 am 426 lượt
Naruto – Chapter 285 1:00 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 284 1:00 pm 552 lượt
Naruto – Chapter 283 1:00 pm 465 lượt
Naruto – Chapter 282 12:59 pm 450 lượt
Naruto – Chapter 281 12:59 pm 556 lượt
Naruto – Chapter 280 12:59 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 586 lượt
Naruto – Chapter 279 12:59 pm 551 lượt
Naruto – Chapter 278 12:59 pm 534 lượt
Naruto – Chapter 277 12:59 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 276 12:59 pm 529 lượt
Naruto – Chapter 275 12:59 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 274 12:58 pm 539 lượt
Naruto – Chapter 273 12:58 pm 535 lượt
Naruto – Chapter 272 12:58 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 271 12:58 pm 511 lượt
Naruto – Chapter 270 12:58 pm 523 lượt
Naruto – Chapter 269 12:58 pm 464 lượt
Naruto – Chapter 268 12:58 pm 544 lượt
Naruto – Chapter 267 12:58 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 266 12:58 pm 428 lượt
Naruto – Chapter 265 12:58 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 264 12:58 pm 423 lượt
Naruto – Chapter 263 12:58 pm 576 lượt
Naruto – Chapter 262 12:57 pm 533 lượt
Naruto – Chapter 261 12:57 pm 547 lượt
Naruto – Chapter 260 12:57 pm 488 lượt
Naruto – Chapter 259 12:57 pm 521 lượt
Naruto – Chapter 258 12:57 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 257 12:57 pm 419 lượt
Naruto – Chapter 256 12:57 pm 560 lượt
Naruto – Chapter 255 12:57 pm 533 lượt
Naruto – Chapter 254 12:57 pm 505 lượt
Naruto – Chapter 253 12:57 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 252 12:56 pm 502 lượt
Naruto – Chapter 251 12:56 pm 601 lượt
Naruto – Chapter 250 12:56 pm 532 lượt
Naruto – Chapter 249 12:56 pm 529 lượt
Naruto – Chapter 248 12:56 pm 409 lượt
Naruto – Chapter 247 12:56 pm 539 lượt
Naruto – Chapter 246 12:56 pm 530 lượt
Naruto – Chapter 245 12:56 pm 625 lượt
Naruto – Chapter 244 12:56 pm 551 lượt
Naruto – Chapter 243 12:56 pm 409 lượt
Naruto – Chapter 242 12:56 pm 533 lượt
Naruto – Chapter 241 12:56 pm 371 lượt
Naruto – Chapter 240 12:55 pm 552 lượt
Naruto – Chapter 239 12:55 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 238 12:55 pm 414 lượt
Naruto – Chapter 237 12:55 pm 548 lượt
Naruto – Chapter 236 12:55 pm 437 lượt
Naruto – Chapter 235 12:55 pm 453 lượt
Naruto – Chapter 234 12:55 pm 486 lượt
Naruto – Chapter 233 12:55 pm 389 lượt
Naruto – Chapter 232 12:55 pm 510 lượt
Naruto – Chapter 231 12:55 pm 411 lượt
Naruto – Chapter 230 12:54 pm 575 lượt
Naruto – Chapter 229 12:54 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 228 12:54 pm 584 lượt
Naruto – Chapter 227 12:54 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 226 12:54 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 225 12:54 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 224 12:54 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 223 12:54 pm 548 lượt
Naruto – Chapter 222 12:54 pm 391 lượt
Naruto – Chapter 221 12:54 pm 541 lượt
Naruto – Chapter 220 12:54 pm 542 lượt
Naruto – Chapter 219 12:54 pm 540 lượt
Naruto – Chapter 218 12:53 pm 580 lượt
Naruto – Chapter 217 12:53 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 216 12:53 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 215 12:52 pm 486 lượt
Naruto – Chapter 214 12:52 pm 526 lượt
Naruto – Chapter 213 12:52 pm 511 lượt
Naruto – Chapter 212 12:52 pm 563 lượt
Naruto – Chapter 211 12:52 pm 553 lượt
Naruto – Chapter 210 12:52 pm 499 lượt
Naruto – Chapter 209 12:52 pm 551 lượt
Naruto – Chapter 208 12:52 pm 447 lượt
Naruto – Chapter 207 12:52 pm 571 lượt
Naruto – Chapter 206 12:52 pm 552 lượt
Naruto – Chapter 205 12:52 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 204 12:51 pm 531 lượt
Naruto – Chapter 203 12:51 pm 715 lượt
Naruto – Chapter 202 12:51 pm 519 lượt
Naruto – Chapter 201 12:51 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 200 12:51 pm 515 lượt
Naruto – Chapter 199 12:51 pm 394 lượt
Naruto – Chapter 198 12:51 pm 505 lượt
Naruto – Chapter 197 12:51 pm 506 lượt
Naruto – Chapter 196 12:51 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 195 12:50 pm 502 lượt
Naruto – Chapter 194 12:50 pm 481 lượt
Naruto – Chapter 193 12:50 pm 520 lượt
Naruto – Chapter 192 12:50 pm 538 lượt
Naruto – Chapter 191 12:50 pm 491 lượt
Naruto – Chapter 190 12:50 pm 426 lượt
Naruto – Chapter 189 12:50 pm 500 lượt
Naruto – Chapter 187 12:50 pm 525 lượt
Naruto – Chapter 186 12:50 pm 528 lượt
Naruto – Chapter 185 12:49 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 184 12:49 pm 438 lượt
Naruto – Chapter 183 12:49 pm 547 lượt
Naruto – Chapter 182 12:49 pm 489 lượt
Naruto – Chapter 181 12:49 pm 527 lượt
Naruto – Chapter 180 12:49 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 179 12:49 pm 443 lượt
Naruto – Chapter 178 12:49 pm 416 lượt
Naruto – Chapter 177 12:49 pm 510 lượt
Naruto – Chapter 176 12:48 pm 513 lượt
Naruto – Chapter 175 12:48 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 174 12:48 pm 541 lượt
Naruto – Chapter 173 12:48 pm 545 lượt
Naruto – Chapter 172 12:48 pm 474 lượt
Naruto – Chapter 171 12:48 pm 492 lượt
Naruto – Chapter 170 12:48 pm 529 lượt
Naruto – Chapter 169 12:47 pm 550 lượt
Naruto – Chapter 168 12:47 pm 612 lượt
Naruto – Chapter 167 12:47 pm 436 lượt
Naruto – Chapter 166 12:47 pm 550 lượt
Naruto – Chapter 165 12:47 pm 517 lượt
Naruto – Chapter 164 12:47 pm 475 lượt
Naruto – Chapter 163 12:47 pm 505 lượt
Naruto – Chapter 162 12:47 pm 529 lượt
Naruto – Chapter 161 12:47 pm 530 lượt
Naruto – Chapter 160 3:17 am 521 lượt
Naruto – Chapter 159 3:17 am 438 lượt
Naruto – Chapter 158 3:17 am 499 lượt
Naruto – Chapter 157 3:17 am 500 lượt
Naruto – Chapter 156 3:17 am 536 lượt
Naruto – Chapter 155 3:17 am 536 lượt
Naruto – Chapter 154 3:16 am 517 lượt
Naruto – Chapter 153 3:16 am 449 lượt
Naruto – Chapter 152 3:16 am 421 lượt
Naruto – Chapter 151 3:16 am 493 lượt
Naruto – Chapter 150 3:16 am 416 lượt
Naruto – Chapter 149 3:16 am 432 lượt
Naruto – Chapter 148 3:16 am 511 lượt
Naruto – Chapter 147 3:16 am 521 lượt
Naruto – Chapter 146 3:16 am 507 lượt
Naruto – Chapter 145 3:16 am 515 lượt
Naruto – Chapter 144 3:16 am 421 lượt
Naruto – Chapter 143 3:16 am 561 lượt
Naruto – Chapter 142 3:16 am 532 lượt
Naruto – Chapter 141 3:16 am 490 lượt
Naruto – Chapter 140 3:16 am 490 lượt
Naruto – Chapter 139 3:16 am 488 lượt
Naruto – Chapter 138 3:16 am 497 lượt
Naruto – Chapter 137 3:15 am 526 lượt
Naruto – Chapter 136 3:15 am 523 lượt
Naruto – Chapter 135 3:15 am 510 lượt
Naruto – Chapter 134 3:15 am 397 lượt
Naruto – Chapter 133 3:15 am 550 lượt
Naruto – Chapter 132 3:15 am 532 lượt
Naruto – Chapter 131 3:15 am 510 lượt
Naruto – Chapter 130 3:15 am 431 lượt
Naruto – Chapter 129 3:15 am 543 lượt
Naruto – Chapter 128 3:15 am 396 lượt
Naruto – Chapter 127 3:15 am 522 lượt
Naruto – Chapter 126 3:15 am 429 lượt
Naruto – Chapter 125 3:14 am 497 lượt
Naruto – Chapter 124 3:14 am 586 lượt
Naruto – Chapter 123 3:14 am 519 lượt
Naruto – Chapter 122 3:14 am 435 lượt
Naruto – Chapter 121 3:14 am 503 lượt
Naruto – Chapter 120 3:14 am 556 lượt
Naruto – Chapter 119 3:14 am 401 lượt
Naruto – Chapter 118 3:14 am 540 lượt
Naruto – Chapter 117 3:14 am 504 lượt
Naruto – Chapter 116 3:14 am 388 lượt
Naruto – Chapter 115 3:14 am 499 lượt
Naruto – Chapter 114 3:14 am 517 lượt
Naruto – Chapter 113 3:14 am 560 lượt
Naruto – Chapter 112 3:14 am 527 lượt
Naruto – Chapter 111 3:14 am 376 lượt
Naruto – Chapter 110 3:13 am 536 lượt
Naruto – Chapter 109 3:13 am 429 lượt
Naruto – Chapter 108 3:13 am 490 lượt
Naruto – Chapter 107 3:13 am 395 lượt
Naruto – Chapter 106 3:13 am 559 lượt
Naruto – Chapter 105 3:13 am 522 lượt
Naruto – Chapter 104 3:13 am 505 lượt
Naruto – Chapter 103 3:13 am 504 lượt
Naruto – Chapter 102 3:13 am 409 lượt
Naruto – Chapter 101 3:13 am 423 lượt
Naruto – Chapter 100 3:13 am 457 lượt
Naruto – Chapter 99 3:13 am 436 lượt
Naruto – Chapter 98 3:13 am 512 lượt
Naruto – Chapter 97 3:13 am 547 lượt
Naruto – Chapter 96 3:13 am 454 lượt
Naruto – Chapter 95 3:13 am 559 lượt
Naruto – Chapter 94 3:13 am 529 lượt
Naruto – Chapter 93 3:13 am 564 lượt
Naruto – Chapter 92 3:13 am 552 lượt
Naruto – Chapter 91 3:13 am 527 lượt
Naruto – Chapter 90 3:12 am 448 lượt
Naruto – Chapter 89 3:12 am 542 lượt
Naruto – Chapter 88 3:12 am 413 lượt
Naruto – Chapter 87 3:12 am 417 lượt
Naruto – Chapter 86 3:12 am 509 lượt
Naruto – Chapter 85 3:12 am 543 lượt
Naruto – Chapter 84 3:12 am 508 lượt
Naruto – Chapter 83 3:12 am 556 lượt
Naruto – Chapter 82 3:12 am 448 lượt
Naruto – Chapter 81 3:12 am 556 lượt
Naruto – Chapter 80 3:12 am 406 lượt
Naruto – Chapter 79 3:12 am 486 lượt
Naruto – Chapter 78 3:12 am 503 lượt
Naruto – Chapter 77 3:12 am 526 lượt
Naruto – Chapter 76 3:12 am 521 lượt
Naruto – Chapter 75 3:12 am 513 lượt
Naruto – Chapter 74 3:12 am 495 lượt
Naruto – Chapter 73 3:12 am 546 lượt
Naruto – Chapter 72 3:12 am 526 lượt
Naruto – Chapter 71 3:12 am 399 lượt
Naruto – Chapter 70 3:12 am 678 lượt
Naruto – Chapter 69 3:12 am 525 lượt
Naruto – Chapter 68 3:11 am 518 lượt
Naruto – Chapter 67 3:11 am 516 lượt
Naruto – Chapter 66 3:11 am 529 lượt
Naruto – Chapter 65 3:11 am 568 lượt
Naruto – Chapter 64 3:11 am 514 lượt
Naruto – Chapter 63 3:11 am 522 lượt
Naruto – Chapter 62 3:11 am 481 lượt
Naruto – Chapter 61 3:11 am 488 lượt
Naruto – Chapter 60 3:11 am 462 lượt
Naruto – Chapter 59 3:11 am 530 lượt
Naruto – Chapter 58 3:11 am 531 lượt
Naruto – Chapter 57 3:11 am 406 lượt
Naruto – Chapter 56 3:09 am 496 lượt
Naruto – Chapter 55 3:09 am 493 lượt
Naruto – Chapter 54 3:09 am 415 lượt
Naruto – Chapter 53 3:09 am 541 lượt
Naruto – Chapter 52 3:09 am 502 lượt
Naruto – Chapter 51 3:09 am 540 lượt
Naruto – Chapter 50 5:34 pm 462 lượt
Naruto – Chapter 49 5:34 pm 548 lượt
Naruto – Chapter 48 5:34 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 47 5:34 pm 528 lượt
Naruto – Chapter 46 5:34 pm 466 lượt
Naruto – Chapter 45 5:34 pm 472 lượt
Naruto – Chapter 44 5:34 pm 398 lượt
Naruto – Chapter 43 5:33 pm 409 lượt
Naruto – Chapter 42 5:33 pm 493 lượt
Naruto – Chapter 41 5:33 pm 454 lượt
Naruto – Chapter 40 5:33 pm 434 lượt
Naruto – Chapter 39 5:33 pm 478 lượt
Naruto – Chapter 38 5:33 pm 525 lượt
Naruto – Chapter 37 5:33 pm 545 lượt
Naruto – Chapter 36 5:33 pm 558 lượt
Naruto – Chapter 35 5:33 pm 529 lượt
Naruto – Chapter 34 5:32 pm 501 lượt
Naruto – Chapter 33 5:32 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 32 5:32 pm 543 lượt
Naruto – Chapter 31 5:32 pm 508 lượt
Naruto – Chapter 30 5:32 pm 513 lượt
Naruto – Chapter 29 5:32 pm 494 lượt
Naruto – Chapter 28 5:32 pm 527 lượt
Naruto – Chapter 27 5:32 pm 499 lượt
Naruto – Chapter 26 5:32 pm 399 lượt
Naruto – Chapter 25 5:32 pm 520 lượt
Naruto – Chapter 24 5:32 pm 509 lượt
Naruto – Chapter 23 5:32 pm 538 lượt
Naruto – Chapter 22 5:32 pm 412 lượt
Naruto – Chapter 21 5:31 pm 577 lượt
Naruto – Chapter 20 5:31 pm 577 lượt
Naruto – Chapter 19 5:31 pm 469 lượt
Naruto – Chapter 18 5:31 pm 507 lượt
Naruto – Chapter 17 5:31 pm 586 lượt
Naruto – Chapter 16 5:31 pm 528 lượt
Naruto – Chapter 15 5:31 pm 591 lượt
Naruto – Chapter 14 5:31 pm 548 lượt
Naruto – Chapter 13 5:31 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 12 5:31 pm 534 lượt
Naruto – Chapter 11 5:31 pm 559 lượt
Naruto – Chapter 10 5:31 pm 541 lượt
Naruto – Chapter 9 5:31 pm 561 lượt
Naruto – Chapter 8 5:31 pm 460 lượt
Naruto – Chapter 7 5:31 pm 586 lượt
Naruto – Chapter 6 5:31 pm 539 lượt
Naruto – Chapter 5 5:31 pm 550 lượt
Naruto – Chapter 4 5:31 pm 451 lượt
Naruto – Chapter 3 5:31 pm 503 lượt
Naruto – Chapter 2 5:30 pm 584 lượt
Naruto – Chapter 1 5:30 pm 541 lượt