Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 288 6:54 pm 55 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 287 3:54 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 286 11:54 am 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 285 10:54 am 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 284 4:54 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 283 2:54 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 282 12:54 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 281 10:54 am 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 280 2:54 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 279 1:54 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 278 12:54 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 277 11:54 am 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 276 10:54 am 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 275 5:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 274 4:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 273 3:54 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 272 2:54 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 271 12:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 270 6:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 269 4:54 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 268 2:54 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 267 12:54 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 266 10:54 am 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 265 2:54 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 264 1:54 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 263 12:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 262 11:54 am 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 261 10:54 am 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 260 1:54 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 259 12:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 258 11:54 am 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 257 10:54 am 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 256 9:54 am 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 255 5:54 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 254 4:54 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 253 3:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 252 2:54 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 251 1:54 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 250 12:54 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 249 11:54 am 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 248 10:54 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 247 9:54 am 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 246 8:54 am 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 245 10:55 am 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 244 10:55 am 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 243 10:55 am 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 242 10:55 am 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 241 10:55 am 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 293 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 285 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 282 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 340 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 214 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 212 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 124 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 88 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 72 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 82 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 110 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 78 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 68 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 80 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 82 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 76 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 69 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 81 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 106 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 154 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 119 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 90 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 0 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 132 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 164 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 131 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 134 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 191 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 103 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 86 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 105 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 96 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 75 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 123 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 149 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 84 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 111 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 100 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 120 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 127 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 99 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 107 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 113 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 98 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 114 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 121 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 91 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 118 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 93 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 125 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 102 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 101 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 167 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 136 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 223 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 133 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 189 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 128 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 196 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 207 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 150 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 196 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 173 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 451 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 587 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 521 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 251 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 249 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 321 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 411 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 290 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 312 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 168 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 349 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 258 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 457 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 331 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 228 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 431 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 313 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 348 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 222 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 207 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 250 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 205 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 271 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 225 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 286 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 278 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 373 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 383 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 197 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 276 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 373 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 407 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 651 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 190 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 470 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 722 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 372 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 618 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 226 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 539 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 532 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 316 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 376 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 222 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 311 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 419 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 852 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 333 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 368 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 410 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 325 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 354 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 235 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 503 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 332 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 577 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 460 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 262 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 318 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 267 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 294 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 762 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 219 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 211 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 282 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 230 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 643 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 184 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 310 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 265 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 216 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 246 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 315 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 350 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 864 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 315 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 333 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 213 lượt