One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 305 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 266 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 264 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 316 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 433 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 487 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 439 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 480 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 490 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 461 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 419 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 372 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 432 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 341 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 305 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 435 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 416 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 471 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 377 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 404 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 392 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 398 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 387 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 297 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 400 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 394 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 410 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 419 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 446 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 293 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 388 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 403 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 390 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 330 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 349 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 417 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 451 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 276 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 377 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 308 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 378 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 416 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 439 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 412 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 367 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 424 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 330 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 309 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 415 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 404 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 374 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 379 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 401 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 405 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 397 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 393 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 263 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 426 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 322 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 341 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 422 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 312 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 375 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 443 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 312 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 330 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 419 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 431 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 332 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 323 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 398 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 376 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 364 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 416 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 408 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 290 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 455 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 409 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 408 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 420 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 444 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 423 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 419 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 445 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 404 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 357 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 412 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 298 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 414 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 401 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 437 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 446 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 419 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 434 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 419 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 297 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 330 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 421 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 337 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 402 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 403 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 380 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 343 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 375 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 416 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 296 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 319 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 295 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 450 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 367 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 394 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 313 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 389 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 406 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 418 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 446 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 402 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 365 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 458 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 373 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 341 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 370 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 409 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 431 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 371 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 448 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 426 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 396 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 324 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 333 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 433 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 402 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 416 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 402 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 412 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 403 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 458 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 350 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 390 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 429 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 417 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 303 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 383 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 366 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 379 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 401 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 429 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 421 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 266 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 293 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 467 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 387 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 453 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 285 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 422 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 410 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 420 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 277 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 419 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 377 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 399 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 379 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 373 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 373 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 403 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 406 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 398 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 376 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 454 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 443 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 360 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 404 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 278 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 289 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 404 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 405 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 394 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 302 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 396 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 377 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 350 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 460 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 411 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 299 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 392 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 383 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 437 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 451 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 429 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 397 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 445 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 394 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 416 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 322 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 410 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 398 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 440 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 311 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 303 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 413 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 427 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 390 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 457 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 280 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 401 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 285 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 425 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 370 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 261 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 444 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 318 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 313 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 495 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 423 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 381 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 446 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 441 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 427 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 435 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 415 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 431 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 374 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 393 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 386 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 431 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 334 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 445 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 309 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 398 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 432 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 427 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 424 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 398 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 412 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 409 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 382 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 271 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 341 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 393 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 418 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 404 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 396 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 408 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 314 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 302 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 430 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 298 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 406 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 483 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 417 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 358 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 433 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 403 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 402 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 429 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 389 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 409 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 407 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 437 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 296 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 382 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 297 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 293 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 365 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 423 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 382 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 371 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 287 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 430 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 391 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 261 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 418 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 399 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 317 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 339 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 306 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 422 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 376 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 475 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 395 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 426 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 406 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 388 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 434 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 441 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 448 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 412 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 304 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 314 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 388 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 425 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 427 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 419 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 441 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 426 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 315 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 413 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 383 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 401 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 417 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 369 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 373 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 422 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 385 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 445 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 423 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 442 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 418 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 328 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 418 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 263 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 428 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 421 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 489 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 390 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 396 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 366 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 334 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 388 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 421 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 453 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 417 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 353 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 429 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 317 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 409 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 314 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 397 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 424 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 304 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 465 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 429 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 407 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 438 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 424 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 411 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 442 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 450 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 456 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 418 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 444 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 425 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 441 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 490 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 359 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 458 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 453 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 394 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 457 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 356 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 401 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 443 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 419 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 415 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 466 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 435 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 448 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 460 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 462 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 476 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 404 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 422 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 403 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 438 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 467 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 414 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 410 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 413 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 384 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 437 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 422 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 409 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 320 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 395 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 425 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 397 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 345 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 393 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 503 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 411 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 454 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 456 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 401 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 361 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 430 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 421 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 396 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 425 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 491 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 426 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 411 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 438 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 320 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 388 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 419 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 366 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 414 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 491 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 422 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 391 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 400 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 371 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 400 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 409 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 332 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 282 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 395 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 417 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 383 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 295 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 411 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 403 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 323 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 309 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 427 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 360 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 416 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 461 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 376 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 424 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 415 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 377 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 303 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 424 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 309 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 402 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 342 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 391 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 286 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 370 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 372 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 423 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 448 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 419 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 451 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 395 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 394 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 461 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 448 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 414 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 394 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 449 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 427 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 366 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 445 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 423 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 409 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 411 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 387 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 402 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 424 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 326 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 381 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 391 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 390 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 490 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 377 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 461 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 363 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 468 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 430 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 320 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 388 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 407 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 301 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 428 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 401 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 395 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 431 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 348 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 399 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 385 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 434 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 415 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 397 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 489 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 427 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 361 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 396 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 413 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 393 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 439 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 407 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 455 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 428 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 463 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 385 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 410 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 466 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 408 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 433 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 375 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 365 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 369 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 394 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 404 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 453 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 384 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 476 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 415 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 400 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 357 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 416 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 441 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 447 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 447 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 298 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 412 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 381 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 398 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 300 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 380 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 303 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 437 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 377 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 311 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 442 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 428 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 381 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 386 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 371 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 445 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 338 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 322 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 407 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 369 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 443 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 430 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 412 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 434 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 472 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 438 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 345 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 452 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 424 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 408 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 375 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 311 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 423 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 353 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 494 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 370 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 419 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 416 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 437 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 481 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 410 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 448 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 424 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 314 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 362 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 359 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 422 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 415 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 471 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 338 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 481 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 436 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 426 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 436 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 474 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 322 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 426 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 380 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 330 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 425 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 457 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 468 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 409 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 401 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 465 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 424 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 440 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 433 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 263 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 345 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 370 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 406 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 469 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 408 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 469 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 395 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 394 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 313 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 405 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 449 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 417 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 386 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 402 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 372 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 395 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 447 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 423 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 393 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 397 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 450 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 397 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 357 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 510 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 457 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 345 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 434 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 344 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 450 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 309 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 344 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 411 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 383 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 422 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 405 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 414 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 388 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 442 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 439 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 388 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 400 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 288 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 416 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 399 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 431 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 433 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 417 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 386 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 402 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 466 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 429 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 467 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 409 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 434 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 444 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 406 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 382 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 432 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 407 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 392 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 384 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 357 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 392 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 446 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 437 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 411 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 420 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 393 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 413 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 414 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 410 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 322 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 409 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 369 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 333 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 382 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 444 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 353 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 335 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 304 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 404 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 320 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 395 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 275 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 390 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 338 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 405 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 356 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 451 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 460 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 427 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 484 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 443 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 486 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 347 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 398 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 433 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 413 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 438 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 444 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 425 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 445 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 409 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 355 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 421 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 395 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 411 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 346 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 400 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 316 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 458 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 467 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 317 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 343 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 423 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 424 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 424 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 425 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 434 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 445 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 453 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 437 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 461 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 354 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 412 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 413 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 473 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 494 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 357 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 446 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 463 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 484 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 417 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 343 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 479 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 439 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 438 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 452 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 427 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 421 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 434 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 481 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 422 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 435 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 444 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 525 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 436 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 459 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 461 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 439 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 439 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 455 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 306 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 450 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 441 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 455 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 357 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 421 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 328 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 454 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 444 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 367 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 447 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 419 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 354 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 425 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 413 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 334 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 424 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 485 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 443 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 329 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 409 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 460 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 403 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 441 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 389 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 345 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 488 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 492 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 406 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 441 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 506 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 446 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 444 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 499 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 490 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 462 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 524 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 433 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 475 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 393 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 433 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 427 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 473 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 471 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 425 lượt