One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 243 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 218 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 223 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 243 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 388 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 415 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 405 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 438 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 435 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 418 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 380 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 345 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 397 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 310 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 280 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 377 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 384 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 418 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 347 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 379 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 357 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 356 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 347 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 278 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 375 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 364 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 372 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 375 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 417 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 274 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 357 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 374 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 354 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 293 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 326 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 372 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 398 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 258 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 351 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 293 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 343 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 379 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 395 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 382 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 340 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 381 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 292 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 291 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 381 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 368 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 344 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 340 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 357 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 377 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 344 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 354 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 244 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 379 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 298 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 321 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 385 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 286 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 352 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 380 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 276 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 287 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 386 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 387 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 315 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 311 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 365 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 345 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 329 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 371 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 393 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 275 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 365 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 372 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 373 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 372 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 412 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 361 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 370 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 395 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 377 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 321 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 378 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 276 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 388 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 375 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 399 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 409 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 384 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 400 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 385 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 281 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 312 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 373 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 313 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 376 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 371 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 349 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 327 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 342 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 371 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 274 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 302 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 283 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 420 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 350 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 364 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 295 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 367 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 372 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 367 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 404 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 370 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 323 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 399 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 328 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 329 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 341 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 371 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 399 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 334 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 425 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 387 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 360 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 297 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 296 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 396 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 372 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 389 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 368 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 383 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 368 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 408 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 325 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 348 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 384 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 374 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 286 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 350 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 335 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 346 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 331 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 389 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 378 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 249 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 279 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 411 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 355 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 398 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 270 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 385 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 361 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 372 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 263 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 384 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 335 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 352 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 352 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 346 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 347 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 369 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 379 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 385 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 346 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 417 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 396 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 321 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 384 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 262 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 268 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 375 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 369 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 337 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 285 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 366 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 335 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 297 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 410 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 377 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 280 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 362 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 348 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 363 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 420 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 382 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 369 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 397 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 346 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 378 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 275 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 357 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 366 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 386 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 294 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 289 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 387 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 408 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 367 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 396 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 269 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 371 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 273 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 383 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 347 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 250 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 421 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 302 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 292 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 422 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 393 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 344 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 370 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 403 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 396 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 388 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 365 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 380 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 346 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 343 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 353 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 385 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 312 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 414 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 292 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 366 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 404 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 388 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 380 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 365 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 356 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 374 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 354 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 239 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 318 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 367 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 387 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 379 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 359 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 354 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 286 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 280 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 380 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 282 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 373 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 441 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 381 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 344 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 415 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 368 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 366 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 392 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 355 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 376 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 367 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 395 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 268 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 358 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 279 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 282 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 334 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 374 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 354 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 343 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 262 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 380 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 357 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 227 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 378 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 367 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 297 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 306 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 284 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 390 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 339 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 435 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 367 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 395 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 373 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 355 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 395 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 360 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 380 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 383 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 283 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 285 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 363 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 365 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 402 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 367 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 391 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 381 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 287 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 378 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 369 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 355 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 386 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 339 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 341 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 372 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 356 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 410 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 399 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 394 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 368 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 313 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 355 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 242 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 395 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 376 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 439 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 345 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 354 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 334 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 320 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 361 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 385 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 417 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 384 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 326 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 405 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 298 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 373 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 296 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 362 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 388 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 285 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 434 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 384 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 381 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 406 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 396 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 375 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 398 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 412 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 387 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 384 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 404 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 390 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 380 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 434 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 340 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 397 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 416 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 361 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 427 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 339 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 368 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 396 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 386 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 368 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 421 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 396 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 411 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 418 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 429 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 442 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 382 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 386 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 371 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 395 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 431 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 385 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 373 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 378 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 352 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 422 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 392 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 367 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 306 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 354 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 389 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 369 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 325 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 323 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 449 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 386 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 407 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 427 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 372 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 313 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 403 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 383 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 359 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 384 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 450 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 406 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 372 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 406 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 308 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 351 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 372 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 343 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 383 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 419 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 385 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 367 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 373 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 343 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 365 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 370 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 305 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 260 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 355 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 379 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 348 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 275 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 392 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 374 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 283 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 276 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 395 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 334 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 379 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 413 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 350 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 376 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 384 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 343 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 277 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 373 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 291 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 364 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 303 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 363 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 266 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 337 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 334 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 396 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 413 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 383 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 376 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 364 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 377 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 419 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 404 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 376 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 373 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 416 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 402 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 341 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 411 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 382 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 368 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 369 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 354 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 358 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 386 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 297 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 347 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 345 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 355 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 438 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 343 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 432 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 335 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 381 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 400 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 302 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 360 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 377 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 285 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 391 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 366 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 373 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 393 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 328 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 372 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 351 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 370 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 368 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 373 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 427 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 385 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 319 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 356 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 386 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 357 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 393 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 375 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 406 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 393 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 420 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 364 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 375 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 424 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 375 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 394 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 343 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 350 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 342 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 376 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 353 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 412 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 339 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 428 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 385 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 369 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 342 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 382 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 397 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 386 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 415 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 284 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 378 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 350 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 342 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 284 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 350 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 286 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 379 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 341 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 292 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 396 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 377 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 346 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 352 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 350 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 396 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 309 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 302 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 380 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 350 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 406 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 378 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 373 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 395 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 416 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 407 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 281 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 402 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 390 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 370 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 316 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 286 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 387 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 324 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 436 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 338 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 379 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 377 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 396 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 460 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 371 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 389 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 385 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 288 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 332 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 320 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 390 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 384 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 425 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 305 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 418 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 403 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 395 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 407 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 441 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 305 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 397 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 346 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 302 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 380 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 425 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 399 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 367 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 370 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 402 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 387 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 377 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 397 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 240 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 313 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 345 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 376 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 377 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 365 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 414 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 347 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 365 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 286 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 377 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 423 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 373 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 346 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 371 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 348 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 359 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 408 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 389 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 343 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 370 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 408 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 365 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 340 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 437 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 413 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 329 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 405 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 317 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 411 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 285 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 320 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 380 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 334 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 383 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 352 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 380 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 348 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 402 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 402 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 352 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 362 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 262 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 376 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 367 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 397 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 402 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 385 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 350 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 363 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 402 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 402 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 433 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 362 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 386 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 415 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 369 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 346 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 397 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 384 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 350 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 351 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 339 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 360 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 412 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 379 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 382 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 378 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 354 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 377 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 379 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 366 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 306 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 369 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 350 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 312 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 346 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 408 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 338 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 311 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 286 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 371 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 296 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 359 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 258 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 366 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 304 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 364 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 322 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 419 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 390 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 383 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 418 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 395 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 457 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 325 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 375 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 403 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 370 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 405 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 384 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 391 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 401 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 385 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 333 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 386 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 364 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 379 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 329 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 369 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 301 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 417 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 423 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 302 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 320 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 396 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 392 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 399 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 394 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 400 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 403 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 401 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 401 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 404 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 329 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 382 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 375 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 422 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 461 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 332 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 411 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 426 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 442 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 380 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 326 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 448 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 399 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 401 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 403 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 388 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 397 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 381 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 424 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 385 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 402 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 390 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 473 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 404 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 421 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 425 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 420 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 395 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 421 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 278 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 423 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 389 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 420 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 327 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 387 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 309 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 407 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 396 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 343 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 419 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 388 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 325 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 368 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 378 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 314 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 383 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 445 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 397 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 310 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 355 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 391 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 368 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 398 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 359 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 296 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 420 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 427 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 371 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 390 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 466 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 410 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 400 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 452 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 446 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 417 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 470 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 404 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 425 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 357 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 401 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 395 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 439 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 432 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 396 lượt