One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 449 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 712 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 377 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 441 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 548 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 593 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 533 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 570 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 590 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 541 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 515 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 467 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 520 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 420 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 404 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 540 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 519 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 558 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 474 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 495 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 477 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 504 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 472 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 374 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 494 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 479 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 495 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 486 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 526 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 352 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 490 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 472 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 468 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 413 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 431 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 517 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 533 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 353 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 454 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 372 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 454 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 497 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 510 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 506 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 457 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 499 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 413 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 371 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 485 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 476 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 441 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 448 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 472 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 466 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 467 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 474 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 317 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 529 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 381 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 396 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 484 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 387 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 428 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 522 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 367 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 391 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 477 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 497 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 387 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 381 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 459 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 433 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 443 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 483 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 473 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 341 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 555 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 472 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 502 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 509 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 520 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 492 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 505 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 521 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 481 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 407 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 481 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 357 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 492 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 464 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 502 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 528 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 482 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 523 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 489 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 352 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 418 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 489 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 402 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 465 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 484 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 442 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 404 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 466 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 477 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 358 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 378 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 353 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 514 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 427 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 457 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 370 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 451 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 464 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 523 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 533 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 477 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 416 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 523 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 434 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 398 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 440 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 475 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 519 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 432 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 511 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 485 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 465 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 408 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 397 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 517 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 477 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 484 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 468 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 486 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 468 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 545 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 412 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 455 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 500 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 499 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 371 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 454 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 436 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 445 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 455 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 492 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 496 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 322 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 362 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 568 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 452 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 517 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 357 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 493 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 489 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 497 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 344 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 479 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 441 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 477 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 445 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 442 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 462 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 465 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 489 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 453 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 443 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 534 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 520 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 434 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 462 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 342 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 349 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 479 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 459 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 457 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 357 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 453 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 453 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 412 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 536 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 472 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 360 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 452 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 456 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 510 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 542 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 506 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 458 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 536 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 463 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 511 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 376 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 486 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 463 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 515 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 366 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 369 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 479 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 482 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 444 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 519 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 327 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 471 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 346 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 504 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 424 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 317 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 522 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 377 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 366 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 555 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 512 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 464 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 526 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 520 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 495 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 515 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 503 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 526 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 433 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 447 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 463 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 531 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 424 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 511 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 367 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 465 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 520 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 485 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 496 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 455 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 483 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 481 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 457 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 345 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 404 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 466 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 486 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 483 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 461 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 489 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 397 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 373 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 505 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 363 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 482 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 560 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 483 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 433 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 486 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 502 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 466 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 492 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 455 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 477 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 506 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 526 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 356 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 438 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 368 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 347 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 428 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 488 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 451 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 424 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 358 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 497 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 467 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 328 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 483 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 485 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 388 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 393 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 388 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 495 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 435 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 539 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 460 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 504 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 472 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 455 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 492 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 509 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 533 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 489 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 370 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 365 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 443 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 498 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 499 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 482 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 511 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 507 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 376 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 479 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 438 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 478 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 499 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 428 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 446 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 508 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 448 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 518 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 502 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 547 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 485 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 383 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 477 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 331 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 501 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 501 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 566 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 450 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 461 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 436 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 396 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 450 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 499 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 520 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 494 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 404 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 485 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 366 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 477 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 374 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 462 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 501 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 357 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 547 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 495 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 461 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 506 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 495 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 494 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 509 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 518 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 513 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 503 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 523 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 515 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 564 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 578 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 447 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 543 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 548 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 483 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 526 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 424 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 476 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 522 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 482 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 488 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 546 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 514 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 524 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 532 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 533 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 535 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 475 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 483 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 470 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 510 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 533 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 487 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 480 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 476 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 449 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 495 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 488 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 471 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 378 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 484 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 523 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 463 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 406 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 458 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 579 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 472 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 548 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 531 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 468 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 418 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 486 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 502 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 455 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 491 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 558 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 486 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 490 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 508 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 382 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 466 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 487 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 423 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 481 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 563 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 492 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 444 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 442 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 433 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 475 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 477 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 404 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 350 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 494 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 491 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 440 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 353 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 464 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 462 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 388 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 368 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 504 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 423 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 484 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 539 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 433 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 501 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 471 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 448 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 355 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 513 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 363 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 463 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 415 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 474 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 339 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 440 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 443 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 485 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 509 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 474 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 536 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 467 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 461 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 549 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 526 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 469 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 443 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 511 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 509 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 423 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 516 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 502 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 491 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 481 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 449 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 472 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 492 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 390 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 491 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 466 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 464 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 576 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 443 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 522 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 431 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 545 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 493 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 381 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 443 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 477 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 355 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 503 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 466 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 454 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 502 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 405 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 474 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 444 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 513 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 479 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 459 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 571 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 495 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 429 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 472 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 499 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 473 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 507 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 464 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 533 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 490 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 509 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 439 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 467 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 528 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 514 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 506 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 442 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 443 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 436 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 451 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 476 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 513 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 447 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 548 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 484 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 478 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 416 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 479 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 518 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 538 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 518 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 353 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 478 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 453 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 483 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 373 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 442 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 358 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 517 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 440 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 370 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 519 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 508 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 457 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 455 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 426 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 506 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 390 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 378 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 472 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 450 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 513 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 488 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 479 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 497 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 540 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 508 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 399 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 535 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 479 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 455 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 434 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 373 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 493 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 409 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 553 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 439 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 512 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 499 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 502 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 538 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 490 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 528 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 489 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 372 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 423 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 410 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 482 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 482 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 548 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 409 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 563 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 517 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 493 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 520 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 558 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 379 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 493 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 443 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 385 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 483 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 513 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 533 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 499 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 470 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 564 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 493 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 517 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 510 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 328 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 404 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 439 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 468 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 544 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 479 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 539 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 459 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 469 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 392 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 474 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 525 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 490 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 461 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 473 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 453 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 472 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 524 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 488 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 466 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 492 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 524 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 466 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 425 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 612 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 529 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 416 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 515 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 416 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 522 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 368 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 399 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 469 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 465 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 503 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 484 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 481 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 487 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 517 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 504 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 469 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 459 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 348 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 489 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 474 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 514 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 496 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 513 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 458 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 518 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 547 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 515 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 544 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 487 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 499 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 511 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 483 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 449 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 517 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 478 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 468 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 458 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 417 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 455 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 505 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 506 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 470 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 484 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 469 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 480 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 477 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 470 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 377 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 494 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 422 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 391 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 460 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 523 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 409 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 398 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 361 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 489 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 375 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 461 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 344 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 449 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 411 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 462 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 415 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 517 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 518 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 514 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 559 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 515 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 571 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 412 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 496 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 503 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 469 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 502 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 529 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 503 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 520 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 471 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 418 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 485 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 461 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 473 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 400 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 469 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 379 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 523 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 574 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 379 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 401 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 508 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 501 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 501 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 496 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 520 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 520 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 519 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 498 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 526 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 414 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 480 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 477 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 542 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 562 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 419 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 499 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 528 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 558 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 477 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 396 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 563 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 502 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 494 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 506 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 488 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 477 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 522 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 550 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 496 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 527 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 526 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 598 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 502 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 529 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 528 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 493 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 521 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 514 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 376 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 515 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 533 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 507 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 418 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 507 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 383 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 510 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 506 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 420 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 525 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 496 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 416 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 487 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 477 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 386 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 503 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 563 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 521 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 392 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 504 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 566 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 475 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 539 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 459 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 419 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 578 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 596 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 484 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 518 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 572 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 526 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 531 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 594 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 568 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 539 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 618 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 505 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 558 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 471 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 519 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 509 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 557 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 570 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 534 lượt