One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 181 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 162 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 175 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 182 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 310 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 344 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 347 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 369 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 370 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 350 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 321 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 292 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 337 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 282 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 260 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 332 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 317 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 360 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 310 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 337 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 316 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 309 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 300 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 258 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 328 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 320 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 338 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 329 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 358 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 249 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 313 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 325 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 305 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 259 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 290 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 313 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 336 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 244 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 296 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 277 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 310 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 321 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 319 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 321 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 309 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 320 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 275 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 263 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 313 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 320 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 298 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 303 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 311 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 326 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 308 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 313 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 216 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 317 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 267 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 290 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 312 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 262 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 339 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 331 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 260 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 259 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 328 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 344 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 280 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 281 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 313 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 302 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 292 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 323 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 357 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 261 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 310 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 320 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 333 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 325 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 338 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 314 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 323 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 330 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 325 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 274 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 321 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 251 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 326 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 330 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 352 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 333 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 325 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 348 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 326 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 262 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 281 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 334 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 273 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 321 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 322 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 306 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 292 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 320 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 309 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 251 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 268 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 257 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 363 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 320 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 318 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 268 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 318 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 326 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 319 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 368 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 332 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 292 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 335 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 292 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 309 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 306 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 328 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 338 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 308 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 351 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 326 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 319 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 266 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 265 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 330 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 318 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 345 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 326 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 336 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 305 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 362 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 310 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 308 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 344 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 333 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 273 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 308 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 281 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 300 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 299 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 332 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 321 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 236 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 250 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 346 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 309 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 334 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 251 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 332 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 301 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 329 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 245 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 344 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 300 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 310 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 304 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 295 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 313 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 332 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 332 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 328 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 298 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 341 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 326 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 270 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 348 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 248 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 256 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 328 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 322 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 292 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 257 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 301 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 290 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 267 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 348 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 332 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 250 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 311 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 313 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 321 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 353 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 316 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 308 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 319 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 304 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 316 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 253 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 298 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 307 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 327 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 272 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 269 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 330 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 353 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 317 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 330 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 245 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 317 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 256 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 326 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 296 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 230 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 363 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 270 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 275 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 334 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 330 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 301 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 318 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 327 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 337 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 326 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 307 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 338 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 298 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 306 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 300 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 331 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 274 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 362 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 249 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 307 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 342 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 325 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 313 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 305 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 312 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 318 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 301 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 228 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 290 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 315 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 341 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 318 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 304 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 302 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 250 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 258 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 307 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 259 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 322 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 376 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 316 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 325 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 347 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 324 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 310 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 344 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 313 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 321 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 313 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 315 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 242 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 322 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 259 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 267 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 296 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 326 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 303 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 307 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 250 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 328 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 311 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 208 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 319 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 311 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 269 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 261 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 263 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 324 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 293 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 360 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 309 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 329 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 323 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 317 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 342 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 309 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 314 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 342 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 268 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 266 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 309 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 313 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 356 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 319 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 332 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 324 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 257 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 325 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 319 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 299 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 338 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 295 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 299 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 319 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 292 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 361 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 326 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 327 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 305 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 291 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 309 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 225 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 332 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 328 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 358 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 290 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 301 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 291 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 283 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 307 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 330 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 359 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 328 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 306 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 374 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 281 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 336 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 281 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 323 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 345 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 271 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 393 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 333 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 343 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 355 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 351 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 322 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 336 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 365 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 347 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 331 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 358 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 338 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 337 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 367 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 318 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 315 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 354 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 316 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 362 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 305 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 319 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 334 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 342 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 311 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 355 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 347 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 361 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 358 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 371 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 383 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 322 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 321 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 334 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 331 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 363 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 335 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 332 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 322 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 316 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 362 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 332 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 311 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 283 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 311 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 339 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 330 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 303 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 283 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 366 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 354 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 336 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 370 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 313 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 279 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 362 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 329 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 313 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 331 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 376 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 348 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 330 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 372 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 287 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 315 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 312 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 305 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 335 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 355 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 332 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 316 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 337 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 297 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 322 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 319 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 292 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 246 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 311 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 321 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 321 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 258 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 359 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 318 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 256 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 254 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 334 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 298 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 332 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 331 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 297 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 323 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 333 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 291 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 257 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 321 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 265 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 317 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 277 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 326 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 250 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 303 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 304 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 325 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 349 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 311 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 334 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 304 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 362 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 349 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 336 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 319 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 317 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 348 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 341 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 309 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 368 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 330 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 307 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 314 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 309 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 314 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 321 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 266 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 310 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 312 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 317 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 379 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 320 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 353 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 290 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 323 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 362 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 273 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 323 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 324 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 268 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 323 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 321 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 323 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 325 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 298 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 327 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 333 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 315 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 323 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 325 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 352 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 327 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 288 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 316 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 354 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 312 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 349 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 324 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 359 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 340 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 356 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 308 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 332 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 344 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 332 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 338 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 300 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 322 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 300 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 341 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 315 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 337 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 297 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 373 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 331 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 321 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 304 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 324 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 334 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 337 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 343 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 271 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 321 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 315 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 313 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 252 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 310 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 252 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 304 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 303 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 263 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 356 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 324 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 312 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 315 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 309 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 349 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 285 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 283 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 339 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 324 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 374 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 323 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 323 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 325 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 348 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 350 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 262 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 341 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 344 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 321 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 298 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 272 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 337 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 281 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 368 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 290 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 323 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 337 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 349 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 369 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 325 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 341 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 351 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 275 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 292 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 288 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 340 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 335 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 361 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 274 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 348 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 341 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 349 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 356 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 376 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 279 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 366 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 307 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 283 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 350 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 368 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 352 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 330 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 331 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 343 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 331 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 325 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 343 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 224 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 282 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 325 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 340 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 325 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 305 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 349 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 298 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 311 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 265 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 313 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 357 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 325 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 309 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 322 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 326 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 317 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 356 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 338 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 304 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 315 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 340 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 321 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 307 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 351 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 354 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 300 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 348 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 287 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 363 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 270 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 279 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 317 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 288 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 317 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 307 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 332 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 301 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 324 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 343 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 312 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 305 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 244 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 328 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 303 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 336 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 345 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 325 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 307 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 310 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 333 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 335 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 386 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 320 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 330 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 357 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 310 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 303 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 344 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 317 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 311 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 307 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 320 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 321 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 354 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 319 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 328 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 312 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 312 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 327 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 325 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 317 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 290 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 322 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 331 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 278 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 301 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 343 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 311 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 273 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 260 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 324 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 273 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 315 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 233 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 299 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 263 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 322 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 296 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 350 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 321 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 323 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 372 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 344 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 393 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 300 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 325 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 346 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 324 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 356 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 323 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 333 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 341 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 341 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 309 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 331 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 322 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 337 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 302 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 321 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 283 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 356 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 360 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 269 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 288 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 337 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 331 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 351 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 349 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 353 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 346 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 347 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 333 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 351 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 287 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 331 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 329 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 352 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 391 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 300 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 365 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 355 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 376 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 332 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 295 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 386 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 328 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 358 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 342 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 331 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 354 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 320 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 369 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 336 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 349 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 338 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 385 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 344 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 350 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 360 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 384 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 343 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 371 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 245 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 378 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 330 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 354 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 284 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 335 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 294 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 351 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 334 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 317 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 340 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 334 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 282 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 317 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 327 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 290 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 320 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 392 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 342 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 279 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 309 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 339 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 315 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 345 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 326 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 252 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 369 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 363 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 330 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 320 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 382 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 350 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 327 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 374 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 387 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 362 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 374 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 350 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 351 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 314 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 344 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 346 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 372 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 381 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 360 lượt