One Piece

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Monkey D. Luffy, 1 cậu bé rất thích hải tặc có ước mơ tìm được kho báu One Piece và trở thành Vua hải tặc - Pirate King. Lúc nhỏ, Luffy tình cờ ăn phải trái quỉ (Devil Fruit) Gomu Gomu, nó cho cơ thể cậu khả năng co dãn đàn hồi như cao su nhưng đổi lại cậu sẽ không bao giờ biết bơi. Sau đó Luffy lại được Shank cứu thoát tuy nhiên ông ta bị mất 1 cánh tay. Sau đấy Shank chia tay Luffy và để lại cho cậu cái mũ rơm (Straw Hat) và nói rằng: "Sau này bao giờ thành cướp biển hãy gặp ta và trả lại nó". Chính lời nói này đã thúc đầy Luffy trở thành 1 cướp biển thật sự.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
One Piece chap 772 9:46 am 364 lượt
One Piece Chap 771 9:45 am 623 lượt
One Piece chap 770 9:44 am 313 lượt
One Piece chap 769 9:44 am 372 lượt
One Piece – Chapter 768 10:10 am 483 lượt
One Piece – Chapter 767 1:02 am 531 lượt
One Piece – Chapter 766 1:02 am 477 lượt
One Piece – Chapter 765 1:02 am 520 lượt
One Piece – Chapter 764 1:02 am 533 lượt
One Piece – Chapter 763 1:01 am 488 lượt
One Piece – Chapter 762 1:01 am 462 lượt
One Piece – Chapter 761 1:01 am 407 lượt
One Piece – Chapter 760 1:01 am 466 lượt
One Piece – Chapter 759 1:01 am 369 lượt
One Piece – Chapter 758 1:01 am 340 lượt
One Piece – Chapter 757 1:01 am 481 lượt
One Piece – Chapter 756 1:01 am 460 lượt
One Piece – Chapter 755 1:01 am 501 lượt
One Piece – Chapter 754 1:01 am 416 lượt
One Piece – Chapter 753 1:01 am 434 lượt
One Piece – Chapter 752 1:01 am 418 lượt
One Piece – Chapter 751 1:01 am 441 lượt
One Piece – Chapter 750 1:01 am 414 lượt
One Piece – Chapter 749 1:01 am 322 lượt
One Piece – Chapter 748 TV 1:01 am 434 lượt
One Piece – Chapter 747 TV 1:01 am 428 lượt
One Piece – Chapter 746 TV 1:00 am 449 lượt
One Piece – Chapter 745 1:00 am 441 lượt
One Piece – Chapter 744 1:00 am 484 lượt
One Piece – Chapter 743 1:00 am 313 lượt
One Piece – Chapter 742 1:00 am 430 lượt
One Piece – Chapter 741 1:00 am 431 lượt
One Piece – Chapter 740 1:00 am 417 lượt
One Piece – Chapter 739 1:00 am 362 lượt
One Piece – Chapter 738 1:00 am 375 lượt
One Piece – Chapter 737 1:00 am 455 lượt
One Piece – Chapter 736 1:00 am 485 lượt
One Piece – Chapter 735 1:00 am 306 lượt
One Piece – Chapter 734 1:00 am 403 lượt
One Piece – Chapter 733 12:59 am 328 lượt
One Piece – Chapter 732 12:59 am 411 lượt
One Piece – Chapter 731 12:59 am 455 lượt
One Piece – Chapter 730 12:59 am 474 lượt
One Piece – Chapter 729 12:59 am 449 lượt
One Piece – Chapter 728 12:59 am 408 lượt
One Piece – Chapter 727 12:59 am 450 lượt
One Piece – Chapter 726 12:59 am 358 lượt
One Piece – Chapter 725 12:59 am 331 lượt
One Piece – Chapter 724 12:59 am 440 lượt
One Piece – Chapter 723 12:59 am 432 lượt
One Piece – Chapter 722 12:59 am 400 lượt
One Piece – Chapter 721 12:59 am 410 lượt
One Piece – Chapter 720 12:59 am 426 lượt
One Piece – Chapter 719 12:59 am 431 lượt
One Piece – Chapter 718 12:59 am 430 lượt
One Piece – Chapter 717 12:59 am 436 lượt
One Piece – Chapter 716 12:59 am 285 lượt
One Piece – Chapter 715 12:59 am 478 lượt
One Piece – Chapter 714 12:59 am 349 lượt
One Piece – Chapter 713 12:59 am 362 lượt
One Piece – Chapter 712 12:59 am 451 lượt
One Piece – Chapter 711 12:59 am 350 lượt
One Piece – Chapter 710 12:59 am 397 lượt
One Piece – Chapter 709 12:58 am 487 lượt
One Piece – Chương 708 12:58 am 335 lượt
One Piece – Chapter 707 12:58 am 360 lượt
One Piece – Chương 706 12:58 am 447 lượt
One Piece – Chapter 705 12:58 am 462 lượt
One Piece – Chapter 704 12:58 am 354 lượt
One Piece – Chapter 703 12:58 am 349 lượt
One Piece – Chapter 702 12:58 am 425 lượt
One Piece – Chapter 701 12:58 am 400 lượt
One Piece – Chapter 700 12:58 am 407 lượt
One Piece – Chapter 699 12:58 am 452 lượt
One Piece – Chapter 698 12:58 am 437 lượt
One Piece – Chapter 697 12:58 am 313 lượt
One Piece – Chapter 696 12:58 am 520 lượt
One Piece – Chapter 695 12:58 am 437 lượt
One Piece – Chapter 694 12:57 am 458 lượt
One Piece – Chapter 693 12:57 am 466 lượt
One Piece – Chapter 692 12:56 am 485 lượt
One Piece – Chapter 691 12:56 am 461 lượt
One Piece – Chapter 690 12:56 am 459 lượt
One Piece – Chapter 689 12:56 am 487 lượt
One Piece – Chapter 688 12:56 am 444 lượt
One Piece – Chapter 687 12:56 am 376 lượt
One Piece – Chapter 686 12:56 am 447 lượt
One Piece – Chapter 685 12:56 am 324 lượt
One Piece – Chapter 684 12:56 am 456 lượt
One Piece – Chapter 683 12:56 am 430 lượt
One Piece – Chapter 682 12:55 am 468 lượt
One Piece – Chapter 681 12:55 am 486 lượt
One Piece – Chapter 680 12:54 am 452 lượt
One Piece – Chapter 679 12:54 am 478 lượt
One Piece – Chapter 678 12:54 am 454 lượt
One Piece – Chapter 677 12:54 am 320 lượt
One Piece – Chapter 676 12:52 am 375 lượt
One Piece – Chapter 675 12:52 am 459 lượt
One Piece – Chapter 674 12:52 am 366 lượt
One Piece – Chapter 673 12:52 am 433 lượt
One Piece – Chapter 672 12:52 am 451 lượt
One Piece – Chapter 671 12:52 am 410 lượt
One Piece – Chapter 670 12:52 am 368 lượt
One Piece – Chapter 669 12:52 am 435 lượt
One Piece – Chapter 668 12:52 am 444 lượt
One Piece – Chapter 667 12:52 am 324 lượt
One Piece – Chapter 666 12:51 am 345 lượt
One Piece – Chapter 665 12:51 am 320 lượt
One Piece – Chapter 664 12:51 am 481 lượt
One Piece – Chapter 663 12:51 am 394 lượt
One Piece – Chapter 662 12:51 am 424 lượt
One Piece – Chapter 661 12:51 am 338 lượt
One Piece – Chapter 660 12:51 am 418 lượt
One Piece – Chapter 659 12:51 am 433 lượt
One Piece – Chapter 658 12:51 am 484 lượt
One Piece – Chapter 657 12:51 am 502 lượt
One Piece – Chapter 656 12:51 am 444 lượt
One Piece – Chapter 655 12:51 am 384 lượt
One Piece – Chapter 654 12:51 am 492 lượt
One Piece – Chapter 653 12:51 am 402 lượt
One Piece – Chapter 652 12:51 am 361 lượt
One Piece – Chapter 651 12:51 am 403 lượt
One Piece – Chapter 650 12:51 am 438 lượt
One Piece – Chapter 649 12:51 am 477 lượt
One Piece – Chapter 648 12:51 am 395 lượt
One Piece – Chapter 647 12:50 am 474 lượt
One Piece – Chapter 646 12:50 am 442 lượt
One Piece – Chapter 645 12:50 am 428 lượt
One Piece – Chapter 644 12:50 am 355 lượt
One Piece – Chapter 643 12:50 am 354 lượt
One Piece – Chapter 642 12:50 am 467 lượt
One Piece – Chapter 641 12:50 am 432 lượt
One Piece – Chapter 640 12:50 am 445 lượt
One Piece – Chapter 639 12:50 am 431 lượt
One Piece – Chapter 638 12:50 am 449 lượt
One Piece – Chapter 637 12:50 am 431 lượt
One Piece – Chapter 636 12:50 am 502 lượt
One Piece – Chapter 635 12:50 am 376 lượt
One Piece – Chapter 634 12:50 am 420 lượt
One Piece – Chapter 633 12:50 am 460 lượt
One Piece – Chapter 632 12:50 am 463 lượt
One Piece – Chapter 631 12:50 am 339 lượt
One Piece – Chapter 630 12:50 am 418 lượt
One Piece – Chapter 629 12:49 am 396 lượt
One Piece – Chapter 628 12:49 am 411 lượt
One Piece – Chapter 627 12:49 am 421 lượt
One Piece – Chapter 626 12:49 am 461 lượt
One Piece – Chapter 625 12:49 am 464 lượt
One Piece – Chapter 624 12:49 am 289 lượt
One Piece – Chapter 623 12:49 am 327 lượt
One Piece – Chapter 622 12:49 am 525 lượt
One Piece – Chapter 621 12:49 am 416 lượt
One Piece – Chapter 620 12:49 am 487 lượt
One Piece – Chapter 619 12:49 am 322 lượt
One Piece – Chapter 618 12:49 am 461 lượt
One Piece – Chapter 617 12:49 am 451 lượt
One Piece – Chapter 616 12:49 am 457 lượt
One Piece – Chapter 615 12:49 am 311 lượt
One Piece – Chapter 614 12:49 am 446 lượt
One Piece – Chapter 613 12:49 am 405 lượt
One Piece – Chapter 612 12:49 am 438 lượt
One Piece – Chapter 611 12:49 am 412 lượt
One Piece – Chapter 610 12:48 am 402 lượt
One Piece – Chapter 609 12:42 am 419 lượt
One Piece – Chapter 608 12:42 am 430 lượt
One Piece – Chapter 607 12:42 am 453 lượt
One Piece – Chapter 606 12:42 am 422 lượt
One Piece – Chapter 605 12:42 am 409 lượt
One Piece – Chapter 604 12:42 am 498 lượt
One Piece – Chapter 603 12:42 am 478 lượt
One Piece – Chapter 602 12:42 am 391 lượt
One Piece – Chapter 601 12:42 am 429 lượt
One Piece – Chapter 600 12:42 am 312 lượt
One Piece – Chapter 599 12:42 am 318 lượt
One Piece – Chapter 598 12:42 am 446 lượt
One Piece – Chapter 597 12:42 am 430 lượt
One Piece – Chapter 596 12:42 am 427 lượt
One Piece – Chapter 595 12:42 am 325 lượt
One Piece – Chapter 594 12:42 am 423 lượt
One Piece – Chapter 593 12:41 am 419 lượt
One Piece – Chapter 592 12:41 am 377 lượt
One Piece – Chapter 591 12:41 am 504 lượt
One Piece – Chapter 590 12:41 am 441 lượt
One Piece – Chapter 589 12:41 am 326 lượt
One Piece – Chapter 588 12:41 am 420 lượt
One Piece – Chapter 587 12:40 am 421 lượt
One Piece – Chapter 586 12:40 am 472 lượt
One Piece – Chapter 585 12:40 am 498 lượt
One Piece – Chapter 584 12:40 am 473 lượt
One Piece – Chapter 583 12:40 am 423 lượt
One Piece – Chapter 582 12:40 am 491 lượt
One Piece – Chapter 581 12:40 am 426 lượt
One Piece – Chapter 580 12:40 am 463 lượt
One Piece – Chapter 579 12:40 am 348 lượt
One Piece – Chapter 578 12:40 am 447 lượt
One Piece – Chapter 577 12:40 am 428 lượt
One Piece – Chapter 576 12:40 am 482 lượt
One Piece – Chapter 575 12:40 am 333 lượt
One Piece – Chapter 574 12:40 am 332 lượt
One Piece – Chapter 573 12:40 am 446 lượt
One Piece – Chapter 572 12:40 am 452 lượt
One Piece – Chapter 571 12:40 am 417 lượt
One Piece – Chapter 570 12:40 am 488 lượt
One Piece – Chapter 569 12:40 am 298 lượt
One Piece – Chapter 568 12:40 am 434 lượt
One Piece – Chapter 567 12:40 am 309 lượt
One Piece – Chapter 566 12:39 am 460 lượt
One Piece – Chapter 565 12:39 am 391 lượt
One Piece – Chapter 564 12:39 am 284 lượt
One Piece – Chapter 563 12:39 am 476 lượt
One Piece – Chapter 562 12:39 am 343 lượt
One Piece – Chapter 561 12:39 am 332 lượt
One Piece – Chapter 560 12:39 am 527 lượt
One Piece – Chapter 559 12:39 am 466 lượt
One Piece – Chapter 558 12:39 am 422 lượt
One Piece – Chapter 557 12:39 am 490 lượt
One Piece – Chapter 556 12:39 am 479 lượt
One Piece – Chapter 555 12:39 am 462 lượt
One Piece – Chapter 554 12:39 am 474 lượt
One Piece – Chapter 553 12:39 am 463 lượt
One Piece – Chapter 552 12:39 am 473 lượt
One Piece – Chapter 551 12:38 am 402 lượt
One Piece – Chapter 550 12:38 am 416 lượt
One Piece – Chapter 549 12:38 am 429 lượt
One Piece – Chapter 548 12:38 am 495 lượt
One Piece – Chapter 547 12:38 am 378 lượt
One Piece – Chapter 546 12:38 am 475 lượt
One Piece – Chapter 545 12:38 am 331 lượt
One Piece – Chapter 544 12:38 am 430 lượt
One Piece – Chapter 543 12:38 am 483 lượt
One Piece – Chapter 542 12:38 am 451 lượt
One Piece – Chapter 541 12:38 am 460 lượt
One Piece – Chapter 540 12:38 am 423 lượt
One Piece – Chapter 539 12:37 am 447 lượt
One Piece – Chapter 538 12:37 am 441 lượt
One Piece – Chapter 537 12:36 am 417 lượt
One Piece – Chapter 536 12:36 am 302 lượt
One Piece – Chapter 535 12:36 am 368 lượt
One Piece – Chapter 534 12:35 am 419 lượt
One Piece – Chapter 533 12:35 am 445 lượt
One Piece – Chapter 532 12:35 am 440 lượt
One Piece – Chapter 531 12:35 am 421 lượt
One Piece – Chapter 530 12:35 am 439 lượt
One Piece – Chapter 529 12:35 am 346 lượt
One Piece – Chapter 528 12:34 am 327 lượt
One Piece – Chapter 527 12:34 am 464 lượt
One Piece – Chapter 526 12:34 am 320 lượt
One Piece – Chapter 525 12:34 am 442 lượt
One Piece – Chapter 524 12:34 am 518 lượt
One Piece – Chapter 523 12:34 am 450 lượt
One Piece – Chapter 522 12:34 am 391 lượt
One Piece – Chapter 521 12:34 am 453 lượt
One Piece – Chapter 520 12:34 am 460 lượt
One Piece – Chapter 519 12:34 am 434 lượt
One Piece – Chapter 518 12:34 am 460 lượt
One Piece – Chapter 517 12:34 am 421 lượt
One Piece – Chapter 516 12:34 am 444 lượt
One Piece – Chapter 515 12:34 am 466 lượt
One Piece – Chapter 514 12:34 am 482 lượt
One Piece – Chapter 513 12:34 am 324 lượt
One Piece – Chapter 512 12:34 am 407 lượt
One Piece – Chapter 511 12:34 am 325 lượt
One Piece – Chapter 510 12:34 am 315 lượt
One Piece – Chapter 509 12:34 am 395 lượt
One Piece – Chapter 508 12:34 am 456 lượt
One Piece – Chapter 507 12:34 am 415 lượt
One Piece – Chapter 506 12:34 am 396 lượt
One Piece – Chapter 505 12:34 am 319 lượt
One Piece – Chapter 504 12:34 am 461 lượt
One Piece – Chapter 503 12:34 am 431 lượt
One Piece – Chapter 502 12:34 am 291 lượt
One Piece – Chapter 501 12:34 am 451 lượt
One Piece – Chapter 500 12:34 am 440 lượt
One Piece – Chapter 499 12:34 am 350 lượt
One Piece – Chapter 498 12:34 am 361 lượt
One Piece – Chapter 497 12:34 am 348 lượt
One Piece – Chapter 496 12:33 am 463 lượt
One Piece – Chapter 495 12:33 am 402 lượt
One Piece – Chapter 494 12:33 am 505 lượt
One Piece – Chapter 493 12:33 am 427 lượt
One Piece – Chapter 492 12:33 am 467 lượt
One Piece – Chapter 491 12:33 am 437 lượt
One Piece – Chapter 490 12:33 am 421 lượt
One Piece – Chapter 489 12:33 am 461 lượt
One Piece – Chapter 488 12:33 am 476 lượt
One Piece – Chapter 487 12:33 am 498 lượt
One Piece – Chapter 486 12:33 am 450 lượt
One Piece – Chapter 485 12:33 am 341 lượt
One Piece – Chapter 483 12:33 am 330 lượt
One Piece – Chapter 484 12:33 am 415 lượt
One Piece – Chapter 482 12:33 am 461 lượt
One Piece – Chapter 481 12:33 am 465 lượt
One Piece – Chapter 480 12:33 am 453 lượt
One Piece – Chapter 479 12:33 am 479 lượt
One Piece – Chapter 478 12:33 am 473 lượt
One Piece – Chapter 477 12:33 am 342 lượt
One Piece – Chapter 476 12:33 am 444 lượt
One Piece – Chapter 475 12:33 am 403 lượt
One Piece – Chapter 474 12:32 am 442 lượt
One Piece – Chapter 473 12:32 am 454 lượt
One Piece – Chapter 472 12:32 am 397 lượt
One Piece – Chapter 471 12:32 am 406 lượt
One Piece – Chapter 470 12:32 am 470 lượt
One Piece – Chapter 469 12:32 am 416 lượt
One Piece – Chapter 468 12:32 am 485 lượt
One Piece – Chapter 467 12:32 am 465 lượt
One Piece – Chapter 466 12:32 am 502 lượt
One Piece – Chapter 465 12:32 am 451 lượt
One Piece – Chapter 464 12:32 am 353 lượt
One Piece – Chapter 463 12:32 am 445 lượt
One Piece – Chapter 462 12:32 am 295 lượt
One Piece – Chapter 461 12:32 am 468 lượt
One Piece – Chapter 460 12:32 am 457 lượt
One Piece – Chapter 459 12:32 am 528 lượt
One Piece – Chapter 458 12:32 am 416 lượt
One Piece – Chapter 457 12:32 am 431 lượt
One Piece – Chapter 456 12:32 am 399 lượt
One Piece – Chapter 455 12:32 am 359 lượt
One Piece – Chapter 454 12:32 am 416 lượt
One Piece – Chapter 453 12:32 am 455 lượt
One Piece – Chapter 452 12:32 am 486 lượt
One Piece – Chapter 451 12:32 am 457 lượt
One piece – Chap 450 1:54 am 373 lượt
One piece – Chap 449 1:53 am 452 lượt
One piece – Chap 448 1:53 am 337 lượt
One piece – Chap 447 1:52 am 443 lượt
One piece – Chap 446 1:51 am 340 lượt
One piece – Chap 445 1:50 am 430 lượt
One piece – Chap 444 1:50 am 461 lượt
One piece – Chap 443 1:49 am 326 lượt
One piece – Chap 442 1:48 am 504 lượt
One piece – Chap 441 1:47 am 461 lượt
One piece – Chap 440 1:46 am 430 lượt
One piece – Chap 439 1:46 am 475 lượt
One piece – Chap 438 1:45 am 460 lượt
One piece – Chap 437 1:43 am 442 lượt
One piece – Chap 436 1:42 am 478 lượt
One piece – Chap 435 1:41 am 483 lượt
One piece – Chap 434 2:22 am 479 lượt
One piece – Chap 433 2:21 am 460 lượt
One piece – Chap 432 2:21 am 482 lượt
One piece – Chap 431 2:20 am 468 lượt
One piece – Chap 430 2:20 am 515 lượt
One piece – Chap 429 2:19 am 528 lượt
One piece – Chap 428 2:18 am 387 lượt
One piece – Chap 427 2:18 am 496 lượt
One piece – Chap 426 2:17 am 485 lượt
One piece – Chap 425 2:17 am 429 lượt
One piece – Chap 424 2:17 am 487 lượt
One piece – Chap 423 2:16 am 380 lượt
One piece – Chap 422 2:16 am 435 lượt
One piece – Chap 421 2:15 am 483 lượt
One piece – Chap 420 2:15 am 447 lượt
One piece – Chap 419 2:14 am 451 lượt
One piece – Chap 418 2:14 am 503 lượt
One piece – Chap 417 2:14 am 478 lượt
One piece – Chap 416 2:12 am 485 lượt
One piece – Chap 415 2:12 am 498 lượt
One piece – Chap 414 2:11 am 500 lượt
One piece – Chap 413 2:11 am 505 lượt
One piece – Chap 412 2:10 am 443 lượt
One piece – Chap 411 2:10 am 451 lượt
One piece – Chap 410 2:09 am 436 lượt
One piece – Chap 409 2:09 am 477 lượt
One piece – Chap 408 2:08 am 502 lượt
One piece – Chap 407 2:08 am 450 lượt
One piece – Chap 406 2:06 am 449 lượt
One piece – Chap 405 2:05 am 446 lượt
One piece – Chap 404 2:05 am 417 lượt
One piece – Chap 403 2:05 am 462 lượt
One piece – Chap 402 2:04 am 453 lượt
One piece – Chap 401 2:04 am 438 lượt
One piece – Chap 400 2:03 am 344 lượt
One piece – Chap 399 2:03 am 448 lượt
One piece – Chap 398 2:02 am 485 lượt
One piece – Chap 397 2:02 am 431 lượt
One piece – Chap 396 2:01 am 374 lượt
One piece – Chap 395 2:01 am 420 lượt
One piece – Chap 394 2:00 am 543 lượt
One piece – Chap 393 2:00 am 435 lượt
One piece – Chap 392 1:59 am 509 lượt
One piece – Chap 391 1:59 am 497 lượt
One piece – Chap 390 1:58 am 433 lượt
One piece – Chap 389 1:58 am 386 lượt
One piece – Chap 388 1:57 am 454 lượt
One piece – Chap 387 1:57 am 462 lượt
One piece – Chap 386 1:56 am 425 lượt
One piece – Chap 385 1:56 am 457 lượt
One piece – Chap 384 1:55 am 526 lượt
One piece – Chap 383 1:55 am 454 lượt
One piece – Chap 382 1:54 am 455 lượt
One piece – Chap 381 1:52 am 474 lượt
One piece – Chap 380 1:51 am 348 lượt
One piece – Chap 379 1:50 am 427 lượt
One piece – Chap 378 1:49 am 454 lượt
One piece – Chap 377 1:49 am 391 lượt
One piece – Chap 376 1:48 am 449 lượt
One piece – Chap 375 1:48 am 529 lượt
One piece – Chap 374 1:48 am 451 lượt
One piece – Chap 373 1:47 am 410 lượt
One piece – Chap 372 1:46 am 416 lượt
One piece – Chap 371 1:46 am 397 lượt
One piece – Chap 370 1:45 am 434 lượt
One piece – Chap 369 1:45 am 443 lượt
One piece – Chap 368 1:44 am 367 lượt
One piece – Chap 367 1:44 am 314 lượt
One piece – Chap 366 1:43 am 451 lượt
One piece – Chap 365 1:43 am 449 lượt
One piece – Chap 364 1:42 am 407 lượt
One piece – Chap 363 1:41 am 320 lượt
One piece – Chap 362 1:41 am 434 lượt
One piece – Chap 361 1:40 am 430 lượt
One piece – Chap 360 1:39 am 353 lượt
One piece – Chap 359 2:49 am 333 lượt
One piece – Chap 358 2:46 am 466 lượt
One piece – Chap 357 2:46 am 391 lượt
One piece – Chap 356 2:46 am 447 lượt
One piece – Chap 355 2:45 am 500 lượt
One piece – Chap 354 2:45 am 398 lượt
One piece – Chap 353 2:44 am 462 lượt
One piece – Chap 352 2:43 am 440 lượt
One piece – Chap 351 2:42 am 415 lượt
One piece – Chap 350 2:37 am 324 lượt
One piece – Chap 349 2:36 am 483 lượt
One piece – Chap 348 2:36 am 332 lượt
One piece – Chap 347 2:35 am 428 lượt
One piece – Chap 346 5:16 am 377 lượt
One piece – Chap 345 5:16 am 438 lượt
One piece – Chap 344 5:15 am 307 lượt
One piece – Chap 343 5:14 am 406 lượt
One piece – Chap 342 5:13 am 413 lượt
One piece – Chap 341 5:13 am 452 lượt
One piece – Chap 340 5:12 am 475 lượt
One piece – Chap 339 5:12 am 444 lượt
One piece – Chap 338 5:10 am 499 lượt
One piece – Chap 337 5:10 am 430 lượt
One piece – Chap 336 5:09 am 424 lượt
One piece – Chap 335 5:08 am 504 lượt
One piece – Chap 334 6:55 am 493 lượt
One piece – Chap 333 12:37 pm 441 lượt
One piece – Chap 332 12:37 pm 409 lượt
One piece – Chap 331 12:36 pm 476 lượt
One piece – Chap 330 12:36 pm 464 lượt
One piece – Chap 329 12:35 pm 392 lượt
One piece – Chap 328 12:34 pm 478 lượt
One piece – Chap 327 12:33 pm 462 lượt
One piece – Chap 326 12:33 pm 449 lượt
One piece – Chap 325 12:30 pm 444 lượt
One piece – Chap 324 12:30 pm 410 lượt
One piece – Chap 323 12:29 pm 438 lượt
One piece – Chap 322 12:29 pm 462 lượt
One piece – Chap 321 12:28 pm 354 lượt
One piece – Chap 320 12:28 pm 440 lượt
One piece – Chap 319 12:27 pm 431 lượt
One piece – Chap 318 12:26 pm 428 lượt
One piece – Chap 317 12:25 pm 533 lượt
One piece – Chap 316 12:24 pm 412 lượt
One piece – Chap 315 12:24 pm 489 lượt
One piece – Chap 314 12:23 pm 397 lượt
One piece – Chap 313 12:23 pm 509 lượt
One piece – Chap 312 12:22 pm 461 lượt
One piece – Chap 311 12:22 pm 347 lượt
One piece – Chap 310 12:20 pm 409 lượt
One piece – Chap 309 12:18 pm 442 lượt
One piece – Chap 308 12:18 pm 321 lượt
One piece – Chap 307 12:17 pm 468 lượt
One piece – Chap 306 12:17 pm 430 lượt
One piece – Chap 305 12:16 pm 423 lượt
One piece – Chap 304 12:15 pm 467 lượt
One piece – Chap 303 12:01 pm 373 lượt
One piece – Chap 302 12:00 pm 431 lượt
One piece – Chap 301 11:59 am 406 lượt
One piece – Chap 300 11:59 am 475 lượt
One piece – Chap 299 11:58 am 443 lượt
One piece – Chap 298 11:58 am 419 lượt
One piece – Chap 297 11:57 am 531 lượt
One piece – Chap 296 11:57 am 462 lượt
One piece – Chap 295 11:55 am 393 lượt
One piece – Chap 294 11:55 am 431 lượt
One piece – Chap 293 11:54 am 462 lượt
One piece – Chap 292 11:54 am 428 lượt
One piece – Chap 291 11:53 am 477 lượt
One piece – Chap 290 11:53 am 430 lượt
One piece – Chap 289 11:52 am 496 lượt
One piece – Chap 288 11:52 am 459 lượt
One piece – Chap 287 11:52 am 481 lượt
One piece – Chap 286 11:51 am 404 lượt
One piece – Chap 285 11:50 am 434 lượt
One piece – Chap 284 11:50 am 494 lượt
One piece – Chap 283 11:47 am 478 lượt
One piece – Chap 282 11:47 am 474 lượt
One piece – Chap 281 11:47 am 412 lượt
One piece – Chap 280 11:46 am 401 lượt
One piece – Chap 279 11:46 am 401 lượt
One piece – Chap 278 11:45 am 417 lượt
One piece – Chap 277 11:44 am 436 lượt
One piece – Chap 276 11:44 am 483 lượt
One piece – Chap 275 11:39 am 412 lượt
One piece – Chap 274 11:38 am 513 lượt
One piece – Chap 273 11:38 am 450 lượt
One piece – Chap 272 11:38 am 436 lượt
One piece – Chap 271 11:37 am 382 lượt
One piece – Chap 270 11:36 am 445 lượt
One piece – Chap 269 11:35 am 482 lượt
One piece – Chap 268 11:34 am 494 lượt
One piece – Chap 267 11:34 am 481 lượt
One piece – Chap 266 11:33 am 322 lượt
One piece – Chap 265 11:33 am 445 lượt
One piece – Chap 264 11:32 am 413 lượt
One piece – Chap 263 11:32 am 443 lượt
One piece – Chap 262 11:31 am 337 lượt
One piece – Chap 261 11:31 am 411 lượt
One piece – Chap 260 11:30 am 328 lượt
One piece – Chap 259 11:29 am 480 lượt
One piece – Chap 258 11:28 am 404 lượt
One piece – Chap 257 11:28 am 337 lượt
One piece – Chap 256 11:27 am 482 lượt
One piece – Chap 255 11:27 am 475 lượt
One piece – Chap 253 11:27 am 421 lượt
One piece – Chap 254 11:25 am 418 lượt
One piece – Chap 252 11:24 am 395 lượt
One piece – Chap 251 11:24 am 471 lượt
One piece – Chap 250 11:24 am 358 lượt
One piece – Chap 249 11:23 am 350 lượt
One piece – Chap 248 11:23 am 436 lượt
One piece – Chap 247 11:22 am 404 lượt
One piece – Chap 246 11:21 am 480 lượt
One piece – Chap 245 12:59 pm 453 lượt
One piece – Chap 244 12:58 pm 445 lượt
One piece – Chap 243 12:58 pm 464 lượt
One piece – Chap 242 12:57 pm 506 lượt
One piece – Chap 241 12:56 pm 476 lượt
One piece – Chap 240 5:49 am 367 lượt
One piece – Chap 239 5:49 am 496 lượt
One piece – Chap 238 5:49 am 450 lượt
One piece – Chap 237 5:48 am 425 lượt
One piece – Chap 236 5:47 am 402 lượt
One piece – Chap 235 5:47 am 338 lượt
One piece – Chap 234 5:46 am 460 lượt
One piece – Chap 233 5:46 am 377 lượt
One piece – Chap 232 5:44 am 520 lượt
One piece – Chap 231 5:44 am 401 lượt
One piece – Chap 230 5:42 am 468 lượt
One piece – Chap 229 5:41 am 465 lượt
One piece – Chap 228 5:41 am 470 lượt
One piece – Chap 227 5:40 am 510 lượt
One piece – Chap 226 5:40 am 450 lượt
One piece – Chap 225 5:39 am 488 lượt
One piece – Chap 224 5:38 am 455 lượt
One piece – Chap 223 5:38 am 342 lượt
One piece – Chap 222 5:38 am 393 lượt
One piece – Chap 221 5:37 am 378 lượt
One piece – Chap 220 5:29 am 450 lượt
One piece – Chap 219 5:28 am 448 lượt
One piece – Chap 218 5:28 am 512 lượt
One piece – Chap 217 5:27 am 375 lượt
One piece – Chap 216 5:27 am 528 lượt
One piece – Chap 215 5:27 am 475 lượt
One piece – Chap 214 5:26 am 463 lượt
One piece – Chap 213 5:25 am 481 lượt
One piece – Chap 212 5:25 am 515 lượt
One piece – Chap 211 5:24 am 345 lượt
One piece – Chap 210 5:23 am 459 lượt
One piece – Chap 209 5:23 am 411 lượt
One piece – Chap 208 5:22 am 352 lượt
One piece – Chap 207 5:21 am 451 lượt
One piece – Chap 206 5:20 am 482 lượt
One piece – Chap 205 5:20 am 503 lượt
One piece – Chap 204 5:19 am 454 lượt
One piece – Chap 203 5:19 am 437 lượt
One piece – Chap 202 5:17 am 531 lượt
One piece – Chap 201 5:17 am 457 lượt
One piece – Chap 200 5:16 am 478 lượt
One piece – Chap 199 5:16 am 471 lượt
One piece – Chap 198 5:15 am 287 lượt
One piece – Chap 197 5:15 am 373 lượt
One piece – Chap 196 5:14 am 401 lượt
One piece – Chap 195 5:13 am 438 lượt
One piece – Chap 194 5:12 am 507 lượt
One piece – Chap 193 5:12 am 445 lượt
One piece – Chap 192 5:11 am 502 lượt
One piece – Chap 191 5:11 am 424 lượt
One piece – Chap 190 5:10 am 430 lượt
One piece – Chap 189 5:10 am 346 lượt
One piece – Chap 188 5:08 am 438 lượt
One piece – Chap 187 5:08 am 482 lượt
One piece – Chap 186 5:07 am 449 lượt
One piece – Chap 185 5:07 am 430 lượt
One piece – Chap 184 5:06 am 439 lượt
One piece – Chap 183 5:05 am 409 lượt
One piece – Chap 182 5:05 am 427 lượt
One piece – Chap 181 5:04 am 482 lượt
One piece – Chap 180 5:15 am 453 lượt
One piece – Chap 179 5:15 am 422 lượt
One piece – Chap 178 5:14 am 438 lượt
One piece – Chap 177 5:14 am 483 lượt
One piece – Chap 176 5:13 am 422 lượt
One piece – Chap 175 5:12 am 378 lượt
One piece – Chap 174 5:11 am 551 lượt
One piece – Chap 173 5:11 am 493 lượt
One piece – Chap 172 5:10 am 372 lượt
One piece – Chap 171 5:10 am 469 lượt
One piece – Chap 170 5:09 am 373 lượt
One piece – Chap 169 5:08 am 482 lượt
One piece – Chap 168 5:08 am 329 lượt
One piece – Chap 167 5:07 am 361 lượt
One piece – Chap 166 5:07 am 436 lượt
One piece – Chap 165 6:16 am 420 lượt
One piece – Chap 164 6:15 am 462 lượt
One piece – Chap 163 6:00 am 447 lượt
One piece – Chap 162 5:59 am 448 lượt
One piece – Chap 161 5:56 am 446 lượt
One piece – Chap 160 1:16 am 478 lượt
One piece – Chap 159 1:15 am 468 lượt
One piece – Chap 158 1:14 am 424 lượt
One piece – Chap 157 1:13 am 425 lượt
One piece – Chap 156 1:11 am 314 lượt
One piece – Chap 155 1:10 am 450 lượt
One piece – Chap 154 1:09 am 432 lượt
One piece – Chap 153 1:09 am 465 lượt
One piece – Chap 152 1:08 am 460 lượt
One piece – Chap 151 1:07 am 452 lượt
One piece – Chap 150 1:06 am 411 lượt
One piece – Chap 149 1:05 am 460 lượt
One piece – Chap 148 1:04 am 498 lượt
One piece – Chap 147 1:04 am 465 lượt
One piece – Chap 146 1:03 am 497 lượt
One piece – Chap 145 1:03 am 442 lượt
One piece – Chap 144 1:01 am 459 lượt
One piece – Chap 143 1:00 am 466 lượt
One piece – Chap 142 12:59 am 444 lượt
One piece – Chap 141 12:59 am 412 lượt
One piece – Chap 140 3:32 pm 471 lượt
One piece – Chap 139 3:31 pm 437 lượt
One piece – Chap 138 3:29 pm 422 lượt
One piece – Chap 137 3:27 pm 419 lượt
One piece – Chap 136 3:26 pm 382 lượt
One piece – Chap 135 3:25 pm 421 lượt
One piece – Chap 134 3:24 pm 474 lượt
One piece – Chap 133 3:23 pm 473 lượt
One piece – Chap 132 3:22 pm 443 lượt
One piece – Chap 131 3:21 pm 456 lượt
One piece – Chap 130 3:20 pm 438 lượt
One piece – Chap 129 3:20 pm 446 lượt
One piece – Chap 128 3:19 pm 443 lượt
One piece – Chap 127 1:05 am 434 lượt
One piece – Chap 126 1:04 am 344 lượt
One piece – Chap 125 1:02 am 454 lượt
One piece – Chap 124 1:01 am 386 lượt
One piece – Chap 123 1:00 am 357 lượt
One piece – Chap 122 12:59 am 424 lượt
One piece – Chap 121 12:58 am 486 lượt
One piece – Chap 120 12:53 am 372 lượt
One piece – Chap 119 12:53 am 362 lượt
One piece – Chap 118 12:52 am 327 lượt
One piece – Chap 117 12:51 am 457 lượt
One piece – Chap 116 12:50 am 342 lượt
One piece – Chap 115 12:49 am 419 lượt
One piece – Chap 114 12:48 am 302 lượt
One piece – Chap 113 12:46 am 417 lượt
One piece – Chap 112 12:46 am 374 lượt
One piece – Chap 111 12:44 am 428 lượt
One piece – Chap 110 7:57 am 384 lượt
One piece – Chap 109 7:56 am 486 lượt
One piece – Chap 108 7:55 am 488 lượt
One piece – Chap 107 7:53 am 477 lượt
One piece – Chap 106 7:52 am 523 lượt
One piece – Chap 105 7:51 am 476 lượt
One piece – Chap 104 7:50 am 530 lượt
One piece – Chap 103 7:49 am 374 lượt
One piece – Chap 102 7:49 am 452 lượt
One piece – Chap 101 7:48 am 468 lượt
One piece – Chap 100 7:20 am 437 lượt
One piece – Chap 099 7:19 am 469 lượt
One piece – Chap 098 7:19 am 490 lượt
One piece – Chap 097 7:16 am 459 lượt
One piece – Chap 096 7:15 am 483 lượt
One piece – Chap 095 7:15 am 440 lượt
One piece – Chap 094 7:14 am 387 lượt
One piece – Chap 093 7:13 am 454 lượt
One piece – Chap 092 7:12 am 430 lượt
One piece – Chap 091 7:12 am 443 lượt
One piece – Chap 090 7:10 am 368 lượt
One piece – Chap 089 7:09 am 434 lượt
One piece – Chap 088 7:09 am 345 lượt
One piece – Chap 087 7:08 am 490 lượt
One piece – Chap 086 7:06 am 539 lượt
One piece – Chap 085 7:05 am 345 lượt
One piece – Chap 084 7:05 am 369 lượt
One piece – Chap 083 7:04 am 469 lượt
One piece – Chap 082 7:04 am 465 lượt
One piece – Chap 081 7:03 am 462 lượt
One piece – Chap 080 7:02 am 465 lượt
One piece – Chap 079 7:00 am 475 lượt
One piece – Chap 078 7:00 am 483 lượt
One piece – Chap 077 6:59 am 483 lượt
One piece – Chap 076 6:58 am 468 lượt
One piece – Chap 075 6:56 am 493 lượt
One piece – Chap 074 6:56 am 384 lượt
One piece – Chap 073 6:55 am 453 lượt
One piece – Chap 072 6:54 am 447 lượt
One piece – Chap 071 6:53 am 513 lượt
One piece – Chap 070 6:52 am 530 lượt
One piece – Chap 069 6:51 am 389 lượt
One piece – Chap 068 6:50 am 469 lượt
One piece – Chap 067 6:49 am 494 lượt
One piece – Chap 066 6:48 am 523 lượt
One piece – Chap 065 6:47 am 449 lượt
One piece – Chap 064 6:00 am 367 lượt
One piece – Chap 063 5:59 am 520 lượt
One piece – Chap 062 3:11 am 470 lượt
One piece – Chap 061 3:10 am 460 lượt
One piece – Chap 060 3:08 am 474 lượt
One piece – Chap 059 3:06 am 455 lượt
One piece – Chap 058 3:01 am 443 lượt
One piece – Chap 057 2:59 am 478 lượt
One piece – Chap 056 2:49 am 515 lượt
One piece – Chap 055 2:45 am 453 lượt
One piece – Chap 054 2:39 am 477 lượt
One piece – Chap 053 2:38 am 483 lượt
One piece – Chap 052 2:34 am 565 lượt
One piece – Chap 051 2:31 am 467 lượt
One piece – Chap 050 2:30 am 496 lượt
One piece – Chap 049 2:27 am 497 lượt
One piece – Chap 048 2:26 am 464 lượt
One piece – Chap 047 2:23 am 479 lượt
One piece – Chap 046 2:21 am 481 lượt
One piece – Chap 045 2:19 am 335 lượt
One piece – Chap 044 2:09 am 480 lượt
One piece – Chap 043 2:01 am 487 lượt
One piece – Chap 042 2:00 am 480 lượt
One piece – Chap 041 1:54 am 385 lượt
One piece – Chap 040 11:55 pm 462 lượt
One piece – Chap 039 11:54 pm 353 lượt
One piece – Chap 038 11:53 pm 483 lượt
One piece – Chap 037 11:52 pm 476 lượt
One piece – Chap 036 11:49 pm 391 lượt
One piece – Chap 035 11:48 pm 487 lượt
One piece – Chap 034 11:46 pm 457 lượt
One piece – Chap 033 11:30 pm 387 lượt
One Piece – Chap 032 5:39 pm 456 lượt
One piece – Chap 031 5:37 pm 449 lượt
One piece – Chap 030 5:04 pm 357 lượt
One piece – Chap 029 4:46 pm 466 lượt
One Piece – Chap 028 4:32 am 522 lượt
One Piece – Chap 027 4:24 am 483 lượt
One Piece – Chap 026 4:23 am 351 lượt
One Piece – Chap 025 4:22 am 452 lượt
One Piece – Chap 024 4:21 am 516 lượt
One Piece – Chap 023 4:20 am 440 lượt
One Piece – Chap 022 4:18 am 486 lượt
One Piece – Chap 021 4:16 am 416 lượt
One Piece – Chap 020 3:53 am 375 lượt
One Piece – Chap 019 3:52 am 540 lượt
One Piece – Chap 018 3:51 am 555 lượt
One Piece – Chap 017 1:03 pm 443 lượt
One Piece – Chap 016 12:46 pm 478 lượt
One Piece – Chap 015 12:32 pm 536 lượt
One Piece – Chap 014 12:18 pm 481 lượt
One Piece – Chap 013 2:12 am 482 lượt
One Piece – Chap 012 1:51 am 547 lượt
One Piece – Chap 011 1:24 am 526 lượt
One Piece – Chap 010 9:53 am 494 lượt
One Piece – Chap 009 9:29 am 570 lượt
One Piece – Chap 008 4:03 am 465 lượt
One Piece – Chap 007 3:38 am 516 lượt
One Piece – Chap 006 3:17 am 432 lượt
One Piece – Chap 005 2:18 am 466 lượt
One Piece – Chap 004 1:59 am 460 lượt
One Piece – Chap 003 1:45 am 508 lượt
One Piece – Chap 002 2:59 am 511 lượt
One Piece – Chap 001 1:45 am 464 lượt