Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 287 7:36 pm 18 lượt
Ryuuroden chap 286 7:35 pm 19 lượt
Ryuuroden chap 285 5:33 am 153 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 168 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 170 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 160 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 37 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 44 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 46 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 38 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 41 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 54 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 35 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 66 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 40 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 40 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 30 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 26 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 29 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 30 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 30 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 31 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 53 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 31 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 35 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 82 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 60 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 79 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 94 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 39 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 209 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 163 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 247 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 243 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 206 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 268 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 256 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 304 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 320 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 296 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 294 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 313 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 219 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 305 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 318 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 232 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 218 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 234 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 304 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 246 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 198 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 259 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 322 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 328 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 316 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 416 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 313 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 266 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 460 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 442 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 314 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 413 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 388 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 402 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 381 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 410 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 292 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 396 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 263 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 296 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 441 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 290 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 403 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 322 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 432 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 320 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 305 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 446 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 400 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 431 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 207 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 297 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 445 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 424 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 395 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 294 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 295 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 507 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 461 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 404 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 400 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 409 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 321 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 400 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 420 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 439 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 325 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 424 lượt