Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 285 5:33 am 43 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 44 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 47 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 47 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 15 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 12 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 18 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 17 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 18 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 18 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 11 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 12 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 12 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 11 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 11 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 11 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 11 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 11 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 11 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 11 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 11 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 10 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 10 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 29 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 28 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 26 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 35 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 18 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 156 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 124 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 195 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 190 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 161 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 235 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 232 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 251 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 258 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 259 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 225 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 313 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 260 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 276 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 255 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 274 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 294 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 257 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 263 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 257 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 197 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 259 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 203 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 195 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 218 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 297 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 262 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 206 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 247 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 261 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 255 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 249 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 181 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 256 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 297 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 229 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 264 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 276 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 271 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 275 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 345 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 295 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 246 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 398 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 400 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 296 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 371 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 342 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 343 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 327 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 361 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 278 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 341 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 248 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 322 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 282 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 321 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 271 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 269 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 345 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 270 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 347 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 304 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 335 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 325 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 264 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 335 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 328 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 262 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 270 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 187 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 328 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 269 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 279 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 276 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 263 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 265 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 318 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 467 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 265 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 325 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 416 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 328 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 230 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 322 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 345 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 268 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 275 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 287 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 353 lượt