Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 285 5:33 am 80 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 89 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 88 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 82 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 22 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 18 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 26 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 25 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 25 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 27 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 19 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 21 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 19 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 20 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 18 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 17 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 19 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 21 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 20 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 20 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 19 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 18 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 17 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 42 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 35 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 41 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 52 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 25 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 169 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 141 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 213 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 205 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 174 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 242 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 245 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 264 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 269 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 269 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 229 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 270 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 267 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 200 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 206 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 198 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 221 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 318 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 290 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 211 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 258 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 279 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 268 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 259 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 184 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 235 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 309 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 305 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 282 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 251 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 416 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 413 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 299 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 382 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 358 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 357 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 340 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 374 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 281 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 356 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 251 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 274 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 318 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 376 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 403 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 276 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 267 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 311 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 277 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 388 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 265 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 274 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 192 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 273 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 304 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 376 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 279 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 347 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 266 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 271 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 480 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 268 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 345 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 247 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 298 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 295 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 366 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 373 lượt