Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 290 9:33 am 37 lượt
Ryuuroden chap 289.5 5:25 pm 69 lượt
Ryuuroden chap 289 5:25 pm 70 lượt
Ryuuroden chap 288 5:24 pm 68 lượt
Ryuuroden chap 287 7:36 pm 67 lượt
Ryuuroden chap 286 7:35 pm 63 lượt
Ryuuroden chap 285 5:33 am 227 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 222 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 226 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 216 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 63 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 80 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 81 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 71 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 77 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 92 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 65 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 106 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 71 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 68 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 58 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 51 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 56 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 55 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 55 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 55 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 87 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 66 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 78 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 119 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 87 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 106 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 128 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 71 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 275 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 194 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 244 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 404 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 347 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 322 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 321 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 241 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 259 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 241 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 265 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 376 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 282 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 353 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 214 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 335 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 340 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 452 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 341 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 427 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 418 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 473 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 304 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 483 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 480 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 353 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 435 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 420 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 440 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 427 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 453 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 327 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 444 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 287 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 438 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 428 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 400 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 324 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 453 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 481 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 439 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 325 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 440 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 483 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 431 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 315 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 443 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 328 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 428 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 471 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 420 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 347 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 334 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 439 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 348 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 484 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 437 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 452 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 432 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 428 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 428 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 457 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 409 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 226 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 403 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 309 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 476 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 455 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 456 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 443 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 450 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 395 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 316 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 460 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 443 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 550 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 434 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 431 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 436 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 473 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 442 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 440 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 414 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 497 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 437 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 437 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 316 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 435 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 451 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 444 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 420 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 446 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 437 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 434 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 444 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 456 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 423 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 427 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 453 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 414 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 480 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 355 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 448 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 414 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 442 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 452 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 443 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 459 lượt