Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 285 5:33 am 124 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 139 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 136 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 130 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 32 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 30 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 35 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 33 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 33 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 34 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 26 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 27 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 26 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 25 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 25 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 23 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 25 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 26 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 27 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 25 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 25 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 23 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 25 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 58 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 48 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 58 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 70 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 33 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 183 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 152 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 232 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 225 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 193 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 253 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 262 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 239 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 289 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 311 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 290 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 298 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 208 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 304 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 215 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 206 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 229 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 220 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 274 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 295 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 194 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 332 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 243 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 305 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 309 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 320 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 318 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 401 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 262 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 436 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 431 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 306 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 396 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 375 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 373 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 359 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 394 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 288 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 373 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 258 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 292 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 281 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 342 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 374 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 344 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 366 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 420 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 285 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 276 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 297 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 321 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 380 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 272 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 360 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 202 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 283 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 290 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 367 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 316 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 434 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 275 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 278 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 363 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 406 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 495 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 386 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 350 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 274 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 362 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 377 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 399 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 386 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 449 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 356 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 372 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 264 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 384 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 369 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 388 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 357 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 388 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 364 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 321 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 368 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 298 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 395 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 302 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 403 lượt