Ryuuroden – Chú bé rồng

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân.... Chú bé Rồng là một bộ truyện tranh Nhật Bản do nhà văn Yoshito Yamahara chế tác dựa theo bộ truyện dã sử Trung Quốc "Tam Quốc Diễn Nghĩa". Điều làm cho bộ truyện này khác với nguyên bản "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của nhà văn La Quán Trung là sự xuất hiện của hai nhân vật chính Koikichi và Masumi. Đây là câu chuyện về hai cô cậu học trò ở Nhật Bản trong một lần đi dã ngoại với lớp đã được Rồng Thần đưa trở về thời Chiến Quốc vào ngay giữa trận chiến của Lưu Bị và Tào Nhân. Được cứu mạng bởi quân sư Từ Thứ (nhưng chính điều đó cũng đã khiến anh ấy hi sinh) vì anh ta tin cậu bé này có "thiên mệnh". Cậu bé Koikichi vì cảm kích ơn cứu tử đã tạm thời trở thành quân sư cho phe Lưu Bị và nổi danh từ đó với cái tên Quân Sư Rồng. Câu chuyện bắt đầu từ đây...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ryuuroden chap 289.5 5:25 pm 11 lượt
Ryuuroden chap 289 5:25 pm 12 lượt
Ryuuroden chap 288 5:24 pm 12 lượt
Ryuuroden chap 287 7:36 pm 33 lượt
Ryuuroden chap 286 7:35 pm 33 lượt
Ryuuroden chap 285 5:33 am 187 lượt
Ryuuroden chap 284.5 5:32 am 193 lượt
Ryuuroden chap 284 5:31 am 192 lượt
Ryuuroden chap 283 5:15 am 185 lượt
Ryuuroden chap 282 5:14 am 42 lượt
Ryuuroden chap 281 5:13 am 54 lượt
Ryuuroden chap 280 5:12 am 69 lượt
Ryuuroden chap 279.5 5:01 am 49 lượt
Ryuuroden chap 279 4:55 am 57 lượt
Ryuuroden chap 278.5 4:54 am 71 lượt
Ryuuroden chap 278 4:53 am 53 lượt
Ryuuroden chap 277.5 4:52 am 83 lượt
Ryuuroden chap 277 4:51 am 54 lượt
Ryuuroden chap 276.5 4:45 am 48 lượt
Ryuuroden chap 276 4:44 am 41 lượt
Ryuuroden chap 275.5 4:43 am 36 lượt
Ryuuroden chap 275 4:42 am 41 lượt
Ryuuroden chap 274.5 4:41 am 40 lượt
Ryuuroden chap 274 4:25 am 41 lượt
Ryuuroden chap 273.5 4:24 am 41 lượt
Ryuuroden chap 273 4:23 am 66 lượt
Ryuuroden chap 272.5 4:22 am 48 lượt
Ryuuroden chap 272 4:21 am 53 lượt
Ryuuroden chapter 271.5 8:30 am 92 lượt
Ryuuroden chapter 271 8:30 am 68 lượt
Ryuuroden chapter 270 8:30 am 88 lượt
Ryuuroden chapter 269 8:29 am 108 lượt
Ryuuroden chapter 268 8:29 am 52 lượt
Ryuuroden chap 267 11:24 am 244 lượt
Ryuuroden chapter 266 11:24 am 183 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 265: Tân sinh 2:42 am 263 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 264: Báo Ứng 2:42 am 260 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 263: Kết thúc 2:42 am 224 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 262: Phụng Hoàng rụng rơi 1:36 am 280 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 261: Lửa nghiệp 3:07 am 283 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 260: Giác ngộ 3:07 am 312 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 259: Lực trị thương 3:07 am 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 258: Quỷ Thần 3:07 am 315 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 257: Xà Mâu 5:08 am 269 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 256: Quái vật 2:58 pm 371 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 255: Hồi ức 2:58 pm 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 254: Tứ Diện Sở Ca 8:03 am 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 253: Phụng Hoàng bất tử 9:23 am 351 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 252: Ba loại Thực Quyền 9:23 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 251 11:12 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 250 11:12 am 338 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 249 11:12 am 359 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 248 11:12 am 307 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 247 11:11 am 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 246 11:11 am 311 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 245 11:11 am 329 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 244 11:11 am 228 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 243 11:11 am 317 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 242 11:11 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 241 11:11 am 240 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 240 11:11 am 225 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 239 11:11 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 238 11:11 am 336 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 237 11:11 am 243 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 236 11:11 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 235 11:11 am 320 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 234 11:11 am 337 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 233 11:10 am 365 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 232 11:10 am 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 231 11:10 am 263 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 230 11:10 am 305 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 229 11:10 am 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 228 11:10 am 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 227 11:10 am 320 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 226 11:10 am 205 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 225 11:10 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 224 11:10 am 352 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 223 11:10 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 222 11:10 am 279 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 221 11:10 am 335 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 220 11:10 am 319 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 219 11:09 am 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 218 7:45 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 217 7:45 am 335 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 216 7:45 am 346 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 215 7:30 am 327 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 214 7:30 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 213 7:30 am 325 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 212 7:30 am 343 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 211 7:28 am 349 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 210 6:45 am 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 209 6:44 am 403 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 208 6:44 am 323 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 207 6:44 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 206 6:40 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 205 6:40 am 451 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chapter 204 6:40 am 285 lượt
Ryuuroden Chapter 203 1:38 pm 471 lượt
Ryuuroden Chapter 202 1:38 pm 466 lượt
Ryuuroden Chapter 201 1:38 pm 332 lượt
Ryuuroden Chapter 200 1:37 pm 421 lượt
Ryuuroden Chapter 199 1:37 pm 409 lượt
Ryuuroden Chapter 198 1:36 pm 420 lượt
Ryuuroden Chapter 197 1:36 pm 403 lượt
Ryuuroden Chapter 196 1:36 pm 432 lượt
Ryuuroden Chapter 195 1:36 pm 315 lượt
Ryuuroden Chapter 194 1:36 pm 429 lượt
Ryuuroden Chapter 193 1:35 pm 274 lượt
Ryuuroden Chapter 192 1:35 pm 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 191 3:07 pm 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 190 3:06 pm 404 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 189 3:05 pm 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 188 2:19 pm 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 187 2:18 pm 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 186 2:17 pm 306 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 185 2:16 pm 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 184 2:15 pm 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 183 2:13 pm 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 182 2:13 pm 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 181 2:12 pm 425 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 180 2:10 pm 456 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 179 2:10 pm 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 178 2:09 pm 379 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 177 2:08 pm 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 176 2:07 pm 373 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 175 2:07 pm 301 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 174 2:06 pm 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 173 2:05 pm 313 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 172 4:19 am 387 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 171 4:18 am 451 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 170 4:17 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 169 4:17 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 168 4:11 am 295 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 167 4:08 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 166 4:07 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 165 4:06 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 164 4:05 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 163 4:04 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 162 4:04 am 358 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 161 4:03 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 160 4:02 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 159 4:01 am 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 158 4:01 am 376 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 157 4:00 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 156 3:59 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 155 3:59 am 451 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 154 3:58 am 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 153 3:55 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 152 3:54 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 151 3:47 am 375 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 150 3:46 am 293 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 149 3:45 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 148 3:29 am 303 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 147 3:27 am 330 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 146 3:27 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 145 3:26 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 144 3:25 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 143 3:24 am 333 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 142 3:24 am 470 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 141 3:23 am 294 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 140 3:22 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 139 3:21 am 431 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 138 3:21 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 137 3:12 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 136 3:11 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 135 3:10 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 134 3:09 am 391 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 133 3:09 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 132 3:07 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 131 3:06 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 130 3:06 am 445 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 100 2:20 pm 284 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 099 2:20 pm 392 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 098 2:19 pm 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 097 2:18 pm 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 096 2:17 pm 308 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 095 2:17 pm 217 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 093 10:37 am 378 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 092 10:35 am 294 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 091 10:34 am 310 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 090 10:34 am 400 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 089 10:33 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 088 10:32 am 462 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 087 10:32 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 086 10:31 am 437 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 085 10:30 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 084 10:29 am 439 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 083 10:29 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 082 10:28 am 411 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 081 10:27 am 410 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 080 10:26 am 405 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 079 10:25 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 078 10:24 am 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 077 10:24 am 388 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 076 10:23 am 395 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 075 10:21 am 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 074 10:21 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 073 10:20 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 072 10:19 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 071 10:19 am 381 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 070 10:17 am 385 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 069 10:11 am 404 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 068 10:10 am 370 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 067 10:09 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 066 10:08 am 288 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 065 10:07 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 064 10:05 am 300 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 063 10:04 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 062 6:39 am 354 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 061 6:34 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 060 6:31 am 407 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 059 6:29 am 440 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 058 6:29 am 429 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 057 6:28 am 530 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 056 6:27 am 395 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 055 6:01 am 403 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 054 5:59 am 361 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 053 5:54 am 417 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 052 5:53 am 416 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 051 5:52 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 050 5:51 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 049 5:50 am 286 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 048 5:49 am 389 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 047 5:49 am 394 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 046 5:47 am 454 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 045 5:47 am 430 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 044 5:46 am 404 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 043 5:45 am 427 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 042 5:44 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 041 5:43 am 409 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 040 5:42 am 480 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 039 5:41 am 419 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 038 5:38 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 037 5:36 am 382 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 036 5:35 am 398 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 035 5:33 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 034 5:29 am 416 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 033 4:53 am 439 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 032 4:51 am 396 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 031 4:50 am 424 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 030 4:22 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 029 4:22 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 028 4:21 am 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 027 4:19 am 331 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 026 4:18 am 415 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 025 4:17 am 416 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 024 4:14 am 427 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 023 4:13 am 435 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 022 4:12 am 412 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 021 4:12 am 326 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 020 4:11 am 413 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 019 4:10 am 383 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 018 4:10 am 408 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 017 4:09 am 388 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 016 4:09 am 433 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 015 4:08 am 397 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 014 4:08 am 291 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 013 4:06 am 390 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 012 2:27 am 299 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 011 2:27 am 462 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 010 2:02 am 339 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 009 2:01 am 426 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 008 2:00 am 393 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 007 1:59 am 311 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 006 1:59 am 402 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 005 1:58 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 004 1:57 am 314 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 003 1:57 am 421 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 002 1:56 am 422 lượt
Ryuuroden – Chú bé rồng – Chap 001 1:50 am 439 lượt