Shingeki no Kyojin

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người.... Elen và Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 102 4:59 pm 8 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 101 4:59 pm 5 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 100 4:59 pm 4 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 99 9:59 am 33 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 98 7:30 pm 110 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 97 7:00 pm 115 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 96 6:00 pm 111 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 95 5:00 pm 97 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 94 7:00 pm 69 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 93 6:00 pm 57 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 92 5:00 pm 57 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 91 7:00 pm 65 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 90 6:00 pm 67 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 89 5:00 pm 66 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 88 7:00 pm 61 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 87 6:00 pm 58 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 86 5:00 pm 66 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 85 7:00 pm 55 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 84 6:00 pm 66 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 83 5:00 pm 70 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 82 7:00 pm 85 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 81 6:00 pm 87 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 80 5:00 pm 92 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 79 7:00 pm 83 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 78 6:00 pm 52 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 77 5:00 pm 55 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 76 7:00 pm 54 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 75 6:00 pm 52 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 74 5:00 pm 61 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 73 7:00 pm 58 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 72 6:00 pm 61 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 71 5:00 pm 67 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 70 7:00 pm 71 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 69 6:00 pm 66 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 68 5:00 pm 64 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 67 10:04 am 59 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 66 10:01 am 68 lượt
Shingeki no Kyojin chap 65 5:57 pm 241 lượt
Shingeki no Kyojin chap 64 5:57 pm 540 lượt
Shingeki no Kyojin chap 63 5:57 pm 166 lượt
Shingeki no Kyojin chap 62 5:57 pm 167 lượt
Shingeki no Kyojin chap 61 5:55 pm 63 lượt
Shingeki no Kyojin chap 60 2:35 am 82 lượt
Shingeki no Kyojin chap 59 2:34 am 76 lượt
Shingeki no Kyojin chap 58 2:33 am 75 lượt
Shingeki no Kyojin chap 57 2:32 am 68 lượt
Shingeki no Kyojin chap 56 2:31 am 67 lượt
Shingeki no Kyojin chap 55 2:33 am 84 lượt
Shingeki no Kyojin chap 54 2:32 am 78 lượt
Shingeki no Kyojin chap 53 2:31 am 78 lượt
Shingeki no Kyojin chap 52 2:32 am 76 lượt
Shingeki no Kyojin chap 51 2:31 am 75 lượt
Shingeki no Kyojin chap 50 2:35 am 83 lượt
Shingeki no Kyojin chap 49 2:34 am 81 lượt
Shingeki no Kyojin chap 48 2:33 am 78 lượt
Shingeki no Kyojin chap 47 2:32 am 83 lượt
Shingeki no Kyojin chap 46 2:31 am 85 lượt
Shingeki no Kyojin chap 45 2:35 am 107 lượt
Shingeki no Kyojin chap 44 2:34 am 97 lượt
Shingeki no Kyojin chap 43 2:33 am 116 lượt
Shingeki no Kyojin chap 42 2:32 am 95 lượt
Shingeki no Kyojin chap 41 2:31 am 59 lượt
Shingeki no Kyojin chap 40 7:42 pm 288 lượt
Shingeki no Kyojin chap 39 7:42 pm 240 lượt
Shingeki no Kyojin chap 38 7:42 pm 115 lượt
Shingeki no Kyojin chap 37 7:42 pm 215 lượt
Shingeki no Kyojin chap 36 7:42 pm 67 lượt
Shingeki no Kyojin chap 35 7:41 pm 99 lượt
Shingeki no Kyojin chap 34 7:41 pm 85 lượt
Shingeki no Kyojin chap 33 7:41 pm 79 lượt
Shingeki no Kyojin chap 32 7:45 pm 125 lượt
Shingeki no Kyojin chap 31 7:45 pm 122 lượt
Shingeki no Kyojin chap 30 6:38 pm 147 lượt
Shingeki no Kyojin chap 29 6:37 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 28 6:36 pm 86 lượt
Shingeki no Kyojin chap 27 6:35 pm 78 lượt
Shingeki no Kyojin chap 26 6:34 pm 107 lượt
Shingeki no Kyojin chap 25 6:34 pm 118 lượt
Shingeki no Kyojin chap 24 6:33 pm 140 lượt
Shingeki no Kyojin chap 23 6:32 pm 166 lượt
Shingeki no Kyojin chap 22 6:31 pm 140 lượt
Shingeki no Kyojin chap 21 6:30 pm 88 lượt
Shingeki no Kyojin chap 20 7:54 pm 125 lượt
Shingeki no Kyojin chap 19 7:54 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin chap 18 7:54 pm 66 lượt
Shingeki no Kyojin chap 17 7:54 pm 118 lượt
Shingeki no Kyojin chap 16 7:54 pm 125 lượt
Shingeki no Kyojin chap 15 8:07 pm 144 lượt
Shingeki no Kyojin chap 14 8:06 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 13 8:06 pm 116 lượt
Shingeki no Kyojin chap 12 7:40 pm 171 lượt
Shingeki no Kyojin chap 11 7:39 pm 126 lượt
Shingeki no Kyojin chap 10 7:38 pm 183 lượt
Shingeki no Kyojin chap 9 9:05 pm 254 lượt
Shingeki no Kyojin chap 8 9:08 pm 307 lượt
Shingeki no Kyojin chap 7 9:08 pm 315 lượt
Shingeki no Kyojin chap 6 9:08 pm 304 lượt
Shingeki no Kyojin chap 5 7:10 pm 238 lượt
Shingeki no Kyojin chap 4 7:10 pm 218 lượt
Shingeki no Kyojin chap 3 7:10 pm 144 lượt
Shingeki no Kyojin chap 2 7:10 pm 196 lượt
Shingeki no Kyojin chap 1 7:10 pm 180 lượt