Shingeki no Kyojin

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người.... Elen và Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 98 7:30 pm 57 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 97 7:00 pm 51 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 96 6:00 pm 55 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 95 5:00 pm 44 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 94 7:00 pm 33 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 93 6:00 pm 27 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 92 5:00 pm 26 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 91 7:00 pm 28 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 90 6:00 pm 30 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 89 5:00 pm 27 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 88 7:00 pm 29 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 87 6:00 pm 27 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 86 5:00 pm 29 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 85 7:00 pm 22 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 84 6:00 pm 33 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 83 5:00 pm 28 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 82 7:00 pm 35 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 81 6:00 pm 40 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 80 5:00 pm 41 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 79 7:00 pm 37 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 78 6:00 pm 24 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 77 5:00 pm 25 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 76 7:00 pm 30 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 75 6:00 pm 26 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 74 5:00 pm 26 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 73 7:00 pm 29 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 72 6:00 pm 34 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 71 5:00 pm 31 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 70 7:00 pm 32 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 69 6:00 pm 28 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 68 5:00 pm 32 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 67 10:04 am 34 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 66 10:01 am 34 lượt
Shingeki no Kyojin chap 65 5:57 pm 194 lượt
Shingeki no Kyojin chap 64 5:57 pm 469 lượt
Shingeki no Kyojin chap 63 5:57 pm 122 lượt
Shingeki no Kyojin chap 62 5:57 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin chap 61 5:55 pm 34 lượt
Shingeki no Kyojin chap 60 2:35 am 50 lượt
Shingeki no Kyojin chap 59 2:34 am 47 lượt
Shingeki no Kyojin chap 58 2:33 am 46 lượt
Shingeki no Kyojin chap 57 2:32 am 42 lượt
Shingeki no Kyojin chap 56 2:31 am 45 lượt
Shingeki no Kyojin chap 55 2:33 am 53 lượt
Shingeki no Kyojin chap 54 2:32 am 46 lượt
Shingeki no Kyojin chap 53 2:31 am 42 lượt
Shingeki no Kyojin chap 52 2:32 am 46 lượt
Shingeki no Kyojin chap 51 2:31 am 45 lượt
Shingeki no Kyojin chap 50 2:35 am 44 lượt
Shingeki no Kyojin chap 49 2:34 am 48 lượt
Shingeki no Kyojin chap 48 2:33 am 46 lượt
Shingeki no Kyojin chap 47 2:32 am 51 lượt
Shingeki no Kyojin chap 46 2:31 am 48 lượt
Shingeki no Kyojin chap 45 2:35 am 73 lượt
Shingeki no Kyojin chap 44 2:34 am 68 lượt
Shingeki no Kyojin chap 43 2:33 am 90 lượt
Shingeki no Kyojin chap 42 2:32 am 63 lượt
Shingeki no Kyojin chap 41 2:31 am 41 lượt
Shingeki no Kyojin chap 40 7:42 pm 255 lượt
Shingeki no Kyojin chap 39 7:42 pm 211 lượt
Shingeki no Kyojin chap 38 7:42 pm 85 lượt
Shingeki no Kyojin chap 37 7:42 pm 181 lượt
Shingeki no Kyojin chap 36 7:42 pm 46 lượt
Shingeki no Kyojin chap 35 7:41 pm 63 lượt
Shingeki no Kyojin chap 34 7:41 pm 50 lượt
Shingeki no Kyojin chap 33 7:41 pm 44 lượt
Shingeki no Kyojin chap 32 7:45 pm 88 lượt
Shingeki no Kyojin chap 31 7:45 pm 84 lượt
Shingeki no Kyojin chap 30 6:38 pm 97 lượt
Shingeki no Kyojin chap 29 6:37 pm 75 lượt
Shingeki no Kyojin chap 28 6:36 pm 59 lượt
Shingeki no Kyojin chap 27 6:35 pm 55 lượt
Shingeki no Kyojin chap 26 6:34 pm 72 lượt
Shingeki no Kyojin chap 25 6:34 pm 83 lượt
Shingeki no Kyojin chap 24 6:33 pm 104 lượt
Shingeki no Kyojin chap 23 6:32 pm 123 lượt
Shingeki no Kyojin chap 22 6:31 pm 104 lượt
Shingeki no Kyojin chap 21 6:30 pm 53 lượt
Shingeki no Kyojin chap 20 7:54 pm 99 lượt
Shingeki no Kyojin chap 19 7:54 pm 88 lượt
Shingeki no Kyojin chap 18 7:54 pm 50 lượt
Shingeki no Kyojin chap 17 7:54 pm 96 lượt
Shingeki no Kyojin chap 16 7:54 pm 91 lượt
Shingeki no Kyojin chap 15 8:07 pm 111 lượt
Shingeki no Kyojin chap 14 8:06 pm 73 lượt
Shingeki no Kyojin chap 13 8:06 pm 72 lượt
Shingeki no Kyojin chap 12 7:40 pm 134 lượt
Shingeki no Kyojin chap 11 7:39 pm 93 lượt
Shingeki no Kyojin chap 10 7:38 pm 139 lượt
Shingeki no Kyojin chap 9 9:05 pm 190 lượt
Shingeki no Kyojin chap 8 9:08 pm 266 lượt
Shingeki no Kyojin chap 7 9:08 pm 269 lượt
Shingeki no Kyojin chap 6 9:08 pm 259 lượt
Shingeki no Kyojin chap 5 7:10 pm 203 lượt
Shingeki no Kyojin chap 4 7:10 pm 187 lượt
Shingeki no Kyojin chap 3 7:10 pm 124 lượt
Shingeki no Kyojin chap 2 7:10 pm 160 lượt
Shingeki no Kyojin chap 1 7:10 pm 139 lượt