Shingeki no Kyojin

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người.... Elen và Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 102 4:59 pm 22 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 101 4:59 pm 20 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 100 4:59 pm 18 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 99 9:59 am 79 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 98 7:30 pm 177 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 97 7:00 pm 187 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 96 6:00 pm 172 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 95 5:00 pm 186 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 94 7:00 pm 133 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 93 6:00 pm 106 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 92 5:00 pm 113 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 91 7:00 pm 118 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 90 6:00 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 89 5:00 pm 120 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 88 7:00 pm 114 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 87 6:00 pm 106 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 86 5:00 pm 121 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 85 7:00 pm 93 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 84 6:00 pm 115 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 83 5:00 pm 132 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 82 7:00 pm 153 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 81 6:00 pm 159 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 80 5:00 pm 167 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 79 7:00 pm 136 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 78 6:00 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 77 5:00 pm 107 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 76 7:00 pm 104 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 75 6:00 pm 98 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 74 5:00 pm 108 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 73 7:00 pm 101 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 72 6:00 pm 110 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 71 5:00 pm 122 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 70 7:00 pm 123 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 69 6:00 pm 113 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 68 5:00 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 67 10:04 am 81 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 66 10:01 am 117 lượt
Shingeki no Kyojin chap 65 5:57 pm 308 lượt
Shingeki no Kyojin chap 64 5:57 pm 628 lượt
Shingeki no Kyojin chap 63 5:57 pm 230 lượt
Shingeki no Kyojin chap 62 5:57 pm 225 lượt
Shingeki no Kyojin chap 61 5:55 pm 112 lượt
Shingeki no Kyojin chap 60 2:35 am 134 lượt
Shingeki no Kyojin chap 59 2:34 am 117 lượt
Shingeki no Kyojin chap 58 2:33 am 118 lượt
Shingeki no Kyojin chap 57 2:32 am 101 lượt
Shingeki no Kyojin chap 56 2:31 am 82 lượt
Shingeki no Kyojin chap 55 2:33 am 120 lượt
Shingeki no Kyojin chap 54 2:32 am 116 lượt
Shingeki no Kyojin chap 53 2:31 am 125 lượt
Shingeki no Kyojin chap 52 2:32 am 116 lượt
Shingeki no Kyojin chap 51 2:31 am 118 lượt
Shingeki no Kyojin chap 50 2:35 am 121 lượt
Shingeki no Kyojin chap 49 2:34 am 123 lượt
Shingeki no Kyojin chap 48 2:33 am 122 lượt
Shingeki no Kyojin chap 47 2:32 am 132 lượt
Shingeki no Kyojin chap 46 2:31 am 135 lượt
Shingeki no Kyojin chap 45 2:35 am 159 lượt
Shingeki no Kyojin chap 44 2:34 am 132 lượt
Shingeki no Kyojin chap 43 2:33 am 158 lượt
Shingeki no Kyojin chap 42 2:32 am 134 lượt
Shingeki no Kyojin chap 41 2:31 am 71 lượt
Shingeki no Kyojin chap 40 7:42 pm 329 lượt
Shingeki no Kyojin chap 39 7:42 pm 284 lượt
Shingeki no Kyojin chap 38 7:42 pm 160 lượt
Shingeki no Kyojin chap 37 7:42 pm 263 lượt
Shingeki no Kyojin chap 36 7:42 pm 86 lượt
Shingeki no Kyojin chap 35 7:41 pm 149 lượt
Shingeki no Kyojin chap 34 7:41 pm 130 lượt
Shingeki no Kyojin chap 33 7:41 pm 125 lượt
Shingeki no Kyojin chap 32 7:45 pm 170 lượt
Shingeki no Kyojin chap 31 7:45 pm 175 lượt
Shingeki no Kyojin chap 30 6:38 pm 210 lượt
Shingeki no Kyojin chap 29 6:37 pm 155 lượt
Shingeki no Kyojin chap 28 6:36 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 27 6:35 pm 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 26 6:34 pm 149 lượt
Shingeki no Kyojin chap 25 6:34 pm 165 lượt
Shingeki no Kyojin chap 24 6:33 pm 203 lượt
Shingeki no Kyojin chap 23 6:32 pm 221 lượt
Shingeki no Kyojin chap 22 6:31 pm 183 lượt
Shingeki no Kyojin chap 21 6:30 pm 145 lượt
Shingeki no Kyojin chap 20 7:54 pm 147 lượt
Shingeki no Kyojin chap 19 7:54 pm 166 lượt
Shingeki no Kyojin chap 18 7:54 pm 94 lượt
Shingeki no Kyojin chap 17 7:54 pm 151 lượt
Shingeki no Kyojin chap 16 7:54 pm 179 lượt
Shingeki no Kyojin chap 15 8:07 pm 186 lượt
Shingeki no Kyojin chap 14 8:06 pm 152 lượt
Shingeki no Kyojin chap 13 8:06 pm 167 lượt
Shingeki no Kyojin chap 12 7:40 pm 219 lượt
Shingeki no Kyojin chap 11 7:39 pm 193 lượt
Shingeki no Kyojin chap 10 7:38 pm 243 lượt
Shingeki no Kyojin chap 9 9:05 pm 324 lượt
Shingeki no Kyojin chap 8 9:08 pm 365 lượt
Shingeki no Kyojin chap 7 9:08 pm 373 lượt
Shingeki no Kyojin chap 6 9:08 pm 356 lượt
Shingeki no Kyojin chap 5 7:10 pm 291 lượt
Shingeki no Kyojin chap 4 7:10 pm 272 lượt
Shingeki no Kyojin chap 3 7:10 pm 170 lượt
Shingeki no Kyojin chap 2 7:10 pm 248 lượt
Shingeki no Kyojin chap 1 7:10 pm 225 lượt