Shingeki no Kyojin

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Hơn 100 năm trước, giống người khổng lồ Titan đã tấn công và đẩy loài người tới bờ vực tuyệt chủng. Những con người sống sót tụ tập lại, xây bao quanh mình 1 tòa thành 3 lớp kiên cố và tự nhốt mình bên trong để trốn tránh những cuộc tấn công của người khổng lồ. Họ tìm mọi cách để tiêu diệt người khổng lồ nhưng không thành công. Và sau 1 thế kỉ hòa bình, giống khổng lồ đã xuất hiện trở lại, một lần nữa đe dọa sự tồn vong của con người.... Elen và Mikasa phải chứng kiến một cảnh tượng cực kinh khủng - mẹ của mình bị ăn thịt ngay trước mắt. Elen thề rằng cậu sẽ giết tất cả những tên khổng lồ mà cậu gặp...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 102 4:59 pm 15 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 101 4:59 pm 13 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 100 4:59 pm 11 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 99 9:59 am 58 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 98 7:30 pm 141 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 97 7:00 pm 148 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 96 6:00 pm 137 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 95 5:00 pm 135 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 94 7:00 pm 99 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 93 6:00 pm 78 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 92 5:00 pm 80 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 91 7:00 pm 89 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 90 6:00 pm 93 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 89 5:00 pm 95 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 88 7:00 pm 85 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 87 6:00 pm 77 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 86 5:00 pm 91 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 85 7:00 pm 73 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 84 6:00 pm 88 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 83 5:00 pm 101 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 82 7:00 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 81 6:00 pm 113 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 80 5:00 pm 124 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 79 7:00 pm 108 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 78 6:00 pm 78 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 77 5:00 pm 82 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 76 7:00 pm 76 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 75 6:00 pm 72 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 74 5:00 pm 81 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 73 7:00 pm 77 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 72 6:00 pm 84 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 71 5:00 pm 92 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 70 7:00 pm 94 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 69 6:00 pm 89 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 68 5:00 pm 80 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 67 10:04 am 67 lượt
Shingeki no Kyojin – Attack on Titan chap 66 10:01 am 89 lượt
Shingeki no Kyojin chap 65 5:57 pm 268 lượt
Shingeki no Kyojin chap 64 5:57 pm 582 lượt
Shingeki no Kyojin chap 63 5:57 pm 194 lượt
Shingeki no Kyojin chap 62 5:57 pm 191 lượt
Shingeki no Kyojin chap 61 5:55 pm 87 lượt
Shingeki no Kyojin chap 60 2:35 am 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 59 2:34 am 100 lượt
Shingeki no Kyojin chap 58 2:33 am 101 lượt
Shingeki no Kyojin chap 57 2:32 am 84 lượt
Shingeki no Kyojin chap 56 2:31 am 75 lượt
Shingeki no Kyojin chap 55 2:33 am 101 lượt
Shingeki no Kyojin chap 54 2:32 am 96 lượt
Shingeki no Kyojin chap 53 2:31 am 99 lượt
Shingeki no Kyojin chap 52 2:32 am 96 lượt
Shingeki no Kyojin chap 51 2:31 am 98 lượt
Shingeki no Kyojin chap 50 2:35 am 103 lượt
Shingeki no Kyojin chap 49 2:34 am 102 lượt
Shingeki no Kyojin chap 48 2:33 am 97 lượt
Shingeki no Kyojin chap 47 2:32 am 112 lượt
Shingeki no Kyojin chap 46 2:31 am 112 lượt
Shingeki no Kyojin chap 45 2:35 am 129 lượt
Shingeki no Kyojin chap 44 2:34 am 112 lượt
Shingeki no Kyojin chap 43 2:33 am 133 lượt
Shingeki no Kyojin chap 42 2:32 am 109 lượt
Shingeki no Kyojin chap 41 2:31 am 64 lượt
Shingeki no Kyojin chap 40 7:42 pm 306 lượt
Shingeki no Kyojin chap 39 7:42 pm 262 lượt
Shingeki no Kyojin chap 38 7:42 pm 132 lượt
Shingeki no Kyojin chap 37 7:42 pm 239 lượt
Shingeki no Kyojin chap 36 7:42 pm 75 lượt
Shingeki no Kyojin chap 35 7:41 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin chap 34 7:41 pm 107 lượt
Shingeki no Kyojin chap 33 7:41 pm 103 lượt
Shingeki no Kyojin chap 32 7:45 pm 147 lượt
Shingeki no Kyojin chap 31 7:45 pm 152 lượt
Shingeki no Kyojin chap 30 6:38 pm 175 lượt
Shingeki no Kyojin chap 29 6:37 pm 131 lượt
Shingeki no Kyojin chap 28 6:36 pm 96 lượt
Shingeki no Kyojin chap 27 6:35 pm 93 lượt
Shingeki no Kyojin chap 26 6:34 pm 131 lượt
Shingeki no Kyojin chap 25 6:34 pm 136 lượt
Shingeki no Kyojin chap 24 6:33 pm 169 lượt
Shingeki no Kyojin chap 23 6:32 pm 191 lượt
Shingeki no Kyojin chap 22 6:31 pm 157 lượt
Shingeki no Kyojin chap 21 6:30 pm 119 lượt
Shingeki no Kyojin chap 20 7:54 pm 135 lượt
Shingeki no Kyojin chap 19 7:54 pm 140 lượt
Shingeki no Kyojin chap 18 7:54 pm 80 lượt
Shingeki no Kyojin chap 17 7:54 pm 129 lượt
Shingeki no Kyojin chap 16 7:54 pm 154 lượt
Shingeki no Kyojin chap 15 8:07 pm 161 lượt
Shingeki no Kyojin chap 14 8:06 pm 126 lượt
Shingeki no Kyojin chap 13 8:06 pm 142 lượt
Shingeki no Kyojin chap 12 7:40 pm 190 lượt
Shingeki no Kyojin chap 11 7:39 pm 156 lượt
Shingeki no Kyojin chap 10 7:38 pm 210 lượt
Shingeki no Kyojin chap 9 9:05 pm 289 lượt
Shingeki no Kyojin chap 8 9:08 pm 322 lượt
Shingeki no Kyojin chap 7 9:08 pm 337 lượt
Shingeki no Kyojin chap 6 9:08 pm 328 lượt
Shingeki no Kyojin chap 5 7:10 pm 261 lượt
Shingeki no Kyojin chap 4 7:10 pm 240 lượt
Shingeki no Kyojin chap 3 7:10 pm 155 lượt
Shingeki no Kyojin chap 2 7:10 pm 218 lượt
Shingeki no Kyojin chap 1 7:10 pm 204 lượt