Tây Du

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Tây Du chap 123 10:35 am 51 lượt
Tây Du chap 122 9:35 am 42 lượt
Tây Du chap 121 8:35 am 46 lượt
Tây Du chap 120 12:35 pm 58 lượt
Tây Du chap 119 11:35 am 28 lượt
Tây Du chap 118 10:35 am 30 lượt
Tây Du chap 117 9:35 am 28 lượt
Tây Du chap 116 8:35 am 24 lượt
Tây Du chap 115 9:35 pm 30 lượt
Tây Du chap 114 8:35 pm 29 lượt
Tây Du chap 113 7:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 112 6:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 111 5:35 pm 27 lượt
Tây Du chap 110 9:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 109 8:35 pm 29 lượt
Tây Du chap 108 7:35 pm 28 lượt
Tây Du chap 107 6:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 106 5:35 pm 24 lượt
Tây Du chap 105 9:35 pm 27 lượt
Tây Du chap 104 8:35 pm 28 lượt
Tây Du chap 103 7:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 102 6:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 101 5:35 pm 26 lượt
Tây Du chap 100 9:35 pm 28 lượt
Tây Du chap 99 8:35 pm 33 lượt
Tây Du chap 98 7:35 pm 32 lượt
Tây Du chap 97 5:36 pm 30 lượt
Tây Du chap 96 5:35 pm 30 lượt
Tây Du chap 95 9:36 am 33 lượt
Tây Du chap 94 9:36 am 32 lượt
Tây Du chap 93 10:56 am 97 lượt
Tây Du chap 92 10:56 am 82 lượt
Tây Du chap 91 9:43 pm 109 lượt
Tây Du chap 90 9:42 pm 109 lượt
Tây Du chap 89.5 9:41 pm 86 lượt
Tây Du chap 89 9:45 pm 93 lượt
Tây Du chap 88.5 9:44 pm 72 lượt
Tây Du chap 88 9:43 pm 79 lượt
Tây Du chap 87 9:42 pm 80 lượt
Tây Du chap 86 9:41 pm 66 lượt
Tây Du chap 85 9:45 pm 88 lượt
Tây Du chap 84 9:44 pm 90 lượt
Tây Du chap 83 9:43 pm 111 lượt
Tây Du chap 82 9:42 pm 77 lượt
Tây Du chap 81 9:41 pm 55 lượt
Tây Du chap 80 9:45 pm 85 lượt
Tây Du chap 79 9:44 pm 77 lượt
Tây Du chap 78 9:43 pm 78 lượt
Tây Du chap 77 9:42 pm 85 lượt
Tây Du chap 76 9:41 pm 55 lượt
Tây Du chap 75 7:50 pm 204 lượt
Tây Du chap 74 7:50 pm 139 lượt
Tây Du chap 73 7:50 pm 205 lượt
Tây Du chap 72 7:50 pm 145 lượt
Tây Du chap 71 7:50 pm 61 lượt
Tây Du chap 70 7:33 pm 154 lượt
Tây Du chap 69 7:33 pm 142 lượt
Tây Du chap 68 7:33 pm 181 lượt
Tây Du chap 67 7:33 pm 188 lượt
Tây Du chap 66 7:33 pm 80 lượt
Tây Du chap 65 6:16 pm 111 lượt
Tây Du chap 64 6:16 pm 75 lượt
Tây Du – Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 2:15 pm 191 lượt
Tây Du – Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 2:14 pm 274 lượt
Tây Du – Chapter 61: Đấu Hồn 2:13 pm 176 lượt
Tây Du – Chapter 60: Đọa Thần 2:13 pm 198 lượt
Tây Du – Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 2:12 pm 164 lượt
Tây Du – Chapter 58: Vì yêu 10:12 am 191 lượt
Tây Du – Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 10:12 am 213 lượt
Tây Du – Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 10:12 am 182 lượt
Tây Du – Chapter 55: Tầm Vũ 8:03 pm 313 lượt
Tây Du – Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 10:59 am 228 lượt
Tây Du – Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 9:22 am 248 lượt
Tây Du – Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 3:40 am 444 lượt
Tây Du – Chapter 51 3:40 am 237 lượt
Tây Du – Chapter 50: Dã Ngưu Bảo (bản Cam) 11:40 pm 287 lượt
Tây Du – Chapter 50 11:40 pm 301 lượt
Tây Du – Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương (bản Cam) 1:52 am 363 lượt
Tây Du – Chapter 48: Bí mật Cổ Long (bản cam) 1:51 am 277 lượt
Tây Du – Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương (RAW) 1:51 am 352 lượt
Tây Du – Chapter 46: Người không tin số mạng (Raw) 1:51 am 275 lượt
Tây Du – Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ 2:01 pm 357 lượt
Tây Du – Chapter 44: Hồn Đoạn 2:01 pm 267 lượt
Tây Du – Chapter 43: Cự Long và Rồng 2:01 pm 265 lượt
Tây Du – Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 2:00 pm 255 lượt
Tây Du – Chapter 41: Cự Nhân Quốc 2:00 pm 257 lượt
Tây Du – Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 1:34 pm 163 lượt
Tây Du – Chapter 39: Xét xử vô tình 1:34 pm 194 lượt
Tây Du – Chapter 38 1:33 pm 236 lượt
Tây Du – Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 1:31 pm 318 lượt
Tây Du – Chapter 36 : Biến Ảo Vô Cùng 4:29 pm 281 lượt
Tây Du – Chapter 35: Hầu Vương sống lại 4:29 pm 469 lượt
Tây Du – Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 4:29 pm 293 lượt
Tây Du – Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 4:28 pm 355 lượt
Tây Du – Chapter 32: Người giữ mộ 1:38 am 311 lượt
Tây Du – Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 1:38 am 337 lượt
Tây Du – Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 1:37 am 221 lượt
Tây Du – Chapter 29: Quyết định sai lầm nhất 1:37 am 230 lượt
Tây Du – Chapter 28: Lựa chọn 2:52 pm 256 lượt
Tây Du – Chapter 27: Nam Hải Long Tộc 2:52 pm 263 lượt
Tây Du – Chapter 26: Cái chết của Tôn Ngộ Không 2:52 pm 468 lượt
Tây Du – Chapter 25: Sa Vương tham chiến 10:17 am 332 lượt
Tây Du – Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn 10:17 am 276 lượt
Tây Du – Chapter 23: Trì Quốc Thiên Vương 10:17 am 435 lượt
Tây Du – Chapter 22: Vong Ngã 10:17 am 280 lượt
Tây Du – Chapter 21: Lưu Sa Hà 10:17 am 292 lượt
Tây Du – Chapter 20: Trư Vương tham chiến 8:34 am 268 lượt
Tây Du – Chapter 19: Răng nanh mọc lại 8:33 am 242 lượt
Tây Du – Chapter 18: Điều mãi không phai mờ 8:33 am 247 lượt
Tây Du – Chapter 17: Vua của Bầy Lợn 8:33 am 224 lượt
Tây Du – Chapter 16: Khởi Hàng 8:33 am 251 lượt
Tây Du – Chapter 15: Như Lai Tương Tống 2:20 am 478 lượt
Tây Du – Chapter 14: Thần trung Thần 2:20 am 182 lượt
Tây Du – Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 5:10 pm 317 lượt
Tây Du – Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 5:10 pm 322 lượt
Tây Du – Chapter 11: Dị Sắc 5:10 pm 259 lượt
Tây Du – Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 5:10 pm 438 lượt
Tây Du – Chapter 9: Tiểu Bạch Long 5:09 pm 330 lượt
Tây Du – Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 5:09 pm 265 lượt
Tây Du – Chapter 7: Không vì thương sinh 5:09 pm 321 lượt
Tây Du – Chapter 6: Tim Bất Tử 5:09 pm 302 lượt
Tây Du – Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 5:09 pm 321 lượt
Tây Du – Chapter 4: Sói trả Kinh 5:09 pm 323 lượt
Tây Du – Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 5:09 pm 451 lượt
Tây Du – Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 5:09 pm 320 lượt
Tây Du – Chapter 1: Rồng và Sói 5:09 pm 414 lượt