Tây Du

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Tây Du chap 141 10:59 pm 20 lượt
Tây Du chap 141 10:59 pm 20 lượt
Tây Du chap 140 10:59 pm 25 lượt
Tây Du chap 139 10:59 pm 22 lượt
Tây Du chap 138 10:59 pm 26 lượt
Tây Du chap 137 10:59 pm 23 lượt
Tây Du chap 136 10:59 pm 16 lượt
Tây Du chap 135 10:59 pm 24 lượt
Tây Du chap 134 10:59 pm 23 lượt
Tây Du chap 133 10:59 pm 15 lượt
Tây Du chap 132 10:59 pm 23 lượt
Tây Du chap 131 10:59 pm 22 lượt
Tây Du chap 130 10:59 pm 48 lượt
Tây Du chap 129 10:59 pm 46 lượt
Tây Du chap 128 10:51 pm 60 lượt
Tây Du chap 127 3:51 pm 65 lượt
Tây Du chap 126 3:51 pm 53 lượt
Tây Du chap 125 3:51 pm 60 lượt
Tây Du chap 124 3:51 pm 64 lượt
Tây Du chap 123 10:35 am 194 lượt
Tây Du chap 122 9:35 am 159 lượt
Tây Du chap 121 8:35 am 173 lượt
Tây Du chap 120 12:35 pm 155 lượt
Tây Du chap 119 11:35 am 89 lượt
Tây Du chap 118 10:35 am 98 lượt
Tây Du chap 117 9:35 am 98 lượt
Tây Du chap 116 8:35 am 56 lượt
Tây Du chap 115 9:35 pm 92 lượt
Tây Du chap 114 8:35 pm 98 lượt
Tây Du chap 113 7:35 pm 90 lượt
Tây Du chap 112 6:35 pm 82 lượt
Tây Du chap 111 5:35 pm 52 lượt
Tây Du chap 110 9:35 pm 55 lượt
Tây Du chap 109 8:35 pm 86 lượt
Tây Du chap 108 7:35 pm 90 lượt
Tây Du chap 107 6:35 pm 87 lượt
Tây Du chap 106 5:35 pm 86 lượt
Tây Du chap 105 9:35 pm 88 lượt
Tây Du chap 104 8:35 pm 93 lượt
Tây Du chap 103 7:35 pm 97 lượt
Tây Du chap 102 6:35 pm 91 lượt
Tây Du chap 101 5:35 pm 95 lượt
Tây Du chap 100 9:35 pm 92 lượt
Tây Du chap 99 8:35 pm 94 lượt
Tây Du chap 98 7:35 pm 90 lượt
Tây Du chap 97 5:36 pm 99 lượt
Tây Du chap 96 5:35 pm 86 lượt
Tây Du chap 95 9:36 am 94 lượt
Tây Du chap 94 9:36 am 90 lượt
Tây Du chap 93 10:56 am 167 lượt
Tây Du chap 92 10:56 am 173 lượt
Tây Du chap 91 9:43 pm 199 lượt
Tây Du chap 90 9:42 pm 176 lượt
Tây Du chap 89.5 9:41 pm 175 lượt
Tây Du chap 89 9:45 pm 179 lượt
Tây Du chap 88.5 9:44 pm 137 lượt
Tây Du chap 88 9:43 pm 118 lượt
Tây Du chap 87 9:42 pm 168 lượt
Tây Du chap 86 9:41 pm 168 lượt
Tây Du chap 85 9:45 pm 160 lượt
Tây Du chap 84 9:44 pm 177 lượt
Tây Du chap 83 9:43 pm 191 lượt
Tây Du chap 82 9:42 pm 156 lượt
Tây Du chap 81 9:41 pm 116 lượt
Tây Du chap 80 9:45 pm 168 lượt
Tây Du chap 79 9:44 pm 144 lượt
Tây Du chap 78 9:43 pm 156 lượt
Tây Du chap 77 9:42 pm 192 lượt
Tây Du chap 76 9:41 pm 155 lượt
Tây Du chap 75 7:50 pm 295 lượt
Tây Du chap 74 7:50 pm 213 lượt
Tây Du chap 73 7:50 pm 297 lượt
Tây Du chap 72 7:50 pm 205 lượt
Tây Du chap 71 7:50 pm 106 lượt
Tây Du chap 70 7:33 pm 258 lượt
Tây Du chap 69 7:33 pm 232 lượt
Tây Du chap 68 7:33 pm 277 lượt
Tây Du chap 67 7:33 pm 275 lượt
Tây Du chap 66 7:33 pm 144 lượt
Tây Du chap 65 6:16 pm 172 lượt
Tây Du chap 64 6:16 pm 131 lượt
Tây Du – Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 2:15 pm 281 lượt
Tây Du – Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 2:14 pm 377 lượt
Tây Du – Chapter 61: Đấu Hồn 2:13 pm 259 lượt
Tây Du – Chapter 60: Đọa Thần 2:13 pm 267 lượt
Tây Du – Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 2:12 pm 260 lượt
Tây Du – Chapter 58: Vì yêu 10:12 am 262 lượt
Tây Du – Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 10:12 am 291 lượt
Tây Du – Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 10:12 am 269 lượt
Tây Du – Chapter 55: Tầm Vũ 8:03 pm 379 lượt
Tây Du – Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 10:59 am 302 lượt
Tây Du – Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 9:22 am 318 lượt
Tây Du – Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 3:40 am 507 lượt
Tây Du – Chapter 51 3:40 am 299 lượt
Tây Du – Chapter 50: Dã Ngưu Bảo (bản Cam) 11:40 pm 369 lượt
Tây Du – Chapter 50 11:40 pm 381 lượt
Tây Du – Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương (bản Cam) 1:52 am 457 lượt
Tây Du – Chapter 48: Bí mật Cổ Long (bản cam) 1:51 am 314 lượt
Tây Du – Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương (RAW) 1:51 am 414 lượt
Tây Du – Chapter 46: Người không tin số mạng (Raw) 1:51 am 357 lượt
Tây Du – Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ 2:01 pm 412 lượt
Tây Du – Chapter 44: Hồn Đoạn 2:01 pm 340 lượt
Tây Du – Chapter 43: Cự Long và Rồng 2:01 pm 349 lượt
Tây Du – Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 2:00 pm 343 lượt
Tây Du – Chapter 41: Cự Nhân Quốc 2:00 pm 346 lượt
Tây Du – Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 1:34 pm 194 lượt
Tây Du – Chapter 39: Xét xử vô tình 1:34 pm 276 lượt
Tây Du – Chapter 38 1:33 pm 324 lượt
Tây Du – Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 1:31 pm 418 lượt
Tây Du – Chapter 36 : Biến Ảo Vô Cùng 4:29 pm 374 lượt
Tây Du – Chapter 35: Hầu Vương sống lại 4:29 pm 562 lượt
Tây Du – Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 4:29 pm 415 lượt
Tây Du – Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 4:28 pm 443 lượt
Tây Du – Chapter 32: Người giữ mộ 1:38 am 402 lượt
Tây Du – Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 1:38 am 420 lượt
Tây Du – Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 1:37 am 253 lượt
Tây Du – Chapter 29: Quyết định sai lầm nhất 1:37 am 314 lượt
Tây Du – Chapter 28: Lựa chọn 2:52 pm 370 lượt
Tây Du – Chapter 27: Nam Hải Long Tộc 2:52 pm 344 lượt
Tây Du – Chapter 26: Cái chết của Tôn Ngộ Không 2:52 pm 549 lượt
Tây Du – Chapter 25: Sa Vương tham chiến 10:17 am 404 lượt
Tây Du – Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn 10:17 am 337 lượt
Tây Du – Chapter 23: Trì Quốc Thiên Vương 10:17 am 516 lượt
Tây Du – Chapter 22: Vong Ngã 10:17 am 347 lượt
Tây Du – Chapter 21: Lưu Sa Hà 10:17 am 355 lượt
Tây Du – Chapter 20: Trư Vương tham chiến 8:34 am 334 lượt
Tây Du – Chapter 19: Răng nanh mọc lại 8:33 am 301 lượt
Tây Du – Chapter 18: Điều mãi không phai mờ 8:33 am 314 lượt
Tây Du – Chapter 17: Vua của Bầy Lợn 8:33 am 310 lượt
Tây Du – Chapter 16: Khởi Hàng 8:33 am 313 lượt
Tây Du – Chapter 15: Như Lai Tương Tống 2:20 am 586 lượt
Tây Du – Chapter 14: Thần trung Thần 2:20 am 210 lượt
Tây Du – Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 5:10 pm 400 lượt
Tây Du – Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 5:10 pm 406 lượt
Tây Du – Chapter 11: Dị Sắc 5:10 pm 327 lượt
Tây Du – Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 5:10 pm 526 lượt
Tây Du – Chapter 9: Tiểu Bạch Long 5:09 pm 422 lượt
Tây Du – Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 5:09 pm 310 lượt
Tây Du – Chapter 7: Không vì thương sinh 5:09 pm 375 lượt
Tây Du – Chapter 6: Tim Bất Tử 5:09 pm 357 lượt
Tây Du – Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 5:09 pm 384 lượt
Tây Du – Chapter 4: Sói trả Kinh 5:09 pm 393 lượt
Tây Du – Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 5:09 pm 509 lượt
Tây Du – Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 5:09 pm 406 lượt
Tây Du – Chapter 1: Rồng và Sói 5:09 pm 471 lượt