Tây Du

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Tây Du chap 137 10:59 pm 5 lượt
Tây Du chap 136 10:59 pm 0 lượt
Tây Du chap 135 10:59 pm 7 lượt
Tây Du chap 134 10:59 pm 8 lượt
Tây Du chap 133 10:59 pm 1 lượt
Tây Du chap 132 10:59 pm 8 lượt
Tây Du chap 131 10:59 pm 10 lượt
Tây Du chap 130 10:59 pm 13 lượt
Tây Du chap 129 10:59 pm 18 lượt
Tây Du chap 128 10:51 pm 19 lượt
Tây Du chap 127 3:51 pm 11 lượt
Tây Du chap 126 3:51 pm 10 lượt
Tây Du chap 125 3:51 pm 7 lượt
Tây Du chap 124 3:51 pm 11 lượt
Tây Du chap 123 10:35 am 95 lượt
Tây Du chap 122 9:35 am 87 lượt
Tây Du chap 121 8:35 am 83 lượt
Tây Du chap 120 12:35 pm 96 lượt
Tây Du chap 119 11:35 am 49 lượt
Tây Du chap 118 10:35 am 49 lượt
Tây Du chap 117 9:35 am 48 lượt
Tây Du chap 116 8:35 am 35 lượt
Tây Du chap 115 9:35 pm 47 lượt
Tây Du chap 114 8:35 pm 50 lượt
Tây Du chap 113 7:35 pm 50 lượt
Tây Du chap 112 6:35 pm 46 lượt
Tây Du chap 111 5:35 pm 36 lượt
Tây Du chap 110 9:35 pm 36 lượt
Tây Du chap 109 8:35 pm 47 lượt
Tây Du chap 108 7:35 pm 46 lượt
Tây Du chap 107 6:35 pm 45 lượt
Tây Du chap 106 5:35 pm 44 lượt
Tây Du chap 105 9:35 pm 48 lượt
Tây Du chap 104 8:35 pm 46 lượt
Tây Du chap 103 7:35 pm 46 lượt
Tây Du chap 102 6:35 pm 47 lượt
Tây Du chap 101 5:35 pm 48 lượt
Tây Du chap 100 9:35 pm 44 lượt
Tây Du chap 99 8:35 pm 49 lượt
Tây Du chap 98 7:35 pm 49 lượt
Tây Du chap 97 5:36 pm 49 lượt
Tây Du chap 96 5:35 pm 47 lượt
Tây Du chap 95 9:36 am 51 lượt
Tây Du chap 94 9:36 am 47 lượt
Tây Du chap 93 10:56 am 120 lượt
Tây Du chap 92 10:56 am 114 lượt
Tây Du chap 91 9:43 pm 135 lượt
Tây Du chap 90 9:42 pm 138 lượt
Tây Du chap 89.5 9:41 pm 115 lượt
Tây Du chap 89 9:45 pm 120 lượt
Tây Du chap 88.5 9:44 pm 93 lượt
Tây Du chap 88 9:43 pm 96 lượt
Tây Du chap 87 9:42 pm 111 lượt
Tây Du chap 86 9:41 pm 102 lượt
Tây Du chap 85 9:45 pm 113 lượt
Tây Du chap 84 9:44 pm 120 lượt
Tây Du chap 83 9:43 pm 140 lượt
Tây Du chap 82 9:42 pm 101 lượt
Tây Du chap 81 9:41 pm 74 lượt
Tây Du chap 80 9:45 pm 113 lượt
Tây Du chap 79 9:44 pm 101 lượt
Tây Du chap 78 9:43 pm 97 lượt
Tây Du chap 77 9:42 pm 115 lượt
Tây Du chap 76 9:41 pm 81 lượt
Tây Du chap 75 7:50 pm 237 lượt
Tây Du chap 74 7:50 pm 170 lượt
Tây Du chap 73 7:50 pm 236 lượt
Tây Du chap 72 7:50 pm 167 lượt
Tây Du chap 71 7:50 pm 83 lượt
Tây Du chap 70 7:33 pm 190 lượt
Tây Du chap 69 7:33 pm 166 lượt
Tây Du chap 68 7:33 pm 213 lượt
Tây Du chap 67 7:33 pm 216 lượt
Tây Du chap 66 7:33 pm 106 lượt
Tây Du chap 65 6:16 pm 137 lượt
Tây Du chap 64 6:16 pm 101 lượt
Tây Du – Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 2:15 pm 225 lượt
Tây Du – Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 2:14 pm 300 lượt
Tây Du – Chapter 61: Đấu Hồn 2:13 pm 199 lượt
Tây Du – Chapter 60: Đọa Thần 2:13 pm 226 lượt
Tây Du – Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 2:12 pm 197 lượt
Tây Du – Chapter 58: Vì yêu 10:12 am 214 lượt
Tây Du – Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 10:12 am 245 lượt
Tây Du – Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 10:12 am 205 lượt
Tây Du – Chapter 55: Tầm Vũ 8:03 pm 337 lượt
Tây Du – Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 10:59 am 249 lượt
Tây Du – Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 9:22 am 270 lượt
Tây Du – Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 3:40 am 464 lượt
Tây Du – Chapter 51 3:40 am 255 lượt
Tây Du – Chapter 50: Dã Ngưu Bảo (bản Cam) 11:40 pm 315 lượt
Tây Du – Chapter 50 11:40 pm 329 lượt
Tây Du – Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương (bản Cam) 1:52 am 396 lượt
Tây Du – Chapter 48: Bí mật Cổ Long (bản cam) 1:51 am 290 lượt
Tây Du – Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương (RAW) 1:51 am 369 lượt
Tây Du – Chapter 46: Người không tin số mạng (Raw) 1:51 am 306 lượt
Tây Du – Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ 2:01 pm 379 lượt
Tây Du – Chapter 44: Hồn Đoạn 2:01 pm 292 lượt
Tây Du – Chapter 43: Cự Long và Rồng 2:01 pm 289 lượt
Tây Du – Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 2:00 pm 283 lượt
Tây Du – Chapter 41: Cự Nhân Quốc 2:00 pm 283 lượt
Tây Du – Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 1:34 pm 174 lượt
Tây Du – Chapter 39: Xét xử vô tình 1:34 pm 212 lượt
Tây Du – Chapter 38 1:33 pm 261 lượt
Tây Du – Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 1:31 pm 346 lượt
Tây Du – Chapter 36 : Biến Ảo Vô Cùng 4:29 pm 312 lượt
Tây Du – Chapter 35: Hầu Vương sống lại 4:29 pm 495 lượt
Tây Du – Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 4:29 pm 320 lượt
Tây Du – Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 4:28 pm 375 lượt
Tây Du – Chapter 32: Người giữ mộ 1:38 am 340 lượt
Tây Du – Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 1:38 am 366 lượt
Tây Du – Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 1:37 am 230 lượt
Tây Du – Chapter 29: Quyết định sai lầm nhất 1:37 am 253 lượt
Tây Du – Chapter 28: Lựa chọn 2:52 pm 289 lượt
Tây Du – Chapter 27: Nam Hải Long Tộc 2:52 pm 286 lượt
Tây Du – Chapter 26: Cái chết của Tôn Ngộ Không 2:52 pm 487 lượt
Tây Du – Chapter 25: Sa Vương tham chiến 10:17 am 353 lượt
Tây Du – Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn 10:17 am 295 lượt
Tây Du – Chapter 23: Trì Quốc Thiên Vương 10:17 am 457 lượt
Tây Du – Chapter 22: Vong Ngã 10:17 am 302 lượt
Tây Du – Chapter 21: Lưu Sa Hà 10:17 am 311 lượt
Tây Du – Chapter 20: Trư Vương tham chiến 8:34 am 293 lượt
Tây Du – Chapter 19: Răng nanh mọc lại 8:33 am 255 lượt
Tây Du – Chapter 18: Điều mãi không phai mờ 8:33 am 270 lượt
Tây Du – Chapter 17: Vua của Bầy Lợn 8:33 am 248 lượt
Tây Du – Chapter 16: Khởi Hàng 8:33 am 274 lượt
Tây Du – Chapter 15: Như Lai Tương Tống 2:20 am 506 lượt
Tây Du – Chapter 14: Thần trung Thần 2:20 am 194 lượt
Tây Du – Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 5:10 pm 337 lượt
Tây Du – Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 5:10 pm 354 lượt
Tây Du – Chapter 11: Dị Sắc 5:10 pm 278 lượt
Tây Du – Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 5:10 pm 461 lượt
Tây Du – Chapter 9: Tiểu Bạch Long 5:09 pm 351 lượt
Tây Du – Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 5:09 pm 280 lượt
Tây Du – Chapter 7: Không vì thương sinh 5:09 pm 346 lượt
Tây Du – Chapter 6: Tim Bất Tử 5:09 pm 329 lượt
Tây Du – Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 5:09 pm 338 lượt
Tây Du – Chapter 4: Sói trả Kinh 5:09 pm 347 lượt
Tây Du – Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 5:09 pm 470 lượt
Tây Du – Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 5:09 pm 341 lượt
Tây Du – Chapter 1: Rồng và Sói 5:09 pm 434 lượt