Tây Du

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Tây Du chap 141 10:59 pm 29 lượt
Tây Du chap 141 10:59 pm 27 lượt
Tây Du chap 140 10:59 pm 31 lượt
Tây Du chap 139 10:59 pm 29 lượt
Tây Du chap 138 10:59 pm 34 lượt
Tây Du chap 137 10:59 pm 30 lượt
Tây Du chap 136 10:59 pm 23 lượt
Tây Du chap 135 10:59 pm 31 lượt
Tây Du chap 134 10:59 pm 29 lượt
Tây Du chap 133 10:59 pm 24 lượt
Tây Du chap 132 10:59 pm 29 lượt
Tây Du chap 131 10:59 pm 29 lượt
Tây Du chap 130 10:59 pm 58 lượt
Tây Du chap 129 10:59 pm 57 lượt
Tây Du chap 128 10:51 pm 75 lượt
Tây Du chap 127 3:51 pm 96 lượt
Tây Du chap 126 3:51 pm 72 lượt
Tây Du chap 125 3:51 pm 80 lượt
Tây Du chap 124 3:51 pm 80 lượt
Tây Du chap 123 10:35 am 225 lượt
Tây Du chap 122 9:35 am 197 lượt
Tây Du chap 121 8:35 am 207 lượt
Tây Du chap 120 12:35 pm 190 lượt
Tây Du chap 119 11:35 am 117 lượt
Tây Du chap 118 10:35 am 116 lượt
Tây Du chap 117 9:35 am 118 lượt
Tây Du chap 116 8:35 am 65 lượt
Tây Du chap 115 9:35 pm 111 lượt
Tây Du chap 114 8:35 pm 119 lượt
Tây Du chap 113 7:35 pm 109 lượt
Tây Du chap 112 6:35 pm 105 lượt
Tây Du chap 111 5:35 pm 62 lượt
Tây Du chap 110 9:35 pm 65 lượt
Tây Du chap 109 8:35 pm 102 lượt
Tây Du chap 108 7:35 pm 109 lượt
Tây Du chap 107 6:35 pm 105 lượt
Tây Du chap 106 5:35 pm 104 lượt
Tây Du chap 105 9:35 pm 107 lượt
Tây Du chap 104 8:35 pm 118 lượt
Tây Du chap 103 7:35 pm 119 lượt
Tây Du chap 102 6:35 pm 109 lượt
Tây Du chap 101 5:35 pm 117 lượt
Tây Du chap 100 9:35 pm 104 lượt
Tây Du chap 99 8:35 pm 115 lượt
Tây Du chap 98 7:35 pm 116 lượt
Tây Du chap 97 5:36 pm 121 lượt
Tây Du chap 96 5:35 pm 107 lượt
Tây Du chap 95 9:36 am 111 lượt
Tây Du chap 94 9:36 am 110 lượt
Tây Du chap 93 10:56 am 194 lượt
Tây Du chap 92 10:56 am 198 lượt
Tây Du chap 91 9:43 pm 237 lượt
Tây Du chap 90 9:42 pm 203 lượt
Tây Du chap 89.5 9:41 pm 199 lượt
Tây Du chap 89 9:45 pm 195 lượt
Tây Du chap 88.5 9:44 pm 158 lượt
Tây Du chap 88 9:43 pm 128 lượt
Tây Du chap 87 9:42 pm 192 lượt
Tây Du chap 86 9:41 pm 187 lượt
Tây Du chap 85 9:45 pm 180 lượt
Tây Du chap 84 9:44 pm 204 lượt
Tây Du chap 83 9:43 pm 222 lượt
Tây Du chap 82 9:42 pm 180 lượt
Tây Du chap 81 9:41 pm 133 lượt
Tây Du chap 80 9:45 pm 191 lượt
Tây Du chap 79 9:44 pm 164 lượt
Tây Du chap 78 9:43 pm 190 lượt
Tây Du chap 77 9:42 pm 224 lượt
Tây Du chap 76 9:41 pm 193 lượt
Tây Du chap 75 7:50 pm 326 lượt
Tây Du chap 74 7:50 pm 256 lượt
Tây Du chap 73 7:50 pm 322 lượt
Tây Du chap 72 7:50 pm 226 lượt
Tây Du chap 71 7:50 pm 114 lượt
Tây Du chap 70 7:33 pm 289 lượt
Tây Du chap 69 7:33 pm 267 lượt
Tây Du chap 68 7:33 pm 309 lượt
Tây Du chap 67 7:33 pm 300 lượt
Tây Du chap 66 7:33 pm 156 lượt
Tây Du chap 65 6:16 pm 190 lượt
Tây Du chap 64 6:16 pm 156 lượt
Tây Du – Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 2:15 pm 309 lượt
Tây Du – Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 2:14 pm 423 lượt
Tây Du – Chapter 61: Đấu Hồn 2:13 pm 280 lượt
Tây Du – Chapter 60: Đọa Thần 2:13 pm 290 lượt
Tây Du – Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 2:12 pm 285 lượt
Tây Du – Chapter 58: Vì yêu 10:12 am 284 lượt
Tây Du – Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 10:12 am 304 lượt
Tây Du – Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 10:12 am 301 lượt
Tây Du – Chapter 55: Tầm Vũ 8:03 pm 404 lượt
Tây Du – Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 10:59 am 334 lượt
Tây Du – Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 9:22 am 333 lượt
Tây Du – Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 3:40 am 524 lượt
Tây Du – Chapter 51 3:40 am 316 lượt
Tây Du – Chapter 50: Dã Ngưu Bảo (bản Cam) 11:40 pm 385 lượt
Tây Du – Chapter 50 11:40 pm 403 lượt
Tây Du – Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương (bản Cam) 1:52 am 474 lượt
Tây Du – Chapter 48: Bí mật Cổ Long (bản cam) 1:51 am 326 lượt
Tây Du – Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương (RAW) 1:51 am 430 lượt
Tây Du – Chapter 46: Người không tin số mạng (Raw) 1:51 am 367 lượt
Tây Du – Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ 2:01 pm 421 lượt
Tây Du – Chapter 44: Hồn Đoạn 2:01 pm 352 lượt
Tây Du – Chapter 43: Cự Long và Rồng 2:01 pm 364 lượt
Tây Du – Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 2:00 pm 353 lượt
Tây Du – Chapter 41: Cự Nhân Quốc 2:00 pm 360 lượt
Tây Du – Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 1:34 pm 217 lượt
Tây Du – Chapter 39: Xét xử vô tình 1:34 pm 302 lượt
Tây Du – Chapter 38 1:33 pm 345 lượt
Tây Du – Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 1:31 pm 435 lượt
Tây Du – Chapter 36 : Biến Ảo Vô Cùng 4:29 pm 397 lượt
Tây Du – Chapter 35: Hầu Vương sống lại 4:29 pm 586 lượt
Tây Du – Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 4:29 pm 440 lượt
Tây Du – Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 4:28 pm 470 lượt
Tây Du – Chapter 32: Người giữ mộ 1:38 am 429 lượt
Tây Du – Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 1:38 am 439 lượt
Tây Du – Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 1:37 am 264 lượt
Tây Du – Chapter 29: Quyết định sai lầm nhất 1:37 am 333 lượt
Tây Du – Chapter 28: Lựa chọn 2:52 pm 387 lượt
Tây Du – Chapter 27: Nam Hải Long Tộc 2:52 pm 365 lượt
Tây Du – Chapter 26: Cái chết của Tôn Ngộ Không 2:52 pm 568 lượt
Tây Du – Chapter 25: Sa Vương tham chiến 10:17 am 416 lượt
Tây Du – Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn 10:17 am 353 lượt
Tây Du – Chapter 23: Trì Quốc Thiên Vương 10:17 am 532 lượt
Tây Du – Chapter 22: Vong Ngã 10:17 am 359 lượt
Tây Du – Chapter 21: Lưu Sa Hà 10:17 am 367 lượt
Tây Du – Chapter 20: Trư Vương tham chiến 8:34 am 343 lượt
Tây Du – Chapter 19: Răng nanh mọc lại 8:33 am 309 lượt
Tây Du – Chapter 18: Điều mãi không phai mờ 8:33 am 326 lượt
Tây Du – Chapter 17: Vua của Bầy Lợn 8:33 am 327 lượt
Tây Du – Chapter 16: Khởi Hàng 8:33 am 378 lượt
Tây Du – Chapter 15: Như Lai Tương Tống 2:20 am 616 lượt
Tây Du – Chapter 14: Thần trung Thần 2:20 am 223 lượt
Tây Du – Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 5:10 pm 420 lượt
Tây Du – Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 5:10 pm 444 lượt
Tây Du – Chapter 11: Dị Sắc 5:10 pm 353 lượt
Tây Du – Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 5:10 pm 548 lượt
Tây Du – Chapter 9: Tiểu Bạch Long 5:09 pm 443 lượt
Tây Du – Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 5:09 pm 318 lượt
Tây Du – Chapter 7: Không vì thương sinh 5:09 pm 382 lượt
Tây Du – Chapter 6: Tim Bất Tử 5:09 pm 363 lượt
Tây Du – Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 5:09 pm 389 lượt
Tây Du – Chapter 4: Sói trả Kinh 5:09 pm 399 lượt
Tây Du – Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 5:09 pm 517 lượt
Tây Du – Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 5:09 pm 420 lượt
Tây Du – Chapter 1: Rồng và Sói 5:09 pm 480 lượt