Tây Du

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Tây Du chap 141 10:59 pm 13 lượt
Tây Du chap 141 10:59 pm 14 lượt
Tây Du chap 140 10:59 pm 16 lượt
Tây Du chap 139 10:59 pm 14 lượt
Tây Du chap 138 10:59 pm 16 lượt
Tây Du chap 137 10:59 pm 15 lượt
Tây Du chap 136 10:59 pm 8 lượt
Tây Du chap 135 10:59 pm 15 lượt
Tây Du chap 134 10:59 pm 16 lượt
Tây Du chap 133 10:59 pm 8 lượt
Tây Du chap 132 10:59 pm 14 lượt
Tây Du chap 131 10:59 pm 17 lượt
Tây Du chap 130 10:59 pm 34 lượt
Tây Du chap 129 10:59 pm 32 lượt
Tây Du chap 128 10:51 pm 44 lượt
Tây Du chap 127 3:51 pm 43 lượt
Tây Du chap 126 3:51 pm 33 lượt
Tây Du chap 125 3:51 pm 37 lượt
Tây Du chap 124 3:51 pm 39 lượt
Tây Du chap 123 10:35 am 143 lượt
Tây Du chap 122 9:35 am 119 lượt
Tây Du chap 121 8:35 am 125 lượt
Tây Du chap 120 12:35 pm 125 lượt
Tây Du chap 119 11:35 am 72 lượt
Tây Du chap 118 10:35 am 78 lượt
Tây Du chap 117 9:35 am 71 lượt
Tây Du chap 116 8:35 am 45 lượt
Tây Du chap 115 9:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 114 8:35 pm 73 lượt
Tây Du chap 113 7:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 112 6:35 pm 64 lượt
Tây Du chap 111 5:35 pm 44 lượt
Tây Du chap 110 9:35 pm 44 lượt
Tây Du chap 109 8:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 108 7:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 107 6:35 pm 69 lượt
Tây Du chap 106 5:35 pm 67 lượt
Tây Du chap 105 9:35 pm 72 lượt
Tây Du chap 104 8:35 pm 73 lượt
Tây Du chap 103 7:35 pm 79 lượt
Tây Du chap 102 6:35 pm 74 lượt
Tây Du chap 101 5:35 pm 70 lượt
Tây Du chap 100 9:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 99 8:35 pm 71 lượt
Tây Du chap 98 7:35 pm 75 lượt
Tây Du chap 97 5:36 pm 78 lượt
Tây Du chap 96 5:35 pm 67 lượt
Tây Du chap 95 9:36 am 74 lượt
Tây Du chap 94 9:36 am 69 lượt
Tây Du chap 93 10:56 am 142 lượt
Tây Du chap 92 10:56 am 149 lượt
Tây Du chap 91 9:43 pm 172 lượt
Tây Du chap 90 9:42 pm 158 lượt
Tây Du chap 89.5 9:41 pm 151 lượt
Tây Du chap 89 9:45 pm 157 lượt
Tây Du chap 88.5 9:44 pm 119 lượt
Tây Du chap 88 9:43 pm 108 lượt
Tây Du chap 87 9:42 pm 144 lượt
Tây Du chap 86 9:41 pm 144 lượt
Tây Du chap 85 9:45 pm 141 lượt
Tây Du chap 84 9:44 pm 160 lượt
Tây Du chap 83 9:43 pm 168 lượt
Tây Du chap 82 9:42 pm 133 lượt
Tây Du chap 81 9:41 pm 98 lượt
Tây Du chap 80 9:45 pm 145 lượt
Tây Du chap 79 9:44 pm 127 lượt
Tây Du chap 78 9:43 pm 130 lượt
Tây Du chap 77 9:42 pm 157 lượt
Tây Du chap 76 9:41 pm 121 lượt
Tây Du chap 75 7:50 pm 266 lượt
Tây Du chap 74 7:50 pm 191 lượt
Tây Du chap 73 7:50 pm 281 lượt
Tây Du chap 72 7:50 pm 190 lượt
Tây Du chap 71 7:50 pm 93 lượt
Tây Du chap 70 7:33 pm 227 lượt
Tây Du chap 69 7:33 pm 197 lượt
Tây Du chap 68 7:33 pm 237 lượt
Tây Du chap 67 7:33 pm 249 lượt
Tây Du chap 66 7:33 pm 128 lượt
Tây Du chap 65 6:16 pm 152 lượt
Tây Du chap 64 6:16 pm 121 lượt
Tây Du – Chapter 63: Bất Bại Viên Vương 2:15 pm 260 lượt
Tây Du – Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao 2:14 pm 343 lượt
Tây Du – Chapter 61: Đấu Hồn 2:13 pm 233 lượt
Tây Du – Chapter 60: Đọa Thần 2:13 pm 246 lượt
Tây Du – Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc 2:12 pm 236 lượt
Tây Du – Chapter 58: Vì yêu 10:12 am 240 lượt
Tây Du – Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích 10:12 am 273 lượt
Tây Du – Chapter 56: Đại Bạo Tẩu 10:12 am 240 lượt
Tây Du – Chapter 55: Tầm Vũ 8:03 pm 365 lượt
Tây Du – Chapter 54: Thâm nhập U Cốc 10:59 am 280 lượt
Tây Du – Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong 9:22 am 291 lượt
Tây Du – Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây 3:40 am 490 lượt
Tây Du – Chapter 51 3:40 am 278 lượt
Tây Du – Chapter 50: Dã Ngưu Bảo (bản Cam) 11:40 pm 340 lượt
Tây Du – Chapter 50 11:40 pm 357 lượt
Tây Du – Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương (bản Cam) 1:52 am 430 lượt
Tây Du – Chapter 48: Bí mật Cổ Long (bản cam) 1:51 am 302 lượt
Tây Du – Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương (RAW) 1:51 am 399 lượt
Tây Du – Chapter 46: Người không tin số mạng (Raw) 1:51 am 333 lượt
Tây Du – Chapter 45:Nghịch Thiên Thần Kỹ 2:01 pm 400 lượt
Tây Du – Chapter 44: Hồn Đoạn 2:01 pm 319 lượt
Tây Du – Chapter 43: Cự Long và Rồng 2:01 pm 322 lượt
Tây Du – Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân 2:00 pm 319 lượt
Tây Du – Chapter 41: Cự Nhân Quốc 2:00 pm 324 lượt
Tây Du – Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm 1:34 pm 184 lượt
Tây Du – Chapter 39: Xét xử vô tình 1:34 pm 249 lượt
Tây Du – Chapter 38 1:33 pm 294 lượt
Tây Du – Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không 1:31 pm 394 lượt
Tây Du – Chapter 36 : Biến Ảo Vô Cùng 4:29 pm 342 lượt
Tây Du – Chapter 35: Hầu Vương sống lại 4:29 pm 532 lượt
Tây Du – Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ 4:29 pm 362 lượt
Tây Du – Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị 4:28 pm 415 lượt
Tây Du – Chapter 32: Người giữ mộ 1:38 am 370 lượt
Tây Du – Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới 1:38 am 388 lượt
Tây Du – Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ 1:37 am 241 lượt
Tây Du – Chapter 29: Quyết định sai lầm nhất 1:37 am 284 lượt
Tây Du – Chapter 28: Lựa chọn 2:52 pm 329 lượt
Tây Du – Chapter 27: Nam Hải Long Tộc 2:52 pm 318 lượt
Tây Du – Chapter 26: Cái chết của Tôn Ngộ Không 2:52 pm 523 lượt
Tây Du – Chapter 25: Sa Vương tham chiến 10:17 am 378 lượt
Tây Du – Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn 10:17 am 322 lượt
Tây Du – Chapter 23: Trì Quốc Thiên Vương 10:17 am 491 lượt
Tây Du – Chapter 22: Vong Ngã 10:17 am 322 lượt
Tây Du – Chapter 21: Lưu Sa Hà 10:17 am 335 lượt
Tây Du – Chapter 20: Trư Vương tham chiến 8:34 am 316 lượt
Tây Du – Chapter 19: Răng nanh mọc lại 8:33 am 281 lượt
Tây Du – Chapter 18: Điều mãi không phai mờ 8:33 am 292 lượt
Tây Du – Chapter 17: Vua của Bầy Lợn 8:33 am 282 lượt
Tây Du – Chapter 16: Khởi Hàng 8:33 am 291 lượt
Tây Du – Chapter 15: Như Lai Tương Tống 2:20 am 556 lượt
Tây Du – Chapter 14: Thần trung Thần 2:20 am 201 lượt
Tây Du – Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 5:10 pm 373 lượt
Tây Du – Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 5:10 pm 382 lượt
Tây Du – Chapter 11: Dị Sắc 5:10 pm 304 lượt
Tây Du – Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 5:10 pm 504 lượt
Tây Du – Chapter 9: Tiểu Bạch Long 5:09 pm 392 lượt
Tây Du – Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 5:09 pm 301 lượt
Tây Du – Chapter 7: Không vì thương sinh 5:09 pm 364 lượt
Tây Du – Chapter 6: Tim Bất Tử 5:09 pm 347 lượt
Tây Du – Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 5:09 pm 368 lượt
Tây Du – Chapter 4: Sói trả Kinh 5:09 pm 379 lượt
Tây Du – Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 5:09 pm 495 lượt
Tây Du – Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 5:09 pm 389 lượt
Tây Du – Chapter 1: Rồng và Sói 5:09 pm 454 lượt