fibogroup

Truyện Xem Nhiều Nhất

336.2k

Nagumo Hajime là『 đứa bị bắt nạt 』 , cùng bạn cùng lớp đồng thời bị triệu hoán tới thế giới khác. Tuy các bạn cùng lớp liên tiếp được tiếp nhận các thiên chứ  chiến đấu với năng lực thần thánh, nhưng Hajime lại chỉ cầm giữ thiên chức «Biến Đổi Sư» với năng…

Xem thêm
fibogroup

Truyện Mới cập nhật

icmarkets

Chương Mới Nhất