Lượt xem
4.1k
Số chap
3
Tác giả
Họa sĩ
Masato Mutsumi
Thể Loại
Type
Trạng thái
Đang tiến hành